reentrant program

večkratno izvedljivi program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reentrant program

večkratno izvedljivi program


Zapis je bil prikazan 16235 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiple assignment

večkratno prirejanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiple assignment

večkratno prirejanje


Zapis je bil prikazan 15909 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiple match

večkratno ujemanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiple match

večkratno ujemanje


Zapis je bil prikazan 15880 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rewritable optical disk

večkratno zapisljiv optični disk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rewritable optical disk

večkratno zapisljiv optični disk


Zapis je bil prikazan 16233 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CD-RW, CD-ReWritable

večkratno zapisljiva plošča CD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CD-RW, CD-ReWritable

večkratno zapisljiva plošča CD


Zapis je bil prikazan 15959 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi-criteria decision making

večkriterijsko odločanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:04 p.m.

multi-criteria decision making

večkriterijsko odločanje


Zapis je bil prikazan 15729 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi-resolution mesh, MRM

večločljivostna mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 26, 2018, 9:13 p.m.

multi-resolution mesh, MRM

večločljivostna mreža


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 1:24 p.m.

multi-resolution mesh (MRM)

večločljivostna mreža


Nedeljko Grabant
Jan. 22, 2012, 10:53 a.m.

Multi Resolution Mesh (MRM)

večločljivostni Mesh (MRM)


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15910 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multipurpose internet multimedia extensions

večnamenske razširitve internetne pošte

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multipurpose internet multimedia extensions

večnamenske razširitve internetne pošte


Zapis je bil prikazan 16014 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multipurpose internet mail extensions

večnamenske razširitve internetne pošte

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multipurpose internet mail extensions

večnamenske razširitve internetne pošte


Zapis je bil prikazan 15890 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DMM, digital multiservice module

večnamenski digitalni modul

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DMM, digital multiservice module

večnamenski digitalni modul


Zapis je bil prikazan 16047 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multifunctional terminal

večnamenski modul

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multifunctional terminal

večnamenski modul


Zapis je bil prikazan 15908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

GP, general-purpose computer, GP computer

večnamenski računalnik, računalnik za splošne namene

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

GP, general-purpose computer, GP computer

večnamenski računalnik, računalnik za splošne namene


Zapis je bil prikazan 16447 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

general-purpose computer, GP computer, GP

večnamenski računalnik, računalnik za splošne namene

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

general-purpose computer, GP computer, GP

večnamenski računalnik, računalnik za splošne namene


Zapis je bil prikazan 16386 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

general purpose network

večnamensko omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

general purpose network

večnamensko omrežje


Zapis je bil prikazan 16334 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi-threaded

večniten, večprocesen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multi-threaded

večniten, večprocesen


Zapis je bil prikazan 15961 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multithreading

večnitenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multithreading

večnitenje


Zapis je bil prikazan 16014 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hyper-threading

večnitenje, obdelava več procesov hkrati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:36 a.m.

hyper-threading

večnitenje, obdelava več procesov hkrati


Zapis je bil prikazan 15755 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi-threaded search engine

večnitni iskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multi-threaded search engine

večnitni iskalnik


Zapis je bil prikazan 16004 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multilevel security

večnivojska varnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multilevel security

večnivojska varnost


Zapis je bil prikazan 15828 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multilevel

večnivojski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multilevel

večnivojski


Zapis je bil prikazan 15879 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multilevel computer

večnivojski računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multilevel computer

večnivojski računalnik


Zapis je bil prikazan 15929 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multislot connection

večokenska zveza, večokenska povezava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multislot connection

večokenska zveza, večokenska povezava


Zapis je bil prikazan 15895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi document interface

večokenski vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
April 9, 2011, 11:03 a.m.

multi document interface

večokenski vmesnik


Zapis je bil prikazan 15807 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multitask

večopravilen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multitask

večopravilen


Zapis je bil prikazan 15892 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multitasking

večopravilen, izvajanje več opravil hkrati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multitasking

večopravilen, izvajanje več opravil hkrati


Zapis je bil prikazan 15940 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multifunctional information terminal

večopravilna podatkovna ukazna vrstica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Oct. 28, 2018, 8:14 a.m.

multifunctional information terminal

večopravilna podatkovna ukazna vrstica


Boštjan Mejak
Oct. 28, 2018, 5:11 a.m.

multifunctional information terminal

večnamenski podatkovnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multifunctional information terminal

večnamenski informacijski terminal


Zapis je bil prikazan 16222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DesqView

večopravilni program v tekstovnem načinu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 2:31 p.m.

DesqView

večopravilni program v tekstovnem načinu


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DesqView

DesqView


Zapis je bil prikazan 16037 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multitasking system

večopravilni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multitasking system

večopravilni sistem


Zapis je bil prikazan 15963 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiprogramming

večopravilništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
June 28, 2018, 8:54 a.m.

multiprogramming

večopravilništvo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiprogramming

istočasno izvajanje več programov, multiprogramiranje


Zapis je bil prikazan 15974 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

functional layered architecture

večplastna funkcijska arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

functional layered architecture

večplastna funkcijska arhitektura


Zapis je bil prikazan 15579 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multilayer device

večplastna naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multilayer device

večplastna naprava


Zapis je bil prikazan 15935 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

polyseme

večpomenka, polisemem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

polyseme

večpomenka, polisemem


Zapis je bil prikazan 16878 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

plurivalent term

večpomenski izraz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

plurivalent term

večpomenski izraz


Zapis je bil prikazan 16478 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

MMX, multimedia extensions

večpredstavna razširitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 10:53 a.m.

MMX, multimedia extensions

večpredstavna razširitev


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multimedia extensions

večpredstavna razširitev


Zapis je bil prikazan 16019 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

sequencer

večpredstavni magnetofon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

sequencer

večpredstavni magnetofon


Zapis je bil prikazan 15625 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multimedia PC, MPC

večpredstavni PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multimedia PC, MPC

večpredstavni PC


Zapis je bil prikazan 15947 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multimedia streaming

večpredstavni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multimedia streaming

večpredstavni tok


Zapis je bil prikazan 15905 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multimedia

večpredstavnost, multimedij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multimedia

večpredstavnost, multimedij


Zapis je bil prikazan 15944 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiprocessing system

večprocesni sistem, multiprocesni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiprocessing system

večprocesni sistem, multiprocesni sistem


Zapis je bil prikazan 15877 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiprocessor architecture

večprocesorska arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiprocessor architecture

večprocesorska arhitektura


Zapis je bil prikazan 16007 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiprocessor system

večprocesorski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiprocessor system

večprocesorski sistem


Zapis je bil prikazan 15912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiplex system

večprocesorski system, multipleksirni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiplex system

večprocesorski system, multipleksirni sistem


Zapis je bil prikazan 16001 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiprogramming level

večprogramski nivo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiprogramming level

večprogramski nivo


Zapis je bil prikazan 16092 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multiprogramming system

večprogramski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multiprogramming system

večprogramski sistem


Zapis je bil prikazan 15963 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multicomputer system

večračunalniški sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multicomputer system

večračunalniški sistem


Zapis je bil prikazan 16026 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi-class

večrazredni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 15, 2014, 8:30 p.m.

multi-class

večrazredni


Zapis je bil prikazan 12384 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multidimensional array

večrazsežna tabela, večdimenzionalna tabela

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multidimensional array

večrazsežna tabela, večdimenzionalna tabela


Zapis je bil prikazan 16106 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multidimensional database

večrazsežna zbirka podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multidimensional database

večrazsežna zbirka podatkov


Zapis je bil prikazan 15981 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multidimensional analysis

večrazsežno analiziranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multidimensional analysis

večrazsežno analiziranje


Zapis je bil prikazan 16119 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

multi-generational record

večrodovni zapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

multi-generational record

večrodovni zapis


Zapis je bil prikazan 16007 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe