Open system foundation

Zdruzenje za odprte sisteme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Open system foundation

Zdruzenje za odprte sisteme


Zapis je bil prikazan 20444 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Open software foundation

Združenje za odprto programje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Open software foundation

Združenje za odprto programje


Zapis je bil prikazan 20492 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

EGA, Enterprise Grid Alliance

združenje za podjetniško mrežo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 2:50 p.m.

EGA, Enterprise Grid Alliance

združenje za podjetniško mrežo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

EGA

EGA


Zapis je bil prikazan 20424 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Video electronics standards association

združenje za standarde videoelektronike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Video electronics standards association

združenje za standarde videoelektronike


Zapis je bil prikazan 19908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Society for worldwide interbank financial telecommunication

Združenje za svetovne finančne telekomunikacije med bankami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Society for worldwide interbank financial telecommunication

Združenje za svetovne finančne telekomunikacije med bankami


Zapis je bil prikazan 21863 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

conjoint analysis

združevalna analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:45 p.m.

conjoint analysis

združevalna analiza


Zapis je bil prikazan 21617 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

merge exchange sort

združevalno izmenjevalno razvrščanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

merge exchange sort

združevalno izmenjevalno razvrščanje


Zapis je bil prikazan 21651 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

grouping

združevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 25, 2018, 3:28 p.m.

grouping

združevanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

grouping

grupiranje, združevanje, zbiranje


Zapis je bil prikazan 19896 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disk striping

združevanje diskov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disk striping

združevanje diskov


Zapis je bil prikazan 21801 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

TDM, time-division multiplexing

združevanje po času

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 10, 2018, 12:54 p.m.

TDM, time-division multiplexing

združevanje po času


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

TDM, time division multiplexing

časovno razdeljevanje


Zapis je bil prikazan 24085 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

data fusion

združevanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 11, 2011, 3:27 p.m.

data fusion

združevanje podatkov


Zapis je bil prikazan 21659 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

data aggregation

združevanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

data aggregation

združevanje podatkov


Zapis je bil prikazan 21885 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

equal gain combining

združevanje z enakim dobitkom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
March 8, 2011, 10:40 a.m.

equal gain combining

združevanje z enakim dobitkom


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 20121 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

knowledge fusion

združevanje znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 11, 2011, 3:28 p.m.

knowledge fusion

združevanje znanja


Zapis je bil prikazan 19557 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

unifier

združitelj, unifikator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

unifier

združitelj, unifikator


Zapis je bil prikazan 26430 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dock

združitev prenosnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dock

združitev prenosnika


Zapis je bil prikazan 21708 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

sensor fusion

združitev zaznal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 10:42 a.m.

sensor fusion

združitev zaznal


Matjaž Gams
Feb. 11, 2011, 3:30 p.m.

sensor fusion

združevanje senzorjev


Zapis je bil prikazan 21466 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

unifiable

združljiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

unifiable

združljiv


Zapis je bil prikazan 26332 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

plug-compatible

združljivo na ravni priključkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

plug-compatible

združljivo na ravni priključkov


Zapis je bil prikazan 22261 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

upward compatibility

združljivost naprej

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

upward compatibility

združljivost naprej


Zapis je bil prikazan 26306 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

forward compatibility

združljivost naprej

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

forward compatibility

združljivost naprej


Zapis je bil prikazan 21376 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

downward compatibility

združljivost nazaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

downward compatibility

združljivost nazaj


Zapis je bil prikazan 21887 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

backward compatibility

združljivost s starejšimi standardi, formati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 1:48 p.m.

backward compatibility

združljivost s starejšimi standardi, formati


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

backward compatibility

združljivost nazaj


Zapis je bil prikazan 25124 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

compatibility mode

združljivostni način

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

compatibility mode

združljivostni način


Zapis je bil prikazan 22051 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Green Book

zelena knjiga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Green Book

zelena knjiga


Zapis je bil prikazan 21790 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

green PC, green personal computer

zeleni PC, zeleni osebni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

green PC, green personal computer

zeleni PC, zeleni osebni računalnik


Zapis je bil prikazan 21893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

green cut

zeleni rez

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

green cut

zeleni rez


Zapis je bil prikazan 21839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

chroma key

zeleno ozadje, modro ozadje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 31, 2012, 1:29 p.m.

chroma key

zeleno ozadje, modro ozadje


Nedeljko Grabant
Jan. 15, 2012, 10:27 a.m.

Chroma Key

barvni ključ, barvni indetifikator


Zapis je bil prikazan 21593 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

VLSI, very-large-scale integration

zelo visoka integracija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

VLSI, very-large-scale integration

zelo visoka integracija


Zapis je bil prikazan 20147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

very-large-scale integration, VLSI

zelo visoka integracija, zelo gosta integracija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

very-large-scale integration, VLSI

zelo visoka integracija, zelo gosta integracija


Zapis je bil prikazan 19862 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Logo turtle

želva v logu, logova želva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Logo turtle

želva v logu, logova želva


Zapis je bil prikazan 20361 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

turtle trail

želvina sled

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

turtle trail

želvina sled


Zapis je bil prikazan 22759 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

turtle graphics

želvja grafika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

turtle graphics

želvja grafika


Zapis je bil prikazan 22920 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

GCE, ground communication equipment

zemeljska komunikacijska oprema, zemeljska komunikacijska postaja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

GCE, ground communication equipment

zemeljska komunikacijska oprema, zemeljska komunikacijska postaja


Zapis je bil prikazan 21854 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

earth station

zemeljska postaja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

earth station

zemeljska postaja


Zapis je bil prikazan 20283 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

global positioning system, GPS

zemeljski nahajališčnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:49 p.m.

global positioning system, GPS

zemeljski nahajališčnik


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:48 p.m.

global positioning system, GPS

prostorski nahajališčnik


Maja Madarasi
March 30, 2011, 11:11 a.m.

global positioning system, GPS

globalni pozicijski sistem, GPS


Zapis je bil prikazan 19633 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

earth

zemlja, ozemljitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

earth

zemlja, ozemljitev


Zapis je bil prikazan 20361 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

geographic information system, GIS

zemljepisni informacijski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

geographic information system, GIS

zemljepisni informacijski sistem


Zapis je bil prikazan 22022 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

map

zemljevid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 10:55 p.m.

map

zemljevid


Nedeljko Grabant
Oct. 30, 2009, 2:28 p.m.

map

načrt, razpored, spominska razpopreditev, zemljevid, površje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

map

načrt, razpored, spominska razpopreditev


Zapis je bil prikazan 20534 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

female connector

ženski priključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 10, 2018, 12:48 p.m.

female connector

ženski priključek


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

female connector

ženski priključek, vtičnica


Zapis je bil prikazan 21390 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

pocket computer

žepni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

pocket computer

žepni računalnik


Zapis je bil prikazan 22333 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

handheld computer, handled computer

žepni računalnik, ročni računalnik, dlančnik, osebni organizator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

handheld computer, handled computer

žepni računalnik, ročni računalnik, dlančnik, osebni organizator


Zapis je bil prikazan 21775 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

token

žeton, člen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

token

žeton, člen


Zapis je bil prikazan 22814 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

smoother

zglajevalka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:28 p.m.

smoother

zglajevalka


Zapis je bil prikazan 21483 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

header file

zglavna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

header file

zglavna datoteka


Zapis je bil prikazan 21487 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

early stopping, stopped training

zgodnja prekinitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 7:22 a.m.

early stopping, stopped training

zgodnja prekinitev


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

EDSAC, electronic delay storage automatic calculator

zgodnji britanski računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 2:45 p.m.

EDSAC, electronic delay storage automatic calculator

zgodnji britanski računalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

EDSAC

EDSAG


Zapis je bil prikazan 20533 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

low-level vision, early vision

zgodnji vid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

low-level vision, early vision

zgodnji vid


Zapis je bil prikazan 20329 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

early vision, low-level vision

zgodnji vid, nizkostopenjski vid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 1:30 p.m.

early vision, low-level vision

zgodnji vid, nizkostopenjski vid


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

early vision, low-level vision

zgodnji vid


Zapis je bil prikazan 20295 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

earliness (scheduling)

zgodnjost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Drago Bokal
Nov. 22, 2010, 2:43 p.m.

earliness (scheduling)

zgodnjost


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 20211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe