draft

osnutek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2 p.m.

draft

osnutek


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

draft

osnutek, prvi izpis


Zapis je bil prikazan 18577 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

window-search scheme

osnutek iskanja oken

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 15, 2018, 11:32 p.m.

window-search scheme

osnutek iskanja oken


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

window-search scheme

shema iskanja oken


Zapis je bil prikazan 21479 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

concept learning

osnutkovno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 5:44 p.m.

concept learning

osnutkovno učenje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

concept learning

učenje konceptov, konceptualno učenje


Zapis je bil prikazan 19565 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

foreground

ospredje, v prvem planu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

foreground

ospredje, v prvem planu


Zapis je bil prikazan 18001 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

central office

osrednja centrala, telefonska centrala

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

central office

osrednja centrala, telefonska centrala


Zapis je bil prikazan 18275 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

central station

osrednja upravljalna postaja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

central station

osrednja upravljalna postaja


Zapis je bil prikazan 18291 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

body of newsgroup article

osrednje besedilo članka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

body of newsgroup article

osrednje besedilo članka


Zapis je bil prikazan 21840 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

central mass storage

osrednji hranilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

central mass storage

osrednji hranilnik


Zapis je bil prikazan 18299 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

core memory

osrednji pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

core memory

osrednji pomnilnik


Zapis je bil prikazan 18282 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

mainframe

osrednji računalnik, veliki računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

mainframe

osrednji računalnik, veliki računalnik


Zapis je bil prikazan 18616 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

remainder

ostanek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

remainder

ostanek


Zapis je bil prikazan 18521 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

residual

ostanek, razlika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

residual

ostanek, razlika


Zapis je bil prikazan 18549 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

enumeration

oštevilčenje, naštevanje, preštevanje, štetje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
May 3, 2016, 12:28 p.m.

enumeration

oštevilčenje, naštevanje, preštevanje, štetje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

enumeration

oštevilčenje, naštevanje


Zapis je bil prikazan 17223 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

numbering

oštevilčenje, številčenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

numbering

oštevilčenje, številčenje


Zapis je bil prikazan 17225 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

electronic numerator & integrator & analyzer & computer

oštevilčevalnik & integrator & analizator in računalnik ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

electronic numerator & integrator & analyzer & computer

oštevilčevalnik & integrator & analizator in računalnik ?


Zapis je bil prikazan 17206 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

paged pool

ostranjena zaloga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

paged pool

ostranjena zaloga


Zapis je bil prikazan 18921 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

paging file

ostranjevalna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

paging file

ostranjevalna datoteka


Zapis je bil prikazan 18848 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

focusing

ostrenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

focusing

ostrenje


Zapis je bil prikazan 17974 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

image sharpening

ostrenje slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

image sharpening

ostrenje slike


Zapis je bil prikazan 17730 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

backlit screen

osvetljeni zaslon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

backlit screen

osvetljeni zaslon


Zapis je bil prikazan 21913 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh buffer

osveževalni medpomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:12 a.m.

refresh buffer

osveževalni medpomnilnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh buffer

osveževalni izravnalnik


Zapis je bil prikazan 18620 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh display

osveževalni zaslon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh display

osveževalni zaslon


Zapis je bil prikazan 18591 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

data refreshing

osveževanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

data refreshing

osveževanje podatkov


Zapis je bil prikazan 18351 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

memory refreshing

osveževanje pomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

memory refreshing

osveževanje pomnilnika


Zapis je bil prikazan 18263 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regenerate, refresh

osvežiti, obnoviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regenerate, refresh

osvežiti, obnoviti


Zapis je bil prikazan 18517 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh, regenerate

osvežiti, obnoviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh, regenerate

osvežiti, obnoviti


Zapis je bil prikazan 18570 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PDM, physical data model

otipljiv podatkovni vzorec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:22 a.m.

PDM, physical data model

otipljiv podatkovni vzorec


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 1:20 a.m.

PDM, physical data model

fizični podatkovni model


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PDM, physical data model

fizični podatkovni model


Zapis je bil prikazan 18726 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

child, son, offspring

otrok, sin, naslednik, potomec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

child, son, offspring

otrok, sin, naslednik, potomec


Zapis je bil prikazan 18377 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

child object

otroški objekt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

child object

otroški objekt


Zapis je bil prikazan 18207 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

child process

otroški proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

child process

otroški proces


Zapis je bil prikazan 18302 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

child domain

otroški prostor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:54 p.m.

child domain

otroški prostor


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

child domain

otroška domena


Zapis je bil prikazan 18174 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

message integrity code

overitvena oznaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

message integrity code

overitvena oznaka


Zapis je bil prikazan 18330 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

message authentication code

overitvena oznaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

message authentication code

overitvena oznaka


Zapis je bil prikazan 18475 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

authentication service

overitveni servis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

authentication service

overitveni servis


Zapis je bil prikazan 18715 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

authentication token

overitveni žeton

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

authentication token

overitveni žeton


Zapis je bil prikazan 18629 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

notarization

overjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

notarization

overjanje


Zapis je bil prikazan 17300 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

wrapping

ovijanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
April 2, 2012, 8:54 a.m.

wrapping

ovijanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

wrapping

oblivanje


Zapis je bil prikazan 19869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

word wrap

ovijanje besedila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

word wrap

ovijanje besedila


Zapis je bil prikazan 19749 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

EPS, Encapsulated PostScript

oviti postscript

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
March 1, 2011, 4:16 p.m.

EPS, Encapsulated PostScript

oviti postscript


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

EPS

EPS


Zapis je bil prikazan 17165 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

encapsulated PostScript

oviti postscript

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

encapsulated PostScript

oviti postscript


Zapis je bil prikazan 17055 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

shielded twisted pair

oviti sukani par

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

shielded twisted pair

oviti sukani par


Zapis je bil prikazan 18042 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

cable shielding

ovoj vodnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

cable shielding

ovoj vodnika


Zapis je bil prikazan 18239 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

envelope

ovojnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

envelope

ovojnica


Zapis je bil prikazan 16994 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

wrapper

ovojnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

wrapper

ovojnica


Zapis je bil prikazan 19894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

type evaluation

ovrednotenje tipa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 5, 2012, 11:23 a.m.

type evaluation

ovrednotenje tipa


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 18521 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

evaluation

ovrednotenje, izračun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

evaluation

ovrednotenje, izračun


Zapis je bil prikazan 17056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

throw-away prototyping

ovrgljiva prvoizdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 28, 2018, 10:01 a.m.

throw-away prototyping

ovrgljiva prvoizdelava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

throw-away prototyping

ovrgljivo prototipiziranje, ovrgljiva izdelava prototipov


Zapis je bil prikazan 19675 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OWL (Web ontology language)

OWL (spletni jezik ontologij)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 30, 2009, 10:08 p.m.

OWL (Web ontology language)

OWL (spletni jezik ontologij)


Zapis je bil prikazan 17407 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

blank indication

ozadje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 5, 2012, 12:57 p.m.

blank indication

ozadje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 20483 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

background

ozadje, nezaščiteno področje pomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

background

ozadje, nezaščiteno področje pomnilnika


Zapis je bil prikazan 21855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe