rational

racionalen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 1693 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rational agent

racionalni agent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 1766 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rational number

racionalno število

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rational number

racionalno število


Zapis je bil prikazan 15739 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

calculus

račun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

calculus

račun


Zapis je bil prikazan 15582 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

lambda calculus

račun lambda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

lambda calculus

račun lambda


Zapis je bil prikazan 14699 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

account

račun za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

account

račun za dostop


Zapis je bil prikazan 16030 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access account

račun za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access account

račun za dostop


Zapis je bil prikazan 15930 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

guest account

račun za goste

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

guest account

račun za goste


Zapis je bil prikazan 16153 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

the computing clock

računajoča ura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

the computing clock

računajoča ura


Zapis je bil prikazan 17014 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer

računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 24, 2011, 12:13 p.m.

computer

računalnik


Boštjan Kaluža
April 22, 2009, 8:44 a.m.

computer

računalnik, osebni računalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer

ra%u010Dunalnik, osebni ra%u010Dunalnik


Zapis je bil prikazan 15751 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja


Zapis je bil prikazan 16130 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

host, host computer

računalnik gostitelj, glavni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

host, host computer

računalnik gostitelj, glavni računalnik


Zapis je bil prikazan 15587 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ASCC Mark I, Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I

računalnik Harvard Mark I

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ASCC Mark I, Automatic Sequence-Controlled Calculator Mark I

računalnik Harvard Mark I


Zapis je bil prikazan 16031 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

gallium arsenide computer

računalnik iz galijevega arzenida

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

gallium arsenide computer

računalnik iz galijevega arzenida


Zapis je bil prikazan 16304 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

single-board computer, SBC

računalnik na eni plošči

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

single-board computer, SBC

računalnik na eni plošči


Zapis je bil prikazan 15234 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

SBC, single-board computer

računalnik na eni plošči

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

SBC, single-board computer

računalnik na eni plošči


Zapis je bil prikazan 15321 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fixed word length computer

računalnik s fiksno dolžino besede

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fixed word length computer

računalnik s fiksno dolžino besede


Zapis je bil prikazan 15411 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CISC, complex instruction set computer

računalnik s širokim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CISC, complex instruction set computer

računalnik s širokim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 15746 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

complex instruction set computer, CISC

računalnik s širokim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

complex instruction set computer, CISC

računalnik s širokim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 15788 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reduced instruction set computer, RISC

računalnik s skrčenim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reduced instruction set computer, RISC

računalnik s skrčenim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 15916 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RISC, reduced instruction set computer

računalnik s skrčenim naborom ukazov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RISC, reduced instruction set computer

računalnik s skrčenim naborom ukazov


Zapis je bil prikazan 15884 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

variable-word-length computer

računalnik s spremenljivo dolžino besede

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

variable-word-length computer

računalnik s spremenljivo dolžino besede


Zapis je bil prikazan 14187 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

high-level language computer

računalnik visokonivojskega jezika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

high-level language computer

računalnik visokonivojskega jezika


Zapis je bil prikazan 15643 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multihomed computer

računalnik z vec naslovi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multihomed computer

računalnik z vec naslovi


Zapis je bil prikazan 15670 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

real-time computer

računalnik za delo v realnem času

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

real-time computer

računalnik za delo v realnem času


Zapis je bil prikazan 15828 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DCC, data communication computer

računalnik za podatkovno komuniciranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DCC, data communication computer

računalnik za podatkovno komuniciranje


Zapis je bil prikazan 15810 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC


Zapis je bil prikazan 14840 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer architecture

računalniška arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer architecture

računalniška arhitektura


Zapis je bil prikazan 15812 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer word, machine word

računalniška beseda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer word, machine word

računalniška beseda


Zapis je bil prikazan 15854 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer fraud

računalniška goljufija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer fraud

računalniška goljufija


Zapis je bil prikazan 15803 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer graphics

računalniška grafika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer graphics

računalniška grafika


Zapis je bil prikazan 15756 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer game

računalniška igra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer game

računalniška igra


Zapis je bil prikazan 15618 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer code

računalniška koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer code

računalniška koda


Zapis je bil prikazan 16132 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer logic

računalniška logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer logic

računalniška logika


Zapis je bil prikazan 15731 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer error

računalniška napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer error

računalniška napaka


Zapis je bil prikazan 15793 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer application

računalniška obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer application

računalniška obdelava


Zapis je bil prikazan 15711 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer peripherals

računalniška periferija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer peripherals

računalniška periferija


Zapis je bil prikazan 15815 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer literacy

računalniška pismenost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer literacy

računalniška pismenost


Zapis je bil prikazan 15680 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational psychology

računalniška psihologija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational psychology

računalniška psihologija


Zapis je bil prikazan 15843 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer magazine

računalniška revija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
June 2, 2011, 4:31 p.m.

computer magazine

računalniška revija


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15458 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer configuration

računalniška strojna sestava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer configuration

računalniška strojna sestava


Zapis je bil prikazan 15737 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer structure

računalniška struktura, zgradba računalnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer structure

računalniška struktura, zgradba računalnika


Zapis je bil prikazan 15767 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computed tomography

računalniška tomografija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
April 8, 2011, 5:30 p.m.

computed tomography

računalniška tomografija


Zapis je bil prikazan 15404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer tutorial

računalniška vadnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer tutorial

računalniška vadnica


Zapis je bil prikazan 16006 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer center

računalniški center

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer center

računalniški center


Zapis je bil prikazan 15822 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PC clone

računalniški dvojnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Dec. 25, 2018, 10:01 p.m.

PC clone

računalniški dvojnik


Boštjan Mejak
Dec. 25, 2018, 10 p.m.

PC-clone

računalniški dvojnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PC-clone

PC-klon


Zapis je bil prikazan 17297 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

COLD, Computer Output to Laser Disc

računalniški iznos na laserski disk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

COLD, Computer Output to Laser Disc

računalniški iznos na laserski disk


Zapis je bil prikazan 15781 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer language, machine language

računalniški jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer language, machine language

računalniški jezik


Zapis je bil prikazan 16294 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer mouse

računalniški klikalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 10:55 a.m.

computer mouse

računalniški klikalnik


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 6569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer crime

računalniški kriminal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer crime

računalniški kriminal


Zapis je bil prikazan 15705 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational model

računalniški model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational model

računalniški model


Zapis je bil prikazan 15618 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer model

računalniski model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer model

računalniski model


Zapis je bil prikazan 15679 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer data

računalniški podatek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer data

računalniški podatek


Zapis je bil prikazan 15646 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer program

računalniški program, program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer program

računalniški program, program


Zapis je bil prikazan 15728 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer system

računalniški sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer system

računalniški sistem


Zapis je bil prikazan 15736 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer vision

računalniški vid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer vision

računalniški vid


Zapis je bil prikazan 15758 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer virus, virus

računalniški virus, virus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:23 p.m.

computer virus, virus

računalniški virus, virus


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer virus, virus

virus (računalniški program)


Zapis je bil prikazan 15828 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer interface

računalniški vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer interface

računalniški vmesnik


Zapis je bil prikazan 15898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-integrated manufacturing, CIM

računalniško integrirana proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-integrated manufacturing, CIM

računalniško integrirana proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15807 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer assisted software engineering

računalniško inženirstvo programja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer assisted software engineering

računalniško inženirstvo programja


Zapis je bil prikazan 15741 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

EDI, electronic data interchange

računalniško izmenjavanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 2:42 p.m.

EDI, electronic data interchange

računalniško izmenjavanje podatkov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

EDI

RIP


Zapis je bil prikazan 15281 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational linguistics

računalniško jezikoslovje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational linguistics

računalniško jezikoslovje


Zapis je bil prikazan 15712 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

geographic mapping

računalnisko kartiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

geographic mapping

računalnisko kartiranje


Zapis je bil prikazan 16201 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

NC, numerical control, numeric control

računalniško krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

NC, numerical control, numeric control

računalniško krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14694 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

numerical control, numeric control, NC

računalniško krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

numerical control, numeric control, NC

računalniško krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14649 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

numeric control, numerical control, NC

računalniško krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

numeric control, numerical control, NC

računalniško krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14717 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer numerical control, CNC

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer numerical control, CNC

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje


Zapis je bil prikazan 16028 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CNC, computer numerical control

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CNC, computer numerical control

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje


Zapis je bil prikazan 16051 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided design and computer-aided manufacturing

računalniško načrtovanje in proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided design and computer-aided manufacturing

računalniško načrtovanje in proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15671 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

platform

računalniško okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 1:03 p.m.

platform

računalniško okolje


Zapis je bil prikazan 16220 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer network

računalniško omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer network

računalniško omrežje


Zapis je bil prikazan 15756 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computerised axial tomography

računalniško osno skozislikanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 2:27 a.m.

computerised axial tomography

računalniško osno skozislikanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computerised axial tomography

računalniška osna tomografija


Zapis je bil prikazan 15661 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-based consulting system

računalniško podprt svetovalni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-based consulting system

računalniško podprt svetovalni sistem


Zapis je bil prikazan 15579 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAI, computer-aided industry

računalniško podprta industrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAI, computer-aided industry

računalniško podprta industrija


Zapis je bil prikazan 15663 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided industry, CAI

računalniško podprta industrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided industry, CAI

računalniško podprta industrija


Zapis je bil prikazan 15599 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided manufacturing, CAM

računalniško podprta proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided manufacturing, CAM

računalniško podprta proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15697 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAM, computer-aided manufacturing

računalniško podprta proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAM, computer-aided manufacturing

računalniško podprta proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15679 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided system analysis, CASA

računalniško podprta sistemska analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided system analysis, CASA

računalniško podprta sistemska analiza


Zapis je bil prikazan 15625 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CASA, computer-aided system analysis

računalniško podprta sistemska analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CASA, computer-aided system analysis

računalniško podprta sistemska analiza


Zapis je bil prikazan 15738 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided instruction, CAI

računalniško podprti ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 12, 2018, 10:02 p.m.

computer-aided instruction, CAI

računalniško podprti ukaz


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided instruction, CAI

računalniško podprto poučevanje


Zapis je bil prikazan 15718 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer supported

računalniško podprto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer supported

računalniško podprto


Zapis je bil prikazan 15695 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAE, computer-assisted engineering

računalniško podprto inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAE, computer-assisted engineering

računalniško podprto inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15769 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-assisted engineering, CAE

računalniško podprto inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-assisted engineering, CAE

računalniško podprto inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15678 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided design, CAD

računalniško podprto načrtovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided design, CAD

računalniško podprto načrtovanje


Zapis je bil prikazan 15683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAD, computer-aided design

računalniško podprto načrtovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAD, computer-aided design

računalniško podprto načrtovanje


Zapis je bil prikazan 15773 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAI, computer-aided instruction

računalniško podprto poučevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAI, computer-aided instruction

računalniško podprto poučevanje


Zapis je bil prikazan 15711 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided programming, CAP

računalniško podprto programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided programming, CAP

računalniško podprto programiranje


Zapis je bil prikazan 15776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAP, computer-aided programming

računalniško podprto programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAP, computer-aided programming

računalniško podprto programiranje


Zapis je bil prikazan 15774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CASE, computer-aided software engineering

računalniško podprto programsko inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CASE, computer-aided software engineering

računalniško podprto programsko inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided software engineering, CASE

računalniško podprto programsko inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided software engineering, CASE

računalniško podprto programsko inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15785 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAT, computer-aided testing

računalniško podprto testiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAT, computer-aided testing

računalniško podprto testiranje


Zapis je bil prikazan 15776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided testing, CAT

računalniško podprto testiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided testing, CAT

računalniško podprto testiranje


Zapis je bil prikazan 15734 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided learning, CAL

računalniško podprto učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided learning, CAL

računalniško podprto učenje


Zapis je bil prikazan 15700 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAL, computer-aided learning

računalniško podprto učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAL, computer-aided learning

računalniško podprto učenje


Zapis je bil prikazan 15778 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer communication

računalniško sporazumevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer communication

računalniško sporazumevanje


Zapis je bil prikazan 15713 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computing status

računalniško stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computing status

računalniško stanje


Zapis je bil prikazan 15641 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-oriented language, machine-oriented language

računalniško usmerjeni jezik, strojno usmerjeni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 19, 2018, 5:17 p.m.

computer-oriented language, machine-oriented language

računalniško usmerjeni jezik, strojno usmerjeni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-oriented language, machine-oriented language

strojno usmerjeni jezik, računalniško usmerjeni jezik


Zapis je bil prikazan 18979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CIM, computer-integrated manufacturing

računalniško vključena izdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 18, 2018, 2:29 a.m.

CIM, computer-integrated manufacturing

računalniško vključena izdelava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CIM, computer-integrated manufacturing

računalniško integrirana proizvodnja


Zapis je bil prikazan 16180 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACM, Association for Computing Machinery

računalniško združenje ACM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACM, Association for Computing Machinery

računalniško združenje ACM


Zapis je bil prikazan 16225 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-assisted translation, computer-aided translation, CAT

računalniškopodprto prevajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:16 p.m.

computer-assisted translation, computer-aided translation, CAT

računalniškopodprto prevajanje


Sir Drinksalot
June 3, 2011, 8:06 p.m.

computer-assisted translation, computer-aided translation, CAT

računalniško podprto prevajanje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15485 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

remote computing

računalništvo na daljavo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 11:09 a.m.

remote computing

računalništvo na daljavo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

remote computing

računalništvo na daljavo, daljinska obdelava


Zapis je bil prikazan 15864 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer science

računalništvo, računalniška znanost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer science

računalništvo, računalniška znanost


Zapis je bil prikazan 15928 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computing device

računalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computing device

računalo


Zapis je bil prikazan 15627 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abacus

računalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:31 a.m.

abacus

računalo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abacus

abak, računalo


Zapis je bil prikazan 17843 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

calculating

računanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

calculating

računanje


Zapis je bil prikazan 15691 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

forward pass (kot pri nevronskih mrežah)

računanje naprej

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jure Vreča
Nov. 23, 2020, 9:44 a.m.

forward pass (kot pri nevronskih mrežah)

računanje naprej


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 2879 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computing with connections

računanje s povezavami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computing with connections

računanje s povezavami


Zapis je bil prikazan 15620 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computation by deduction

računanje z odštevanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 11:05 a.m.

computation by deduction

računanje z odštevanjem


Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 11:01 a.m.

computation by deduction

računanje z zmanjševanjem


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computation by deduction

računanje z dedukcijo


Zapis je bil prikazan 15701 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computation

računanje, izračun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computation

računanje, izračun


Zapis je bil prikazan 15602 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

calculation

računanje, izračun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

calculation

računanje, izračun


Zapis je bil prikazan 15686 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

calculation system

računska enota

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 19, 2012, 7:50 a.m.

calculation system

računska enota


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 14376 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational geometry

računska geometrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational geometry

računska geometrija


Zapis je bil prikazan 15759 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

calculation specification

računska specifikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

calculation specification

računska specifikacija


Zapis je bil prikazan 15785 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational complexity

računska zahtevnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational complexity

računska zahtevnost


Zapis je bil prikazan 15758 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RF, radio frequency

radijska frekvenca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RF, radio frequency

radijska frekvenca


Zapis je bil prikazan 15935 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

radio communications

radijske komunikacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

radio communications

radijske komunikacije


Zapis je bil prikazan 15880 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

option button

radijski gumb

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

option button

radijski gumb


Zapis je bil prikazan 14741 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Radio Shack

Radio Shack

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Radio Shack

Radio Shack


Zapis je bil prikazan 15889 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

radio frequency interference, RFI

radiofrekvencne motnje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

radio frequency interference, RFI

radiofrekvencne motnje


Zapis je bil prikazan 15898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RF modulator

radiofrekvenčni modulator, modulator RF

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RF modulator

radiofrekvenčni modulator, modulator RF


Zapis je bil prikazan 16001 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

radiometry

radiometrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

radiometry

radiometrija


Zapis je bil prikazan 15873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RADIUS

RADIUS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RADIUS

RADIUS


Zapis je bil prikazan 15829 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RAMDAC

RAMDAC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RAMDAC

RAMDAC


Zapis je bil prikazan 15853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RARE

RARE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RARE

RARE


Zapis je bil prikazan 15873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

region growing

rast regij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

region growing

rast regij


Zapis je bil prikazan 15754 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

raster

raster, rastrski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

raster

raster, rastrski


Zapis je bil prikazan 15664 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rasterization

rasterizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rasterization

rasterizacija


Zapis je bil prikazan 15978 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

positive-going threshold level

rastoči pragovni nivo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

positive-going threshold level

rastoči pragovni nivo


Zapis je bil prikazan 16103 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

raster operation

rastrska operacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

raster operation

rastrska operacija


Zapis je bil prikazan 15773 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

raster font

rastrska pisava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

raster font

rastrska pisava


Zapis je bil prikazan 15777 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pixmap

rastrska slika, tabela pikslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pixmap

rastrska slika, tabela pikslov


Zapis je bil prikazan 16198 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

raster-mode graphic display

rastrski grafični zaslon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

raster-mode graphic display

rastrski grafični zaslon


Zapis je bil prikazan 15832 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

raster display

rastrski zaslon, rastrski prikazovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

raster display

rastrski zaslon, rastrski prikazovalnik


Zapis je bil prikazan 15934 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

raster scan

rastrsko prebiranje, rastrsko skeniranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

raster scan

rastrsko prebiranje, rastrsko skeniranje


Zapis je bil prikazan 15858 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

scanned image

rastrsko včitana slika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

scanned image

rastrsko včitana slika


Zapis je bil prikazan 15164 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

manipulation

ravnanje, manipulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

manipulation

ravnanje, manipulacija


Zapis je bil prikazan 15759 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ruler

ravnilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ruler

ravnilo


Zapis je bil prikazan 15850 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

plane

ravnina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

plane

ravnina


Zapis je bil prikazan 16105 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

clipping plane

ravnina obrezovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

clipping plane

ravnina obrezovanja


Zapis je bil prikazan 15670 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

planar graph

ravninski graf, planarni graf, ravninski grafikon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

planar graph

ravninski graf, planarni graf, ravninski grafikon


Zapis je bil prikazan 16291 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

planar objects

ravninski predmeti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

planar objects

ravninski predmeti


Zapis je bil prikazan 16104 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

balance

ravnotežje, ravnovesje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

balance

ravnotežje, ravnovesje


Zapis je bil prikazan 19162 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

balance network

ravnotežno vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

balance network

ravnotežno vezje


Zapis je bil prikazan 19137 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

process fork

razcep procesa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

process fork

razcep procesa


Zapis je bil prikazan 16056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

decomposition

razcep, dekompozicija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

decomposition

razcep, dekompozicija


Zapis je bil prikazan 15715 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

partitioning

razcepljanje, razčlenjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

partitioning

razcepljanje, razčlenjevanje


Zapis je bil prikazan 16404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dichotomous variable

razcepljena spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dichotomous variable

razcepljena spremenljivka


Zapis je bil prikazan 15804 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

splitting of speech wires

razcepljenje govornih vodnikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 12, 2018, 9:49 p.m.

splitting of speech wires

razcepljenje govornih vodnikov


Boštjan Mejak
Feb. 12, 2018, 9:49 p.m.

splitting of speech wires

razcep govornih vodnikov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

splitting of speech wires

ločitev govornih žil


Zapis je bil prikazan 15035 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

partitionable SIMD/MIMD machine

razcepljivi stroj SIMD/MIMD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

partitionable SIMD/MIMD machine

razcepljivi stroj SIMD/MIMD


Zapis je bil prikazan 16191 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

partitionability

razcepljivost, sposobnost razcepa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

partitionability

razcepljivost, sposobnost razcepa


Zapis je bil prikazan 16230 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reducible polynomial

razcepni polinom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reducible polynomial

razcepni polinom


Zapis je bil prikazan 15789 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

decomposable production system

razcepni produkcijski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

decomposable production system

razcepni produkcijski sistem


Zapis je bil prikazan 15745 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dichotomizing search

razcepno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dichotomizing search

razcepno iskanje


Zapis je bil prikazan 15767 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

what-if analysis

razčlemba kaj-če

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:59 a.m.

what-if analysis

razčlemba kaj-če


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

what-if analysis

analiza kaj-če, razčlenitev kaj-če


Zapis je bil prikazan 19271 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

principal component analysis, PCA

razčlemba načelnih sestavin

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:48 a.m.

principal component analysis, PCA

razčlemba načelnih sestavin


Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:24 p.m.

principal component analysis, PCA

razčlenitev načelnih sestavin


Boštjan Kaluža
Sept. 12, 2012, 6:45 a.m.

principal component analysis, PCA

analiza glavnih komponent, PCA


Maja Madarasi
March 16, 2011, 11:18 a.m.

principal component analysis

analiza glavnih komponent


Zapis je bil prikazan 17804 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dataflow analysis

razčlemba podatkovnega pretoka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 11 a.m.

dataflow analysis

razčlemba podatkovnega pretoka


Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 11 a.m.

dataflow analysis

razčlemba podatkovnega toka


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dataflow analysis

analiza podatkovnega toka, razčlenitev podatkovnega toka, analiza pretoka podatkov


Zapis je bil prikazan 17422 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file analysis

razčlemba podatkovnic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:49 a.m.

file analysis

razčlemba podatkovnic


Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:36 p.m.

file analysis

razčlenitev podatkovnic


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file analysis

analiza datotek, kontrola datotek


Zapis je bil prikazan 17043 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

cost benefit analysis

razčlemba prednosti stroškov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:59 a.m.

cost benefit analysis

razčlemba prednosti stroškov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

cost benefit analysis

analiza stroškov in prednosti, razčlenitev stroškov in prednosti, analiza stroškov in koristi


Zapis je bil prikazan 17975 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

program analysis

razčlemba pripomočnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 3:15 a.m.

program analysis

razčlemba pripomočnika


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

program analysis

analiza programa


Zapis je bil prikazan 17863 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

domain analysis

razčlemba prostora

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:49 a.m.

domain analysis

razčlemba prostora


Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, midnight

domain analysis

razčlenitev prostora


Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:40 a.m.

domain analysis

analiza domene


Zapis je bil prikazan 17167 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analytical machine

razčlembni stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 11:23 a.m.

analytical machine

razčlembni stroj


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analytical machine

analitični stroj analyzer


Zapis je bil prikazan 17557 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

itemize

razčleni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

itemize

razčleni


Zapis je bil prikazan 14833 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

syntax tree, parse tree

razčlenitveno drevo drevo izpeljav, sintaktično drevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

syntax tree, parse tree

razčlenitveno drevo drevo izpeljav, sintaktično drevo


Zapis je bil prikazan 15281 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

component articulation

razčlenjenost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 11:05 a.m.

component articulation

razčlenjenost


Zapis je bil prikazan 15410 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

protocol parser

razčlenjevalnik protokola

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

protocol parser

razčlenjevalnik protokola


Zapis je bil prikazan 16228 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

tokenization

razčlenjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Damir Balija
May 25, 2015, 1:14 p.m.

tokenization

razčlenjevanje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11439 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

segmentation

razčlenjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:51 a.m.

segmentation

razčlenjevanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

segmentation

segmentiranje, segmentacija, razčlenitev


Zapis je bil prikazan 18606 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

top-down parsing

razčlenjevanje od zgoraj navzdol

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

top-down parsing

razčlenjevanje od zgoraj navzdol


Zapis je bil prikazan 17056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image blooming

razcvet slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image blooming

razcvet slike


Zapis je bil prikazan 14864 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

domain distance

razdalja prostora

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:05 a.m.

domain distance

razdalja prostora


Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:50 a.m.

domain distance

domenska razdalja


Zapis je bil prikazan 16522 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Edit distance

Razdalja urejanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Damir Balija
May 24, 2015, 9:11 p.m.

Edit distance

Razdalja urejanja


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9366 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

distance

razdalja, razmak, razlika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

distance

razdalja, razmak, razlika


Zapis je bil prikazan 15713 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

distance-balanced graph

razdaljno uravnotežen graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 4:57 p.m.

distance-balanced graph

razdaljno uravnotežen graf


Zapis je bil prikazan 15582 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

partition table

razdelčna tabela

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

partition table

razdelčna tabela


Zapis je bil prikazan 16171 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disk partition

razdelek diska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disk partition

razdelek diska


Zapis je bil prikazan 15813 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

section

razdelek, sekcija, segment, blok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

section

razdelek, sekcija, segment, blok


Zapis je bil prikazan 15237 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

wiring closet

razdelilna omarica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

wiring closet

razdelilna omarica


Zapis je bil prikazan 17247 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

distribution box

razdelilna omarica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

distribution box

razdelilna omarica


Zapis je bil prikazan 15808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

distribution panel

razdelilna plošča

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

distribution panel

razdelilna plošča


Zapis je bil prikazan 15667 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

distribution panel

razdelilna plošča

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

distribution panel

razdelilna plošča


Zapis je bil prikazan 15804 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

distribution transformer

razdelilni transformator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

distribution transformer

razdelilni transformator


Zapis je bil prikazan 15831 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

program slicing

razdelitev programa (na koščke)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

program slicing

razdelitev programa (na koščke)


Zapis je bil prikazan 16273 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

memory partition

razdelitev spomina na področja, particiranje pomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

memory partition

razdelitev spomina na področja, particiranje pomnilnika


Zapis je bil prikazan 15743 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

partition

razdelitev, razdelek, razcep, particija, del

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
June 2, 2011, 4:34 p.m.

partition

razdelitev, razdelek, razcep, particija, del


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

partition

razdelitev, razcep, particija, del


Zapis je bil prikazan 16358 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

split

razdeliti, razcepiti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

split

razdeliti, razcepiti


Zapis je bil prikazan 15114 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

partition tree

razdelitveno drevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:24 p.m.

partition tree

razdelitveno drevo


Zapis je bil prikazan 15928 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

shared

razdeljen, deljen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

shared

razdeljen, deljen


Zapis je bil prikazan 15236 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

split screen

razdeljeni zaslon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

split screen

razdeljeni zaslon


Zapis je bil prikazan 15161 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

decollator

razdeljevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

decollator

razdeljevalnik


Zapis je bil prikazan 15641 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

sectioning

razdeljevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:40 p.m.

sectioning

razdeljevanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

sectioning

razdelitev na sektorje


Zapis je bil prikazan 15112 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

graph partitioning

razdeljevanje grafov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:15 p.m.

graph partitioning

razdeljevanje grafov


Zapis je bil prikazan 15916 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application partitioning

razdeljevanje programov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

application partitioning

razdeljevanje programov


Zapis je bil prikazan 15993 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disjoint

razdružen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:23 a.m.

disjoint

razdružen


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disjoint

disjunkten, tuj


Zapis je bil prikazan 16690 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dynamic dataflow

razgiban pretok podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:05 a.m.

dynamic dataflow

razgiban pretok podatkov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dynamic dataflow

dinamično pretakanje podatkov


Zapis je bil prikazan 16568 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

decoder

razgonetilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:12 p.m.

decoder

razgonetilnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

decoder

dekodirnik, dekoder, odkodirnik, dešifrator, prevajalec kod


Zapis je bil prikazan 16854 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

decompilation

razgradnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:50 a.m.

decompilation

razgradnja


Zapis je bil prikazan 15501 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

program decomposition

razgradnja programa, dekompozicija programa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

program decomposition

razgradnja programa, dekompozicija programa


Zapis je bil prikazan 16233 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

research and development, R&D

raziskave in razvoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

research and development, R&D

raziskave in razvoj


Zapis je bil prikazan 15796 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

R&D, research and development

raziskave in razvoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

R&D, research and development

raziskave in razvoj


Zapis je bil prikazan 15786 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

exploratory data analysis, EDA

raziskovalna analiza podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

exploratory data analysis, EDA

raziskovalna analiza podatkov


Zapis je bil prikazan 14317 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

EDA, exploratory data analysis

raziskovalna analiza podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

EDA, exploratory data analysis

raziskovalna analiza podatkov


Zapis je bil prikazan 14445 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

exploratory prototyping

raziskovalno prototipiziranje, raziskovalna izdelava prototipov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

exploratory prototyping

raziskovalno prototipiziranje, raziskovalna izdelava prototipov


Zapis je bil prikazan 14437 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Palo Alto research center

Raziskovalno središče Palo Alto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Palo Alto research center

Raziskovalno središče Palo Alto


Zapis je bil prikazan 16225 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

study

raziskovanje, preučevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

study

raziskovanje, preučevanje


Zapis je bil prikazan 15198 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

scene interpretation

razlaga prizora

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

scene interpretation

razlaga prizora


Zapis je bil prikazan 15199 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

software version

različica programja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

software version

različica programja


Zapis je bil prikazan 15234 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hardware version

različica strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hardware version

različica strojne opreme


Zapis je bil prikazan 15556 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

set difference, relative complement

razlika množic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

set difference, relative complement

razlika množic


Zapis je bil prikazan 15248 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

relative complement, set difference

razlika množic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

relative complement, set difference

razlika množic


Zapis je bil prikazan 15771 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

domain divergence

razlika prostora

Angleški izraz: