O Računalniškem slovarčku

Izdaja prvega Računalniškega slovarčka sega v leto 1985, od tedaj pa je doživel več ponatisov in popravljenih izdaj. Ob ponovni izdaji leta 1991 so se uredniki odločili za popolno odprtost, kar pomeni, da je lahko pri nastajanju slovarčka sodeloval vsakdo. Slovarček v tem duhu nadaljuje svoje poslanstvo in tako smo priča spletni izdaji računalniškega slovarčka. Namen je doseči še večji krog uporabnikov in omogočiti enostavnejše sodelovanje pri oblikovanju slovarčka.

Gesla v spletnem Računalniškem slovarčku predstavljajo nadgradnjo tretje razširjene izdaje Računalniškega slovarčka (Cankarjeva založba, ISBN: 86-361-0822-5) in s pomočjo uporabnikov slovarčka število gesel narašča. Prevajanje in odločanje o izrazih temelji predvsem na demokratični odprtosti in usklajenem popravljanju. Po drugi strani pa se strogo držimo strokovnih napotkov slavistov in specializiranih strokovnjakov.

Zahvaljujemo se vsem, ki pomagajo in so pomagali pri nastanku slovarčka. Predvsem se zahvaljujemo uredniškemu odboru, ki bdi na sprotnimi vnosi in spremembami v spletni izdaji slovarčka:

 • Andraž Bežek
 • Andrej Brodnik
 • Borut Zalik
 • Borut Zalik
 • Boštjan Kaluža
 • Bostjan Slivnik
 • Branko Kavšek
 • Dunja Mladenič
 • Franc Solina
 • Gjorgji Noveski
 • Ivan Rozman
 • Jan Urankar
 • Jasna Plantan
 • Joze Korelc
 • Joze Rugelj
 • Maja Madarasi
 • Marko Grobelnik
 • Marko Holbl
 • Marko Petkovšek
 • Matija Lokar
 • Matjaž Gams
 • Mitja Luštrek
 • Primož Jakopin
 • Saša Divjak

Posebna zahvala gre tudi sodelavcem, ki so pomagali pri tretji razširjeni izdaji Računalniškega slovarčka. To so: Andrej Bauer, Vladimir Batagelj, Damjan Bojadžiev, Marjan Bradeško, Marko Bonač, Ivan Bratko, Andrej Brodnik, Darko Bulat, Dalibor Cerar, Drago Čepar, Janko Černetič, Branko Dervenšek, Saša Divjak, Andrej Dobrin, Matija Drobnič, Sonja Drobnič, Bogdan Filipič, Branka Fras, Luka Frelih, Primož Gabrijelčič, Matjaž Gams, Bojan Golli, Matija Grabnar, Janez Grad, Marija Grgič, Niko Guid, Primož Jakopin, Avgust Javk, Gorazd Kandus, Tomaž Kalin, Ivan Kanič, Marko Kerševan, Dušan Kodek, Sandi Kodrič, Igor Kononenko, Borut Korenjak, Aleš Košir, Marjan Krisper, Vilijem Križman, Iztok Lajovic, Nada Lavrač, Zvonka Leder, Matjaž Likar, Matija Lokar, Mark Martinec, France Mlakar, Bojan Mohar, Tomaž Mohorič, Jaka Muller, Jožica Narat, Franc Novak, David Pahor, Dušan Peteh, Primož Peterlin, Marko Petkovšek, Ljubo Pipan, Matjaž Potrč, Vladislav Rajkovič, Robert Reinhardt, Anton Ružič, Iztok Saje, Iztok Savnik, Jure Šilc, Marjan Špegel, Matjaž Šubelj, Irena Šumi, Boštjan Troha, Žiga Turk, Iztok Tvrdy, Iztok Umek, Božo Urh, Matjaž Vidmar, Rok Vidmar, Boštjan Vilfan, Andrej Vitek, Aljoša Vrečar, Matej Wedam, Damjan Zazula, Miran Zrimec in Franc Žerdin.


Subscribe