a posteriori fitness function

dejavnost sovpadnih izkušenj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:58 a.m.

a posteriori fitness function

dejavnost sovpadnih izkušenj


Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:56 a.m.

a posteriori fitness function

dejavnost ustreznih izkušenj


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

a posteriori fitness function

aposteriorna funkcija ustreznosti


Zapis je bil prikazan 17222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

a priori fitness function

apriorna funkcija ustreznosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

a priori fitness function

apriorna funkcija ustreznosti


Zapis je bil prikazan 17911 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A Programming Language, APL

programski jezik AR, Artificial Reality

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A Programming Language, APL

programski jezik AR, Artificial Reality


Zapis je bil prikazan 16676 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-bus

vodilo A

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A-bus

vodilo A


Zapis je bil prikazan 16019 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-O

A-O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:20 p.m.

A-O

A-O


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

A-O


Zapis je bil prikazan 17875 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-O, FLOW-MATIC

A-O prevajalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A-O, FLOW-MATIC

A-O prevajalnik


Zapis je bil prikazan 18100 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AAL, Ambient Assisted Living

AAL, ambientalno podprto življenje, podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Nov. 19, 2009, 12:41 p.m.

AAL, Ambient Assisted Living

AAL, ambientalno podprto življenje, podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju


Zapis je bil prikazan 18104 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AAL, ATM Adaptation Layer

prilagoditveni sloj ATM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 2:12 a.m.

AAL, ATM Adaptation Layer

prilagoditveni sloj ATM


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AAL, ATM Adaptation Layer

ATM prilagoditvena plast


Zapis je bil prikazan 17457 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abacus

računalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:31 a.m.

abacus

računalo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abacus

abak, računalo


Zapis je bil prikazan 17838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abbreviated dialling

skrajšano klicanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:27 p.m.

abbreviated dialling

skrajšano klicanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abbreviated dialling

skrajšano izbiranje


Zapis je bil prikazan 20273 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABC, Atanasoff Berry Computer

računalnik Atanasoffa in Berryja


Zapis je bil prikazan 16125 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABCL, Actor-Based Concurrent Language

tvorčevski hkratni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 11:41 p.m.

ABCL, Actor-Based Concurrent Language

tvorčevski hkratni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABCL, An Object-Based Concurrent Language

objektni sočasni jezik


Zapis je bil prikazan 18018 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abduction

abdukcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abduction

abdukcija


Zapis je bil prikazan 17924 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abelian group, commutative group

Abelova grupa, komutativna grupa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abelian group, commutative group

Abelova grupa, komutativna grupa


Zapis je bil prikazan 17843 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABEND, Abnormal END

nenormalen zaključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABEND, Abnormal END

nenormalen zaključek


Zapis je bil prikazan 16508 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABI, Application Binary Interface

dvojiški vmesnik za programe ability

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ABI, Application Binary Interface

dvojiški vmesnik za programe ability


Zapis je bil prikazan 16946 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABML, Argument Based Machine Learning

ABML, argumentirano strojno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 6, 2012, 5:35 p.m.

ABML, Argument Based Machine Learning

ABML, argumentirano strojno učenje


Zapis je bil prikazan 17119 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abnormal termination

nenormalna zaključitev, nenormalna ustavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abnormal termination

nenormalna zaključitev, nenormalna ustavitev


Zapis je bil prikazan 16416 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abort, abortion

prekinitev, izločitev, izpad

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abort, abortion

prekinitev, izločitev, izpad


Zapis je bil prikazan 16275 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abortive message

prekinitveno sporočilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abortive message

prekinitveno sporočilo


Zapis je bil prikazan 16318 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABSD

razvoj na temelju ponovno uporabnih izdelkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:39 a.m.

ABSD

razvoj na temelju ponovno uporabnih izdelkov


Zapis je bil prikazan 15731 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absentee service

služba odsotnosti absentee subscriber service

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absentee service

služba odsotnosti absentee subscriber service


Zapis je bil prikazan 20332 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute address

absolutni naslov, neposredni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute address

absolutni naslov, neposredni naslov


Zapis je bil prikazan 17967 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute cell reference

absolutno sklicevanje na celico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute cell reference

absolutno sklicevanje na celico


Zapis je bil prikazan 17899 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute code

absolutna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute code

absolutna koda


Zapis je bil prikazan 17853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute coding

absolutno kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute coding

absolutno kodiranje


Zapis je bil prikazan 17990 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute maximum rating

absolutna maksimalna nazivna vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute maximum rating

absolutna maksimalna nazivna vrednost


Zapis je bil prikazan 17872 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute path

absolutna pot, celotna pot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:19 a.m.

absolute path

absolutna pot, celotna pot


Zapis je bil prikazan 17709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute path name

absolutno ime poti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute path name

absolutno ime poti


Zapis je bil prikazan 17910 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute value

absolutna vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute value

absolutna vrednost


Zapis je bil prikazan 17951 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absorption law

zakon absorpcije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absorption law

zakon absorpcije


Zapis je bil prikazan 19396 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract

povzetek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract

povzetek


Zapis je bil prikazan 16238 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract class

abstraktni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract class

abstraktni razred


Zapis je bil prikazan 18187 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract data type

abstraktni podatkovni tip

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract data type

abstraktni podatkovni tip


Zapis je bil prikazan 18122 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Abstract Family of Languages, AFL

abstraktna družina jezikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Abstract Family of Languages, AFL

abstraktna družina jezikov


Zapis je bil prikazan 17899 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract individual

abstraktni posameznik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract individual

abstraktni posameznik


Zapis je bil prikazan 17898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract machine

abstraktni stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract machine

abstraktni stroj


Zapis je bil prikazan 17910 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:19 p.m.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik


Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:18 p.m.

abstract machine languageee

abstraktni strojni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik


Zapis je bil prikazan 18054 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract object class

abstraktni objektni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract object class

abstraktni objektni razred


Zapis je bil prikazan 17890 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract syntax notation one, ASN.1

specifikacija abstraktnih tipov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:58 p.m.

abstract syntax notation one, ASN.1

specifikacija abstraktnih tipov


Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:58 p.m.

abstract syntax notation one, ASN.1

specifikacija abstraktnih tipob


Zapis je bil prikazan 20025 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstraction

abstrakcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstraction

abstrakcija


Zapis je bil prikazan 17898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstraction principle

princip abstrakcije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstraction principle

princip abstrakcije


Zapis je bil prikazan 16250 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AC, Alternating Current

izmenični tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AC, Alternating Current

izmenični tok


Zapis je bil prikazan 16175 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerated graphics port, AGP

pospešena grafična vrata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:23 a.m.

accelerated graphics port, AGP

pospešena grafična vrata


Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:22 a.m.

accelerated graphics port

pospešena grafična vrata


Zapis je bil prikazan 16168 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerating Turing machine

pospeševalni Turingov stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 28, 2011, 3:16 p.m.

accelerating Turing machine

pospeševalni Turingov stroj


Zapis je bil prikazan 16035 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerating Turing machines

pospeševalni Turingovi stroji

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Sept. 23, 2011, 12:46 p.m.

accelerating Turing machines

pospeševalni Turingovi stroji


Zapis je bil prikazan 16071 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acceleration time, start time

pospeševalni čas, zagonski čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acceleration time, start time

pospeševalni čas, zagonski čas


Zapis je bil prikazan 16362 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accelerator

pospeševalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accelerator

pospeševalnik


Zapis je bil prikazan 16235 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accept

sprejeti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accept

sprejeti


Zapis je bil prikazan 20143 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acceptance criteria

kriterij prevzema, prevzemni pogoji

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acceptance criteria

kriterij prevzema, prevzemni pogoji


Zapis je bil prikazan 17386 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acceptance testing

prevzemni preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acceptance testing

prevzemni preskus


Zapis je bil prikazan 16174 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access

dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 1:23 p.m.

access

dostop


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access

dostop, pristop


Zapis je bil prikazan 16477 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access account

račun za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access account

račun za dostop


Zapis je bil prikazan 15925 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access authorization

dovoljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access authorization

dovoljenje


Zapis je bil prikazan 16449 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access capability

sposobnost dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access capability

sposobnost dostopa


Zapis je bil prikazan 20177 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access category

kategorija dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access category

kategorija dostopa


Zapis je bil prikazan 17236 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access centre

zbiralnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access centre

zbiralnik


Zapis je bil prikazan 19487 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access code

koda za dostop, koda dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access code

koda za dostop, koda dostopa


Zapis je bil prikazan 17301 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access control

nadzor dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access control

nadzor dostopa


Zapis je bil prikazan 16410 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Access Control Entry, ACE

vnos za nadzor dostopa Access Control List, ACL

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Access Control Entry, ACE

vnos za nadzor dostopa Access Control List, ACL


Zapis je bil prikazan 15946 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access control list (ACL)

seznam za preveritev dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 11:31 p.m.

access control list (ACL)

seznam za preveritev dostopa


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 11:31 p.m.

Access Control List (ACL)

seznam za preveritev dostopa


Gregor Cimerman
Nov. 28, 2017, 3:41 p.m.

Access Control List (ACL)

dostopovno kontrolni seznam


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 8580 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access cycle

ciklus pristopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access cycle

ciklus pristopa


Zapis je bil prikazan 21354 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access key

vroča tipka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access key

vroča tipka


Zapis je bil prikazan 15896 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access level

nivo dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access level

nivo dostopa


Zapis je bil prikazan 16527 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access line

naročniški vod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access line

naročniški vod


Zapis je bil prikazan 16454 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access list

seznam dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access list

seznam dostopa


Zapis je bil prikazan 20179 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access matrix

matrika dostopa, matrika za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access matrix

matrika dostopa, matrika za dostop


Zapis je bil prikazan 15060 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access method

metoda dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access method

metoda dostopa


Zapis je bil prikazan 15069 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access network

dostopovno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access network

dostopovno omrežje


Zapis je bil prikazan 16407 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access number

številka za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access number

številka za dostop


Zapis je bil prikazan 19700 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access point

dostopna točka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access point

dostopna točka


Zapis je bil prikazan 16469 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access privileges

pravice dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access privileges

pravice dostopa


Zapis je bil prikazan 16255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access relay

rele za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access relay

rele za dostop


Zapis je bil prikazan 15954 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access right

pravica dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access right

pravica dostopa


Zapis je bil prikazan 16213 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access speed

hitrost dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access speed

hitrost dostopa


Zapis je bil prikazan 14356 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access stencil

dostopna matrica, dostopna šablona

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access stencil

dostopna matrica, dostopna šablona


Zapis je bil prikazan 17209 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access switch

dostopno stikalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access switch

dostopno stikalo


Zapis je bil prikazan 16518 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access time

dostopni čas, čas dostopa, čas pristopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access time

dostopni čas, čas dostopa, čas pristopa


Zapis je bil prikazan 16426 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

access-control mechanism

mehanizem vodenja dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

access-control mechanism

mehanizem vodenja dostopa


Zapis je bil prikazan 15114 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACCESS.bus

ACCESS.bus podatkovno vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACCESS.bus

ACCESS.bus podatkovno vodilo


Zapis je bil prikazan 18005 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accessibility

dostopnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accessibility

dostopnost


Zapis je bil prikazan 16396 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accessor

dostopnik, pristopnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Bine
Feb. 17, 2017, 11:04 p.m.

accessor

dostopnik, pristopnik


Bine
Feb. 17, 2017, 11:04 p.m.

accessor

dostopnik, pristopnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accessor

dostopnik


Zapis je bil prikazan 16584 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accessories

pribor, orodje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accessories

pribor, orodje


Zapis je bil prikazan 16185 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accessory

dodatek, dodatna oprema, dodatna možnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accessory

dodatek, dodatna oprema, dodatna možnost


Zapis je bil prikazan 16409 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

account

račun za dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

account

račun za dostop


Zapis je bil prikazan 16025 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accounting

obračun, obračunavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accounting

obračun, obračunavanje


Zapis je bil prikazan 18148 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accounting center

obračunski center

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accounting center

obračunski center


Zapis je bil prikazan 18188 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accounting file, account file

obračunska datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accounting file, account file

obračunska datoteka


Zapis je bil prikazan 18218 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accounting program

program za obračun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accounting program

program za obračun


Zapis je bil prikazan 16269 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accumulate

zbirati, dodajati, akumulirati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accumulate

zbirati, dodajati, akumulirati


Zapis je bil prikazan 19430 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accumulating snapshot

kumulativni posnetek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:22 a.m.

accumulating snapshot

kumulativni posnetek


Zapis je bil prikazan 17044 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accumulator

akumulator, zbiralnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accumulator

akumulator, zbiralnik


Zapis je bil prikazan 17956 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accuracy

točnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accuracy

točnost


Zapis je bil prikazan 19350 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accuracy check

preveritev točnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:28 p.m.

accuracy check

preveritev točnosti


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accuracy check

kontrola točnosti


Zapis je bil prikazan 16153 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accuracy class

razred točnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 5, 2012, 1:20 p.m.

accuracy class

razred točnosti


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 14635 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACE, Access Control Entry

vnos za nadzor dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACE, Access Control Entry

vnos za nadzor dostopa


Zapis je bil prikazan 15905 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACE, auxiliary control element

pomožni krmilni element ACIA, asynchronous communications interface adapter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACE, auxiliary control element

pomožni krmilni element ACIA, asynchronous communications interface adapter


Zapis je bil prikazan 16287 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACK, positive acknowledge

sprejeta potrditev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 3:06 a.m.

ACK, positive acknowledge

sprejeta potrditev


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACK, positive acknowledge

pozitivna potrditev


Zapis je bil prikazan 18148 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Ackermann's function

Ackermannova funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Ackermann's function

Ackermannova funkcija


Zapis je bil prikazan 18102 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acknowledge

potrditi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acknowledge

potrditi


Zapis je bil prikazan 16213 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acknowledge request bit

bit za zahtevo potrditve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acknowledge request bit

bit za zahtevo potrditve


Zapis je bil prikazan 16865 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acknowledgement

potrditev, potrditev o sprejemu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acknowledgement

potrditev, potrditev o sprejemu


Zapis je bil prikazan 16231 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acknowledgement signal

potrditveni signal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acknowledgement signal

potrditveni signal


Zapis je bil prikazan 16182 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACL, Access Control List

seznam za nadzor dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACL, Access Control List

seznam za nadzor dostopa


Zapis je bil prikazan 20366 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACM, Association for Computing Machinery

računalniško združenje ACM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACM, Association for Computing Machinery

računalniško združenje ACM


Zapis je bil prikazan 16220 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acpect ratio

razmerje gledišča

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acpect ratio

razmerje gledišča


Zapis je bil prikazan 16175 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACPI, Advanced Configuration and Power Interface

napredni vmesnik za konfiguracijo in porabo acronym

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACPI, Advanced Configuration and Power Interface

napredni vmesnik za konfiguracijo in porabo acronym


Zapis je bil prikazan 16678 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

action

delovanje, mehanizem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

action

delovanje, mehanizem


Zapis je bil prikazan 16378 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

action button, button

ukazni gumb, gumb

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:08 a.m.

action button, button

ukazni gumb, gumb


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

action button, button

tipka, gumb, ukazna tipka


Zapis je bil prikazan 20159 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

action key

ukazna tipka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič
Dec. 15, 2009, 9:26 a.m.

action key

ukazna tipka


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 20121 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activate

aktivirati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activate

aktivirati


Zapis je bil prikazan 17882 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activation

aktiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activation

aktiviranje


Zapis je bil prikazan 17971 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activation function

sprožitvena vloga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 1:23 p.m.

activation function

sprožitvena vloga


Andrej Paulin
March 8, 2015, 6:18 a.m.

activation function

aktivacijska funkcija


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12276 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active cell

dejavna celica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active cell

dejavna celica


Zapis je bil prikazan 16442 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active computer

dejavni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 2:06 a.m.

active computer

dejavni računalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active computer

aktivni računalnik, dejavni računalnik


Zapis je bil prikazan 17168 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active content

dejavna vsebina, aktivna vsebina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active content

dejavna vsebina, aktivna vsebina


Zapis je bil prikazan 16434 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Active Desktop

dejavno namizje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 25, 2018, 8:47 p.m.

Active Desktop

dejavno namizje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Active Desktop

dejavno namizje, aktivno namizje


Zapis je bil prikazan 16970 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active file

aktivna datoteka, dejavna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active file

aktivna datoteka, dejavna datoteka


Zapis je bil prikazan 17882 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active matrix display

prikazovalnik z aktivno matriko

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active matrix display

prikazovalnik z aktivno matriko


Zapis je bil prikazan 16487 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active object

dejavni predmet, aktivni predmet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active object

dejavni predmet, aktivni predmet


Zapis je bil prikazan 16394 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active partition

dejavni razdelek, aktivni razdelek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active partition

dejavni razdelek, aktivni razdelek


Zapis je bil prikazan 16440 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active server pages, ASP

Microsoftova tehnologija, ki omogoča aktivno kreiranje spletnih strani na našem strežniku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 2, 2011, 9:56 a.m.

active server pages, ASP

Microsoftova tehnologija, ki omogoča aktivno kreiranje spletnih strani na našem strežniku


Zapis je bil prikazan 15017 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active task

tekoča naloga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active task

tekoča naloga


Zapis je bil prikazan 19255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active window

dejavno okno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active window

dejavno okno


Zapis je bil prikazan 16515 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active, running

delujoč, tekoč, aktiven

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active, running

delujoč, tekoč, aktiven


Zapis je bil prikazan 16442 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ActiveX component

ActiveX komponenta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ActiveX component

ActiveX komponenta


Zapis je bil prikazan 18634 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ActiveX control

upravljalnik ActiveX

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 1:50 p.m.

ActiveX control

upravljalnik ActiveX


Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 1:49 p.m.

ActiveX control

upravljalnik AciveX


Matjaž Gams
June 18, 2015, 10:43 p.m.

ActiveX control

kontrolnik AciveX


Zapis je bil prikazan 11992 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activity

dejavnost, aktivnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activity

dejavnost, aktivnost


Zapis je bil prikazan 16472 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activity content

struktura učinkovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activity content

struktura učinkovanja


Zapis je bil prikazan 20299 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activity diagram

diagram aktivnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:21 p.m.

activity diagram

diagram aktivnosti


Zapis je bil prikazan 16373 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activity indicator

kazalec aktivnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:25 p.m.

activity indicator

kazalec aktivnosti


Zapis je bil prikazan 17024 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activity light

lučka dejavnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activity light

lučka dejavnosti


Zapis je bil prikazan 14864 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Actor

actor (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Actor

actor (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17871 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

actor object

objekt igralec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

actor object

objekt igralec


Zapis je bil prikazan 18165 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

actual address

dejanski naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

actual address

dejanski naslov


Zapis je bil prikazan 16604 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

actual parameter

dejanski parameter, realni parameter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

actual parameter

dejanski parameter, realni parameter


Zapis je bil prikazan 16715 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

actuator

aktuator, pogon, pobudnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

actuator

aktuator, pogon, pobudnik


Zapis je bil prikazan 18026 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Actus

actus (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Actus

actus (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17900 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACU, automatic calling unit

avtomatska klicna enota, avtomatski pozivnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACU, automatic calling unit

avtomatska klicna enota, avtomatski pozivnik


Zapis je bil prikazan 18092 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

acyclic graph

graf brez ciklov, aciklični graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

acyclic graph

graf brez ciklov, aciklični graf


Zapis je bil prikazan 15404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ad hoc

namensko, po meri

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Sept. 16, 2009, 9:27 a.m.

ad hoc

namensko, po meri


Zapis je bil prikazan 16340 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AD, A/D, analog-digital

analogno-digitalen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AD, A/D, analog-digital

analogno-digitalen


Zapis je bil prikazan 17984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Ada

ada (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 4, 2012, 6:08 p.m.

Ada

ada (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17509 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Adaline element

adaline-element

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 4, 2015, 8:21 a.m.

Adaline element

adaline-element


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11750 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptation

prilagoditev, adaptacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptation

prilagoditev, adaptacija


Zapis je bil prikazan 16171 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Adaptec

Adaptec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:21 p.m.

Adaptec

Adaptec


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

Adaptec


Zapis je bil prikazan 17899 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adapter

vmesnik, pretvornik, prilagojevalnik, prilagodilni člen, adapter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adapter

vmesnik, pretvornik, prilagojevalnik, prilagodilni člen, adapter


Zapis je bil prikazan 15961 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adapter circuit

prilagodilno vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adapter circuit

prilagodilno vezje


Zapis je bil prikazan 16263 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive behavior

prilagodljivo obnašanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptive behavior

prilagodljivo obnašanje


Zapis je bil prikazan 16321 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive coding

prilagojevalno programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Dec. 23, 2018, 12:48 p.m.

adaptive coding

prilagojevalno programiranje


Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:22 a.m.

adaptive coding

adaptivno kodiranje


Zapis je bil prikazan 16888 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive learning rate

prilagojena hitrost učenja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 6:51 a.m.

adaptive learning rate

prilagojena hitrost učenja


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10302 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive maintenance

prilagodljivo vzdrževanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptive maintenance

prilagodljivo vzdrževanje


Zapis je bil prikazan 16220 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive mechanism

prilagodljivi mehanizem, prilagoditveni mehanizem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptive mechanism

prilagodljivi mehanizem, prilagoditveni mehanizem


Zapis je bil prikazan 16308 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive memory

prilagodljivi pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptive memory

prilagodljivi pomnilnik


Zapis je bil prikazan 16286 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive network training

adaptivno učenje mreže

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 4, 2015, 8:22 a.m.

adaptive network training

adaptivno učenje mreže


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive process

prilagodljivi proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptive process

prilagodljivi proces


Zapis je bil prikazan 16297 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive-control system

sistem s prilagodljivim krmiljenjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adaptive-control system

sistem s prilagodljivim krmiljenjem


Zapis je bil prikazan 20267 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ADC, analog-to-digital converter, A/D converter

analogno-digitalni pretvornik, A/D P, ADP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ADC, analog-to-digital converter, A/D converter

analogno-digitalni pretvornik, A/D P, ADP


Zapis je bil prikazan 18365 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

add

dodajati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

add

dodajati


Zapis je bil prikazan 16453 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

add list

seštevalni seznam, seznam novosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

add list

seštevalni seznam, seznam novosti


Zapis je bil prikazan 20222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

add-in programm

dodatni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

add-in programm

dodatni program


Zapis je bil prikazan 16436 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

add-subtract time

seštevalno-odštevalni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

add-subtract time

seštevalno-odštevalni čas


Zapis je bil prikazan 20247 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adder

seštevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adder

seštevalnik


Zapis je bil prikazan 20115 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adder design

zasnova seštevalnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adder design

zasnova seštevalnika


Zapis je bil prikazan 19303 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adder-subtractor

seštevalnik-odštevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adder-subtractor

seštevalnik-odštevalnik


Zapis je bil prikazan 20323 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adding operator

seštevalni operator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adding operator

seštevalni operator


Zapis je bil prikazan 20237 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

additive colour system

seštevalni barvni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

additive colour system

seštevalni barvni sistem


Zapis je bil prikazan 20282 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address

naslov, adresa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address

naslov, adresa


Zapis je bil prikazan 16452 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address amplifier

ojačevalnik naslova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address amplifier

ojačevalnik naslova


Zapis je bil prikazan 18223 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address bistable

naslov bistabil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address bistable

naslov bistabil


Zapis je bil prikazan 16401 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address bit

bit naslova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address bit

bit naslova


Zapis je bil prikazan 16844 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address bus

naslovno vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address bus

naslovno vodilo


Zapis je bil prikazan 16455 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address class

razred naslovov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address class

razred naslovov


Zapis je bil prikazan 15951 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address code

naslovna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address code

naslovna koda


Zapis je bil prikazan 16388 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address extension

razširitev naslova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address extension

razširitev naslova


Zapis je bil prikazan 15980 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address field

naslovno polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address field

naslovno polje


Zapis je bil prikazan 16559 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address generator

naslovni generator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address generator

naslovni generator


Zapis je bil prikazan 16547 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address mapping

preslikava naslova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:32 a.m.

address mapping

preslikava naslova


Zapis je bil prikazan 16083 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address mapping

preslikavanje naslovov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address mapping

preslikavanje naslovov


Zapis je bil prikazan 16317 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address mask

maska naslova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address mask

maska naslova


Zapis je bil prikazan 15081 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address register

naslovni register, register naslovov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address register

naslovni register, register naslovov


Zapis je bil prikazan 16748 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address selection mechanism

postopek izbire naslova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address selection mechanism

postopek izbire naslova


Zapis je bil prikazan 16220 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

address space

prostor naslavljanja, naslovni prostor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

address space

prostor naslavljanja, naslovni prostor


Zapis je bil prikazan 16491 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

addressable location

naslovljiva lokacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

addressable location

naslovljiva lokacija


Zapis je bil prikazan 16414 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

addressable point

naslovljiva točka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

addressable point

naslovljiva točka


Zapis je bil prikazan 16384 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

addressing

naslavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

addressing

naslavljanje


Zapis je bil prikazan 16447 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

addressing mode

način naslavljanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:41 a.m.

addressing mode

način naslavljanja


Zapis je bil prikazan 16209 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

addressing schemes

metode naslavljanja, načini naslavljanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

addressing schemes

metode naslavljanja, načini naslavljanja


Zapis je bil prikazan 15186 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adequacy

skladnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adequacy

skladnost


Zapis je bil prikazan 20144 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adition record

dodatni slog, dodan nov slog

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adition record

dodatni slog, dodan nov slog


Zapis je bil prikazan 16490 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

aditional

dodatni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

aditional

dodatni


Zapis je bil prikazan 16406 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

aditional character

dodatni znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

aditional character

dodatni znak


Zapis je bil prikazan 16491 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjacency

sosednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Luka Fürst
Aug. 30, 2013, 12:13 p.m.

adjacency

sosednost


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 17040 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjacency list, adjacency structure

seznam sosednosti, struktura sosednosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adjacency list, adjacency structure

seznam sosednosti, struktura sosednosti


Zapis je bil prikazan 20248 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjacency matrix, connectivity matrix, reachability matrix

matrika sosednosti, matrika povezanosti, matrika dosegljivosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adjacency matrix, connectivity matrix, reachability matrix

matrika sosednosti, matrika povezanosti, matrika dosegljivosti


Zapis je bil prikazan 15195 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjacency structure, adjacency list

struktura sosednosti, seznam sosednosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adjacency structure, adjacency list

struktura sosednosti, seznam sosednosti


Zapis je bil prikazan 20399 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjust

naravnati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adjust

naravnati


Zapis je bil prikazan 16467 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjusted residual

popravljeni ostanek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adjusted residual

popravljeni ostanek


Zapis je bil prikazan 16522 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjustment

prilagoditev, nastavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

adjustment

prilagoditev, nastavitev


Zapis je bil prikazan 16255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adjustment of a measurement system

naravnavanje merilnega sistema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 5, 2012, 12:55 p.m.

adjustment of a measurement system

naravnavanje merilnega sistema


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15474 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ADL, Activities of Daily Living

dnevne aktivnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 11, 2011, 3:33 p.m.

ADL, Activities of Daily Living

dnevne aktivnosti


Zapis je bil prikazan 16289 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administration

upravljanje, administriranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administration

upravljanje, administriranje


Zapis je bil prikazan 19943 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administration and peripheral module, APM

modul za administriranje in periferijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administration and peripheral module, APM

modul za administriranje in periferijo


Zapis je bil prikazan 15204 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administration directory management domain

prostor upravljanja vodstvenega imenika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:35 p.m.

administration directory management domain

prostor upravljanja vodstvenega imenika


Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:33 p.m.

administration directory management domain

prostor oskrbovanja vodstvenega imenika


Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:32 p.m.

administration directory management domain

prostor za oskrbovanje vodstvenega imenika


Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:30 p.m.

administration directory management domain

prostor oskrbovanja imenika za vodenje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administration directory management domain

upravno področje imenika


Zapis je bil prikazan 18161 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administration domain

prostor uprave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:52 p.m.

administration domain

prostor uprave


Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:47 p.m.

administration domain

prostor upravljanja


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administration domain

področje upravljanja


Zapis je bil prikazan 16286 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administrative alert

skrbniška opozorila, administratorski alarm

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administrative alert

skrbniška opozorila, administratorski alarm


Zapis je bil prikazan 20256 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administrative processor

administrativni procesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administrative processor

administrativni procesor


Zapis je bil prikazan 17941 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

admissibility

dopustnost, sprejemljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

admissibility

dopustnost, sprejemljivost


Zapis je bil prikazan 16467 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

admission

sprejem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:29 a.m.

admission

sprejem


Zapis je bil prikazan 20033 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Adobe Systems

Adobe Systems

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:21 p.m.

Adobe Systems

Adobe Systems


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

Adobe Systems


Zapis je bil prikazan 17810 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ADP, Automatic Data Processing

avtomatska obdelava podatko

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ADP, Automatic Data Processing

avtomatska obdelava pod