i-address, instruction address

naslov ukaza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 26, 2018, 4:22 p.m.

i-address, instruction address

naslov ukaza


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

i-address, instruction address

naslov ukaza, naslov instrukcije, adresa instrukcije


Zapis je bil prikazan 15518 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I-beam pointer

vrivni kazalec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I-beam pointer

vrivni kazalec


Zapis je bil prikazan 14705 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O bus, input/output bus

vhodno-izhodno vodilo, vodilo I/O, V/I vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O bus, input/output bus

vhodno-izhodno vodilo, vodilo I/O, V/I vodilo


Zapis je bil prikazan 14791 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O channel, input/output channel

vhodno-izhodni kanal, V/I kanal, I/O kanal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O channel, input/output channel

vhodno-izhodni kanal, V/I kanal, I/O kanal


Zapis je bil prikazan 14762 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O control, input/output contol

vhodno-izhodno krmiljenje, I/O krmiljenje, V/I krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O control, input/output contol

vhodno-izhodno krmiljenje, I/O krmiljenje, V/I krmiljenje


Zapis je bil prikazan 14740 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O device, input/output device

vhodno-izhodna naprava, I/O naprava, V/I naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O device, input/output device

vhodno-izhodna naprava, I/O naprava, V/I naprava


Zapis je bil prikazan 14950 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O flow redirection, input/output flow redirection

preusmerjanje vhodno-izhodnega toka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O flow redirection, input/output flow redirection

preusmerjanje vhodno-izhodnega toka


Zapis je bil prikazan 15235 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O instruction, input/output instruction

vhodno-izhodni ukaz, I/O vhodno-izhodna ukaz, V/I ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O instruction, input/output instruction

vhodno-izhodni ukaz, I/O vhodno-izhodna ukaz, V/I ukaz


Zapis je bil prikazan 14674 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O interrupt, input/output interrupt

vhodno-izhodna prekinitev, I/O prekinitev, V/I prekinitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O interrupt, input/output interrupt

vhodno-izhodna prekinitev, I/O prekinitev, V/I prekinitev


Zapis je bil prikazan 14753 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O mapping, input/output mapping

vhodno-izhodna preslikava, I/O preslikava, V/I preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O mapping, input/output mapping

vhodno-izhodna preslikava, I/O preslikava, V/I preslikava


Zapis je bil prikazan 14877 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O port, input/output port

vrata I/O, vhodno-izhodna vrata, V/I vrata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O port, input/output port

vrata I/O, vhodno-izhodna vrata, V/I vrata


Zapis je bil prikazan 14947 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O processor, IOP, input/output processor

vhodno-izhodni procesor, periferni procesor, I/O procesor, V/I

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O processor, IOP, input/output processor

vhodno-izhodni procesor, periferni procesor, I/O procesor, V/I


Zapis je bil prikazan 14732 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O register, input/output register

vhodno-izhodni register, I/O register, V/I register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O register, input/output register

vhodno-izhodni register, I/O register, V/I register


Zapis je bil prikazan 14808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O supervisor, input/output supervisor

vhodno-izhodni nadzornik, I/O nadzornik, V/I nadzornik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O supervisor, input/output supervisor

vhodno-izhodni nadzornik, I/O nadzornik, V/I nadzornik


Zapis je bil prikazan 14727 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O system, input/output system

vhodno-izhodni sistem, I/O sistem, V/I sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O system, input/output system

vhodno-izhodni sistem, I/O sistem, V/I sistem


Zapis je bil prikazan 14802 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O unit, input/output unit

vhodno-izhodna enota, V/I enota, enota I/O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O unit, input/output unit

vhodno-izhodna enota, V/I enota, enota I/O


Zapis je bil prikazan 14813 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

I/O, input/output

vhod-izhod, V/I, I/O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

I/O, input/output

vhod-izhod, V/I, I/O


Zapis je bil prikazan 14800 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IA-PC

IA-PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IA-PC

IA-PC


Zapis je bil prikazan 14770 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IAS, immediate access store

pomnilnik s takojšnjim dosegom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IAS, immediate access store

pomnilnik s takojšnjim dosegom


Zapis je bil prikazan 15165 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBCN, integrated broadband computer network

integrirano širokopasovno računalniško omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBCN, integrated broadband computer network

integrirano širokopasovno računalniško omrežje


Zapis je bil prikazan 15028 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM 8504/A

IBM 8504/A

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM 8504/A

IBM 8504/A


Zapis je bil prikazan 14850 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM enhanced keyboard

izboljšana tipkovnica AT

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM enhanced keyboard

izboljšana tipkovnica AT


Zapis je bil prikazan 14891 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM PC-compatible computer

računalnik, združljiv z IBM PC


Zapis je bil prikazan 14839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM Personal Computer XT

osebni računalnik IBM XT

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM Personal Computer XT

osebni računalnik IBM XT


Zapis je bil prikazan 17215 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IBM, International Business Machines Corporation

IBM podjetje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IBM, International Business Machines Corporation

IBM podjetje


Zapis je bil prikazan 14890 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IC, chip, integrated circuit

čip, integrirano vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IC, chip, integrated circuit

čip, integrirano vezje


Zapis je bil prikazan 20356 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

icand

množilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

icand

množilnik


Zapis je bil prikazan 13915 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ICMP

ICMP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ICMP

ICMP


Zapis je bil prikazan 14959 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Icon

icon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Icon

icon


Zapis je bil prikazan 14864 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

icon

ikona, sličica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

icon

ikona, sličica


Zapis je bil prikazan 14861 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IDE, integrated development environment

integrirano razvojno okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 3:06 p.m.

IDE, integrated development environment

integrirano razvojno okolje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IDE, Integrated Drive Electronics

IDE ?


Zapis je bil prikazan 15062 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IDEA

IDEA

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IDEA

IDEA


Zapis je bil prikazan 14882 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ideal security

idealna varnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ideal security

idealna varnost


Zapis je bil prikazan 14894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idempotence

idempotentnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idempotence

idempotentnost


Zapis je bil prikazan 15135 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idempotent law

zakon idempotentnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idempotent law

zakon idempotentnosti


Zapis je bil prikazan 18454 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identification

identifikacija, prepoznavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identification

identifikacija, prepoznavanje


Zapis je bil prikazan 14831 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identification number

identifikacijska številka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identification number

identifikacijska številka


Zapis je bil prikazan 14999 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identifier

ime, naziv, identifikator, spremenljivka, označevalnik, razpoznavni znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identifier

ime, naziv, identifikator, spremenljivka, označevalnik, razpoznavni znak


Zapis je bil prikazan 14977 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity

identiteta, istovetnost, enakost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity

identiteta, istovetnost, enakost


Zapis je bil prikazan 15133 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity element

dejavnik prepoznave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:40 a.m.

identity element

dejavnik prepoznave


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:39 a.m.

identity element

prepoznavni dejavnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity element

enota


Zapis je bil prikazan 20351 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity function

enotska funkcija, identična preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity function

enotska funkcija, identična preslikava


Zapis je bil prikazan 21716 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity map

identična preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 6:26 a.m.

identity map

identična preslikava


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10099 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

identity matrix, unit matrix

enotska matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

identity matrix, unit matrix

enotska matrika


Zapis je bil prikazan 21768 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle

prosti tek, prosto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle

prosti tek, prosto


Zapis je bil prikazan 15164 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle condition

prosto stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle condition

prosto stanje


Zapis je bil prikazan 15105 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle loop

prazna zanka, mrtva zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle loop

prazna zanka, mrtva zanka


Zapis je bil prikazan 15273 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle process

nedejavni proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 10:28 a.m.

idle process

nedejavni proces


Zapis je bil prikazan 15146 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle state

mirovanje, stanje mirovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle state

mirovanje, stanje mirovanja


Zapis je bil prikazan 14031 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

idle time

mirovalni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 20, 2017, 4:08 p.m.

idle time

mirovalni čas


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

idle time

čas brez dela, mrtvi čas


Zapis je bil prikazan 17140 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IDP, Integrated Data Processing

integrirana obdelava podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IDP, Integrated Data Processing

integrirana obdelava podatkov


Zapis je bil prikazan 15027 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IEEE P0394

IEEE P0394

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IEEE P0394

IEEE P0394


Zapis je bil prikazan 14818 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 4, 2011, 5:30 p.m.

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers

IEEE


Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:39 a.m.

IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers

Inštitut inženirjev elektrotehnike in elektronike


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IEEE

IEEE


Zapis je bil prikazan 14893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IETF, Internet Engineering Task Force

delovna skupina za razvoj interneta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Janez Novak
Jan. 3, 2021, 1:21 p.m.

IETF, Internet Engineering Task Force

delovna skupina za razvoj interneta


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 2623 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

if

če

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

if

če


Zapis je bil prikazan 20127 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

if and only if statement, iff statement

stavek če in samo če, stavek natanko tedaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

if and only if statement, iff statement

stavek če in samo če, stavek natanko tedaj


Zapis je bil prikazan 19216 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

if then else statement

dvovejni pogojni stavek, stavek če potem sicer

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

if then else statement

dvovejni pogojni stavek, stavek če potem sicer


Zapis je bil prikazan 15339 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IF-THEN-ELSE

pogojni stavek če-potem-drugače

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IF-THEN-ELSE

pogojni stavek če-potem-drugače


Zapis je bil prikazan 15094 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IF-THEN-ELSE loop

zanka IF-THEN-ELSE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IF-THEN-ELSE loop

zanka IF-THEN-ELSE


Zapis je bil prikazan 18331 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IF-THEN-ELSE statement

stavek IF-THEN-ELSE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IF-THEN-ELSE statement

stavek IF-THEN-ELSE


Zapis je bil prikazan 19098 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IF, intermediate frequency

vmesna taktnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 1:57 a.m.

IF, intermediate frequency

vmesna taktnost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IF, intermediate frequency

vmesna frekvenca


Zapis je bil prikazan 14785 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IGES

IGES

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IGES

IGES


Zapis je bil prikazan 14789 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ignore character, fill character

polnilni znak, neupoštevajoči se znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ignore character, fill character

polnilni znak, neupoštevajoči se znak


Zapis je bil prikazan 15142 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IH, interrupt handler

nadzornik prekinitev, prekinitveni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IH, interrupt handler

nadzornik prekinitev, prekinitveni program


Zapis je bil prikazan 15480 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IHV

IHV

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IHV

IHV


Zapis je bil prikazan 14932 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IIR filter, infinite impulse-response filter, recursive filter

sejalo z neskončnim utripnim odzivom, povratno sejalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 19, 2018, 11:31 p.m.

IIR filter, infinite impulse-response filter, recursive filter

sejalo z neskončnim utripnim odzivom, povratno sejalo


Boštjan Mejak
Feb. 19, 2018, 11:28 p.m.

infinite impulse-response filter, recursive filter, IIR filter

sejalo z neskončnim utripnim odzivom, povratno sejalo


Boštjan Mejak
Feb. 19, 2018, 11:27 p.m.

infinite impulse-response filter, recursive filter, IIR

sejalo z neskončnim utripnim odzivom


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

infinite impulse response filter, recursive filter, IIR

filter z neskončnim impulznim odzivom


Zapis je bil prikazan 17400 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IIR, infinite impulse response filter, recursive filter

filter z neskončnim impulznim odzivom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IIR, infinite impulse response filter, recursive filter

filter z neskončnim impulznim odzivom


Zapis je bil prikazan 16230 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IJVM, instruction set architecture

nabor ukazov arhitekture

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:42 a.m.

IJVM, instruction set architecture

nabor ukazov arhitekture


Zapis je bil prikazan 15237 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ILBM

ILBM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ILBM

ILBM


Zapis je bil prikazan 14903 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ill-conditioned

slabo pogojen, občutljiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ill-conditioned

slabo pogojen, občutljiv


Zapis je bil prikazan 19084 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ill-posed problem

slabo pogojeni problem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ill-posed problem

slabo pogojeni problem


Zapis je bil prikazan 19056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

illegal character

nelegalni znak, nedovoljeni znak, nepravilen znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

illegal character

nelegalni znak, nedovoljeni znak, nepravilen znak


Zapis je bil prikazan 15350 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

illegal instruction

nelegalni ukaz, nedovoljeni ukaz, nepravilen ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

illegal instruction

nelegalni ukaz, nedovoljeni ukaz, nepravilen ukaz


Zapis je bil prikazan 15317 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

illegal operation

nedovoljena operacija, nelegalna operacija, nepravilna operacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

illegal operation

nedovoljena operacija, nelegalna operacija, nepravilna operacija


Zapis je bil prikazan 15358 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

illegal software usage

kraja programja, piratstvo programja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

illegal software usage

kraja programja, piratstvo programja


Zapis je bil prikazan 16197 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ILMI

ILMI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ILMI

ILMI


Zapis je bil prikazan 14963 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IM, instant messaging

hipno dopisovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Testko Test
Dec. 17, 2013, 2:02 p.m.

IM, instant messaging

hipno dopisovanje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11488 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IM, instant messaging

hipno sporočanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 11:24 a.m.

IM, instant messaging

hipno sporočanje


Zapis je bil prikazan 13250 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image

podoba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image

podoba


Zapis je bil prikazan 15133 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image blooming

razcvet slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image blooming

razcvet slike


Zapis je bil prikazan 14863 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image brightness

svetlost slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image brightness

svetlost slike


Zapis je bil prikazan 19194 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image enhancement

izboljšava slik, izboljševanje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image enhancement

izboljšava slik, izboljševanje slike


Zapis je bil prikazan 14871 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image filtering

filtriranje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image filtering

filtriranje slike


Zapis je bil prikazan 16235 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image flickering

utripanje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image flickering

utripanje slike


Zapis je bil prikazan 18769 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image flow

slikovni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image flow

slikovni tok


Zapis je bil prikazan 19156 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image intensity

svetlost slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image intensity

svetlost slike


Zapis je bil prikazan 19140 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image interlacing

prepletanje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image interlacing

prepletanje slike


Zapis je bil prikazan 15074 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image offset

zamik slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image offset

zamik slike


Zapis je bil prikazan 18259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image processing, picture processing

obdelava slik, procesiranje slik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image processing, picture processing

obdelava slik, procesiranje slik


Zapis je bil prikazan 17200 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image ratio

slikovno razmerje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image ratio

slikovno razmerje


Zapis je bil prikazan 19244 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image recognition

razpoznava slik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image recognition

razpoznava slik


Zapis je bil prikazan 14962 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image reconstruction

sestavljanje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image reconstruction

sestavljanje slike


Zapis je bil prikazan 19162 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image refreshing

obnavljanje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image refreshing

obnavljanje slike


Zapis je bil prikazan 17078 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image sharpening

ostrenje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image sharpening

ostrenje slike


Zapis je bil prikazan 17136 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image slice

slikovna rezina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image slice

slikovna rezina


Zapis je bil prikazan 19032 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image smoothing

glajenje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image smoothing

glajenje slike


Zapis je bil prikazan 14290 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image thresholding

nastavljanje pragov slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image thresholding

nastavljanje pragov slike


Zapis je bil prikazan 15324 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image tilt

zasuk slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image tilt

zasuk slike


Zapis je bil prikazan 18320 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image trapezoid

trapez slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image trapezoid

trapez slike


Zapis je bil prikazan 18424 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image understanding

razumevanje slik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image understanding

razumevanje slik


Zapis je bil prikazan 14816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image wrap

vpon slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:29 p.m.

image wrap

vpon slike


Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:29 p.m.

image wrap

vpenjanje slike


Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:27 p.m.

image wrap

zavitje podobe


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image wrap

oblivanje podobe


Zapis je bil prikazan 16262 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image wrap-around

oblivanje podobe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image wrap-around

oblivanje podobe


Zapis je bil prikazan 17079 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image, picture

slika, predstava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image, picture

slika, predstava


Zapis je bil prikazan 19038 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IMAP

IMAP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IMAP

IMAP


Zapis je bil prikazan 14820 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IME

IME

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IME

IME


Zapis je bil prikazan 14871 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IMHO

IMHO

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IMHO

IMHO


Zapis je bil prikazan 15018 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediate access store, IAS

pomnilnik s takojšnjim dosegom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediate access store, IAS

pomnilnik s takojšnjim dosegom


Zapis je bil prikazan 15099 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediate addressing

takojšnje naslavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediate addressing

takojšnje naslavljanje


Zapis je bil prikazan 18404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediate operand instruction

takojšnja instrukcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediate operand instruction

takojšnja instrukcija


Zapis je bil prikazan 18219 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediate ringing tone

ton takojšnjega poziva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediate ringing tone

ton takojšnjega poziva


Zapis je bil prikazan 18256 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediate update

neposredno ažuriranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediate update

neposredno ažuriranje


Zapis je bil prikazan 15404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediately subordinate

neposredno podrejen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediately subordinate

neposredno podrejen


Zapis je bil prikazan 15385 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immediately superior

takoj nadrejen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 1:31 p.m.

immediately superior

takoj nadrejen


Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 1:30 p.m.

immediately superior

takoj nadrejen


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

immediately superior

neposredno nadrejen


Zapis je bil prikazan 15764 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

immersive

potopljen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 4, 2016, 8:42 p.m.

immersive

potopljen


Zapis je bil prikazan 7671 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IMP, interface message processor

vmesni sporočilni procesor, vmesni procesor sporočil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IMP, interface message processor

vmesni sporočilni procesor, vmesni procesor sporočil


Zapis je bil prikazan 14799 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impact

kontakt, vpliv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impact

kontakt, vpliv


Zapis je bil prikazan 16120 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impact head header

glava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impact head header

glava


Zapis je bil prikazan 14319 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impact printer

kontaktni tiskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impact printer

kontaktni tiskalnik


Zapis je bil prikazan 16168 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impact printer

pritisni tiskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impact printer

pritisni tiskalnik


Zapis je bil prikazan 15065 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impartiality

nepristranskost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 16, 2012, 1:03 p.m.

impartiality

nepristranskost


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 14507 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impedance

upornost, impedanca, polna upornost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impedance

upornost, impedanca, polna upornost


Zapis je bil prikazan 18959 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impedance adaptation, impedance termination

impedančna zaključitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impedance adaptation, impedance termination

impedančna zaključitev


Zapis je bil prikazan 14860 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impedance matching

ujemanje impedance

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impedance matching

ujemanje impedance


Zapis je bil prikazan 18797 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

imperative languages, conventional languages, procedural languages

ukazni jeziki, postopkovni jeziki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

imperative languages, conventional languages, procedural languages

ukazni jeziki, postopkovni jeziki


Zapis je bil prikazan 18747 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

imperative programming language

ukazni programski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

imperative programming language

ukazni programski jezik


Zapis je bil prikazan 18855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

imperfect debugging

nepopolno odstranjevanje zmot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

imperfect debugging

nepopolno odstranjevanje zmot


Zapis je bil prikazan 15301 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implement

uporabiti, uvesti, izvesti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implement

uporabiti, uvesti, izvesti


Zapis je bil prikazan 18752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implementation

implementacija, izvedba, uvedba, uporaba, izvršitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implementation

implementacija, izvedba, uvedba, uporaba, izvršitev


Zapis je bil prikazan 29322 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implementation of a system

sistemska implementacija, sistemska izvedba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implementation of a system

sistemska implementacija, sistemska izvedba


Zapis je bil prikazan 19254 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implementation phase

izvedbena faza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implementation phase

izvedbena faza


Zapis je bil prikazan 14856 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implementation requirement

pogoj izvršitve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 28, 2018, 5:59 a.m.

implementation requirement

pogoj izvršitve


Boštjan Mejak
Aug. 28, 2018, 5:58 a.m.

implementation requirement

izvršitvena zahteva


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implementation requirement

izvedbena zahteva


Zapis je bil prikazan 14256 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implication

implikacija, vključitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implication

implikacija, vključitev


Zapis je bil prikazan 15007 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implicit

vsebovan, impliciten, posreden

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implicit

vsebovan, impliciten, posreden


Zapis je bil prikazan 15848 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implicit declaration

vsebovana deklaracija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implicit declaration

vsebovana deklaracija


Zapis je bil prikazan 14745 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implicit programming

implicitno programiranje, vsebovano programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implicit programming

implicitno programiranje, vsebovano programiranje


Zapis je bil prikazan 15165 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

implied addressing, inherent addressing

vsebovano naslavljanje, implicitno naslavljanje, neposredno naslavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

implied addressing, inherent addressing

vsebovano naslavljanje, implicitno naslavljanje, neposredno naslavljanje


Zapis je bil prikazan 14943 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

improper

neveljaven, nepravilen, neustrezen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

improper

neveljaven, nepravilen, neustrezen


Zapis je bil prikazan 15396 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

improper code

neveljavna koda, neustrezna koda, nepravilna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

improper code

neveljavna koda, neustrezna koda, nepravilna koda


Zapis je bil prikazan 15440 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

improper command

neveljaven ukaz, neustrezen ukaz, nepravilen ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

improper command

neveljaven ukaz, neustrezen ukaz, nepravilen ukaz


Zapis je bil prikazan 15355 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impulse noise

impulzni šum

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impulse noise

impulzni šum


Zapis je bil prikazan 14939 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

impulsive

imulziven

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

impulsive

imulziven


Zapis je bil prikazan 14782 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in my humble opinion

po mojem skromnem mnenju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in my humble opinion

po mojem skromnem mnenju


Zapis je bil prikazan 15276 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in progress

v obdelavi, v teku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in progress

v obdelavi, v teku


Zapis je bil prikazan 14728 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in-band signaling

znotrajpasovna signalizacija, signalizacija v govornem pasu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in-band signaling

znotrajpasovna signalizacija, signalizacija v govornem pasu


Zapis je bil prikazan 18310 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in-call

poziv v teku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in-call

poziv v teku


Zapis je bil prikazan 15013 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in-call rearrangement

preusmeritev poziva v teku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in-call rearrangement

preusmeritev poziva v teku


Zapis je bil prikazan 15057 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in-line

neposredno, takoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in-line

neposredno, takoj


Zapis je bil prikazan 15281 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

in-slot signaling

signalizacija v časovnem oknu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

in-slot signaling

signalizacija v časovnem oknu


Zapis je bil prikazan 19081 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

IN, intelligent network

inteligentno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

IN, intelligent network

inteligentno omrežje


Zapis je bil prikazan 14851 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inaction

mirujoči proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inaction

mirujoči proces


Zapis je bil prikazan 13958 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inactive

neaktiven, nedejaven

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inactive

neaktiven, nedejaven


Zapis je bil prikazan 15297 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inactive window

nedejavno okno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inactive window

nedejavno okno


Zapis je bil prikazan 15286 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inadequate match

neustrezno ujemanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inadequate match

neustrezno ujemanje


Zapis je bil prikazan 15336 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inch

palec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inch

palec


Zapis je bil prikazan 15017 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inches per second, ips

število palcev na sekundo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inches per second, ips

število palcev na sekundo


Zapis je bil prikazan 18566 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incidence

incidenčnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incidence

incidenčnost


Zapis je bil prikazan 15096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incidence matrix

incidenčna matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incidence matrix

incidenčna matrika


Zapis je bil prikazan 14925 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inclusion

inkluzija, vključitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inclusion

inkluzija, vključitev


Zapis je bil prikazan 14998 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inclusive-OR gate, OR gate

vrata OR, vrata ALI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inclusive-OR gate, OR gate

vrata OR, vrata ALI


Zapis je bil prikazan 14796 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inclusive-OR operation, OR operation, either or operation

operacija OR

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inclusive-OR operation, OR operation, either or operation

operacija OR


Zapis je bil prikazan 17136 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming call

dohodna zveza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming call

dohodna zveza


Zapis je bil prikazan 15379 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming call indicator

indikator dohodnega poziva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming call indicator

indikator dohodnega poziva


Zapis je bil prikazan 14763 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming connector

dohodni veznik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming connector

dohodni veznik


Zapis je bil prikazan 15430 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming inspection

vhodna kontrola

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming inspection

vhodna kontrola


Zapis je bil prikazan 14734 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming message

vhodno sporočilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming message

vhodno sporočilo


Zapis je bil prikazan 14648 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming response delay

zakasnitev dohodnega odziva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming response delay

zakasnitev dohodnega odziva


Zapis je bil prikazan 18273 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming side

dohodna stran

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming side

dohodna stran


Zapis je bil prikazan 15365 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming traffic, inbound traffic

vstopni promet, dohodni promet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
June 2, 2011, 4:41 p.m.

incoming traffic, inbound traffic

vstopni promet, dohodni promet


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 14557 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incoming trunk circuit

dohodni prenosnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incoming trunk circuit

dohodni prenosnik


Zapis je bil prikazan 15310 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incomplete search algorithm

delni preiskovalni algoritem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:45 p.m.

incomplete search algorithm

delni preiskovalni algoritem


Zapis je bil prikazan 15134 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incompleteness theorems

načela o nepopolnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:42 a.m.

incompleteness theorems

načela o nepopolnosti


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incompleteness theorems

izreki o nepopolnosti


Zapis je bil prikazan 14792 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inconsistency

nekonsistentnost, neskladnost, protislovje, nedoslednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inconsistency

nekonsistentnost, neskladnost, protislovje, nedoslednost


Zapis je bil prikazan 20537 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inconsistent

nekonsistenten, protisloven

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inconsistent

nekonsistenten, protisloven


Zapis je bil prikazan 17783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

inconsistent formula

protislovna formula

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

inconsistent formula

protislovna formula


Zapis je bil prikazan 15137 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

increment

povečati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

increment

povečati


Zapis je bil prikazan 15027 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental

inkrementalen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental

inkrementalen


Zapis je bil prikazan 17060 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental backup

varnostno kopiranje z dodajanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental backup

varnostno kopiranje z dodajanjem


Zapis je bil prikazan 14853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental compiler

razširljivi prevajalnik, koračni prevajalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental compiler

razširljivi prevajalnik, koračni prevajalnik


Zapis je bil prikazan 14932 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental file dump

prirastno datotečno arhiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental file dump

prirastno datotečno arhiviranje


Zapis je bil prikazan 15186 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental game

postopna igra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:46 p.m.

incremental game

postopna igra


Zapis je bil prikazan 14918 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental learning

inkrementalno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental learning

inkrementalno učenje


Zapis je bil prikazan 15469 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental plotter

koračni risalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental plotter

koračni risalnik


Zapis je bil prikazan 16198 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Incremental Ridge Regression

postopno nazadovanje grebena

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 24, 2017, 2:02 p.m.

Incremental Ridge Regression

postopno nazadovanje grebena


Michel Cevzar
May 28, 2017, 1:09 p.m.

Incremental Ridge Regression


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 7211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental search

sprotno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:38 p.m.

incremental search

sprotno iskanje


Zapis je bil prikazan 18969 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incremental storage

dodatno shranjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incremental storage

dodatno shranjevanje


Zapis je bil prikazan 15456 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

incribe

vpisati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

incribe

vpisati


Zapis je bil prikazan 14760 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indegree

vhodna stopnja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indegree

vhodna stopnja


Zapis je bil prikazan 14648 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indent

pomakniti, poglobiti, umakniti, zamakniti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indent

pomakniti, poglobiti, umakniti, zamakniti


Zapis je bil prikazan 15080 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indent style

slog umikanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indent style

slog umikanja


Zapis je bil prikazan 19096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indentation

zamik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indentation

zamik


Zapis je bil prikazan 18294 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indenting, text

umikanje besedila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indenting, text

umikanje besedila


Zapis je bil prikazan 18845 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Indeo

Indeo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Indeo

Indeo


Zapis je bil prikazan 14957 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

independent compilation

neodvisno prevajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

independent compilation

neodvisno prevajanje


Zapis je bil prikazan 15273 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Independent Component Analysis, ICA

analiza z neodvisnimi komponentami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 24, 2011, 3:25 p.m.

Independent Component Analysis, ICA

analiza z neodvisnimi komponentami


Zapis je bil prikazan 16619 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

independent verification and validation

neodvisno preverjanje in priznanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

independent verification and validation

neodvisno preverjanje in priznanje


Zapis je bil prikazan 15385 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

independent-size algorithm

velikostno neodvisni algoritem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

independent-size algorithm

velikostno neodvisni algoritem


Zapis je bil prikazan 14788 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

independent-size problem

težavnostno neodvisni problem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

independent-size problem

težavnostno neodvisni problem


Zapis je bil prikazan 18302 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

index

kazalo, indeks, pokazatelj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

index

kazalo, indeks, pokazatelj


Zapis je bil prikazan 16163 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

index field

kazalno polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

index field

kazalno polje


Zapis je bil prikazan 16128 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

index hole

označevalna luknjica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

index hole

označevalna luknjica


Zapis je bil prikazan 17055 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

index marker

indeksna oznaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

index marker

indeksna oznaka


Zapis je bil prikazan 14862 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

index register

indeksni register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

index register

indeksni register


Zapis je bil prikazan 14933 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexed addressing, indexing

indeksno naslavljanje, kazalno naslavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexed addressing, indexing

indeksno naslavljanje, kazalno naslavljanje


Zapis je bil prikazan 14835 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexed color

indeksirana barva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexed color

indeksirana barva


Zapis je bil prikazan 14887 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexed file-access method

kazalni način za dostop do datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexed file-access method

kazalni način za dostop do datoteke


Zapis je bil prikazan 16147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexed file, index file

indeksirana datoteka, indeksna datoteka, datoteka s kazalom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexed file, index file

indeksirana datoteka, indeksna datoteka, datoteka s kazalom


Zapis je bil prikazan 15039 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexed indirect address

indeksirani posredni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexed indirect address

indeksirani posredni naslov


Zapis je bil prikazan 14860 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexed sequential file

indeksno sekvenčna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexed sequential file

indeksno sekvenčna datoteka


Zapis je bil prikazan 15066 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexing

opremljanje s kazalom, indeksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexing

opremljanje s kazalom, indeksiranje


Zapis je bil prikazan 17153 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexing language, documentary language, documentation language

dokumentacijski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexing language, documentary language, documentation language

dokumentacijski jezik


Zapis je bil prikazan 15282 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indexing, indexed addressing

indeksno naslavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indexing, indexed addressing

indeksno naslavljanje


Zapis je bil prikazan 14820 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indialing

neposredno izbiranje v PABX

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

indialing

neposredno izbiranje v PABX


Zapis je bil prikazan 15288 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

indicating measuring instrument

kazalni merilni instrument

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 5, 2012, 12:52 p.m.

indicating measuring instrument

kazalni merilni instrument


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15108 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v