FAT, file allocation table

tabela za dodeljevanje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:08 a.m.

FAT, file allocation table

tabela za dodeljevanje datotek


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file allocation table

tabela za dodeljevanje datotek


Zapis je bil prikazan 18790 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fatal error

usodna napaka, nepopravljiva napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fatal error

usodna napaka, nepopravljiva napaka


Zapis je bil prikazan 19319 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

father file, father tape

prva arhivirana kopija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

father file, father tape

prva arhivirana kopija


Zapis je bil prikazan 15654 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

father, parent

oče, roditelj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

father, parent

oče, roditelj


Zapis je bil prikazan 17679 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault

okvara

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:25 p.m.

fault

okvara


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault

odpoved, okvara, napaka, krivda


Zapis je bil prikazan 17695 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault avoidance

izogibanje okvaram, izognitev napakam

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault avoidance

izogibanje okvaram, izognitev napakam


Zapis je bil prikazan 15429 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault clearance

odstranitev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault clearance

odstranitev napake


Zapis je bil prikazan 17531 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault confirmation

potrditev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault confirmation

potrditev napake


Zapis je bil prikazan 15658 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault detection

odkrivanje napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault detection

odkrivanje napake


Zapis je bil prikazan 17501 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault location

lokacija napake, umestitev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault location

lokacija napake, umestitev napake


Zapis je bil prikazan 14268 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault recording

zapis napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault recording

zapis napake


Zapis je bil prikazan 18898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault simulation

simulacija napak, simulacija okvar

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault simulation

simulacija napak, simulacija okvar


Zapis je bil prikazan 19643 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault tolerance

dopustnost napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:33 a.m.

fault tolerance

dopustnost napak


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:33 a.m.

fault tolerance

dovoljenje napak


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault tolerance

odpornost proti okvaram


Zapis je bil prikazan 16727 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-avoidance

izogibanje okvaram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-avoidance

izogibanje okvaram


Zapis je bil prikazan 15381 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerance

neobčutljivost za okvare

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerance

neobčutljivost za okvare


Zapis je bil prikazan 15820 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerant computer architecture

trdoživa računalniška arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerant computer architecture

trdoživa računalniška arhitektura


Zapis je bil prikazan 18839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerant network

trdoživa mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerant network

trdoživa mreža


Zapis je bil prikazan 18679 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault-tolerant system

trdoživi sistem, neobčutljivi sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault-tolerant system

trdoživi sistem, neobčutljivi sistem


Zapis je bil prikazan 18682 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault/error detection

odkrivanje okvar/napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault/error detection

odkrivanje okvar/napak


Zapis je bil prikazan 17559 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax

faksirno sporočilo, faksirno sporočilo, telefaks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax

faksirno sporočilo, faksirno sporočilo, telefaks


Zapis je bil prikazan 16556 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax device

faksirna naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax device

faksirna naprava


Zapis je bil prikazan 16645 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax machine

faksirna naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax machine

faksirna naprava


Zapis je bil prikazan 16647 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax modem

faksirni modem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax modem

faksirni modem


Zapis je bil prikazan 16509 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax on demand

faks na zahtevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax on demand

faks na zahtevo


Zapis je bil prikazan 16489 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fax, facsimile

faksimile, telefaks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fax, facsimile

faksimile, telefaks


Zapis je bil prikazan 16564 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

faxing

faksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

faxing

faksiranje


Zapis je bil prikazan 16672 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FCB

FCB

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FCB

FCB


Zapis je bil prikazan 16709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FCC, Federal Communications Commission

ameriška komisija za komunikacijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FCC, Federal Communications Commission

ameriška komisija za komunikacijo


Zapis je bil prikazan 17467 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FDDI, fibre-distributed digital interface

svetlobovlaknato razpošiljevalen umetni vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 17, 2018, 10:24 p.m.

FDDI, fibre-distributed digital interface

svetlobovlaknato razpošiljevalen umetni vmesnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FDDI, fibre distributed digital interface

porazdeljeni digitalni optični vmesnik


Zapis je bil prikazan 17460 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FDM, frequency division multiplexing

frekvenčno multipleksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FDM, frequency division multiplexing

frekvenčno multipleksiranje


Zapis je bil prikazan 16839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FDT, formal description technique

formalna metoda opisovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FDT, formal description technique

formalna metoda opisovanja


Zapis je bil prikazan 16798 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feasibility study

študija izvedljivosti, izvedljivostna študija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feasibility study

študija izvedljivosti, izvedljivostna študija


Zapis je bil prikazan 19413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

'feature' ima v CAD in MCAD sistemih poseben pomen, ki je bližje prevodu 'gradnik'


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 2:20 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 2:20 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika


Zapis je bil prikazan 20193 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature connector

funkcijski priključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature connector

funkcijski priključek


Zapis je bil prikazan 16684 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature driven development

iterativni in inkrementalni razvoj programske opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:44 p.m.

feature driven development

iterativni in inkrementalni razvoj programske opreme


Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:43 p.m.

iterative and incremental software development process

iterativni in inkrementalni razvoj programske opreme


Zapis je bil prikazan 15357 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature extraction

odkrivanje oblik, izločanje oblik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature extraction

odkrivanje oblik, izločanje oblik


Zapis je bil prikazan 17749 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature learning

atributno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 207 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature selection

izbira značilnic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:53 p.m.

feature selection

izbira značilnic


Zapis je bil prikazan 15255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature structure

potezna struktura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature structure

potezna struktura


Zapis je bil prikazan 15696 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Federal Communications Commission, FCC

Ameriška komisija za komunikacijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Federal Communications Commission, FCC

Ameriška komisija za komunikacijo


Zapis je bil prikazan 17924 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:37 a.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo podatkov


Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:36 a.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo obvestil


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriški standard za obdelavo informacij


Zapis je bil prikazan 17527 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

federated database

povezana podatkovna baza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

federated database

povezana podatkovna baza


Zapis je bil prikazan 15674 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

federated learning

zvezno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 372 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feed

polniti, predati, premakniti; vir

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Oct. 26, 2009, 10:30 a.m.

feed

polniti, predati, premakniti; vir


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feed

polniti, predati, premakniti


Zapis je bil prikazan 15776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feed cycle

ciklus odziva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feed cycle

ciklus odziva


Zapis je bil prikazan 20858 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback

povratna zveza, odziv, pomik nazaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback

povratna zveza, odziv, pomik nazaj


Zapis je bil prikazan 15809 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback influence

povratni vpliv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback influence

povratni vpliv


Zapis je bil prikazan 15734 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback loop

povratna zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback loop

povratna zanka


Zapis je bil prikazan 15792 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback queue

povratna vrsta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback queue

povratna vrsta


Zapis je bil prikazan 15609 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feedback register, feedback shift register

povratni register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feedback register, feedback shift register

povratni register


Zapis je bil prikazan 15702 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe