P channel

kanal P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:39 a.m.

P channel

kanal P


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P channel

P-kanal


Zapis je bil prikazan 29626 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

P control data

kontrolni podatki P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P control data

kontrolni podatki P


Zapis je bil prikazan 29762 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

P operation

operacija P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P operation

operacija P


Zapis je bil prikazan 30996 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

P-condition

pogoj P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:39 a.m.

P-condition

pogoj P


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P-condition

P-pogoj


Zapis je bil prikazan 30845 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

p-n junction

spoj p-n

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

p-n junction

spoj p-n


Zapis je bil prikazan 39484 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

p-node

vozlišče p

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:40 a.m.

p-node

vozlišče p


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

p-node

p-vozlišče


Zapis je bil prikazan 29058 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

P-parity

parnost P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:40 a.m.

P-parity

parnost P


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P-parity

P-parnost


Zapis je bil prikazan 30776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

P-value

vrednost P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:40 a.m.

P-value

vrednost P


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P-value

P-vrednost


Zapis je bil prikazan 29400 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

P=NP question

vprašanje P = NP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:41 a.m.

P=NP question

vprašanje P = NP


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:41 a.m.

P=NP question

vprašanje P=NP


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

P=NPč question

vprašanje P=NPč


Zapis je bil prikazan 28364 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PABX, private automatic branch exchange

zasebna samodejna poslovalniška menjava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:45 a.m.

PABX, private automatic branch exchange

zasebna samodejna poslovalniška menjava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PABX, private automatic branch exchange

naročniška telefonska centrala, NTC, n. c.


Zapis je bil prikazan 34915 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pacing, communications pacing

sledenje, sledenje sporazumevanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:55 a.m.

pacing, communications pacing

sledenje, sledenje sporazumevanja


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:48 a.m.

pacing, communications pacing

sporazumevalna hitrost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pacing, communications pacing

komunikacijska pravočasnost


Zapis je bil prikazan 37841 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pack

skupek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:50 a.m.

pack

skupek


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:50 a.m.

pack

zavoj


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pack

paket, skup, gomila


Zapis je bil prikazan 37381 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

package

zavoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:52 a.m.

package

zavoj


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

package

paket (uporabniški)


Zapis je bil prikazan 35146 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packaging information

podatki o zavoju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:53 a.m.

packaging information

podatki o zavoju


spidy
Aug. 16, 2015, 3:48 p.m.

packaging information

informacije o pakiranju


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 24053 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packed decimal

zgoščeno desetiško število

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:02 a.m.

packed decimal

zgoščeno desetiško število


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packed decimal

pakirano desetiško število


Zapis je bil prikazan 35147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packed decimal notation

zgoščen desetiški zapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:02 a.m.

packed decimal notation

zgoščen desetiški zapis


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packed decimal notation

zgoščeni desetiški zapis


Zapis je bil prikazan 35954 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet

omot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:03 a.m.

packet

omot


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet

paket


Zapis je bil prikazan 30180 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet assembler/disassembler, PAD

vhodno-izhodna oprema za paketno komutacijo, vezje za sestavljanje in razstavljanje paketov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet assembler/disassembler, PAD

vhodno-izhodna oprema za paketno komutacijo, vezje za sestavljanje in razstavljanje paketov


Zapis je bil prikazan 28493 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet data network

omotano podatkovno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:04 a.m.

packet data network

omotano podatkovno omrežje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet data network

paketno podatkovno omrežje


Zapis je bil prikazan 30469 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet disassembly

razstavljanje paketov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet disassembly

razstavljanje paketov


Zapis je bil prikazan 28662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet error ratio

stopnja napačno prenesenih paketov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:58 a.m.

packet error ratio

stopnja napačno prenesenih paketov


Zapis je bil prikazan 39434 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet header

glava paketa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet header

glava paketa


Zapis je bil prikazan 27038 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet internet groper

prestreznik internetnih paketov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet internet groper

prestreznik internetnih paketov


Zapis je bil prikazan 31596 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet latency

zakasnitev paketov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet latency

zakasnitev paketov


Zapis je bil prikazan 35907 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet processing

obdelava paketov, paketna obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet processing

obdelava paketov, paketna obdelava


Zapis je bil prikazan 31027 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet radio

paketni radio

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet radio

paketni radio


Zapis je bil prikazan 30871 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet switched (public) data network, PSDN

(javno) paketno komutirano podatkovno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet switched (public) data network, PSDN

(javno) paketno komutirano podatkovno omrežje


Zapis je bil prikazan 16709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet switching

preklapljanje omotov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 11:45 a.m.

packet switching

preklapljanje omotov


Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 11:44 a.m.

packet switching

preklapljanje paketov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet switching

paketno preklapljanje, preklapljanje paketov, paketna komutacija


Zapis je bil prikazan 30918 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet terminal

paketni terminal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet terminal

paketni terminal


Zapis je bil prikazan 30897 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet trunk module, PTM

paketni prenosniški modul

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet trunk module, PTM

paketni prenosniški modul


Zapis je bil prikazan 30966 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packet user module, PUM

modul za paketne terminale

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packet user module, PUM

modul za paketne terminale


Zapis je bil prikazan 27085 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packing density

gostota zapisa, gostota integracije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packing density

gostota zapisa, gostota integracije


Zapis je bil prikazan 26832 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

packing of data

pakiranje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

packing of data

pakiranje podatkov


Zapis je bil prikazan 30909 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pad

zapolnjevalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:07 a.m.

pad

zapolnjevalo


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:07 a.m.

pad

zapisnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pad

dopolnjevati, izpolnjevati


Zapis je bil prikazan 35017 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pad character

polnilni znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pad character

polnilni znak


Zapis je bil prikazan 30901 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pad switching

preklapljanje atenuatorja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pad switching

preklapljanje atenuatorja


Zapis je bil prikazan 30882 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pad, keypad

pomožna tipkovnica, pomožna tastatura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pad, keypad

pomožna tipkovnica, pomožna tastatura


Zapis je bil prikazan 30838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

padding

zapolnjevanje, napihovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

padding

zapolnjevanje, napihovanje


Zapis je bil prikazan 35911 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

paddle

ročka, gumb, pedal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

paddle

ročka, gumb, pedal


Zapis je bil prikazan 28574 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page

stran, list

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page

stran, list


Zapis je bil prikazan 39501 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page break

prehod na novo stran

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page break

prehod na novo stran


Zapis je bil prikazan 30780 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page description language, PDL

jezik za opis strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page description language, PDL

jezik za opis strani


Zapis je bil prikazan 24931 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page fault

napaka strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page fault

napaka strani


Zapis je bil prikazan 29332 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page footing

dno strani, konec strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page footing

dno strani, konec strani


Zapis je bil prikazan 29554 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page frame

okvir strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page frame

okvir strani


Zapis je bil prikazan 31189 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page heading

glava strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page heading

glava strani


Zapis je bil prikazan 26832 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page layout

postavitev strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page layout

postavitev strani


Zapis je bil prikazan 30930 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page layout program

program za prelom strain

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page layout program

program za prelom strain


Zapis je bil prikazan 30995 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page layout view

pogled postavitve strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page layout view

pogled postavitve strani


Zapis je bil prikazan 30873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

page locking

zaklepanje strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

page locking

zaklepanje strani


Zapis je bil prikazan 36093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe