parallel architecture

paralelna arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel architecture

paralelna arhitektura


Zapis je bil prikazan 16731 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel ATA, PATA

vzporedni ATA, PATA

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:18 a.m.

parallel ATA, PATA

vzporedni ATA, PATA


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel ATA, PATA

PATA, vzporedni ATA


Zapis je bil prikazan 17111 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel central pincushion

vzporedni sredinski sodček

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel central pincushion

vzporedni sredinski sodček


Zapis je bil prikazan 16477 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel communications port

vzporedna komunikacijska vrata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel communications port

vzporedna komunikacijska vrata


Zapis je bil prikazan 16711 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel composition

paralelna kompozicija, vzporedna kompozicija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel composition

paralelna kompozicija, vzporedna kompozicija


Zapis je bil prikazan 16759 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel computer

vzporednostni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:15 p.m.

parallel computer

vzporednostni računalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel computer

paralelni računalnik


Zapis je bil prikazan 17210 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel computer system

vzporedni računalniški sistem, paralelni računalniški sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel computer system

vzporedni računalniški sistem, paralelni računalniški sistem


Zapis je bil prikazan 16587 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel corner pincushion

vzporedni odmik vogalov zaslona

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel corner pincushion

vzporedni odmik vogalov zaslona


Zapis je bil prikazan 16516 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel execution of plans

paralelna izvršitev načrtov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel execution of plans

paralelna izvršitev načrtov


Zapis je bil prikazan 16702 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel in serial out, PISO

vzporedni vhod -- zaporedni izhod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel in serial out, PISO

vzporedni vhod -- zaporedni izhod


Zapis je bil prikazan 16432 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel input/output, PIO

paralelni vhod-izhod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel input/output, PIO

paralelni vhod-izhod


Zapis je bil prikazan 16741 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel language

paralelni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel language

paralelni jezik


Zapis je bil prikazan 16666 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel model of computation

paralelni model računanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel model of computation

paralelni model računanja


Zapis je bil prikazan 16733 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel port

vzporedna vrata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel port

vzporedna vrata


Zapis je bil prikazan 16860 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel prefix

paralelna predpona

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel prefix

paralelna predpona


Zapis je bil prikazan 16736 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel printer

vzporedni tiskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel printer

vzporedni tiskalnik


Zapis je bil prikazan 16501 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel processing

vzporedna obdelava, paralelna obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel processing

vzporedna obdelava, paralelna obdelava


Zapis je bil prikazan 16484 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel processor

paralelni procesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel processor

paralelni procesor


Zapis je bil prikazan 16741 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel projection

paralelna projekcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel projection

paralelna projekcija


Zapis je bil prikazan 16776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel query execution

vzporedno izvajanje poizvedbe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel query execution

vzporedno izvajanje poizvedbe


Zapis je bil prikazan 16445 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel run

vzporedni tek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel run

vzporedni tek


Zapis je bil prikazan 16576 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel system

vzporedni sistem, paralelni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel system

vzporedni sistem, paralelni sistem


Zapis je bil prikazan 16444 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel transfer

paralelni prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel transfer

paralelni prenos


Zapis je bil prikazan 16674 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel transmission

vzporedni prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel transmission

vzporedni prenos


Zapis je bil prikazan 16394 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallel-to-serial converter

vzporedno-zaporedni pretvornik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallel-to-serial converter

vzporedno-zaporedni pretvornik


Zapis je bil prikazan 16491 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parallelism

vzporednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:17 p.m.

parallelism

vzporednost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parallelism

paralelizem


Zapis je bil prikazan 17048 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parameter

parameter, spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parameter

parameter, spremenljivka


Zapis je bil prikazan 16774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parameter estimate

ocena parametra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parameter estimate

ocena parametra


Zapis je bil prikazan 18864 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parameter passing

vnašanje postavk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 12:25 a.m.

parameter passing

vnašanje postavk


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parameter passing

prenos parametrov


Zapis je bil prikazan 17095 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parameter tuning

uglaševanje parametrov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
July 11, 2013, 3 p.m.

parameter tuning

uglaševanje parametrov


Zapis je bil prikazan 18511 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parametric model

parametrični model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parametric model

parametrični model


Zapis je bil prikazan 16828 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parametrization

parametrizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:59 a.m.

parametrization

parametrizacija


Zapis je bil prikazan 16637 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parametrized type

parametrizirani tip

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parametrized type

parametrizirani tip


Zapis je bil prikazan 16772 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PARC

PARC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PARC

PARC


Zapis je bil prikazan 16704 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent directory

nadimenik, starševski imenik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent directory

nadimenik, starševski imenik


Zapis je bil prikazan 17059 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent exchange

matična centrala

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent exchange

matična centrala


Zapis je bil prikazan 15778 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent goal

nadrejeni cilj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent goal

nadrejeni cilj


Zapis je bil prikazan 17048 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent object

starševski predmet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent object

starševski predmet


Zapis je bil prikazan 20991 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent process

vodilno opravilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 2:32 a.m.

parent process

vodilno opravilo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent process

starševski process


Zapis je bil prikazan 19337 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent, father

roditelj, oče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent, father

roditelj, oče


Zapis je bil prikazan 16545 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parent/child relation

razmerje nadrejen/podrejen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:55 p.m.

parent/child relation

razmerje nadrejen/podrejen


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:54 p.m.

parent/child relation

razmerje starš/otrok


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parent/child relation

razmerje starši-otroci


Zapis je bil prikazan 16635 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parentheses

oklepaji

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parentheses

oklepaji


Zapis je bil prikazan 18790 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parenthesis-free notation

zapis brez oklepajev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parenthesis-free notation

zapis brez oklepajev


Zapis je bil prikazan 20245 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Pareto front

Pareto fronta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 3, 2018, 8 p.m.

Pareto front

Pareto fronta


Zapis je bil prikazan 6456 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Parikh's theorem

Parikhov izrek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Parikh's theorem

Parikhov izrek


Zapis je bil prikazan 16734 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parity

parnost, pariteta, sodost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parity

parnost, pariteta, sodost


Zapis je bil prikazan 17009 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parity bit

parnostni bit, bit parnosti, paritetni bit

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parity bit

parnostni bit, bit parnosti, paritetni bit


Zapis je bil prikazan 17323 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parity check, odd/even check

preverjanje parnosti, preverjanje neparnosti/parnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
Feb. 9, 2018, 2:46 a.m.

parity check, odd/even check

preverjanje parnosti, preverjanje neparnosti/parnosti


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 1:19 a.m.

parity check, odd-even check

preverjanje parnosti, nadzor parnosti, preizkus paritete


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parity check, odd-even check

preverjanje parnosti, nadzor parnosti, preskus paritete


Zapis je bil prikazan 17062 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parity error

napaka v parnosti, parnostna napaka, napaka v pariteti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parity error

napaka v parnosti, parnostna napaka, napaka v pariteti


Zapis je bil prikazan 17034 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

parity flag

zastavica parnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

parity flag

zastavica parnosti


Zapis je bil prikazan 20203 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe