reference tree

referenčno drevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reference tree

referenčno drevo


Zapis je bil prikazan 17376 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

referential integrity

sklicevalna pristnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 2:07 p.m.

referential integrity

sklicevalna pristnost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

referential integrity

sklicevalna celovitost


Zapis je bil prikazan 23012 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

referential transparency

referenčna transparentnost, sklicevalna preglednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

referential transparency

referenčna transparentnost, sklicevalna preglednost


Zapis je bil prikazan 17524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reflexive closure

refleksivno zaprtje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reflexive closure

refleksivno zaprtje


Zapis je bil prikazan 17521 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reflexive relation

povrnitveno razmerje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:48 p.m.

reflexive relation

povrnitveno razmerje


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:48 p.m.

reflexive relation

povrnitveno razmerje


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:28 p.m.

reflexive relation

povrnitvena pot


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:27 p.m.

reflexive relation

povrnitvena razdalja


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reflexive relation

refleksivna relacija


Zapis je bil prikazan 17185 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reflexivity

povratnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:40 a.m.

reflexivity

povratnost


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reflexivity

povratnost, refleksivnost


Zapis je bil prikazan 18143 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reformat

ponovno formatiranje, ponovno oblikovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

reformat

ponovno formatiranje, ponovno oblikovanje


Zapis je bil prikazan 18139 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh buffer

osveževalni medpomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:12 a.m.

refresh buffer

osveževalni medpomnilnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh buffer

osveževalni izravnalnik


Zapis je bil prikazan 19940 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh display

osveževalni zaslon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh display

osveževalni zaslon


Zapis je bil prikazan 19890 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh frequency

frekvenca osveževanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh frequency

frekvenca osveževanja


Zapis je bil prikazan 18752 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refresh, regenerate

osvežiti, obnoviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refresh, regenerate

osvežiti, obnoviti


Zapis je bil prikazan 19879 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refutation

zavrnitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refutation

zavrnitev


Zapis je bil prikazan 21795 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refutation procedure

zavrnitveni postopek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 15, 2018, 1:12 p.m.

refutation procedure

zavrnitveni postopek


Boštjan Mejak
Feb. 15, 2018, 1:11 p.m.

refutation procedure

postopek zavrnitve


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refutation procedure

algoritem zavrnitve


Zapis je bil prikazan 21428 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refutation system

sistem zavrnitve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refutation system

sistem zavrnitve


Zapis je bil prikazan 23028 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

refutation tree

zavrnitveno drevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

refutation tree

zavrnitveno drevo


Zapis je bil prikazan 21869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regenerate, refresh

osvežiti, obnoviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regenerate, refresh

osvežiti, obnoviti


Zapis je bil prikazan 19826 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regeneration

regeneracija, obnavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regeneration

regeneracija, obnavljanje


Zapis je bil prikazan 17543 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regenerative memory

regenerativni pomnilnik, obnovljivi pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regenerative memory

regenerativni pomnilnik, obnovljivi pomnilnik


Zapis je bil prikazan 17499 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regenerative read, read and restore cycle

regenerativno branje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regenerative read, read and restore cycle

regenerativno branje


Zapis je bil prikazan 17514 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

region

regija, področje, cona

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

region

regija, področje, cona


Zapis je bil prikazan 17322 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

region adjacency graph

graf sosednosti regij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

region adjacency graph

graf sosednosti regij


Zapis je bil prikazan 16853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

region growing

rast regij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

region growing

rast regij


Zapis je bil prikazan 17444 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register

register, posebni del spomina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register

register, posebni del spomina


Zapis je bil prikazan 17413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register access

registrski dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register access

registrski dostop


Zapis je bil prikazan 17484 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register address

adresa registra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register address

adresa registra


Zapis je bil prikazan 19484 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register addressing

registrsko naslavljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register addressing

registrsko naslavljanje


Zapis je bil prikazan 17408 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register buffer

seznamniški medpomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 2, 2018, 12:04 a.m.

register buffer

seznamniški medpomnilnik


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:23 a.m.

register buffer

seznamski medpomnilnik


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:21 a.m.

register buffer

medpomnilnik seznama


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register buffer

vmesni pomnilnik registra


Zapis je bil prikazan 20642 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register cell design

načrtovanje registrskih celic

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register cell design

načrtovanje registrskih celic


Zapis je bil prikazan 17969 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register file

seznamniška podatkovnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 2, 2018, 12:04 a.m.

register file

seznamniška podatkovnica


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register file

datoteka zabeležb


Zapis je bil prikazan 20714 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register optimization

optimizacija registrov, registrska optimizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register optimization

optimizacija registrov, registrska optimizacija


Zapis je bil prikazan 19826 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register signal

registrski signal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register signal

registrski signal


Zapis je bil prikazan 17420 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register signalling

registrska signalizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register signalling

registrska signalizacija


Zapis je bil prikazan 17373 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

register window

okno seznamnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 20, 2018, 6:52 a.m.

register window

okno seznamnika


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

register window

okno registra


Zapis je bil prikazan 19940 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

registration

včlanitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 23, 2018, 11:59 a.m.

registration

včlanitev


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

registration

registracija


Zapis je bil prikazan 16989 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

registry

register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

registry

register


Zapis je bil prikazan 17409 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

registry key

registrski ključ

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

registry key

registrski ključ


Zapis je bil prikazan 17540 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regression

regresija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regression

regresija


Zapis je bil prikazan 17413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regression analysis

regresijska analiza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regression analysis

regresijska analiza


Zapis je bil prikazan 17737 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regression software testing

regresijsko preskušanje programja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regression software testing

regresijsko preskušanje programja


Zapis je bil prikazan 17549 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regression testing

regresijski preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regression testing

regresijski preskus


Zapis je bil prikazan 17423 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regression trees

regresijska drevesa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regression trees

regresijska drevesa


Zapis je bil prikazan 17477 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regular expression

regularni izraz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regular expression

regularni izraz


Zapis je bil prikazan 17589 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regular grammar

regularna slovnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regular grammar

regularna slovnica


Zapis je bil prikazan 17564 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regular graph

navadni količinokaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 12, 2018, 9:51 p.m.

regular graph

navadni količinokaz


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regular graph

regularni graf


Zapis je bil prikazan 17339 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regular language, regular set, rational language

navadni jezik, navadni niz, razumni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 1:39 a.m.

regular language, regular set, rational language

navadni jezik, navadni niz, razumni jezik


Boštjan Mejak
Feb. 9, 2018, 1:39 a.m.

regular language, regular set, rational language

navadni jezik, navadni niz, razumen jezik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regular language, regular set, rational language

regularni jezik


Zapis je bil prikazan 17321 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regular representation

regularna predstavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regular representation

regularna predstavitev


Zapis je bil prikazan 17437 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regular set, regular language, rational language

regularni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regular set, regular language, rational language

regularni jezik


Zapis je bil prikazan 17551 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regularization

regularizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regularization

regularizacija


Zapis je bil prikazan 17595 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

regulating amplifier

regulacijski ojačevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

regulating amplifier

regulacijski ojačevalnik


Zapis je bil prikazan 17441 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

reinforcement learning

vzpodbujevalno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Sept. 30, 2009, 12:47 p.m.

reinforcement learning

vzpodbujevalno učenje


Zapis je bil prikazan 17422 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe