antisymmetry

protisomernost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:02 p.m.

antisymmetry

protisomernost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

antisymmetry

antisimetrija


Zapis je bil prikazan 17087 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

antistatic mat

protistatična preproga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

antistatic mat

protistatična preproga


Zapis je bil prikazan 16741 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

antivirus program

protivirusni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

antivirus program

protivirusni program


Zapis je bil prikazan 16760 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

stateless protocol

protokol brez stanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

stateless protocol

protokol brez stanja


Zapis je bil prikazan 15954 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

internet message access protocol

protokol dostopa do internetnih sporočil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

internet message access protocol

protokol dostopa do internetnih sporočil


Zapis je bil prikazan 15735 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

host identity protocol, HIP

protokol identitete končnega uporabnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 9:12 a.m.

host identity protocol, HIP

protokol identitete končnega uporabnika


Zapis je bil prikazan 16100 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

directory protocol

protokol imenika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

directory protocol

protokol imenika


Zapis je bil prikazan 16521 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

point to point protocol

protokol med točkama

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

point to point protocol

protokol med točkama


Zapis je bil prikazan 16686 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CCP, Compression Control Protocol

protokol nadzora stiskanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CCP, Compression Control Protocol

protokol nadzora stiskanja


Zapis je bil prikazan 16525 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

random-access protocol

protokol naključnega dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

random-access protocol

protokol naključnega dostopa


Zapis je bil prikazan 16599 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

transfer protocol

protokol prenosa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

transfer protocol

protokol prenosa


Zapis je bil prikazan 17710 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

SOAP, Simple Object Access Protocol

protokol za enostavni dostop do objektov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Janez Novak
Jan. 3, 2021, 1:15 p.m.

SOAP, Simple Object Access Protocol

protokol za enostavni dostop do objektov


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 3343 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hypetext transfer protocol

protokol za izmenjavo nadbesedila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hypetext transfer protocol

protokol za izmenjavo nadbesedila


Zapis je bil prikazan 16253 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

transport control protocol

protokol za krmiljenje prenosa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

transport control protocol

protokol za krmiljenje prenosa


Zapis je bil prikazan 17824 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

SCTP

protokol za krmiljenje prenosa pretokov, SCTP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 9:29 a.m.

SCTP

protokol za krmiljenje prenosa pretokov, SCTP


Maja Madarasi
March 14, 2011, 9:08 a.m.

stream control transmission protocol, SCTP

SCTP


Zapis je bil prikazan 15703 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

server message block, SMB

protokol za mrežni dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 10, 2011, 9:51 a.m.

server message block, SMB

protokol za mrežni dostop


Zapis je bil prikazan 15802 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CBCP, CallBack Control Protocol

protokol za nadzor povratnega klica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CBCP, CallBack Control Protocol

protokol za nadzor povratnega klica


Zapis je bil prikazan 16464 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Advanced Message Queuing Protocol (AMPQ)

Protokol za napredno sporočilno vrsto (AMPQ)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Gregor Cimerman
Jan. 23, 2018, 3:27 p.m.

Advanced Message Queuing Protocol (AMPQ)

Protokol za napredno sporočilno vrsto (AMPQ)


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 6994 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

service advertising protocol

protokol za obveščanje o storitvah

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

service advertising protocol

protokol za obveščanje o storitvah


Zapis je bil prikazan 15975 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

post office protocol

protokol za poštni urad

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

post office protocol

protokol za poštni urad


Zapis je bil prikazan 16802 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FTP, file transfer protocol

protokol za prenos datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FTP, file transfer protocol

protokol za prenos datotek


Zapis je bil prikazan 16222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file transfer protocol, FTP

protokol za prenos datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file transfer protocol, FTP

protokol za prenos datotek


Zapis je bil prikazan 16439 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol

protokol za prenos hiperteksta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 4, 2011, 5:32 p.m.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol

protokol za prenos hiperteksta


Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:33 a.m.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol

glavna metoda za prenos informacij na spletu


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

HTTP

HTTP


Zapis je bil prikazan 16500 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

network news transfer protocol, NNTP

protokol za prenos novic po omrežju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

network news transfer protocol, NNTP

protokol za prenos novic po omrežju


Zapis je bil prikazan 15510 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

resource reservation protocol, RSVP

protokol za rezervacijo virov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 12:12 p.m.

resource reservation protocol, RSVP

protokol za rezervacijo virov


Zapis je bil prikazan 16492 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

user datagram protocol

protokol za uporabniška sporočila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

user datagram protocol

protokol za uporabniška sporočila


Zapis je bil prikazan 21558 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

HTTPS

protokol za varni prenos hiperteksta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 9:36 a.m.

HTTPS

protokol za varni prenos hiperteksta


Zapis je bil prikazan 16051 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

session initiation protocol, SIP

protokol za vzpostavitev seje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 9:32 a.m.

session initiation protocol, SIP

protokol za vzpostavitev seje


Zapis je bil prikazan 15766 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

protocol

protokol, dogovor, postopek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

protocol

protokol, dogovor, postopek


Zapis je bil prikazan 16654 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

prototype, pilot model

prototip

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

prototype, pilot model

prototip


Zapis je bil prikazan 16706 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

prototype tool

prototip orodja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 19, 2011, 9:09 a.m.

prototype tool

prototip orodja


Zapis je bil prikazan 16472 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

prototyping

prototipiziranje, izdelava prototipov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

prototyping

prototipiziranje, izdelava prototipov


Zapis je bil prikazan 16716 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

prototype unit

prototipna enota

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

prototype unit

prototipna enota


Zapis je bil prikazan 16775 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

clocking

proženje z urnim signalom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

clocking

proženje z urnim signalom


Zapis je bil prikazan 16495 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

trigger

prožilec, prožilo, prožilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

trigger

prožilec, prožilo, prožilnik


Zapis je bil prikazan 17732 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

strobe pulse

prožilni impulz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

strobe pulse

prožilni impulz


Zapis je bil prikazan 15912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

enable operator

prožitveni operator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

enable operator

prožitveni operator


Zapis je bil prikazan 15229 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

extendible hashing

prožno razprševanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

extendible hashing

prožno razprševanje


Zapis je bil prikazan 15263 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

elastic matching

prožnostno ujemanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
Jan. 26, 2018, 10:20 p.m.

elastic matching

prožnostno ujemanje


Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 10:19 p.m.

elastic matching

prožno ujemanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

elastic matching

prožno prileganje


Zapis je bil prikazan 15230 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

crystalline application

prozorna aplikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

crystalline application

prozorna aplikacija


Zapis je bil prikazan 16442 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

clear-box component

prozorna komponenta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 11:04 a.m.

clear-box component

prozorna komponenta


Zapis je bil prikazan 16361 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PRS

PRS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PRS

PRS


Zapis je bil prikazan 16881 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

father file, father tape

prva arhivirana kopija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

father file, father tape

prva arhivirana kopija


Zapis je bil prikazan 16157 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

first normal form

prva normalna forma

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

first normal form

prva normalna forma


Zapis je bil prikazan 16160 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FIFO, First In First Out

prvi noter in prvi ven, sklad

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 4, 2011, 5:35 p.m.

FIFO, First In First Out

prvi noter in prvi ven, sklad


Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:11 a.m.

FIFO, First In First Out

računalniška obdelava, pri kateri se najprej obdelajo podatki, ki so prvi prišli v čakalno vrsto, sklad


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FIFO, first in first out

prvi noter prvi ven


Zapis je bil prikazan 16311 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

precondition, prerequisite

prvi pogoj, predpogoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

precondition, prerequisite

prvi pogoj, predpogoj


Zapis je bil prikazan 16816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Electric Pencil

prvi urejevalnik besedil za domače računalnike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 4:21 p.m.

Electric Pencil

prvi urejevalnik besedil za domače računalnike


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Electric Pencile

Electric Pencile ?


Zapis je bil prikazan 15253 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

head-of-line

prvi v vrsti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:44 a.m.

head-of-line

prvi v vrsti


Zapis je bil prikazan 16001 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PS/2

PS/2

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PS/2

PS/2


Zapis je bil prikazan 16677 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PSDN

PSDN

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PSDN

PSDN


Zapis je bil prikazan 16704 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe