computational model

računalniški model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational model

računalniški model


Zapis je bil prikazan 15616 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer model

računalniski model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer model

računalniski model


Zapis je bil prikazan 15677 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer data

računalniški podatek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer data

računalniški podatek


Zapis je bil prikazan 15644 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer program

računalniški program, program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer program

računalniški program, program


Zapis je bil prikazan 15726 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer system

računalniški sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer system

računalniški sistem


Zapis je bil prikazan 15734 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer vision

računalniški vid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer vision

računalniški vid


Zapis je bil prikazan 15756 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer virus, virus

računalniški virus, virus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:23 p.m.

computer virus, virus

računalniški virus, virus


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer virus, virus

virus (računalniški program)


Zapis je bil prikazan 15826 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer interface

računalniški vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer interface

računalniški vmesnik


Zapis je bil prikazan 15896 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-integrated manufacturing, CIM

računalniško integrirana proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-integrated manufacturing, CIM

računalniško integrirana proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15805 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer assisted software engineering

računalniško inženirstvo programja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer assisted software engineering

računalniško inženirstvo programja


Zapis je bil prikazan 15739 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

EDI, electronic data interchange

računalniško izmenjavanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 2:42 p.m.

EDI, electronic data interchange

računalniško izmenjavanje podatkov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

EDI

RIP


Zapis je bil prikazan 15280 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computational linguistics

računalniško jezikoslovje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computational linguistics

računalniško jezikoslovje


Zapis je bil prikazan 15710 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

geographic mapping

računalnisko kartiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

geographic mapping

računalnisko kartiranje


Zapis je bil prikazan 16198 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

NC, numerical control, numeric control

računalniško krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

NC, numerical control, numeric control

računalniško krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14692 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

numerical control, numeric control, NC

računalniško krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

numerical control, numeric control, NC

računalniško krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14647 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

numeric control, numerical control, NC

računalniško krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

numeric control, numerical control, NC

računalniško krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14715 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer numerical control, CNC

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer numerical control, CNC

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje


Zapis je bil prikazan 16026 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CNC, computer numerical control

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CNC, computer numerical control

računalniško krmiljenje, računalniško numerično krmiljenje


Zapis je bil prikazan 16049 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided design and computer-aided manufacturing

računalniško načrtovanje in proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided design and computer-aided manufacturing

računalniško načrtovanje in proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15669 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

platform

računalniško okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 1:03 p.m.

platform

računalniško okolje


Zapis je bil prikazan 16218 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer network

računalniško omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer network

računalniško omrežje


Zapis je bil prikazan 15754 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computerised axial tomography

računalniško osno skozislikanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 2:27 a.m.

computerised axial tomography

računalniško osno skozislikanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computerised axial tomography

računalniška osna tomografija


Zapis je bil prikazan 15659 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-based consulting system

računalniško podprt svetovalni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-based consulting system

računalniško podprt svetovalni sistem


Zapis je bil prikazan 15577 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAI, computer-aided industry

računalniško podprta industrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAI, computer-aided industry

računalniško podprta industrija


Zapis je bil prikazan 15661 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided industry, CAI

računalniško podprta industrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided industry, CAI

računalniško podprta industrija


Zapis je bil prikazan 15597 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided manufacturing, CAM

računalniško podprta proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided manufacturing, CAM

računalniško podprta proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15695 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAM, computer-aided manufacturing

računalniško podprta proizvodnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAM, computer-aided manufacturing

računalniško podprta proizvodnja


Zapis je bil prikazan 15677 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided system analysis, CASA

računalniško podprta sistemska analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided system analysis, CASA

računalniško podprta sistemska analiza


Zapis je bil prikazan 15623 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CASA, computer-aided system analysis

računalniško podprta sistemska analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CASA, computer-aided system analysis

računalniško podprta sistemska analiza


Zapis je bil prikazan 15736 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided instruction, CAI

računalniško podprti ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 12, 2018, 10:02 p.m.

computer-aided instruction, CAI

računalniško podprti ukaz


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided instruction, CAI

računalniško podprto poučevanje


Zapis je bil prikazan 15716 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer supported

računalniško podprto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer supported

računalniško podprto


Zapis je bil prikazan 15693 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAE, computer-assisted engineering

računalniško podprto inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAE, computer-assisted engineering

računalniško podprto inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15767 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-assisted engineering, CAE

računalniško podprto inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-assisted engineering, CAE

računalniško podprto inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15676 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided design, CAD

računalniško podprto načrtovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided design, CAD

računalniško podprto načrtovanje


Zapis je bil prikazan 15681 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAD, computer-aided design

računalniško podprto načrtovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAD, computer-aided design

računalniško podprto načrtovanje


Zapis je bil prikazan 15771 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAI, computer-aided instruction

računalniško podprto poučevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAI, computer-aided instruction

računalniško podprto poučevanje


Zapis je bil prikazan 15709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided programming, CAP

računalniško podprto programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided programming, CAP

računalniško podprto programiranje


Zapis je bil prikazan 15774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAP, computer-aided programming

računalniško podprto programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAP, computer-aided programming

računalniško podprto programiranje


Zapis je bil prikazan 15772 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CASE, computer-aided software engineering

računalniško podprto programsko inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CASE, computer-aided software engineering

računalniško podprto programsko inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15917 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided software engineering, CASE

računalniško podprto programsko inženirstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided software engineering, CASE

računalniško podprto programsko inženirstvo


Zapis je bil prikazan 15783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAT, computer-aided testing

računalniško podprto testiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAT, computer-aided testing

računalniško podprto testiranje


Zapis je bil prikazan 15774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided testing, CAT

računalniško podprto testiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided testing, CAT

računalniško podprto testiranje


Zapis je bil prikazan 15732 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-aided learning, CAL

računalniško podprto učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-aided learning, CAL

računalniško podprto učenje


Zapis je bil prikazan 15698 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CAL, computer-aided learning

računalniško podprto učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CAL, computer-aided learning

računalniško podprto učenje


Zapis je bil prikazan 15776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer communication

računalniško sporazumevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer communication

računalniško sporazumevanje


Zapis je bil prikazan 15711 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computing status

računalniško stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computing status

računalniško stanje


Zapis je bil prikazan 15639 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-oriented language, machine-oriented language

računalniško usmerjeni jezik, strojno usmerjeni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 19, 2018, 5:17 p.m.

computer-oriented language, machine-oriented language

računalniško usmerjeni jezik, strojno usmerjeni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

computer-oriented language, machine-oriented language

strojno usmerjeni jezik, računalniško usmerjeni jezik


Zapis je bil prikazan 18977 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CIM, computer-integrated manufacturing

računalniško vključena izdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 18, 2018, 2:29 a.m.

CIM, computer-integrated manufacturing

računalniško vključena izdelava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CIM, computer-integrated manufacturing

računalniško integrirana proizvodnja


Zapis je bil prikazan 16178 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACM, Association for Computing Machinery

računalniško združenje ACM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACM, Association for Computing Machinery

računalniško združenje ACM


Zapis je bil prikazan 16222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

computer-assisted translation, computer-aided translation, CAT

računalniškopodprto prevajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:16 p.m.

computer-assisted translation, computer-aided translation, CAT

računalniškopodprto prevajanje


Sir Drinksalot
June 3, 2011, 8:06 p.m.

computer-assisted translation, computer-aided translation, CAT

računalniško podprto prevajanje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15483 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe