routine test

rutinski preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

routine test

rutinski preskus


Zapis je bil prikazan 16821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

routine tester

rutinski preskuševalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

routine tester

rutinski preskuševalnik


Zapis je bil prikazan 16831 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

routing

povezovanje, usmerjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

routing

povezovanje, usmerjanje


Zapis je bil prikazan 17284 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

routing network

usmerjevalno mrežje, omrežje z usmerjanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

routing network

usmerjevalno mrežje, omrežje z usmerjanjem


Zapis je bil prikazan 20789 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

routing table

tabela usmerjanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

routing table

tabela usmerjanja


Zapis je bil prikazan 20430 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

row

vrstica, niz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

row

vrstica, niz


Zapis je bil prikazan 16684 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

row fuse

varovalka vrste

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

row fuse

varovalka vrste


Zapis je bil prikazan 16801 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

row-major order

vrstična urejenost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

row-major order

vrstična urejenost


Zapis je bil prikazan 16737 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RPC

RPC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RPC

RPC


Zapis je bil prikazan 16797 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RPN, reverse Polish notation, postfix notation, suffix notation

obrnjeni zapis, postfiksni zapis, pozapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RPN, reverse Polish notation, postfix notation, suffix notation

obrnjeni zapis, postfiksni zapis, pozapis


Zapis je bil prikazan 19441 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RR scheduling, round robin scheduling

razvrščanje s krožnim dodeljevanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RR scheduling, round robin scheduling

razvrščanje s krožnim dodeljevanjem


Zapis je bil prikazan 16828 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS flip-flop

flip-flop RS, reset/set bistabilno vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 8:50 a.m.

RS flip-flop

flip-flop RS, reset/set bistabilno vezje


Zapis je bil prikazan 17976 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS-232

RS-232

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RS-232

RS-232


Zapis je bil prikazan 16772 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS-422

RS-422

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RS-422

RS-422


Zapis je bil prikazan 16810 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS-422/423/449 standards

standardi RS-422, RS-423, RS-449

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RS-422/423/449 standards

standardi RS-422, RS-423, RS-449


Zapis je bil prikazan 21783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS-423

RS-423

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RS-423

RS-423


Zapis je bil prikazan 16713 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS-449

RS-449

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RS-449

RS-449


Zapis je bil prikazan 16709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RS232 interface

vmesnik RS232

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RS232 interface

vmesnik RS232


Zapis je bil prikazan 16865 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RSA

RSA

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RSA

RSA


Zapis je bil prikazan 16846 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RSI

RSI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RSI

RSI


Zapis je bil prikazan 16702 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RSL

RSL

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RSL

RSL


Zapis je bil prikazan 16852 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RSS feed

vir RSS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
Dec. 15, 2009, 8:40 a.m.

RSS feed

vir RSS


Boštjan Kaluža
Oct. 26, 2009, 10:32 a.m.

RSS feed

RSS vir


Zapis je bil prikazan 17034 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RTF

RTF

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RTF

RTF


Zapis je bil prikazan 16800 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RTL

RTL

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RTL

RTL


Zapis je bil prikazan 16966 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

RTL, resistor-transistor logic

uporovno-tranzistorska logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

RTL, resistor-transistor logic

uporovno-tranzistorska logika


Zapis je bil prikazan 20906 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rule

pravilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rule

pravilo


Zapis je bil prikazan 17300 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rule induction

indukcija pravil, učenje pravil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rule induction

indukcija pravil, učenje pravil


Zapis je bil prikazan 17007 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rule learning

učenje pravil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 11:12 a.m.

rule learning

učenje pravil


Zapis je bil prikazan 20500 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rule of inference

pravilo sklepanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rule of inference

pravilo sklepanja


Zapis je bil prikazan 17320 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

rule-based system

sistem pravil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

rule-based system

sistem pravil


Zapis je bil prikazan 21895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ruled surface

premonosna ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ruled surface

premonosna ploskev


Zapis je bil prikazan 17367 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ruler

ravnilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ruler

ravnilo


Zapis je bil prikazan 16903 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run

zagon, tek, izvrševanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run

zagon, tek, izvrševanje


Zapis je bil prikazan 20776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run length encoding codec

kodek za verižno kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run length encoding codec

kodek za verižno kodiranje


Zapis je bil prikazan 18241 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run time, execution time

čas izvajanja, izvajalni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run time, execution time

čas izvajanja, izvajalni čas


Zapis je bil prikazan 22576 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run-length encoding

verižno kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run-length encoding

verižno kodiranje


Zapis je bil prikazan 16914 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run-length limited

omejena dolžina verige

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run-length limited

omejena dolžina verige


Zapis je bil prikazan 19259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run-time error

napaka med izvajanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run-time error

napaka med izvajanjem


Zapis je bil prikazan 17352 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run-time library

knjižnica podprogramov, izvajalna knjižnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run-time library

knjižnica podprogramov, izvajalna knjižnica


Zapis je bil prikazan 18344 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

run-time, running time

čas trajanja obdelave, čas izvajanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

run-time, running time

čas trajanja obdelave, čas izvajanja


Zapis je bil prikazan 22612 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Runge-Kutta method

metoda Runge-Kutta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Runge-Kutta method

metoda Runge-Kutta


Zapis je bil prikazan 16323 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

runnability

izvedljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

runnability

izvedljivost


Zapis je bil prikazan 16913 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

running check

tekoče preverjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

running check

tekoče preverjanje


Zapis je bil prikazan 20182 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

running key cipher

šifra s tekočim ključem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

running key cipher

šifra s tekočim ključem


Zapis je bil prikazan 21320 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

running process

delujoči proces, tekoči proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

running process

delujoči proces, tekoči proces


Zapis je bil prikazan 17412 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

running, active

delujoč, tekoč, aktiven

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

running, active

delujoč, tekoč, aktiven


Zapis je bil prikazan 17331 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

runtime

izvajalnik kode

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

runtime

izvajalnik kode


Zapis je bil prikazan 16952 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

runtime compression

sprotno stiskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

runtime compression

sprotno stiskanje


Zapis je bil prikazan 21799 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

runtime environment

izvajalnik kode, izvajalno okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Oct. 20, 2009, 4:07 p.m.

runtime environment

izvajalnik kode, izvajalno okolje


Boštjan Kaluža
Oct. 20, 2009, 2:52 p.m.

runtime environment

izvajalnik kode


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

runtime evironment

izvajalnik kode


Zapis je bil prikazan 17342 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Russell's paradox

Russellov paradoks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Russell's paradox

Russellov paradoks


Zapis je bil prikazan 17004 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe