a posteriori fitness function

dejavnost sovpadnih izkušenj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:58 a.m.

a posteriori fitness function

dejavnost sovpadnih izkušenj


Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:56 a.m.

a posteriori fitness function

dejavnost ustreznih izkušenj


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

a posteriori fitness function

aposteriorna funkcija ustreznosti


Zapis je bil prikazan 24075 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

a priori fitness function

apriorna funkcija ustreznosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

a priori fitness function

apriorna funkcija ustreznosti


Zapis je bil prikazan 23951 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A Programming Language, APL

programski jezik AR, Artificial Reality

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A Programming Language, APL

programski jezik AR, Artificial Reality


Zapis je bil prikazan 24832 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-bus

vodilo A

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A-bus

vodilo A


Zapis je bil prikazan 22328 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-O

A-O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:20 p.m.

A-O

A-O


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

A-O


Zapis je bil prikazan 23817 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-O, FLOW-MATIC

A-O prevajalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A-O, FLOW-MATIC

A-O prevajalnik


Zapis je bil prikazan 24075 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AAL, Ambient Assisted Living

AAL, ambientalno podprto življenje, podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Nov. 19, 2009, 12:41 p.m.

AAL, Ambient Assisted Living

AAL, ambientalno podprto življenje, podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju


Zapis je bil prikazan 24082 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AAL, ATM Adaptation Layer

prilagoditveni sloj ATM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 2:12 a.m.

AAL, ATM Adaptation Layer

prilagoditveni sloj ATM


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AAL, ATM Adaptation Layer

ATM prilagoditvena plast


Zapis je bil prikazan 25585 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abacus

računalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:31 a.m.

abacus

računalo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abacus

abak, računalo


Zapis je bil prikazan 24180 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abbreviated dialling

skrajšano klicanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:27 p.m.

abbreviated dialling

skrajšano klicanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abbreviated dialling

skrajšano izbiranje


Zapis je bil prikazan 31721 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja


Zapis je bil prikazan 22544 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABCL, Actor-Based Concurrent Language

tvorčevski hkratni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 11:41 p.m.

ABCL, Actor-Based Concurrent Language

tvorčevski hkratni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABCL, An Object-Based Concurrent Language

objektni sočasni jezik


Zapis je bil prikazan 23920 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abduction

abdukcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abduction

abdukcija


Zapis je bil prikazan 23884 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abelian group, commutative group

Abelova grupa, komutativna grupa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abelian group, commutative group

Abelova grupa, komutativna grupa


Zapis je bil prikazan 23826 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABEND, Abnormal END

nenormalen zaključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABEND, Abnormal END

nenormalen zaključek


Zapis je bil prikazan 23026 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABI, Application Binary Interface

dvojiški vmesnik za programe ability

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABI, Application Binary Interface

dvojiški vmesnik za programe ability


Zapis je bil prikazan 23880 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABML, Argument Based Machine Learning

ABML, argumentirano strojno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 6, 2012, 5:35 p.m.

ABML, Argument Based Machine Learning

ABML, argumentirano strojno učenje


Zapis je bil prikazan 23157 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abnormal termination

nenormalna zaključitev, nenormalna ustavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abnormal termination

nenormalna zaključitev, nenormalna ustavitev


Zapis je bil prikazan 22979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abort, abortion

prekinitev, izločitev, izpad

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abort, abortion

prekinitev, izločitev, izpad


Zapis je bil prikazan 24342 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abortive message

prekinitveno sporočilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abortive message

prekinitveno sporočilo


Zapis je bil prikazan 24392 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABSD

razvoj na temelju ponovno uporabnih izdelkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:39 a.m.

ABSD

razvoj na temelju ponovno uporabnih izdelkov


Zapis je bil prikazan 22073 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absentee service

služba odsotnosti absentee subscriber service

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absentee service

služba odsotnosti absentee subscriber service


Zapis je bil prikazan 31839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute address

absolutni naslov, neposredni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute address

absolutni naslov, neposredni naslov


Zapis je bil prikazan 23942 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute cell reference

absolutno sklicevanje na celico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute cell reference

absolutno sklicevanje na celico


Zapis je bil prikazan 23891 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute code

absolutna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute code

absolutna koda


Zapis je bil prikazan 23850 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute coding

absolutno kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute coding

absolutno kodiranje


Zapis je bil prikazan 23965 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute maximum rating

absolutna maksimalna nazivna vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute maximum rating

absolutna maksimalna nazivna vrednost


Zapis je bil prikazan 23851 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute path

absolutna pot, celotna pot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:19 a.m.

absolute path

absolutna pot, celotna pot


Zapis je bil prikazan 23690 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute path name

absolutno ime poti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute path name

absolutno ime poti


Zapis je bil prikazan 23893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute value

absolutna vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute value

absolutna vrednost


Zapis je bil prikazan 23919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absorption law

zakon absorpcije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absorption law

zakon absorpcije


Zapis je bil prikazan 28620 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract

povzetek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract

povzetek


Zapis je bil prikazan 24303 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract class

abstraktni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract class

abstraktni razred


Zapis je bil prikazan 24173 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract data type

abstraktni podatkovni tip

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract data type

abstraktni podatkovni tip


Zapis je bil prikazan 24138 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Abstract Family of Languages, AFL

abstraktna družina jezikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Abstract Family of Languages, AFL

abstraktna družina jezikov


Zapis je bil prikazan 23891 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract individual

abstraktni posameznik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract individual

abstraktni posameznik


Zapis je bil prikazan 23889 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract machine

abstraktni stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract machine

abstraktni stroj


Zapis je bil prikazan 23905 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:19 p.m.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik


Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:18 p.m.

abstract machine languageee

abstraktni strojni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik


Zapis je bil prikazan 24061 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract object class

abstraktni objektni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract object class

abstraktni objektni razred


Zapis je bil prikazan 23907 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract syntax notation one, ASN.1

specifikacija abstraktnih tipov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:58 p.m.

abstract syntax notation one, ASN.1

specifikacija abstraktnih tipov


Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:58 p.m.

abstract syntax notation one, ASN.1

specifikacija abstraktnih tipob


Zapis je bil prikazan 31514 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstraction

abstrakcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstraction

abstrakcija


Zapis je bil prikazan 23891 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstraction principle

princip abstrakcije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstraction principle

princip abstrakcije


Zapis je bil prikazan 24400 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AC, Alternating Current

izmenični tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AC, Alternating Current

izmenični tok


Zapis je bil prikazan 22372 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerated graphics port, AGP

pospešena grafična vrata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:23 a.m.

accelerated graphics port, AGP

pospešena grafična vrata


Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:22 a.m.

accelerated graphics port

pospešena grafična vrata


Zapis je bil prikazan 24379 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerating Turing machine

pospeševalni Turingov stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 28, 2011, 3:16 p.m.

accelerating Turing machine

pospeševalni Turingov stroj


Zapis je bil prikazan 24159 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerating Turing machines

pospeševalni Turingovi stroji

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Sept. 23, 2011, 12:46 p.m.

accelerating Turing machines

pospeševalni Turingovi stroji


Zapis je bil prikazan 24194 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acceleration time, start time

pospeševalni čas, zagonski čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acceleration time, start time

pospeševalni čas, zagonski čas


Zapis je bil prikazan 24474 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerator

pospeševalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accelerator

pospeševalnik


Zapis je bil prikazan 24311 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accept

sprejeti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accept

sprejeti


Zapis je bil prikazan 31585 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acceptance criteria

kriterij prevzema, prevzemni pogoji

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acceptance criteria

kriterij prevzema, prevzemni pogoji


Zapis je bil prikazan 23713 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe