binary-to-decimal conversion

dvojiško-desetiška pretvorba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

binary-to-decimal conversion

dvojiško-desetiška pretvorba


Zapis je bil prikazan 20283 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DWORD

dvojna beseda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DWORD

dvojna beseda


Zapis je bil prikazan 16533 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double word

dvojna beseda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double word

dvojna beseda


Zapis je bil prikazan 16609 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DDR, double data rate

dvojna hitrost podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 2:47 p.m.

DDR, double data rate

dvojna hitrost podatkov


Zapis je bil prikazan 16456 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

twin check

dvojna kontrola, dvojno preverjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

twin check

dvojna kontrola, dvojno preverjanje


Zapis je bil prikazan 17808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double precision

dvojna natančnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double precision

dvojna natančnost


Zapis je bil prikazan 16696 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double recursion

dvojna ponovitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:22 p.m.

double recursion

dvojna ponovitev


Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:22 p.m.

double recursion

dvojna ponovitev


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double recursion

dvojna rekurzija


Zapis je bil prikazan 16597 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

duplex channel

dvojni kanal, dupleksni kanal, dvosmerni kanal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

duplex channel

dvojni kanal, dupleksni kanal, dvosmerni kanal


Zapis je bil prikazan 16582 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dual processor

dvojni procesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dual processor

dvojni procesor


Zapis je bil prikazan 16619 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DCPI, dual circuit/packet interface

dvojni tokokrogovni/paketni vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DCPI, dual circuit/packet interface

dvojni tokokrogovni/paketni vmesnik


Zapis je bil prikazan 16773 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dual port memory

dvojno dosegljivi pomnilnik, pomnilnik z dvojnim dostopom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dual port memory

dvojno dosegljivi pomnilnik, pomnilnik z dvojnim dostopom


Zapis je bil prikazan 16672 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double buffering graphics

dvojno grafično medpomnjenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double buffering graphics

dvojno grafično medpomnjenje


Zapis je bil prikazan 16732 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

biconnected graph

dvojno povezani graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

biconnected graph

dvojno povezani graf


Zapis je bil prikazan 20195 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

doubly linked list

dvojno povezani seznam

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

doubly linked list

dvojno povezani seznam


Zapis je bil prikazan 16527 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two-way linked list

dvojno povezani seznam

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two-way linked list

dvojno povezani seznam


Zapis je bil prikazan 17945 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dual boot

dvojno zaganjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dual boot

dvojno zaganjanje


Zapis je bil prikazan 16627 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double-precision number

dvonatančno število

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:30 a.m.

double-precision number

dvonatančno število


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double precision number

število z dvojno natančnostjo


Zapis je bil prikazan 18412 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two-level grammar

dvonivojska slovnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two-level grammar

dvonivojska slovnica


Zapis je bil prikazan 17926 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

binary cue

dvooka značnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

binary cue

dvooka značnica


Zapis je bil prikazan 20069 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

twin-axial cable

dvoosni vodnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

twin-axial cable

dvoosni vodnik


Zapis je bil prikazan 17751 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

colon (:)

dvopičje (:)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

colon (:)

dvopičje (:)


Zapis je bil prikazan 16490 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bipolar signal transfer

dvopolni prenos podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bipolar signal transfer

dvopolni prenos podatkov


Zapis je bil prikazan 20065 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bipolar integrated circuit

dvopolno integrirano vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bipolar integrated circuit

dvopolno integrirano vezje


Zapis je bil prikazan 20145 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

duplex CPU system

dvoprocesorski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

duplex CPU system

dvoprocesorski sistem


Zapis je bil prikazan 16562 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dual processor system

dvoprocesorski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dual processor system

dvoprocesorski sistem


Zapis je bil prikazan 16617 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Dvorak keyboard

Dvorakova tipkovnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Dvorak keyboard

Dvorakova tipkovnica


Zapis je bil prikazan 16878 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two-dimensional graphics

dvorazsežna grafika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two-dimensional graphics

dvorazsežna grafika


Zapis je bil prikazan 17821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

2D

dvorazsežnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 10:36 p.m.

2D

dvorazsežnost


Matjaž Gams
July 11, 2013, 3:01 p.m.

2D

2D, dvodimenzionalen


Zapis je bil prikazan 3849 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two-handed robot

dvoročni robot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two-handed robot

dvoročni robot


Zapis je bil prikazan 17787 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bidirectional association

dvosmerna asociacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 5, 2011, 12:33 p.m.

bidirectional association

dvosmerna asociacija


Zapis je bil prikazan 19866 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

duplex communication

dvosmerna komunikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

duplex communication

dvosmerna komunikacija


Zapis je bil prikazan 16743 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two way data-binding

dvosmerna podatkovna vez

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 6:08 p.m.

two way data-binding

dvosmerna podatkovna vez


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two phase commit

dvosmerna potrditev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two phase commit

dvosmerna potrditev


Zapis je bil prikazan 17930 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bidirectional production system

dvosmerna proizvodna ureditev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 1:15 p.m.

bidirectional production system

dvosmerna proizvodna ureditev


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bidirectional production system

dvosmerni produkcijski sistem


Zapis je bil prikazan 20082 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two way data-binding

dvosmerna vezava podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 6:07 p.m.

two way data-binding

dvosmerna vezava podatkov


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10072 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

duplex transmission system

dvosmerni prenosni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

duplex transmission system

dvosmerni prenosni sistem


Zapis je bil prikazan 16519 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reversible counter

dvosmerni števec, reverzibilni števec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reversible counter

dvosmerni števec, reverzibilni števec


Zapis je bil prikazan 16915 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

duplex

dvosmernik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 7, 2018, 10:59 p.m.

duplex

dvosmernik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

duplex

dvosmerna povezava, dupleks


Zapis je bil prikazan 16628 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bidirectional search

dvosmerno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bidirectional search

dvosmerno iskanje


Zapis je bil prikazan 20056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bistable

dvostanjski, bistabilen, dvojno stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bistable

dvostanjski, bistabilen, dvojno stanje


Zapis je bil prikazan 20147 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two-level memory

dvostopenjski pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two-level memory

dvostopenjski pomnilnik


Zapis je bil prikazan 17814 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double-ended synchronization

dvostranska sinhronizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double-ended synchronization

dvostranska sinhronizacija


Zapis je bil prikazan 16643 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

dequeue

dvostranska vrsta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

dequeue

dvostranska vrsta


Zapis je bil prikazan 16638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

two-party line

dvoudeležniška zveza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:15 a.m.

two-party line

dvoudeležniška zveza


Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:11 a.m.

two-party line

dvoudeležniška povezava


Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:10 a.m.

two-party line

dvostranska povezava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

two-party line

dvojček, dvojni priključek


Zapis je bil prikazan 17910 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ambiguous grammar

dvoumna slovnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ambiguous grammar

dvoumna slovnica


Zapis je bil prikazan 16949 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ambiguous language

dvoumni jezik Amdahl's law

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ambiguous language

dvoumni jezik Amdahl's law


Zapis je bil prikazan 16894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ambiguity

dvoumnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ambiguity

dvoumnost


Zapis je bil prikazan 16866 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bistable multivibrator

dvouravnovešen večtrzalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
June 28, 2018, 9 a.m.

bistable multivibrator

dvouravnovešen večtrzalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bistable multivibrator

dvostanjski multivibrator


Zapis je bil prikazan 20379 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

if then else statement

dvovejni pogojni stavek, stavek če potem sicer

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

if then else statement

dvovejni pogojni stavek, stavek če potem sicer


Zapis je bil prikazan 15892 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

double-deck connector

dvovrstni konektor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

double-deck connector

dvovrstni konektor


Zapis je bil prikazan 16639 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe