pull-up resistor

pull-up upor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Bor Ilovar
Aug. 15, 2018, 9:56 a.m.

pull-up resistor

pull-up upor


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 20691 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulsation

utripanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulsation

utripanje


Zapis je bil prikazan 32204 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse bus

pot prenosa impulza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse bus

pot prenosa impulza


Zapis je bil prikazan 31581 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse dialing

impulzno izbiranje številke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse dialing

impulzno izbiranje številke


Zapis je bil prikazan 28841 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse duration

trajanje impulza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse duration

trajanje impulza


Zapis je bil prikazan 31779 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse duration modulation

impulzno širinska modulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse duration modulation

impulzno širinska modulacija


Zapis je bil prikazan 28950 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse former

oblikovalnik impulza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse former

oblikovalnik impulza


Zapis je bil prikazan 31551 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse generator

impulzni generator, generator impulzov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse generator

impulzni generator, generator impulzov


Zapis je bil prikazan 29392 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse height

višina impulza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse height

višina impulza


Zapis je bil prikazan 28848 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse meter

merilnik impulzov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse meter

merilnik impulzov


Zapis je bil prikazan 27747 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse modulation

impulzno-amplitudna modulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse modulation

impulzno-amplitudna modulacija


Zapis je bil prikazan 28936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse sender

impulzni oddajnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse sender

impulzni oddajnik


Zapis je bil prikazan 28820 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse shaping

oblikovanje impulzov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse shaping

oblikovanje impulzov


Zapis je bil prikazan 32022 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse spacing

časovni razmik med impulzi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse spacing

časovni razmik med impulzi


Zapis je bil prikazan 37903 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse stretcher

raztegovalnik impulza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse stretcher

raztegovalnik impulza


Zapis je bil prikazan 29135 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse train

impulzni niz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse train

impulzni niz


Zapis je bil prikazan 28830 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse width

trajanje impulza, širina impulza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse width

trajanje impulza, širina impulza


Zapis je bil prikazan 31908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse-position modulation

spreminjanje položaja nihanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:18 a.m.

pulse-position modulation

spreminjanje položaja nihanja


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse-position modulation

modulacija s položajem impulzov


Zapis je bil prikazan 37323 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse-width modulation

modulacija s širino impulzov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse-width modulation

modulacija s širino impulzov


Zapis je bil prikazan 27857 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pulse, impulse

impulz, signal kratkega trajanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pulse, impulse

impulz, signal kratkega trajanja


Zapis je bil prikazan 28798 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pumping lemma

lema o napihovanju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pumping lemma

lema o napihovanju


Zapis je bil prikazan 27024 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punch

luknjati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punch

luknjati


Zapis je bil prikazan 26901 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punched card reader

čitalnik luknjanih kartic, bralnik luknjanih kartic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punched card reader

čitalnik luknjanih kartic, bralnik luknjanih kartic


Zapis je bil prikazan 37811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punched card, punch card

luknjana kartica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punched card, punch card

luknjana kartica


Zapis je bil prikazan 26811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punched tape

preluknjani trak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
June 25, 2019, 4:27 p.m.

punched tape

preluknjani trak


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punched tape

luknjani trak


Zapis je bil prikazan 30868 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punctuation mark, punctuation symbol

ločilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punctuation mark, punctuation symbol

ločilo


Zapis je bil prikazan 26872 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pure Prolog

osnovni prolog

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pure Prolog

osnovni prolog


Zapis je bil prikazan 31676 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

purge

počistiti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

purge

počistiti


Zapis je bil prikazan 31525 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

push

pritisni, potisniti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

push

pritisni, potisniti


Zapis je bil prikazan 31872 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

push-button

tipka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

push-button

tipka


Zapis je bil prikazan 31877 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pushbutton dialling

tipkovno klicanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:54 p.m.

pushbutton dialling

tipkovno klicanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pushbutton dialling

tipkovno izbiranje, tastaturno izbiranje


Zapis je bil prikazan 31930 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pushdown automaton, PDA

skladovni avtomat

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pushdown automaton, PDA

skladovni avtomat


Zapis je bil prikazan 40616 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

putaway

odlagališče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 17, 2018, 10:08 p.m.

putaway

odlagališče


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

putaway

mesto za odlaganje


Zapis je bil prikazan 29431 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

putting into use

začetek uporabe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Jan. 4, 2013, 9:33 a.m.

putting into use

začetek uporabe


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 35609 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PVC

PVC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PVC

PVC


Zapis je bil prikazan 31848 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PVD

PVD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PVD

PVD


Zapis je bil prikazan 31509 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PWM

PWM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PWM

PWM


Zapis je bil prikazan 31569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pyramid

piramida

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pyramid

piramida


Zapis je bil prikazan 31761 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe