A-O

A-O

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:20 p.m.

A-O

A-O


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

A-O


Zapis je bil prikazan 17877 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

A-O, FLOW-MATIC

A-O prevajalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

A-O, FLOW-MATIC

A-O prevajalnik


Zapis je bil prikazan 18102 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AAL, Ambient Assisted Living

AAL, ambientalno podprto življenje, podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Nov. 19, 2009, 12:41 p.m.

AAL, Ambient Assisted Living

AAL, ambientalno podprto življenje, podpora iz okolja pri vsakdanjem življenju


Zapis je bil prikazan 18106 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abduction

abdukcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abduction

abdukcija


Zapis je bil prikazan 17926 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphabet

abeceda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphabet

abeceda


Zapis je bil prikazan 17926 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphabetic code

abecedna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphabetic code

abecedna koda


Zapis je bil prikazan 17930 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphabetic variant

abecedna varianta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphabetic variant

abecedna varianta


Zapis je bil prikazan 17894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphabetic

abecedno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphabetic

abecedno


Zapis je bil prikazan 17907 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abelian group, commutative group

Abelova grupa, komutativna grupa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abelian group, commutative group

Abelova grupa, komutativna grupa


Zapis je bil prikazan 17845 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

commutative group, abelian group

Abelova grupa, komutativna grupa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

commutative group, abelian group

Abelova grupa, komutativna grupa


Zapis je bil prikazan 17948 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ABML, Argument Based Machine Learning

ABML, argumentirano strojno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
June 6, 2012, 5:35 p.m.

ABML, Argument Based Machine Learning

ABML, argumentirano strojno učenje


Zapis je bil prikazan 17121 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute code

absolutna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute code

absolutna koda


Zapis je bil prikazan 17855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute maximum rating

absolutna maksimalna nazivna vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute maximum rating

absolutna maksimalna nazivna vrednost


Zapis je bil prikazan 17874 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute path

absolutna pot, celotna pot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:19 a.m.

absolute path

absolutna pot, celotna pot


Zapis je bil prikazan 17711 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute value

absolutna vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute value

absolutna vrednost


Zapis je bil prikazan 17953 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute address

absolutni naslov, neposredni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute address

absolutni naslov, neposredni naslov


Zapis je bil prikazan 17969 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute path name

absolutno ime poti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute path name

absolutno ime poti


Zapis je bil prikazan 17912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute coding

absolutno kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute coding

absolutno kodiranje


Zapis je bil prikazan 17992 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

absolute cell reference

absolutno sklicevanje na celico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

absolute cell reference

absolutno sklicevanje na celico


Zapis je bil prikazan 17901 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstraction

abstrakcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstraction

abstrakcija


Zapis je bil prikazan 17900 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

lambda-abstraction

abstrakcija lambda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

lambda-abstraction

abstrakcija lambda


Zapis je bil prikazan 16604 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

data abstraction

abstrakcija podatkov, podatkovna abstrakcija, posploševanje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

data abstraction

abstrakcija podatkov, podatkovna abstrakcija, posploševanje podatkov


Zapis je bil prikazan 18032 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Abstract Family of Languages, AFL

abstraktna družina jezikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Abstract Family of Languages, AFL

abstraktna družina jezikov


Zapis je bil prikazan 17901 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AFL, abstract family of languages

abstraktna družina jezikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AFL, abstract family of languages

abstraktna družina jezikov


Zapis je bil prikazan 18112 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract object class

abstraktni objektni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract object class

abstraktni objektni razred


Zapis je bil prikazan 17892 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract data type

abstraktni podatkovni tip

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract data type

abstraktni podatkovni tip


Zapis je bil prikazan 18124 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract individual

abstraktni posameznik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract individual

abstraktni posameznik


Zapis je bil prikazan 17900 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

MMIX

abstraktni računalniški stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

MMIX

abstraktni računalniški stroj


Zapis je bil prikazan 17634 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract class

abstraktni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract class

abstraktni razred


Zapis je bil prikazan 18189 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract machine

abstraktni stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract machine

abstraktni stroj


Zapis je bil prikazan 17912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:19 p.m.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik


Matjaž Gams
Dec. 11, 2008, 2:18 p.m.

abstract machine languageee

abstraktni strojni jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

abstract machine language

abstraktni strojni jezik


Zapis je bil prikazan 18056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ACCESS.bus

ACCESS.bus podatkovno vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ACCESS.bus

ACCESS.bus podatkovno vodilo


Zapis je bil prikazan 18007 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

line call control ACE

ACE za krmiljenje naročniškega poziva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

line call control ACE

ACE za krmiljenje naročniškega poziva


Zapis je bil prikazan 16638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Ackermann's function

Ackermannova funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Ackermann's function

Ackermannova funkcija


Zapis je bil prikazan 18104 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ActiveX component

ActiveX komponenta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ActiveX component

ActiveX komponenta


Zapis je bil prikazan 18636 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Actor

actor (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Actor

actor (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Actus

actus (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Actus

actus (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17902 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Ada

ada (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 4, 2012, 6:08 p.m.

Ada

ada (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17511 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Adaline element

adaline-element

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 4, 2015, 8:21 a.m.

Adaline element

adaline-element


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Adaptec

Adaptec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:21 p.m.

Adaptec

Adaptec


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

Adaptec


Zapis je bil prikazan 17901 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

adaptive network training

adaptivno učenje mreže

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 4, 2015, 8:22 a.m.

adaptive network training

adaptivno učenje mreže


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 11897 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

administrative processor

administrativni procesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

administrative processor

administrativni procesor


Zapis je bil prikazan 17943 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Adobe Systems

Adobe Systems

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:21 p.m.

Adobe Systems

Adobe Systems


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

Adobe Systems


Zapis je bil prikazan 17812 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

load address

adresa nalaganja v spomin, naslov nalaganja v pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

load address

adresa nalaganja v spomin, naslov nalaganja v pomnilnik


Zapis je bil prikazan 16637 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

device address

adresa naprave, naslov naprave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

device address

adresa naprave, naslov naprave


Zapis je bil prikazan 17755 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register address

adresa registra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register address

adresa registra


Zapis je bil prikazan 17806 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

record address

adresa sloga, naslov sloga

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

record address

adresa sloga, naslov sloga


Zapis je bil prikazan 17817 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

affective computing

afektno računalništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
July 11, 2018, 2:38 p.m.

affective computing

afektno računalništvo


Zapis je bil prikazan 6968 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

affine transformation

afina transformacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

affine transformation

afina transformacija


Zapis je bil prikazan 18030 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

cluster affinity

afiniteta gruče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

cluster affinity

afiniteta gruče


Zapis je bil prikazan 17731 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

at, @

afna

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 4, 2011, 9:58 a.m.

at, @

afna


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

at

afna


Zapis je bil prikazan 18467 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DARPA, Defence Advanced Research Projects Agency

agencije za zahtevne raziskovalne projekte za obrambo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DARPA, Defence Advanced Research Projects Agency

agencije za zahtevne raziskovalne projekte za obrambo


Zapis je bil prikazan 17824 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

artificial intelligence agent

agent umetne inteligence

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

artificial intelligence agent

agent umetne inteligence


Zapis je bil prikazan 17916 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bus agent

agent vodila, komunikacijski agent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
July 12, 2011, 12:28 p.m.

bus agent

agent vodila, komunikacijski agent


Zapis je bil prikazan 21142 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bot

agent, robot, bot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
April 6, 2009, 1:51 p.m.

bot

agent, robot, bot


Zapis je bil prikazan 21237 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

agent

agent, zastopnik, dejavnik, posrednik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

agent

agent, zastopnik, dejavnik, posrednik


Zapis je bil prikazan 17936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ARNES, Educational and Research Network of Slovenia

akademska in raziskovalna mreža Slovenije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ARNES, Educational and Research Network of Slovenia

akademska in raziskovalna mreža Slovenije


Zapis je bil prikazan 17968 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

axiomatic semantics

aksiomatska semantika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

axiomatic semantics

aksiomatska semantika


Zapis je bil prikazan 17873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

axiomatic system

aksiomatski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

axiomatic system

aksiomatski sistem


Zapis je bil prikazan 17885 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

armed input

aktivirani vhod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

armed input

aktivirani vhod


Zapis je bil prikazan 17959 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activation

aktiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activation

aktiviranje


Zapis je bil prikazan 17973 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

activate

aktivirati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

activate

aktivirati


Zapis je bil prikazan 17884 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

active file

aktivna datoteka, dejavna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

active file

aktivna datoteka, dejavna datoteka


Zapis je bil prikazan 17884 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

YouTuber

aktivni uporabnik YouTuba, youtuber

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Sept. 10, 2020, 6:11 p.m.

YouTuber

aktivni uporabnik YouTuba, youtuber


Matjaž Gams
Sept. 10, 2020, 6:11 p.m.

YouTuber

aktivni uporabnik YouTuba, youtuber


Matjaž Gams
Sept. 10, 2020, 6:08 p.m.

YouTuber

aktivni uporabnik Youtuba, youtuber


Zapis je bil prikazan 2139 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

file activity

aktivnost datoteke, dejavnost datoteke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

file activity

aktivnost datoteke, dejavnost datoteke


Zapis je bil prikazan 17407 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

REST, Representational State Transfer

aktualni prenos stanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Janez Novak
Jan. 3, 2021, 1:18 p.m.

REST, Representational State Transfer

aktualni prenos stanja


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 2721 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

actuator

aktuator, pogon, pobudnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

actuator

aktuator, pogon, pobudnik


Zapis je bil prikazan 18028 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

accumulator

akumulator, zbiralnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

accumulator

akumulator, zbiralnik


Zapis je bil prikazan 17958 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

clock alarm

alarm takta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

clock alarm

alarm takta


Zapis je bil prikazan 17709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fuse alarm

alarm varovalk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fuse alarm

alarm varovalk


Zapis je bil prikazan 17414 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alert

alarm, opozorilo, opozorilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alert

alarm, opozorilo, opozorilnik


Zapis je bil prikazan 17837 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alarm panel

alarmna plošča

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alarm panel

alarmna plošča


Zapis je bil prikazan 17873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alarm bit

alarmni bit

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alarm bit

alarmni bit


Zapis je bil prikazan 17895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alarm connector

alarmni konektor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alarm connector

alarmni konektor


Zapis je bil prikazan 17747 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alarm relay

alarmni rele

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alarm relay

alarmni rele


Zapis je bil prikazan 17835 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alarm bell

alarmni zvonec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alarm bell

alarmni zvonec


Zapis je bil prikazan 17792 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alarm circuit

alarmno vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alarm circuit

alarmno vezje


Zapis je bil prikazan 18033 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

scrapbook

album izrezkov, zbirka zavrženih datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

scrapbook

album izrezkov, zbirka zavrženih datotek


Zapis je bil prikazan 17408 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

aleph null

alef nič

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

aleph null

alef nič


Zapis je bil prikazan 18013 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alpha

alfa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alpha

alfa


Zapis je bil prikazan 17805 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphanumeric code

alfanumerična koda, črkovno-številčna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphanumeric code

alfanumerična koda, črkovno-številčna koda


Zapis je bil prikazan 18230 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphanumeric character set

alfanumerični nabor znakov, črkovno-številčni nabor znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphanumeric character set

alfanumerični nabor znakov, črkovno-številčni nabor znakov


Zapis je bil prikazan 19347 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alphanumeric

alfanumerični, črkovno-številčni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alphanumeric

alfanumerični, črkovno-številčni


Zapis je bil prikazan 18022 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

set algebra

algebra množic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

set algebra

algebra množic


Zapis je bil prikazan 17254 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algebraic equation

algebrska enačba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

algebraic equation

algebrska enačba


Zapis je bil prikazan 17985 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algebraic structure

algebrska struktura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

algebraic structure

algebrska struktura


Zapis je bil prikazan 17827 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algebraic language, context-free language

algebrski jezik, kontekstno neodvisni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

algebraic language, context-free language

algebrski jezik, kontekstno neodvisni jezik


Zapis je bil prikazan 17984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algebraic language

algebrski jezik, kontekstno neodvisni jezik, pomensko svobodni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

algebraic language

algebrski jezik, kontekstno neodvisni jezik, pomensko svobodni jezik


Zapis je bil prikazan 17951 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algebraic data type

algebrski tip podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

algebraic data type

algebrski tip podatkov


Zapis je bil prikazan 18064 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Algol

Algol

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 1:58 a.m.

Algol

Algol


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Algol

algol (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 17911 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

window-control algorithm

algoritem kontrole oken

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

window-control algorithm

algoritem kontrole oken


Zapis je bil prikazan 19227 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Rivest-Shamir-Adleman algorithm

algoritem Rivesta, Shamirja in Adlemana

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Rivest-Shamir-Adleman algorithm

algoritem Rivesta, Shamirja in Adlemana


Zapis je bil prikazan 17852 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

SIMD algorithm

algoritem SIMD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

SIMD algorithm

algoritem SIMD


Zapis je bil prikazan 17300 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

SIMD/MIMD algorithm

algoritem SIMD/MIMD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

SIMD/MIMD algorithm

algoritem SIMD/MIMD


Zapis je bil prikazan 17244 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

firefly algorithm

algoritem vinske mušice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Oct. 22, 2018, 10:45 a.m.

firefly algorithm

algoritem vinske mušice


Zapis je bil prikazan 6580 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Viterbi algorithm

algoritem Viterbija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Viterbi algorithm

algoritem Viterbija


Zapis je bil prikazan 16226 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hill-climbing algorithm

algoritem vzpenjanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hill-climbing algorithm

algoritem vzpenjanja


Zapis je bil prikazan 17617 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

exponentially bounded algorithm

algoritem z eksponentno zahtevnostjo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

exponentially bounded algorithm

algoritem z eksponentno zahtevnostjo


Zapis je bil prikazan 16351 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

shortest-path algorithm

algoritem za iskanje najkrajše poti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

shortest-path algorithm

algoritem za iskanje najkrajše poti


Zapis je bil prikazan 17335 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disk encoding algorithm

algoritem za kodiranje diska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disk encoding algorithm

algoritem za kodiranje diska


Zapis je bil prikazan 17748 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

disc encoding algorithm

algoritem za kodiranje diska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

disc encoding algorithm

algoritem za kodiranje diska


Zapis je bil prikazan 17944 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hidden-line removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hidden-line removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt


Zapis je bil prikazan 17584 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hidden-line algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hidden-line algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt


Zapis je bil prikazan 17598 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hidden-surface removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hidden-surface removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev


Zapis je bil prikazan 17662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hidden-surface algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hidden-surface algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev


Zapis je bil prikazan 17563 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optimal resource-allocation algorithm

algoritem za optimalno dodeljevanje virov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optimal resource-allocation algorithm

algoritem za optimalno dodeljevanje virov


Zapis je bil prikazan 16745 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

hashing algorithm

algoritem za razprševanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

hashing algorithm

algoritem za razprševanje


Zapis je bil prikazan 17590 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

training algorith

algoritem za učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 6:19 a.m.

training algorith

algoritem za učenje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 12785 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

replacement algorithm

algoritem zamenjave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

replacement algorithm

algoritem zamenjave


Zapis je bil prikazan 17796 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

fill algorithm

algoritem zapolnjevanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

fill algorithm

algoritem zapolnjevanja


Zapis je bil prikazan 17351 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algorithmic efficiency

algoritemska učinkovitost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
May 3, 2016, 9:29 a.m.

algorithmic efficiency

algoritemska učinkovitost


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10528 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

algorithmic programming language

algoritmični programski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

algorithmic programming language

algoritmični programski jezik


Zapis je bil prikazan 18086 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

allophone

alofon, fonemska različica, fonemska varianta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

allophone

alofon, fonemska različica, fonemska varianta


Zapis je bil prikazan 18654 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alternative newsgroups

alternativne novičarske skupine alternative routing

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alternative newsgroups

alternativne novičarske skupine alternative routing


Zapis je bil prikazan 17871 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alternate area

alternativno območje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alternate area

alternativno območje


Zapis je bil prikazan 17868 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

alternating routing

alternativno usmerjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

alternating routing

alternativno usmerjanje


Zapis je bil prikazan 17808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ambient intelligence

ambientalna inteligenca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Nov. 19, 2009, 12:29 p.m.

ambient intelligence

ambientalna inteligenca


Zapis je bil prikazan 17986 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

FCC, Federal Communications Commission

ameriška komisija za komunikacijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

FCC, Federal Communications Commission

ameriška komisija za komunikacijo


Zapis je bil prikazan 17466 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Federal Communications Commission, FCC

Ameriška komisija za komunikacijo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Federal Communications Commission, FCC

Ameriška komisija za komunikacijo


Zapis je bil prikazan 17923 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:37 a.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo podatkov


Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:36 a.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriška uredba za obdelavo obvestil


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Federal Information Processing Standard, FIPS

Ameriški standard za obdelavo informacij


Zapis je bil prikazan 17526 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

American National Standards Institute, ANSI

ameriški državni inštitut za standarde

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

American National Standards Institute, ANSI

ameriški državni inštitut za standarde


Zapis je bil prikazan 17881 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ANSI, American National Standards Institute

ameriški državni inštitut za standarde ANSI-SPARC schema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ANSI, American National Standards Institute

ameriški državni inštitut za standarde ANSI-SPARC schema


Zapis je bil prikazan 18090 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ASCII, American Standard Code for Information Interchange

ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ASCII, American Standard Code for Information Interchange

ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij


Zapis je bil prikazan 18084 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

American Standard Code for Information Interchange, ASCII

ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

American Standard Code for Information Interchange, ASCII

ameriški standardni nabor za izmenjavo informacij


Zapis je bil prikazan 17984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

NTSC, National Television Standard Connection

ameriški televizijski standard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

NTSC, National Television Standard Connection

ameriški televizijski standard


Zapis je bil prikazan 16821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

National Television Standard Connection, NTSC

ameriški televizijski standard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

National Television Standard Connection, NTSC

ameriški televizijski standard


Zapis je bil prikazan 16760 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Oracle Corporation

ameriško podjetje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Jan. 19, 2012, 5:11 p.m.

Oracle Corporation

ameriško podjetje


Maja Madarasi
March 2, 2011, 10:08 a.m.

Oracle Corporation

angleško podjetje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Oracle

Oracle


Zapis je bil prikazan 16768 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Bellcore

ameriško podjetje za telekomunikacijske raziskave in razvoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
March 1, 2011, 1:35 p.m.

Bellcore

ameriško podjetje za telekomunikacijske raziskave in razvoj


Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:20 p.m.

Bellcore

Bellcore


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

Bellcore


Zapis je bil prikazan 21203 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AMD, Advanced Micro Devices

ameriško računalniško podjetje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 12:05 p.m.

AMD, Advanced Micro Devices

ameriško računalniško podjetje


Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:22 p.m.

AMD

AMD


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

AMD


Zapis je bil prikazan 17971 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

NCSA, National Center for Supercomputer Applications

ameriško središče za uporabo superračunalnikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

NCSA, National Center for Supercomputer Applications

ameriško središče za uporabo superračunalnikov


Zapis je bil prikazan 16857 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

National Center for Supercomputer Applications, NCSA

ameriško središče za uporabo superračunalnikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

National Center for Supercomputer Applications, NCSA

ameriško središče za uporabo superračunalnikov


Zapis je bil prikazan 16952 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BITNET

ameriško univerzitetno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
March 1, 2011, 1:33 p.m.

BITNET

ameriško univerzitetno omrežje


Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:21 p.m.

BITNET

BITNET


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

BITNET


Zapis je bil prikazan 21093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Amiga

Amiga, zastarel mikroračunalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Amiga

Amiga, zastarel mikroračunalnik


Zapis je bil prikazan 17858 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

amplitude

amplituda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

amplitude

amplituda


Zapis je bil prikazan 17894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AM, Amplitude Modulation

amplitudna modulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AM, Amplitude Modulation

amplitudna modulacija


Zapis je bil prikazan 18057 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

amplitude modulation, AM

amplitudna modulacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

amplitude modulation, AM

amplitudna modulacija


Zapis je bil prikazan 17977 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analytic hierarchial process

analitični hierarhični proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 2:58 p.m.

analytic hierarchial process

analitični hierarhični proces


Zapis je bil prikazan 17728 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analytical hierarchical process, AHP

analitični hierarhični proces, AHP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 11:44 a.m.

analytical hierarchical process, AHP

analitični hierarhični proces, AHP


Zapis je bil prikazan 17765 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analytical engine

analitični stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 8:54 a.m.

analytical engine

analitični stroj


Zapis je bil prikazan 17812 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analytic learning

analitično učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analytic learning

analitično učenje


Zapis je bil prikazan 17952 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analysis

analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analysis

analiza


Zapis je bil prikazan 17878 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

market basket analysis, basket analysis

analiza (vsebine) nakupovalnih košaric

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

market basket analysis, basket analysis

analiza (vsebine) nakupovalnih košaric


Zapis je bil prikazan 17642 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

time-series analysis

analiza časovne vrste

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

time-series analysis

analiza časovne vrste


Zapis je bil prikazan 19028 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

motion analysis

analiza gibanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

motion analysis

analiza gibanja


Zapis je bil prikazan 17569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

global dataflow analysis

analiza globalnega pretoka podatkov, globalna analiza pretoka podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

global dataflow analysis

analiza globalnega pretoka podatkov, globalna analiza pretoka podatkov


Zapis je bil prikazan 18076 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

performance analysis and evaluation

analiza in ovrednotenje zmogljivosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

performance analysis and evaluation

analiza in ovrednotenje zmogljivosti


Zapis je bil prikazan 18172 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

software sneak analysis

analiza latentne logike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

software sneak analysis

analiza latentne logike


Zapis je bil prikazan 17227 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

LR parsing

analiza LR

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

LR parsing

analiza LR


Zapis je bil prikazan 16588 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

worst-case analysis

analiza najslabše možnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

worst-case analysis

analiza najslabše možnosti


Zapis je bil prikazan 19135 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error analysis

analiza napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error analysis

analiza napak


Zapis je bil prikazan 16477 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

sensitivity analysis

analiza občutljivosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

sensitivity analysis

analiza občutljivosti


Zapis je bil prikazan 17439 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

network analysis

analiza omrežij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matej Klemen
July 29, 2019, 5:54 p.m.

network analysis

analiza omrežij


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 4992 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

data analysis

analiza podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

data analysis

analiza podatkov


Zapis je bil prikazan 17644 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

path analysis

analiza poti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

path analysis

analiza poti


Zapis je bil prikazan 18381 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

requirements analysis

analiza potreb, analiza zahtev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

requirements analysis

analiza potreb, analiza zahtev


Zapis je bil prikazan 18022 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

scene analysis

analiza prizora

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

scene analysis

analiza prizora


Zapis je bil prikazan 17205 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

cluster analysis

analiza razvrščanja v skupine

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

cluster analysis

analiza razvrščanja v skupine


Zapis je bil prikazan 17923 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

route analysis

analiza smeri

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

route analysis

analiza smeri


Zapis je bil prikazan 17774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

means/ends analysis

analiza sredstev in ciljev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

means/ends analysis

analiza sredstev in ciljev


Zapis je bil prikazan 17810 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

cost analysis

analiza stroškov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

cost analysis

analiza stroškov


Zapis je bil prikazan 17632 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

charge analysis

analiza tarife

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

charge analysis

analiza tarife


Zapis je bil prikazan 17648 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analysis of variance

analiza variance

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analysis of variance

analiza variance


Zapis je bil prikazan 18003 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Independent Component Analysis, ICA

analiza z neodvisnimi komponentami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 24, 2011, 3:25 p.m.

Independent Component Analysis, ICA

analiza z neodvisnimi komponentami


Zapis je bil prikazan 16620 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

performance analysis

analiza zmogljivosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

performance analysis

analiza zmogljivosti


Zapis je bil prikazan 18287 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analyser

analizator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analyser

analizator


Zapis je bil prikazan 17833 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

logic analyzer

analizator logike, logični analizator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

logic analyzer

analizator logike, logični analizator


Zapis je bil prikazan 16727 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog

analogen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog

analogen


Zapis je bil prikazan 18309 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analogy

analogija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analogy

analogija


Zapis je bil prikazan 17981 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog signal

analogna povezava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 11:51 a.m.

analog signal

analogna povezava


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog signal

analogni signal


Zapis je bil prikazan 18206 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog loopback

analogna povratna zanka, analogna vrnitvena zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog loopback

analogna povratna zanka, analogna vrnitvena zanka


Zapis je bil prikazan 17990 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog representation

analogna predstavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog representation

analogna predstavitev


Zapis je bil prikazan 18036 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog subscriber module, ASM

analogni naročniški modul

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog subscriber module, ASM

analogni naročniški modul


Zapis je bil prikazan 17890 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog subscriber terminal

analogni naročniški terminal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog subscriber terminal

analogni naročniški terminal


Zapis je bil prikazan 18043 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog data transmission

analogni prenos podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog data transmission

analogni prenos podatkov


Zapis je bil prikazan 18203 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog trunk module, ATM

analogni prenosniški modul

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog trunk module, ATM

analogni prenosniški modul


Zapis je bil prikazan 17952 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog display

analogni prikazovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog display

analogni prikazovalnik


Zapis je bil prikazan 17979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog computer

analogni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog computer

analogni računalnik


Zapis je bil prikazan 18175 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog record

analogni zapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog record

analogni zapis


Zapis je bil prikazan 18349 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

AD, A/D, analog-digital

analogno-digitalen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

AD, A/D, analog-digital

analogno-digitalen


Zapis je bil prikazan 17986 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

analog-to-digital converter, A/D converter, ADC

analogno-digitalni pretvornik, A/D P

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

analog-to-digital converter, A/D converter, ADC

analogno-digitalni pretvornik, A/D P


Zapis je bil prikazan 18240 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ADC, analog-to-digital converter, A/D converter

analogno-digitalni pretvornik, A/D P, ADP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ADC, analog-to-digital converter, A/D converter

analogno-digitalni pretvornik, A/D P, ADP


Zapis je bil prikazan 18367 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Android

Android

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 10:57 p.m.

Android

Android


Matjaž Gams
Oct. 22, 2014, 12:05 p.m.

android

android, človeku podoben robot


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

android

android, človeku podoben robot animation


Zapis je bil prikazan 17971 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

color map animation

animacija barvne palete

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

color map animation

animacija barvne palete


Zapis je bil prikazan 17783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

poll

anketa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

poll

anketa


Zapis je bil prikazan 18094 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

anonymous variable

anonimna spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

anonymous variable

anonimna spremenljivka


Zapis je bil prikazan 17879 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ensemble

ansambel, skupina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
May 27, 2011, 12:41 p.m.

ensemble

ansambel, skupina


Zapis je bil prikazan 16201 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

API, Application Programming Interface

API, aplikacijski programski vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Oct. 10, 2014, 7:37 a.m.

API, Application Programming Interface

API, aplikacijski programski vmesnik


Berislav Pavlovič
July 25, 2014, 11:46 a.m.

API Application Programming Interface

Omogoča dostop v zaprte knjižice


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 14722 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

voice enabled application

aplikacija z govorom, govorno podprta aplikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

voice enabled application

aplikacija z govorom, govorno podprta aplikacija


Zapis je bil prikazan 16214 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application

aplikacija, program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

application

aplikacija, program


Zapis je bil prikazan 17976 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application function

aplikacijska funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 11:43 a.m.

application function

aplikacijska funkcija


Zapis je bil prikazan 17693 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application independence

aplikacijska neodvisnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

application independence

aplikacijska neodvisnost


Zapis je bil prikazan 17924 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application entity

aplikacijski osebek, aplikacijsko bistvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

application entity

aplikacijski osebek, aplikacijsko bistvo


Zapis je bil prikazan 17979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application process

aplikacijski proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

application process

aplikacijski proces


Zapis je bil prikazan 17965 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

application framework

aplikacijsko ogrodje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
May 13, 2016, 6:37 a.m.

application framework

aplikacijsko ogrodje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

DirectX

aplikacijsko programljivi vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
March 1, 2011, 2:33 p.m.

DirectX

aplikacijsko programljivi vmesnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

DirectX

DirectX


Zapis je bil prikazan 17752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

country design engineering, CDE

aplikativni razvoj za državo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

country design engineering, CDE

aplikativni razvoj za državo


Zapis je bil prikazan 17775 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

a priori fitness function

apriorna funkcija ustreznosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

a priori fitness function

apriorna funkcija ustreznosti


Zapis je bil prikazan 17913 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

argument, arg

argument, parameter, spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

argument, arg

argument, parameter, spremenljivka


Zapis je bil prikazan 17946 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

network architecture

arhitektura (nevronske) mreže

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
March 8, 2015, 6:20 a.m.

network architecture

arhitektura (nevronske) mreže


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 10935 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bit-slice architecture

arhitektura bitnih rezin

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bit-slice architecture

arhitektura bitnih rezin


Zapis je bil prikazan 21131 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

MSIMD (multiple SIMD) architecture

arhitektura MSIMD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

MSIMD (multiple SIMD) architecture

arhitektura MSIMD


Zapis je bil prikazan 17723 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Model–view–controller

arhitektura MVC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 6:11 p.m.

Model–view–controller

arhitektura MVC


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9861 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Model–view–viewmodel

arhitektura MVVM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 6:13 p.m.

Model–view–viewmodel

arhitektura MVVM


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9889 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

MVVM

arhitektura MVVM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Erik Ušaj
April 28, 2016, 6:13 p.m.

MVVM

arhitektura MVVM


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 9752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

neural network architecture

arhitektura nevronske mreže

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

neural network architecture

arhitektura nevronske mreže


Zapis je bil prikazan 16984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ISA, Industry Standard Architecture

arhitektura po industrijskem standardu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 2:03 p.m.

ISA, Industry Standard Architecture

arhitektura po industrijskem standardu


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ISA

ISA


Zapis je bil prikazan 16888 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

CORBA, Common Object Request Broker Architecture

arhitektura posrednikov zahtev skupnih objektov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 1:38 p.m.

CORBA, Common Object Request Broker Architecture

arhitektura posrednikov zahtev skupnih objektov


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

CORBA, Common Object Request Broker Architecture

CORBA ?


Zapis je bil prikazan 17833 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

static dataflow architecture

arhitektura statičnega pretakanja podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

static dataflow architecture

arhitektura statičnega pretakanja podatkov


Zapis je bil prikazan 17252 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

direct execution architecture

arhitektura za neposredno izvajanje, arhitektura za direktno izvajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

direct execution architecture

arhitektura za neposredno izvajanje, arhitektura za direktno izvajanje


Zapis je bil prikazan 17741 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

architectural design

arhitekturno snovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

architectural design

arhitekturno snovanje


Zapis je bil prikazan 18052 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

archive

arhiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
D