Pogoji uporabe Računalniškega slovarčka

Odsek za inteligentne sisteme, Institut "Jožef Stefan", (v nadaljnjem besedilu »izdajatelj«) si pridržuje pravico spreminjanja ali posodabljanja vsebine slovarja brez posebega obvestila. Gradivo, ki ga vsebuje spletni Računalniški slovarček (v nadaljnjem besedilu »slovarček«), se brez posebnega dovoljenja izdajatelja lahko uporablja samo za osebno rabo in nekomercialne namene. Izdajatelj se trudi, da bi bila vsebina slovarčka čim bolj strokovna in sodobna, zato so uredniki in sodelavci slovarja strokovnjaki za področja, ki jih zajema slovarček. Zaradi tehnologije, po kateri slovarček nastaja, izdajatelj ne more biti odgovoren za morebitne napačne ali neprimerne zapise, ki jih uredniki še niso pregledali in so označeni kot nepreverjeni. Izdajatelj zato ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala z uporabo izrazov, ki so v slovarju.

Izdajatelj tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino drugih spletnih mest, do katerih uporabniki dostopajo prek povezav na straneh slovarčka.

Za izraze, ki jih v slovarček prispevajo uporabniki slovarčka, uporabniki obdržijo moralne avtorske pravice in se ob oddaji izraza v slovarček odrečejo materialnim pravicam.

Pripombe, vprašanja ali predlogi uporabnikov bodo upoštevani po presoji uredniškega odbora.

Varovanje osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo uporabljeni le za namene slovarčka in ne bodo posredovani tretji osebi brez vašega dovoljenja.

Prijavljenim uporabnikom bo pri oblikovanju (dodajanje, urejanje gesel) slovarčka zabeleženo ime v zgodovini urejanja in v komentarjih. Pri neprijavljeni uporabnikih bo namesto imena uporabljen njihov ip naslov.


Subscribe