free search

prosto iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

free search

prosto iskanje


Zapis je bil prikazan 16058 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free semigroup

prosta polgrupa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

free semigroup

prosta polgrupa


Zapis je bil prikazan 16226 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free space

nezasedeni prostor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

free space

nezasedeni prostor


Zapis je bil prikazan 16160 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial

brezplačen preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:11 p.m.

free trial

brezplačen preskus


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial account

brezplačen preskusni račun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:11 p.m.

free trial account

brezplačen preskusni račun


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12343 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:12 p.m.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12451 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:12 p.m.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12640 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free up space

pridobiti več prostora (na trdem disku/pomnilniku)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:08 p.m.

free up space

pridobiti več prostora (na trdem disku/pomnilniku)


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11278 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free up space on storage

ustvariti več prostora na pomnilniku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:09 p.m.

free up space on storage

ustvariti več prostora na pomnilniku


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15277 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free variable

prosta spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

free variable

prosta spremenljivka


Zapis je bil prikazan 16137 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free-form database

neoblikovana zbirka podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

free-form database

neoblikovana zbirka podatkov


Zapis je bil prikazan 16256 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

freeware

prosti softver, prosta programska oprema, brezplačni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

freeware

prosti softver, prosta programska oprema, brezplačni program


Zapis je bil prikazan 16169 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency

frekvenca, pogostost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency

frekvenca, pogostost


Zapis je bil prikazan 16993 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency band

frekvenčni pas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency band

frekvenčni pas


Zapis je bil prikazan 16886 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency distribution

frekvenčna porazdelitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency distribution

frekvenčna porazdelitev


Zapis je bil prikazan 17172 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency divider

frekvenčni delilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency divider

frekvenčni delilnik


Zapis je bil prikazan 17180 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency range

frekvenčni obseg

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency range

frekvenčni obseg


Zapis je bil prikazan 16969 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency receiver

sprejemnik frekvence

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency receiver

sprejemnik frekvence


Zapis je bil prikazan 20318 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Frequency Shift Keying, FSK

modulacija s frekvenčnim skokom, frekvenčno zamaknjena modulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Frequency Shift Keying, FSK

modulacija s frekvenčnim skokom, frekvenčno zamaknjena modulacija


Zapis je bil prikazan 15128 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Frequency Shift Signaling, FSS

frekvenčno zamaknjena modulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Frequency Shift Signaling, FSS

frekvenčno zamaknjena modulacija


Zapis je bil prikazan 16954 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency-division multiple access, FDMA

pogostnostno porazdeljena večdostopnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 12, 2018, 9:34 p.m.

frequency-division multiple access, FDMA

pogostnostno porazdeljena večdostopnost


Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:45 a.m.

frequency-division multiple access, FDMA

frekvenčno porazdeljeni sodostop


Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:43 a.m.

Frequency-division multiple access, FDMA

frekvenčno porazdeljeni sodostop


Zapis je bil prikazan 16315 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequency-doubled laser diode

laserska dioda s podvojeno frekvenco

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequency-doubled laser diode

laserska dioda s podvojeno frekvenco


Zapis je bil prikazan 14576 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

frequently asked questions

pogosto zastavljena vprašanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

frequently asked questions

pogosto zastavljena vprašanja


Zapis je bil prikazan 16170 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

friction

trenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

friction

trenje


Zapis je bil prikazan 19049 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

front

spredaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

front

spredaj


Zapis je bil prikazan 20252 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

front end

prednji, prednji del, čelni del

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

front end

prednji, prednji del, čelni del


Zapis je bil prikazan 16135 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

front room

čelni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:18 a.m.

front room

čelni sistem


Zapis je bil prikazan 20987 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

front view

pogled od spredaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

front view

pogled od spredaj


Zapis je bil prikazan 16184 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

front-end processor

čelni procesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

front-end processor

čelni procesor


Zapis je bil prikazan 21174 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FSK, frequency shift keying

modulacija s frekvenčnim skokom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FSK, frequency shift keying

modulacija s frekvenčnim skokom


Zapis je bil prikazan 15011 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FTAM

FTAM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FTAM

FTAM


Zapis je bil prikazan 16908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FTP server

FTP-strežnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FTP server

FTP-strežnik


Zapis je bil prikazan 17035 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FTP, file transfer protocol

protokol za prenos datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FTP, file transfer protocol

protokol za prenos datotek


Zapis je bil prikazan 16223 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fujitsu

Fujitsu podjetje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fujitsu

Fujitsu podjetje


Zapis je bil prikazan 16930 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full accessibility

popolna dostopnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full accessibility

popolna dostopnost


Zapis je bil prikazan 16172 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full adder

polni seštevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full adder

polni seštevalnik


Zapis je bil prikazan 16083 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full bit

polni bit

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full bit

polni bit


Zapis je bil prikazan 16067 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full duplex

polna dvojna povezava, polni dupleks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full duplex

polna dvojna povezava, polni dupleks


Zapis je bil prikazan 16267 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full file dump

polno datotečno arhiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full file dump

polno datotečno arhiviranje


Zapis je bil prikazan 16109 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full justification

obojestransko poravnavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full justification

obojestransko poravnavanje


Zapis je bil prikazan 18071 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full synchronization

popolna sinhronizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full synchronization

popolna sinhronizacija


Zapis je bil prikazan 16150 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full tree

polno drevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full tree

polno drevo


Zapis je bil prikazan 16171 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-duplex transmission

dupleks, polni dvosmerni prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full-duplex transmission

dupleks, polni dvosmerni prenos


Zapis je bil prikazan 16387 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-motion video

video s polnim gibanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full-motion video

video s polnim gibanjem


Zapis je bil prikazan 15612 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-screen editor

vsezaslonski urejevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full-screen editor

vsezaslonski urejevalnik


Zapis je bil prikazan 15533 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-screen video

celozaslonski video, video cez ves zaslon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full-screen video

celozaslonski video, video cez ves zaslon


Zapis je bil prikazan 21206 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-stack

celostna rešitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 5:55 p.m.

full-stack

celostna rešitev


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 13275 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-stack developer

razvijalec celostnih rešitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 5:53 p.m.

full-stack developer

razvijalec celostnih rešitev


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-stack development

razvoj celostnih rešitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 5:54 p.m.

full-stack development

razvoj celostnih rešitev


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9585 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

full-wave rectifier

polnovalni usmernik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

full-wave rectifier

polnovalni usmernik


Zapis je bil prikazan 16448 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe