i-address, instruction address

naslov ukaza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 26, 2018, 4:22 p.m.

i-address, instruction address

naslov ukaza


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

i-address, instruction address

naslov ukaza, naslov instrukcije, adresa instrukcije


Zapis je bil prikazan 23346 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I-beam pointer

vrivni kazalec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I-beam pointer

vrivni kazalec


Zapis je bil prikazan 22268 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O bus, input/output bus

vhodno-izhodno vodilo, vodilo I/O, V/I vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O bus, input/output bus

vhodno-izhodno vodilo, vodilo I/O, V/I vodilo


Zapis je bil prikazan 22418 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O channel, input/output channel

vhodno-izhodni kanal, V/I kanal, I/O kanal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O channel, input/output channel

vhodno-izhodni kanal, V/I kanal, I/O kanal


Zapis je bil prikazan 22407 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O control, input/output contol

vhodno-izhodno krmiljenje, I/O krmiljenje, V/I krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O control, input/output contol

vhodno-izhodno krmiljenje, I/O krmiljenje, V/I krmiljenje


Zapis je bil prikazan 22372 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O device, input/output device

vhodno-izhodna naprava, I/O naprava, V/I naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O device, input/output device

vhodno-izhodna naprava, I/O naprava, V/I naprava


Zapis je bil prikazan 22574 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O flow redirection, input/output flow redirection

preusmerjanje vhodno-izhodnega toka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O flow redirection, input/output flow redirection

preusmerjanje vhodno-izhodnega toka


Zapis je bil prikazan 24956 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O instruction, input/output instruction

vhodno-izhodni ukaz, I/O vhodno-izhodna ukaz, V/I ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O instruction, input/output instruction

vhodno-izhodni ukaz, I/O vhodno-izhodna ukaz, V/I ukaz


Zapis je bil prikazan 22302 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O interrupt, input/output interrupt

vhodno-izhodna prekinitev, I/O prekinitev, V/I prekinitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O interrupt, input/output interrupt

vhodno-izhodna prekinitev, I/O prekinitev, V/I prekinitev


Zapis je bil prikazan 22381 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O mapping, input/output mapping

vhodno-izhodna preslikava, I/O preslikava, V/I preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O mapping, input/output mapping

vhodno-izhodna preslikava, I/O preslikava, V/I preslikava


Zapis je bil prikazan 22691 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O port, input/output port

vrata I/O, vhodno-izhodna vrata, V/I vrata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O port, input/output port

vrata I/O, vhodno-izhodna vrata, V/I vrata


Zapis je bil prikazan 22656 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O processor, IOP, input/output processor

vhodno-izhodni procesor, periferni procesor, I/O procesor, V/I

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O processor, IOP, input/output processor

vhodno-izhodni procesor, periferni procesor, I/O procesor, V/I


Zapis je bil prikazan 22401 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O register, input/output register

vhodno-izhodni register, I/O register, V/I register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O register, input/output register

vhodno-izhodni register, I/O register, V/I register


Zapis je bil prikazan 22430 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O supervisor, input/output supervisor

vhodno-izhodni nadzornik, I/O nadzornik, V/I nadzornik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O supervisor, input/output supervisor

vhodno-izhodni nadzornik, I/O nadzornik, V/I nadzornik


Zapis je bil prikazan 22344 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O system, input/output system

vhodno-izhodni sistem, I/O sistem, V/I sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O system, input/output system

vhodno-izhodni sistem, I/O sistem, V/I sistem


Zapis je bil prikazan 22428 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O unit, input/output unit

vhodno-izhodna enota, V/I enota, enota I/O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O unit, input/output unit

vhodno-izhodna enota, V/I enota, enota I/O


Zapis je bil prikazan 22440 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O, input/output

vhod-izhod, V/I, I/O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O, input/output

vhod-izhod, V/I, I/O


Zapis je bil prikazan 22394 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IA-PC

IA-PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IA-PC

IA-PC


Zapis je bil prikazan 22174 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IAS, immediate access store

pomnilnik s takojšnjim dosegom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IAS, immediate access store

pomnilnik s takojšnjim dosegom


Zapis je bil prikazan 24814 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBCN, integrated broadband computer network

integrirano širokopasovno računalniško omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBCN, integrated broadband computer network

integrirano širokopasovno računalniško omrežje


Zapis je bil prikazan 22561 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM 8504/A

IBM 8504/A

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM 8504/A

IBM 8504/A


Zapis je bil prikazan 22258 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM enhanced keyboard

izboljšana tipkovnica AT

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM enhanced keyboard

izboljšana tipkovnica AT


Zapis je bil prikazan 22343 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC


Zapis je bil prikazan 22488 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM Personal Computer XT

osebni računalnik IBM XT

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM Personal Computer XT

osebni računalnik IBM XT


Zapis je bil prikazan 25159 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM, International Business Machines Corporation

IBM podjetje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM, International Business Machines Corporation

IBM podjetje


Zapis je bil prikazan 22408 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IC, chip, integrated circuit

čip, integrirano vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IC, chip, integrated circuit

čip, integrirano vezje


Zapis je bil prikazan 30816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

icand

množilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

icand

množilnik


Zapis je bil prikazan 21018 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ICMP

ICMP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ICMP

ICMP


Zapis je bil prikazan 22339 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

icon

ikona, sličica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

icon

ikona, sličica


Zapis je bil prikazan 22255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Icon

icon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Icon

icon


Zapis je bil prikazan 22254 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IDE, integrated development environment

integrirano razvojno okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 3:06 p.m.

IDE, integrated development environment

integrirano razvojno okolje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IDE, Integrated Drive Electronics

IDE ?


Zapis je bil prikazan 22598 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IDEA

IDEA

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IDEA

IDEA


Zapis je bil prikazan 22344 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ideal security

idealna varnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ideal security

idealna varnost


Zapis je bil prikazan 22405 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idempotence

idempotentnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idempotence

idempotentnost


Zapis je bil prikazan 22590 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idempotent law

zakon idempotentnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idempotent law

zakon idempotentnosti


Zapis je bil prikazan 29414 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identification

identifikacija, prepoznavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identification

identifikacija, prepoznavanje


Zapis je bil prikazan 22339 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identification number

identifikacijska številka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identification number

identifikacijska številka


Zapis je bil prikazan 22514 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identifier

ime, naziv, identifikator, spremenljivka, označevalnik, razpoznavni znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identifier

ime, naziv, identifikator, spremenljivka, označevalnik, razpoznavni znak


Zapis je bil prikazan 22450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity

identiteta, istovetnost, enakost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity

identiteta, istovetnost, enakost


Zapis je bil prikazan 22618 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity element

dejavnik prepoznave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:40 a.m.

identity element

dejavnik prepoznave


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:39 a.m.

identity element

prepoznavni dejavnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity element

enota


Zapis je bil prikazan 28500 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity function

enotska funkcija, identična preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity function

enotska funkcija, identična preslikava


Zapis je bil prikazan 28504 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity map

identična preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 6:26 a.m.

identity map

identična preslikava


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 17662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity matrix, unit matrix

enotska matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity matrix, unit matrix

enotska matrika


Zapis je bil prikazan 28561 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle

prosti tek, prosto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle

prosti tek, prosto


Zapis je bil prikazan 24752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle condition

prosto stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle condition

prosto stanje


Zapis je bil prikazan 24742 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle loop

prazna zanka, mrtva zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle loop

prazna zanka, mrtva zanka


Zapis je bil prikazan 24882 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle process

nedejavni proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 10:28 a.m.

idle process

nedejavni proces


Zapis je bil prikazan 22970 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle state

mirovanje, stanje mirovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle state

mirovanje, stanje mirovanja


Zapis je bil prikazan 21189 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle time

mirovalni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 20, 2017, 4:08 p.m.

idle time

mirovalni čas


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle time

čas brez dela, mrtvi čas


Zapis je bil prikazan 24250 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IDP, Integrated Data Processing

integrirana obdelava podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IDP, Integrated Data Processing

integrirana obdelava podatkov


Zapis je bil prikazan 22572 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe