bold

krepko

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič

zakaj pa polkrepko?


Boštjan Mejak
Jan. 19, 2018, 4:57 p.m.

bold

krepko


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bold

krepko, polkrepko


Zapis je bil prikazan 34927 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

'feature' ima v CAD in MCAD sistemih poseben pomen, ki je bližje prevodu 'gradnik'


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 2:20 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 2:20 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika, značilka


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

feature

zmožnost, značilnost, posebnost, lastnost, karakteristika


Zapis je bil prikazan 35316 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

scale factor

faktor normalizacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

Na kaj se ta faktor nanaša?*faktor merila *faktor skaliranja


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

scale factor

faktor normalizacije


Zapis je bil prikazan 29324 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

oversampling

prevzorčenje, nadvzorčenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

Problem prevzorčenja je, da to lahko pomeni tudi resampling. Uporabljata se oba izraza in poleg tega še prekomerno vzorčenje, ampak slednje je po Googlu precej bolj redko.


Mitja Luštrek
Sept. 14, 2011, 3:12 p.m.

oversampling

prevzorčenje, nadvzorčenje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

oversampling

prevzorčenje


Zapis je bil prikazan 29084 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

enterprise resource planning, ERP

celovita programska rešitev, ERP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

PLANIRANJE VIROV PODJETJA ali ORGANIZACIJE


Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:17 a.m.

enterprise resource planning, ERP

celovita programska rešitev, ERP


Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:16 a.m.

enterprise resource planning

celovita programska rešitev


Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:15 a.m.

enterprice resource planning

celovita programska rešitev


Zapis je bil prikazan 35026 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

polynomial

polinom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

polynomial

polinom


Zapis je bil prikazan 30778 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

plan generation

izdelava načrta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

plan generation

izdelava načrta


Zapis je bil prikazan 28402 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pixel, pictorial element

slikovna pika, pika, piksel, točka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pixel, pictorial element

slikovna pika, pika, piksel, točka


Zapis je bil prikazan 39787 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

edge computing

robno računalništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Zapis je bil prikazan 78 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

postponement

zapostavljanje (proces ne pride na vrsto)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

postponement

zapostavljanje (proces ne pride na vrsto)


Zapis je bil prikazan 35960 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

position-independent code, PIC

lokacijsko neodvisna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

position-independent code, PIC

lokacijsko neodvisna koda


Zapis je bil prikazan 26426 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

polygram cipher

poligramska šifra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

polygram cipher

poligramska šifra


Zapis je bil prikazan 31176 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pool

skupni fond, zaloga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pool

skupni fond, zaloga


Zapis je bil prikazan 39698 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pipeline interlocking

cevovodno koordiniranje procesov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pipeline interlocking

cevovodno koordiniranje procesov


Zapis je bil prikazan 37382 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

point light source

točkovni vir svetlobe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:18 p.m.

point light source

točkovni vir svetlobe


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

point light source

točkasto svetilo


Zapis je bil prikazan 31310 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

play

igraj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

play

igraj


Zapis je bil prikazan 28325 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pointer accelerator

pospeševalnik kazalca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pointer accelerator

pospeševalnik kazalca


Zapis je bil prikazan 30942 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

policy

pravilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

policy

pravilnik


Zapis je bil prikazan 30895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

portable computer

prenosni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

portable computer

prenosni računalnik


Zapis je bil prikazan 31198 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

post mortem

po prekinitvi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

post mortem

po prekinitvi


Zapis je bil prikazan 30852 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe