f-measure

f-mera

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
April 29, 2019, 12:09 p.m.

f-measure

f-mera


Zapis je bil prikazan 4923 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

F-rule

pravilo F

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

F-rule

pravilo F


Zapis je bil prikazan 15679 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

face

ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

face

ploskev


Zapis je bil prikazan 15642 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Facebook

Facebook

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 5, 2011, 9:53 p.m.

Facebook

Facebook


Zapis je bil prikazan 16461 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

facet

faseta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

facet

faseta


Zapis je bil prikazan 16640 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

facility

ugodnost, pripomoček, možnost, naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

facility

ugodnost, pripomoček, možnost, naprava


Zapis je bil prikazan 19279 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

facsimile

telefaks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

facsimile

telefaks


Zapis je bil prikazan 18618 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

facsimile machine

faksirna naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

facsimile machine

faksirna naprava


Zapis je bil prikazan 16626 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

facsimile message

faks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

facsimile message

faks


Zapis je bil prikazan 16572 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

facsimile, fax

faksimile, telefaks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

facsimile, fax

faksimile, telefaks


Zapis je bil prikazan 16588 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fact

dejstvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fact

dejstvo


Zapis je bil prikazan 15779 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fact node

vozlišče z dejstvom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fact node

vozlišče z dejstvom


Zapis je bil prikazan 15358 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

factor

faktor, dejavnik, posrednik, činitelj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

factor

faktor, dejavnik, posrednik, činitelj


Zapis je bil prikazan 17374 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

factor analysis

faktorska analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

factor analysis

faktorska analiza


Zapis je bil prikazan 16981 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

factorial

zaporedni množilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 1:10 p.m.

factorial

zaporedni množilnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

factorial

fakulteta


Zapis je bil prikazan 18395 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

factoring

faktoriranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

factoring

faktoriranje


Zapis je bil prikazan 16977 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fade-in

postopno prikazovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fade-in

postopno prikazovanje


Zapis je bil prikazan 15611 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fade-out

postopno izginevanje, bledenje, presihanje, izginjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fade-out

postopno izginevanje, bledenje, presihanje, izginjanje


Zapis je bil prikazan 15660 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fade-over

preliv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fade-over

preliv


Zapis je bil prikazan 15577 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fading

izginevanje, presihanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fading

izginevanje, presihanje


Zapis je bil prikazan 15397 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fail

neuspeh, manjkati, ponesrečiti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fail

neuspeh, manjkati, ponesrečiti


Zapis je bil prikazan 15805 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fail-safe

zaščiteno pred izpadom, varen pred napakami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fail-safe

zaščiteno pred izpadom, varen pred napakami


Zapis je bil prikazan 18884 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

failure

odpoved, okvara, neuspeh, napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

failure

odpoved, okvara, neuspeh, napaka


Zapis je bil prikazan 17677 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

failure recovery

okrevanje po napaki, reševanje iz napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

failure recovery

okrevanje po napaki, reševanje iz napak


Zapis je bil prikazan 17548 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

failure, fault

odpoved, okvara, napaka, napakovna toleranca ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

failure, fault

odpoved, okvara, napaka, napakovna toleranca ?


Zapis je bil prikazan 17674 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fairchild Semiconductors

Fairchild Semiconductors

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fairchild Semiconductors

Fairchild Semiconductors


Zapis je bil prikazan 16661 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fairness

poštenost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fairness

poštenost


Zapis je bil prikazan 15604 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fall time

čas padca, čas upadanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fall time

čas padca, čas upadanja


Zapis je bil prikazan 20638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

falling edge

zadnji rob

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

falling edge

zadnji rob


Zapis je bil prikazan 18800 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

false call

napačni poziv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

false call

napačni poziv


Zapis je bil prikazan 15809 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

false ground

napačna zemlja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

false ground

napačna zemlja


Zapis je bil prikazan 15777 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

false loss

zmotni poraz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
May 3, 2016, 7:06 a.m.

false loss

zmotni poraz


Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:45 p.m.

false loss

zmoten poraz


Zapis je bil prikazan 18566 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

false negative

napačno negativni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 28, 2012, 5:15 p.m.

false negative

napačno negativni


Zapis je bil prikazan 15130 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

false positive

napačno pozitivni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 28, 2012, 5:14 p.m.

false positive

napačno pozitivni


Zapis je bil prikazan 15201 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

false win

zmotna zmaga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:45 p.m.

false win

zmotna zmaga


Zapis je bil prikazan 18626 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

family

družina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

family

družina


Zapis je bil prikazan 15717 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

family of sets

družina množic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

family of sets

družina množic


Zapis je bil prikazan 15707 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fan

prezračevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 21, 2018, 11:39 p.m.

fan

prezračevalnik


Sir Drinksalot
June 2, 2011, 10:52 p.m.

fan

ventilator


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 14676 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fan-fold paper

neskončni papir

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fan-fold paper

neskončni papir


Zapis je bil prikazan 16022 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fan-in

breme vhoda, število vhodov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fan-in

breme vhoda, število vhodov


Zapis je bil prikazan 16017 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fan-out

največja obremenitev izhoda, število izhodov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fan-out

največja obremenitev izhoda, število izhodov


Zapis je bil prikazan 15758 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fan-out cable

hobotniški vodnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fan-out cable

hobotniški vodnik


Zapis je bil prikazan 13849 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FAQ, Frequently Asked Questions

FAQ, pogostokrat vprašana vprašanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FAQ, Frequently Asked Questions

FAQ, pogostokrat vprašana vprašanja


Zapis je bil prikazan 16668 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fast

hitro, naglo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fast

hitro, naglo


Zapis je bil prikazan 13808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fast Ethernet

000BASE-T, hitri ethernet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fast Ethernet

000BASE-T, hitri ethernet


Zapis je bil prikazan 7658 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fast Fourier transform

hitra Fourierova transformiranka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fast Fourier transform

hitra Fourierova transformiranka


Zapis je bil prikazan 13920 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fast Fourier transformation, FFT

hitra Fourierova transformacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fast Fourier transformation, FFT

hitra Fourierova transformacija


Zapis je bil prikazan 13956 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fast mode

hiter način dela

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fast mode

hiter način dela


Zapis je bil prikazan 13771 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fast-ATA

Fast-ATA

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fast-ATA

Fast-ATA


Zapis je bil prikazan 16667 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FAT-32

FAT-32

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FAT-32

FAT-32


Zapis je bil prikazan 16578 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FAT, file allocation table

tabela za dodeljevanje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:08 a.m.

FAT, file allocation table

tabela za dodeljevanje datotek


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file allocation table

tabela za dodeljevanje datotek


Zapis je bil prikazan 18789 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fatal error

usodna napaka, nepopravljiva napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fatal error

usodna napaka, nepopravljiva napaka


Zapis je bil prikazan 19318 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

father file, father tape

prva arhivirana kopija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

father file, father tape

prva arhivirana kopija


Zapis je bil prikazan 15652 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

father, parent

oče, roditelj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

father, parent

oče, roditelj


Zapis je bil prikazan 17676 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault

okvara

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:25 p.m.

fault

okvara


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault

odpoved, okvara, napaka, krivda


Zapis je bil prikazan 17692 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault avoidance

izogibanje okvaram, izognitev napakam

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault avoidance

izogibanje okvaram, izognitev napakam


Zapis je bil prikazan 15427 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault clearance

odstranitev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault clearance

odstranitev napake


Zapis je bil prikazan 17528 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault confirmation

potrditev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault confirmation

potrditev napake


Zapis je bil prikazan 15656 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault detection

odkrivanje napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault detection

odkrivanje napake


Zapis je bil prikazan 17498 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault location

lokacija napake, umestitev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault location

lokacija napake, umestitev napake


Zapis je bil prikazan 14266 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault recording

zapis napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault recording

zapis napake


Zapis je bil prikazan 18894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault simulation

simulacija napak, simulacija okvar

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault simulation

simulacija napak, simulacija okvar


Zapis je bil prikazan 19638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault tolerance

dopustnost napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:33 a.m.

fault tolerance

dopustnost napak


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:33 a.m.

fault tolerance

dovoljenje napak


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault tolerance

odpornost proti okvaram


Zapis je bil prikazan 16725 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-avoidance

izogibanje okvaram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-avoidance

izogibanje okvaram


Zapis je bil prikazan 15379 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerance

neobčutljivost za okvare

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerance

neobčutljivost za okvare


Zapis je bil prikazan 15818 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerant computer architecture

trdoživa računalniška arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerant computer architecture

trdoživa računalniška arhitektura


Zapis je bil prikazan 18838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerant network

trdoživa mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerant network

trdoživa mreža


Zapis je bil prikazan 18678 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerant system

trdoživi sistem, neobčutljivi sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerant system

trdoživi sistem, neobčutljivi sistem


Zapis je bil prikazan 18681 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault/error detection

odkrivanje okvar/napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault/error detection

odkrivanje okvar/napak


Zapis je bil prikazan 17556 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax

faksirno sporočilo, faksirno sporočilo, telefaks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax

faksirno sporočilo, faksirno sporočilo, telefaks


Zapis je bil prikazan 16555 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax device

faksirna naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax device

faksirna naprava


Zapis je bil prikazan 16644 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax machine

faksirna naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax machine

faksirna naprava


Zapis je bil prikazan 16646 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax modem

faksirni modem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax modem

faksirni modem


Zapis je bil prikazan 16508 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax on demand

faks na zahtevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax on demand

faks na zahtevo


Zapis je bil prikazan 16488 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax, facsimile

faksimile, telefaks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax, facsimile

faksimile, telefaks


Zapis je bil prikazan 16563 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

faxing

faksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

faxing

faksiranje


Zapis je bil prikazan 16671 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FCB

FCB

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FCB

FCB


Zapis je bil prikazan 16708 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FCC, Federal Communications Commission

ameriška komisija za komunikacijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FCC, Federal Communications Commission

ameriška komisija za komunikacijo


Zapis je bil prikazan 17464 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FDDI, fibre-distributed digital interface

svetlobovlaknato razpošiljevalen umetni vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 17, 2018, 10:24 p.m.

FDDI, fibre-distributed digital interface

svetlobovlaknato razpošiljevalen umetni vmesnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FDDI, fibre distributed digital interface

porazdeljeni digitalni optični vmesnik


Zapis je bil prikazan 17455 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FDM, frequency division multiplexing

frekvenčno multipleksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FDM, frequency division multiplexing

frekvenčno multipleksiranje


Zapis je bil prikazan 16838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FDT, formal description technique

formalna metoda opisovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FDT, formal description technique

formalna metoda opisovanja


Zapis je bil prikazan 16797 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feasibility study

študija izvedljivosti, izvedljivostna študija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feasibility study

študija izvedljivosti, izvedljivostna študija


Zapis je bil prikazan 19408 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

'feature' ima v CAD in MCAD sistemih poseben pomen, ki je bližje prevodu 'gradnik'


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 2:20 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 2:20 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika


Zapis je bil prikazan 20189 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature connector

funkcijski priključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature connector

funkcijski priključek


Zapis je bil prikazan 16683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature driven development

iterativni in inkrementalni razvoj programske opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:44 p.m.

feature driven development

iterativni in inkrementalni razvoj programske opreme


Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:43 p.m.

iterative and incremental software development process

iterativni in inkrementalni razvoj programske opreme


Zapis je bil prikazan 15355 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature extraction

odkrivanje oblik, izločanje oblik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature extraction

odkrivanje oblik, izločanje oblik


Zapis je bil prikazan 17746 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature learning

atributno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 204 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature selection

izbira značilnic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:53 p.m.

feature selection

izbira značilnic


Zapis je bil prikazan 15253 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature structure

potezna struktura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature structure

potezna struktura


Zapis je bil prikazan 15694 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Federal Communications Commission, FCC

Ameriška komisija za komunikacijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Federal Communications Commission, FCC

Ameriška komisija za komunikacijo


Zapis je bil prikazan 17921 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:37 a.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo podatkov


Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:36 a.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo obvestil


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriški standard za obdelavo informacij


Zapis je bil prikazan 17524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

federated database

povezana podatkovna baza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

federated database

povezana podatkovna baza


Zapis je bil prikazan 15672 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

federated learning

zvezno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 368 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feed

polniti, predati, premakniti; vir

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Oct. 26, 2009, 10:30 a.m.

feed

polniti, predati, premakniti; vir


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feed

polniti, predati, premakniti


Zapis je bil prikazan 15774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feed cycle

ciklus odziva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feed cycle

ciklus odziva


Zapis je bil prikazan 20853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback

povratna zveza, odziv, pomik nazaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback

povratna zveza, odziv, pomik nazaj


Zapis je bil prikazan 15807 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback influence

povratni vpliv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback influence

povratni vpliv


Zapis je bil prikazan 15732 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback loop

povratna zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback loop

povratna zanka


Zapis je bil prikazan 15790 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback queue

povratna vrsta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback queue

povratna vrsta


Zapis je bil prikazan 15607 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback register, feedback shift register

povratni register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback register, feedback shift register

povratni register


Zapis je bil prikazan 15700 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback voltage

povrnitvena napetost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
June 28, 2018, 8:35 a.m.

feedback voltage

povrnitvena napetost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback voltage

povratna napetost


Zapis je bil prikazan 15825 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feeder cable

ključni vodnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feeder cable

ključni vodnik


Zapis je bil prikazan 16704 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedforward neural network

usmerjena nevronska mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 7:16 a.m.

feedforward neural network

usmerjena nevronska mreža


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 13997 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feeding

podajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feeding

podajanje


Zapis je bil prikazan 15646 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feeding bridge

napajalni mostiček

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feeding bridge

napajalni mostiček


Zapis je bil prikazan 15749 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedthrough

skoznik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedthrough

skoznik


Zapis je bil prikazan 19747 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feeler gauge

tipalno merilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feeler gauge

tipalno merilo


Zapis je bil prikazan 18797 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

female connector

ženski priključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 10, 2018, 12:48 p.m.

female connector

ženski priključek


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

female connector

ženski priključek, vtičnica


Zapis je bil prikazan 18978 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Ferranti Mark I

Ferranti Mark I

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Ferranti Mark I

Ferranti Mark I


Zapis je bil prikazan 16718 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ferrite, ferromagnetic

feromagneten, feromagnetni, lahko magneten material

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ferrite, ferromagnetic

feromagneten, feromagnetni, lahko magneten material


Zapis je bil prikazan 16948 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FET, field-effect transistor

poljski tranzistor, tranzistor z efektom polja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FET, field-effect transistor

poljski tranzistor, tranzistor z efektom polja


Zapis je bil prikazan 15919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fetch

prevzem ukaza, dostaviti, doseči, izvleči

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fetch

prevzem ukaza, dostaviti, doseči, izvleči


Zapis je bil prikazan 15614 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fetch cycle

ukazno-sprejemni cikel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fetch cycle

ukazno-sprejemni cikel


Zapis je bil prikazan 19259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fetch-execute cycle, instruction cycle

ukazni cikel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fetch-execute cycle, instruction cycle

ukazni cikel


Zapis je bil prikazan 19296 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FF, flip-flop, bistable, flop

flip-flop, bistabil, bistabilni multivibrator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FF, flip-flop, bistable, flop

flip-flop, bistabil, bistabilni multivibrator


Zapis je bil prikazan 16998 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FFB

FFB

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FFB

FFB


Zapis je bil prikazan 16718 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fiber

vlakno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fiber

vlakno


Zapis je bil prikazan 15203 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fiber channel

optični kanal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fiber channel

optični kanal


Zapis je bil prikazan 17444 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fiber distributed data interface

porazdeljeni podatkovni vmesnik na vlaknu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fiber distributed data interface

porazdeljeni podatkovni vmesnik na vlaknu


Zapis je bil prikazan 15722 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fiber to the building

optično vlakno do zgradbe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 10:24 a.m.

fiber to the building

optično vlakno do zgradbe


Zapis je bil prikazan 17411 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fiber to the curb

optično vlakno do zadnjega razcepnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 10:24 a.m.

fiber to the curb

optično vlakno do zadnjega razcepnika


Zapis je bil prikazan 17352 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fiber to the home

optični dostop do končnega uporabnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 10:25 a.m.

fiber to the home

optični dostop do končnega uporabnika


Zapis je bil prikazan 17302 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fibonacci search

Fibonaccijevo iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fibonacci search

Fibonaccijevo iskanje


Zapis je bil prikazan 16556 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fibonacci series

Fibonaccijevo zaporedje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fibonacci series

Fibonaccijevo zaporedje


Zapis je bil prikazan 16764 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Fibre Channel

Fibre Channel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Fibre Channel

Fibre Channel


Zapis je bil prikazan 16675 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fibre distributed digital interface, FDDI

porazdeljeni digitalni optični vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fibre distributed digital interface, FDDI

porazdeljeni digitalni optični vmesnik


Zapis je bil prikazan 15714 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fibre optics transmission system

sistem za prenos po optičnih vlaknih

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fibre optics transmission system

sistem za prenos po optičnih vlaknih


Zapis je bil prikazan 19610 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FidoNet

FidoNet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FidoNet

FidoNet


Zapis je bil prikazan 16586 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

field

področje, polje, niz elementov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

field

področje, polje, niz elementov


Zapis je bil prikazan 15507 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

field name

naziv polja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

field name

naziv polja


Zapis je bil prikazan 15795 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

field of view

zorno polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

field of view

zorno polje


Zapis je bil prikazan 18903 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

field program logic array

logična shema za postavitveni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

field program logic array

logična shema za postavitveni program


Zapis je bil prikazan 14618 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FIFO, First In First Out

prvi noter in prvi ven, sklad

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 4, 2011, 5:35 p.m.

FIFO, First In First Out

prvi noter in prvi ven, sklad


Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:11 a.m.

FIFO, First In First Out

računalniška obdelava, pri kateri se najprej obdelajo podatki, ki so prvi prišli v čakalno vrsto, sklad


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FIFO, first in first out

prvi noter prvi ven


Zapis je bil prikazan 15807 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fifth normal form

peta normalna forma

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fifth normal form

peta normalna forma


Zapis je bil prikazan 15621 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fifth-generation computers

peti rod računalnikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fifth-generation computers

peti rod računalnikov


Zapis je bil prikazan 15673 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

figure

lik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:36 p.m.

figure

lik


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:35 p.m.

figure

upodoba


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:34 p.m.

figure

podoba


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

figure

slika


Zapis je bil prikazan 17839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file

datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Oct. 2, 2012, 10:16 p.m.

file

datoteka


Zapis je bil prikazan 14782 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file

datoteka, zbirka, kartoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file

datoteka, zbirka, kartoteka


Zapis je bil prikazan 15915 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file activity

aktivnost datoteke, dejavnost datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file activity

aktivnost datoteke, dejavnost datoteke


Zapis je bil prikazan 17405 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file analysis

razčlemba podatkovnic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 10:49 a.m.

file analysis

razčlemba podatkovnic


Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:36 p.m.

file analysis

razčlenitev podatkovnic


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file analysis

analiza datotek, kontrola datotek


Zapis je bil prikazan 17037 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file and path identifier

označevalnik datoteke in poti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file and path identifier

označevalnik datoteke in poti


Zapis je bil prikazan 17747 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file attachment

priključena datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file attachment

priključena datoteka


Zapis je bil prikazan 15770 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file attribute

atribut datoteke, pridevek datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file attribute

atribut datoteke, pridevek datoteke


Zapis je bil prikazan 18122 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file compression

zgoščevanje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file compression

zgoščevanje datotek


Zapis je bil prikazan 18918 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file control

krmiljenje datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file control

krmiljenje datoteke


Zapis je bil prikazan 16723 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file conversion

pretvorba datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file conversion

pretvorba datoteke


Zapis je bil prikazan 15729 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file copying

kopiranje datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file copying

kopiranje datoteke


Zapis je bil prikazan 16662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file deletion

brisanje datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file deletion

brisanje datoteke


Zapis je bil prikazan 16119 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file description

opis datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file description

opis datoteke


Zapis je bil prikazan 17567 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file descriptor

opisnik podatkovnice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 1:16 p.m.

file descriptor

opisnik podatkovnice


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file descriptor

opisnik datoteke


Zapis je bil prikazan 17592 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file directory

kazalo datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file directory

kazalo datotek


Zapis je bil prikazan 16630 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file dump

datotečni iznos, datotečno arhiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file dump

datotečni iznos, datotečno arhiviranje


Zapis je bil prikazan 15840 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file extension

pripona datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file extension

pripona datoteke


Zapis je bil prikazan 15851 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file format

oblika datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file format

oblika datoteke


Zapis je bil prikazan 17602 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file handle

oprimek datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file handle

oprimek datoteke


Zapis je bil prikazan 17580 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file infection

okužba datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file infection

okužba datotek


Zapis je bil prikazan 17593 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file label

oznaka datoteke, naziv datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file label

oznaka datoteke, naziv datoteke


Zapis je bil prikazan 17507 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file list box

seznamsko polje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file list box

seznamsko polje datotek


Zapis je bil prikazan 19698 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file locking

zaklepanje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file locking

zaklepanje datotek


Zapis je bil prikazan 19012 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file maintenance

vzdrževanje datotek, vzdrževanje ažurnosti datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file maintenance

vzdrževanje datotek, vzdrževanje ažurnosti datotek


Zapis je bil prikazan 15331 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file management

upravljanje datotek, vzdrževanje datotek, upravljanje z datotekami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file management

upravljanje datotek, vzdrževanje datotek, upravljanje z datotekami


Zapis je bil prikazan 19235 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file manager

upravitelj datotek, urejevalnik datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file manager

upravitelj datotek, urejevalnik datotek


Zapis je bil prikazan 19276 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file name

ime datoteke, naziv datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file name

ime datoteke, naziv datoteke


Zapis je bil prikazan 15386 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file number

številka datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file number

številka datoteke


Zapis je bil prikazan 19147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file organization

organizacija datoteke, organizacija datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file organization

organizacija datoteke, organizacija datotek


Zapis je bil prikazan 17550 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file path

datotečna pot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file path

datotečna pot


Zapis je bil prikazan 16308 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file permission

dovoljenje, dovoljenje za datoteko

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file permission

dovoljenje, dovoljenje za datoteko


Zapis je bil prikazan 15793 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file processing

obdelava datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file processing

obdelava datoteke


Zapis je bil prikazan 17576 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file protection

zaščita datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file protection

zaščita datoteke


Zapis je bil prikazan 18825 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file reconstruction

obnovitev datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file reconstruction

obnovitev datoteke


Zapis je bil prikazan 17594 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file recovery

obnavljanje datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file recovery

obnavljanje datoteke


Zapis je bil prikazan 17551 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file restore

obnovitev datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file restore

obnovitev datoteke


Zapis je bil prikazan 17687 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file server

datotečni strežnik, strežnik datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file server

datotečni strežnik, strežnik datotek


Zapis je bil prikazan 15886 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file sharing

uporaba skupnih datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file sharing

uporaba skupnih datotek


Zapis je bil prikazan 19277 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file shortcut

datotečna bližnjica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
Oct. 17, 2015, 6:52 a.m.

file shortcut

datotečna bližnjica


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9483 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file system

datotečni sistem, sistem datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file system

datotečni sistem, sistem datotek


Zapis je bil prikazan 15775 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file system cache

predpomnilnik datotečnega sistema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file system cache

predpomnilnik datotečnega sistema


Zapis je bil prikazan 15723 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file system hierarchy

hierarhija datotečnega sistema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file system hierarchy

hierarhija datotečnega sistema


Zapis je bil prikazan 13764 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file transfer

prenos datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file transfer

prenos datotek


Zapis je bil prikazan 15660 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file transfer & access and management

prenos in upravljanje datotek ter dostop do njih ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file transfer & access and management

prenos in upravljanje datotek ter dostop do njih ?


Zapis je bil prikazan 15630 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file transfer protocol, FTP

protokol za prenos datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file transfer protocol, FTP

protokol za prenos datotek


Zapis je bil prikazan 15936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file type

vrsta datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file type

vrsta datoteke


Zapis je bil prikazan 15279 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file updating

ažuriranje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file updating

ažuriranje datotek


Zapis je bil prikazan 17388 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

filename expansion

razširitev imena datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

filename expansion

razširitev imena datoteke


Zapis je bil prikazan 15328 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

filename extension

podaljšek, končnica, tip (datoteke)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

filename extension

podaljšek, končnica, tip (datoteke)


Zapis je bil prikazan 15667 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fill algorithm

algoritem zapolnjevanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fill algorithm

algoritem zapolnjevanja


Zapis je bil prikazan 17349 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fill area

polnjeno področje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fill area

polnjeno področje


Zapis je bil prikazan 15610 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fill character, ignore character

polnilni znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fill character, ignore character

polnilni znak


Zapis je bil prikazan 15700 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fill in

zapolnjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:13 p.m.

fill in

zapolnjevanje


Zapis je bil prikazan 18638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

film

prevleka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Nov. 9, 2018, 3:41 p.m.

film

prevleka


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

film

film, plast, prevleka


Zapis je bil prikazan 16406 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

filmsetter, phototypesetter

fotostavni stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

filmsetter, phototypesetter

fotostavni stroj


Zapis je bil prikazan 16625 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

filter

filter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

filter

filter


Zapis je bil prikazan 16561 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

final

končni, zaključni, finalni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

final

končni, zaključni, finalni


Zapis je bil prikazan 16668 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

final address

končni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

final address

končni naslov


Zapis je bil prikazan 16585 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

find

najti, ukaz najdi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

find

najti, ukaz najdi


Zapis je bil prikazan 15765 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite automaton, finite-state automaton, FSA, finite-state machine

končni avtomat

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite automaton, finite-state automaton, FSA, finite-state machine

končni avtomat


Zapis je bil prikazan 16649 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite difference method

metoda končnih razlik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:14 p.m.

finite difference method

metoda končnih razlik


Zapis je bil prikazan 14458 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite element method

metoda končnih elementov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:14 p.m.

finite element method

metoda končnih elementov


Zapis je bil prikazan 14369 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite element model

model s končnimi elementi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite element model

model s končnimi elementi


Zapis je bil prikazan 14531 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite field, Galois field

končno polje, Galoisjevo polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 11:37 p.m.

finite field, Galois field

končno polje, Galoisjevo polje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite field, Galois field

končno polje


Zapis je bil prikazan 16799 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite impulse response filter, non-recursive filter, FIR

filter s končnim impulznim odzivom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite impulse response filter, non-recursive filter, FIR

filter s končnim impulznim odzivom


Zapis je bil prikazan 16805 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite message machine, FMM

modul končnih sporočil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite message machine, FMM

modul končnih sporočil


Zapis je bil prikazan 14583 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite set

končna množica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite set

končna množica


Zapis je bil prikazan 16603 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite state machine, FSM

končni avtomat

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite state machine, FSM

končni avtomat


Zapis je bil prikazan 16891 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite-difference method

metoda končnih diferenc

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite-difference method

metoda končnih diferenc


Zapis je bil prikazan 14721 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite-element method

metoda končnih elementov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite-element method

metoda končnih elementov


Zapis je bil prikazan 14573 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finite-length arithmetic

aritmetika s končno dolžino

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finite-length arithmetic

aritmetika s končno dolžino


Zapis je bil prikazan 17251 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

finitely consistent

končno konsistenten

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

finitely consistent

končno konsistenten


Zapis je bil prikazan 16795 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FIR, non-recursive filter, finite impulse response filter

filter s končnim impulznim odzivom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FIR, non-recursive filter, finite impulse response filter

filter s končnim impulznim odzivom


Zapis je bil prikazan 16662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

firefly algorithm

algoritem vinske mušice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Oct. 22, 2018, 10:45 a.m.

firefly algorithm

algoritem vinske mušice


Zapis je bil prikazan 6578 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

firewall

zaščitni strežnik, požarni zid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
June 2, 2011, 4:42 p.m.

firewall

zaščitni strežnik, požarni zid


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

firewall

zaščitni strežnik


Zapis je bil prikazan 18934 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FireWire

IEEE P0394

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FireWire

IEEE P0394


Zapis je bil prikazan 15353 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

firing rule

pravilo proženja