rational

racionalen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 4745 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rational agent

racionalni agent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 4825 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rational number

racionalno število

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rational number

racionalno število


Zapis je bil prikazan 18549 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

calculus

račun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

calculus

račun


Zapis je bil prikazan 18919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

lambda calculus

račun lambda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

lambda calculus

račun lambda


Zapis je bil prikazan 17228 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

account

račun za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

account

račun za dostop


Zapis je bil prikazan 18696 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access account

račun za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access account

račun za dostop


Zapis je bil prikazan 18605 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

guest account

račun za goste

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

guest account

račun za goste


Zapis je bil prikazan 18486 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

the computing clock

računajoča ura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

the computing clock

računajoča ura


Zapis je bil prikazan 19763 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer

računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 24, 2011, 12:13 p.m.

computer

računalnik


Boštjan Kaluža
April 22, 2009, 8:44 a.m.

computer

računalnik, osebni računalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer

ra%u010Dunalnik, osebni ra%u010Dunalnik


Zapis je bil prikazan 19103 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja


Zapis je bil prikazan 18825 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

host, host computer

računalnik gostitelj, glavni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

host, host computer

računalnik gostitelj, glavni računalnik


Zapis je bil prikazan 18178 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ASCC Mark I, Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I

računalnik Harvard Mark I

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ASCC Mark I, Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I

računalnik Harvard Mark I


Zapis je bil prikazan 18728 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

gallium arsenide computer

računalnik iz galijevega arzenida

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

gallium arsenide computer

računalnik iz galijevega arzenida


Zapis je bil prikazan 18665 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

SBC, single-board computer

računalnik na eni plošči

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

SBC, single-board computer

računalnik na eni plošči


Zapis je bil prikazan 19025 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

single-board computer, SBC

računalnik na eni plošči

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

single-board computer, SBC

računalnik na eni plošči


Zapis je bil prikazan 18938 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fixed word length computer

računalnik s fiksno dolžino besede

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fixed word length computer

računalnik s fiksno dolžino besede


Zapis je bil prikazan 18127 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

complex instruction set computer, CISC

računalnik s širokim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

complex instruction set computer, CISC

računalnik s širokim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 19170 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CISC, complex instruction set computer

računalnik s širokim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CISC, complex instruction set computer

računalnik s širokim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 19128 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reduced instruction set computer, RISC

računalnik s skrčenim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reduced instruction set computer, RISC

računalnik s skrčenim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 18757 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RISC, reduced instruction set computer

računalnik s skrčenim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RISC, reduced instruction set computer

računalnik s skrčenim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 18725 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

variable-word-length computer

računalnik s spremenljivo dolžino besede

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

variable-word-length computer

računalnik s spremenljivo dolžino besede


Zapis je bil prikazan 16435 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

high-level language computer

računalnik visokonivojskega jezika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

high-level language computer

računalnik visokonivojskega jezika


Zapis je bil prikazan 18224 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multihomed computer

računalnik z vec naslovi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multihomed computer

računalnik z vec naslovi


Zapis je bil prikazan 18649 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

real-time computer

računalnik za delo v realnem času

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

real-time computer

računalnik za delo v realnem času


Zapis je bil prikazan 18663 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DCC, data communication computer

računalnik za podatkovno komuniciranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DCC, data communication computer

računalnik za podatkovno komuniciranje


Zapis je bil prikazan 18989 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC


Zapis je bil prikazan 17706 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer architecture

računalniška arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer architecture

računalniška arhitektura


Zapis je bil prikazan 19185 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer word, machine word

računalniška beseda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer word, machine word

računalniška beseda


Zapis je bil prikazan 19220 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer fraud

računalniška goljufija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer fraud

računalniška goljufija


Zapis je bil prikazan 19161 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer graphics

računalniška grafika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer graphics

računalniška grafika


Zapis je bil prikazan 19115 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer game

računalniška igra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer game

računalniška igra


Zapis je bil prikazan 18972 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer code

računalniška koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer code

računalniška koda


Zapis je bil prikazan 19496 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer logic

računalniška logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer logic

računalniška logika


Zapis je bil prikazan 19121 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer error

računalniška napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer error

računalniška napaka


Zapis je bil prikazan 19147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer application

računalniška obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer application

računalniška obdelava


Zapis je bil prikazan 19078 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer peripherals

računalniška periferija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer peripherals

računalniška periferija


Zapis je bil prikazan 19189 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer literacy

računalniška pismenost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer literacy

računalniška pismenost


Zapis je bil prikazan 19040 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational psychology

računalniška psihologija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational psychology

računalniška psihologija


Zapis je bil prikazan 19247 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer magazine

računalniška revija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
June 2, 2011, 4:31 p.m.

computer magazine

računalniška revija


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 18811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer configuration

računalniška strojna sestava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer configuration

računalniška strojna sestava


Zapis je bil prikazan 19115 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer structure

računalniška struktura, zgradba računalnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer structure

računalniška struktura, zgradba računalnika


Zapis je bil prikazan 19127 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computed tomography

računalniška tomografija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
April 8, 2011, 5:30 p.m.

computed tomography

računalniška tomografija


Zapis je bil prikazan 18759 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer tutorial

računalniška vadnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer tutorial

računalniška vadnica


Zapis je bil prikazan 19366 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer center

računalniški center

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer center

računalniški center


Zapis je bil prikazan 19177 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PC clone

računalniški dvojnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Dec. 25, 2018, 10:01 p.m.

PC clone

računalniški dvojnik


Boštjan Mejak
Dec. 25, 2018, 10 p.m.

PC-clone

računalniški dvojnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PC-clone

PC-klon


Zapis je bil prikazan 20419 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

COLD, Computer Output to Laser Disc

računalniški iznos na laserski disk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

COLD, Computer Output to Laser Disc

računalniški iznos na laserski disk


Zapis je bil prikazan 19164 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer language, machine language

računalniški jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer language, machine language

računalniški jezik


Zapis je bil prikazan 19660 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer mouse

računalniški klikalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 10:55 a.m.

computer mouse

računalniški klikalnik


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9925 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer crime

računalniški kriminal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer crime

računalniški kriminal


Zapis je bil prikazan 19057 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe