logistic regression

logistična regresija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

logistic regression

logistična regresija


Zapis je bil prikazan 14192 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Logo

logo (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Logo

logo (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 13752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

arc

lok (grafa), usmerjena povezava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

arc

lok (grafa), usmerjena povezava


Zapis je bil prikazan 14984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fault location

lokacija napake, umestitev napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fault location

lokacija napake, umestitev napake


Zapis je bil prikazan 14265 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

storage location

lokacija v pomnilniku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

storage location

lokacija v pomnilniku


Zapis je bil prikazan 14307 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

PIC, position-independent code

lokacijsko neodvisna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

PIC, position-independent code

lokacijsko neodvisna koda


Zapis je bil prikazan 15203 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

position-independent code, PIC

lokacijsko neodvisna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

position-independent code, PIC

lokacijsko neodvisna koda


Zapis je bil prikazan 15126 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

local

lokalen, krajevno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

local

lokalen, krajevno


Zapis je bil prikazan 13620 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

localization

lokalizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

localization

lokalizacija


Zapis je bil prikazan 13486 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

line in parking

lokalna blokada

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

line in parking

lokalna blokada


Zapis je bil prikazan 13522 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

local exchange

lokalna centrala, krajevna centrala

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

local exchange

lokalna centrala, krajevna centrala


Zapis je bil prikazan 13612 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

peephole optimization

lokalna optimizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

peephole optimization

lokalna optimizacija


Zapis je bil prikazan 15080 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

variable neighbourhood search

lokalna optimizacija z menjavo sosednosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:24 p.m.

variable neighbourhood search

lokalna optimizacija z menjavo sosednosti


Zapis je bil prikazan 12908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

local subscriber

lokalni naročnik, krajevni naročnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

local subscriber

lokalni naročnik, krajevni naročnik


Zapis je bil prikazan 13478 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

LAN, local area network

lokalno omrežje, krajevno omrežje, lokalna mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

LAN, local area network

lokalno omrežje, krajevno omrežje, lokalna mreža


Zapis je bil prikazan 13967 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

local on-line

lokalno priključen, krajevno priključen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

local on-line

lokalno priključen, krajevno priključen


Zapis je bil prikazan 13532 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

locality

lokalnost, krajevnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

locality

lokalnost, krajevnost


Zapis je bil prikazan 13613 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

locator

lokator (grafična naprava)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

locator

lokator (grafična naprava)


Zapis je bil prikazan 13628 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

polyline

lomljena črta, lomljenka (grafični gradnik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

polyline

lomljena črta, lomljenka (grafični gradnik)


Zapis je bil prikazan 15762 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Lotus

Lotus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Lotus

Lotus


Zapis je bil prikazan 13563 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Lotus 0-2-3

Lotus 0-2-3

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Lotus 0-2-3

Lotus 0-2-3


Zapis je bil prikazan 13491 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Lotus Notes

Lotus Notes

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Lotus Notes

Lotus Notes


Zapis je bil prikazan 13642 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error trapping

lovljenje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error trapping

lovljenje napak


Zapis je bil prikazan 13443 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

LPC

LPC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

LPC

LPC


Zapis je bil prikazan 13442 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

LPT

LPT

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

LPT

LPT


Zapis je bil prikazan 13495 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

LS-020

LS-020

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

LS-020

LS-020


Zapis je bil prikazan 13637 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

light

luč, svetloba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

light

luč, svetloba


Zapis je bil prikazan 13473 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

lamp

lučka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

lamp

lučka


Zapis je bil prikazan 13476 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activity light

lučka dejavnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activity light

lučka dejavnosti


Zapis je bil prikazan 14862 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

status lamp

lučka stanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

status lamp

lučka stanja


Zapis je bil prikazan 14145 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

card puncher

luknjalnik kartic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

card puncher

luknjalnik kartic


Zapis je bil prikazan 14553 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

paper tape punch

luknjalnik papirnega traku, luknjač papirnega traku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

paper tape punch

luknjalnik papirnega traku, luknjač papirnega traku


Zapis je bil prikazan 15163 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

tape punch

luknjalnik traku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

tape punch

luknjalnik traku


Zapis je bil prikazan 15960 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

tape puncher

luknjalnik traku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

tape puncher

luknjalnik traku


Zapis je bil prikazan 15979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

perforator, punch

luknjalnik, luknjač

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

perforator, punch

luknjalnik, luknjač


Zapis je bil prikazan 15115 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

keypunch

luknjalnik, luknjač

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

keypunch

luknjalnik, luknjač


Zapis je bil prikazan 13327 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

perforated tape

luknjan trak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

perforated tape

luknjan trak


Zapis je bil prikazan 15172 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punched card, punch card

luknjana kartica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punched card, punch card

luknjana kartica


Zapis je bil prikazan 15157 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

punch

luknjati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

punch

luknjati


Zapis je bil prikazan 15300 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hole

luknjica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hole

luknjica


Zapis je bil prikazan 14467 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

luminance

luminance, svetilnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

luminance

luminance, svetilnost


Zapis je bil prikazan 13565 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

shell

lupina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

shell

lupina


Zapis je bil prikazan 14158 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BCD shell

lupina BCD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BCD shell

lupina BCD


Zapis je bil prikazan 18106 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

expert system shell

lupina ekspertnega sistema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

expert system shell

lupina ekspertnega sistema


Zapis je bil prikazan 13586 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

shell variable

lupinska spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

shell variable

lupinska spremenljivka


Zapis je bil prikazan 14175 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

shell script

lupinski skript

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

shell script

lupinski skript


Zapis je bil prikazan 14244 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

information extraction

luščenje informacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

information extraction

luščenje informacije


Zapis je bil prikazan 13871 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Lycos

Lycos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Lycos

Lycos


Zapis je bil prikazan 13630 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Lynx

Lynx

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Lynx

Lynx


Zapis je bil prikazan 13578 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe