Boolean function, logic function

Boolova funkcija, logična funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Boolean function, logic function

Boolova funkcija, logična funkcija


Zapis je bil prikazan 20426 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

logic function, Boolean function

Boolova funkcija, logična funkcija, preklopna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

logic function, Boolean function

Boolova funkcija, logična funkcija, preklopna funkcija


Zapis je bil prikazan 16085 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Boolean logic

Boolova logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Boolean logic

Boolova logika


Zapis je bil prikazan 20561 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Boolean value, logical value

Boolova vrednost, logična vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Boolean value, logical value

Boolova vrednost, logična vrednost


Zapis je bil prikazan 20355 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

logical value, Boolean value

Boolova vrednost, logična vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

logical value, Boolean value

Boolova vrednost, logična vrednost


Zapis je bil prikazan 15821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BOOTP, bootstrap protocol

BOOTP, protokol za samozagon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BOOTP, bootstrap protocol

BOOTP, protokol za samozagon


Zapis je bil prikazan 20335 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Bourne shell

Bournova lupina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Bourne shell

Bournova lupina


Zapis je bil prikazan 20240 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read head

bralna glava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
June 28, 2018, 8:34 a.m.

read head

bralna glava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read head

bralna glava, čitalna glava


Zapis je bil prikazan 17170 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read error

bralna napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:04 p.m.

read error

bralna napaka


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read error

napaka pri branju


Zapis je bil prikazan 16976 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ROM, read-only memory

bralni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ROM, read-only memory

bralni pomnilnik


Zapis je bil prikazan 17135 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory

bralni pomnilnik na kompaktnem disku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory

bralni pomnilnik na kompaktnem disku


Zapis je bil prikazan 16998 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read-only memory, ROM

bralni pomnilnik, pomnilnik zaščiten pred vpisom, preprogramiran spomin, bralni spomin

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read-only memory, ROM

bralni pomnilnik, pomnilnik zaščiten pred vpisom, preprogramiran spomin, bralni spomin


Zapis je bil prikazan 17137 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bar-code scanner

bralnik črtnih gesel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 12:44 p.m.

bar-code scanner

bralnik črtnih gesel


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bar code scanner

optični čitalec črtnih kod


Zapis je bil prikazan 21546 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

newsreader

bralnik novic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

newsreader

bralnik novic


Zapis je bil prikazan 16029 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

smart card reader

bralnik pametnih kartic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

smart card reader

bralnik pametnih kartic


Zapis je bil prikazan 16499 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

mailreader

bralnik pošte

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

mailreader

bralnik pošte


Zapis je bil prikazan 16809 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

mail reader

bralnik pošte

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

mail reader

bralnik pošte


Zapis je bil prikazan 16945 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reader

bralnik, čitalnik, čitalec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reader

bralnik, čitalnik, čitalec


Zapis je bil prikazan 17173 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read/write head

bralno pisalna glava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read/write head

bralno pisalna glava


Zapis je bil prikazan 17086 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disk read-write head

bralno-pisalna glava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disk read-write head

bralno-pisalna glava


Zapis je bil prikazan 16940 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disc read-write head

bralno-pisalna glava, glava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disc read-write head

bralno-pisalna glava, glava


Zapis je bil prikazan 17015 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read/write memory

bralno-pisalni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read/write memory

bralno-pisalni pomnilnik


Zapis je bil prikazan 17082 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

random-access memory, RAM

bralno-pisalni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

random-access memory, RAM

bralno-pisalni pomnilnik


Zapis je bil prikazan 17154 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RAM, random-access memory

bralno-pisalni pomnilnik, spomin z direktnim dostopom, pomnilnik za branje in pisanje, pomnilnik z naključnim dostopom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RAM, random-access memory

bralno-pisalni pomnilnik, spomin z direktnim dostopom, pomnilnik za branje in pisanje, pomnilnik z naključnim dostopom


Zapis je bil prikazan 17212 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

R/W head, read/write head

bralno/pisalna glava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

R/W head, read/write head

bralno/pisalna glava


Zapis je bil prikazan 17146 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read reverse

branje nazaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read reverse

branje nazaj


Zapis je bil prikazan 17066 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

read compare

branje s primerjanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

read compare

branje s primerjanjem


Zapis je bil prikazan 17045 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

mark reading, mark scanning, optical mark reading, OMR

branje znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

mark reading, mark scanning, optical mark reading, OMR

branje znakov


Zapis je bil prikazan 16903 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OMR, optical mark reading, mark reading, mark scanning

branje znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OMR, optical mark reading, mark reading, mark scanning

branje znakov


Zapis je bil prikazan 15849 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical mark reading, mark reading, mark scanning, OMR

branje znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical mark reading, mark reading, mark scanning, OMR

branje znakov


Zapis je bil prikazan 15772 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

groove

brazda, utor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

groove

brazda, utor


Zapis je bil prikazan 17304 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fan-in

breme vhoda, število vhodov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fan-in

breme vhoda, število vhodov


Zapis je bil prikazan 16370 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

NACK, no acknowledgement

brez potrditve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

NACK, no acknowledgement

brez potrditve


Zapis je bil prikazan 15879 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

NRZ, nonreturn to zero

brez vračanja na nič

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

NRZ, nonreturn to zero

brez vračanja na nič


Zapis je bil prikazan 16066 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

nonreturn to zero, NRZ

brez vračanja na nič

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

nonreturn to zero, NRZ

brez vračanja na nič


Zapis je bil prikazan 16109 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

non-blocking

brez zapore

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

non-blocking

brez zapore


Zapis je bil prikazan 15951 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

star program, blue ribbon program

brezhibni program (takoj pravilno deluje)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

star program, blue ribbon program

brezhibni program (takoj pravilno deluje)


Zapis je bil prikazan 16573 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

blue ribbon program, star program

brezhibni program (takoj pravilno deluje)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

blue ribbon program, star program

brezhibni program (takoj pravilno deluje)


Zapis je bil prikazan 20247 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

anonymous FTP server

brezimni FTP-strežnik, javni FTP-strežnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

anonymous FTP server

brezimni FTP-strežnik, javni FTP-strežnik


Zapis je bil prikazan 17132 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

lossless data compression

brezizgubno stiskanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 11:35 a.m.

lossless data compression

brezizgubno stiskanje podatkov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

lossless data compression

stiskanje podatkov brez izgube


Zapis je bil prikazan 18564 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

mesh free method

brezmrežna metoda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:20 p.m.

mesh free method

brezmrežna metoda


Zapis je bil prikazan 16632 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

de-energized state

breznapetostno stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 15, 2012, 6:55 a.m.

de-energized state

breznapetostno stanje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 16265 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

paperless

brezpapiren

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

paperless

brezpapiren


Zapis je bil prikazan 17481 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

paperless office

brezpapirna pisarna, elektronska pisarna

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

paperless office

brezpapirna pisarna, elektronska pisarna


Zapis je bil prikazan 17413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial

brezplačen preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:11 p.m.

free trial

brezplačen preskus


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12258 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial account

brezplačen preskusni račun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:11 p.m.

free trial account

brezplačen preskusni račun


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12342 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:12 p.m.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12639 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tjaša Kuerpick
Nov. 11, 2014, 5:12 p.m.

free trial cloud stroage account

brezplačen preskusni račun za pomnilnik v oblaku


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

free

brezplačen, zastonj, prost, svoboden

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

free

brezplačen, zastonj, prost, svoboden


Zapis je bil prikazan 16511 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

unconditional

brezpogojen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

unconditional

brezpogojen


Zapis je bil prikazan 21772 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe