parallel query execution

vzporedno izvajanje poizvedbe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel query execution

vzporedno izvajanje poizvedbe


Zapis je bil prikazan 16077 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel-to-serial converter

vzporedno-zaporedni pretvornik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel-to-serial converter

vzporedno-zaporedni pretvornik


Zapis je bil prikazan 16130 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallelism

vzporednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:17 p.m.

parallelism

vzporednost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallelism

paralelizem


Zapis je bil prikazan 16687 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel computer

vzporednostni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:15 p.m.

parallel computer

vzporednostni računalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel computer

paralelni računalnik


Zapis je bil prikazan 16849 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

interactive connectivity establishment, ICE

vzpostavitev medsebojne povezave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 9:13 a.m.

interactive connectivity establishment, ICE

vzpostavitev medsebojne povezave


Zapis je bil prikazan 14627 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

call completion

vzpostavitev zveze

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

call completion

vzpostavitev zveze


Zapis je bil prikazan 15481 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

initialize

vzpostaviti začetno stanje, inicializiranje, vračanje v prvotno stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

initialize

vzpostaviti začetno stanje, inicializiranje, vračanje v prvotno stanje


Zapis je bil prikazan 15352 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

set-up time

vzpostavitveni čas, nastavitveni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

set-up time

vzpostavitveni čas, nastavitveni čas


Zapis je bil prikazan 15096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

stage-by-stage setup

vzpostavljanje poti od stopnje do stopnje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

stage-by-stage setup

vzpostavljanje poti od stopnje do stopnje


Zapis je bil prikazan 15038 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

call setup

vzpostavljanje zveze

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

call setup

vzpostavljanje zveze


Zapis je bil prikazan 15516 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reverse engineering

vzratno izdelavstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 9, 2018, 4:30 a.m.

reverse engineering

vzratno izdelavstvo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reverse engineering

vzvratno inženirstvo, obratno inženirstvo reverse Polish notation, postfix notation, suffix notation, RPN


Zapis je bil prikazan 16630 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

flywheel

vztrajnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

flywheel

vztrajnik


Zapis je bil prikazan 15374 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

backpropagation neural network, BPNN

vzvratna nevronska mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 7:20 a.m.

backpropagation neural network, BPNN

vzvratna nevronska mreža


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12652 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

backpropagation of error, propagation of error

vzvratni postopek učenja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 7:21 a.m.

backpropagation of error, propagation of error

vzvratni postopek učenja


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12731 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

backsearch

vzvratno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

backsearch

vzvratno iskanje


Zapis je bil prikazan 18962 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

backpropagation

vzvratno razširjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

backpropagation

vzvratno razširjanje


Zapis je bil prikazan 19116 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe