OBC, on-board controller

pridruženi krmilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OBC, on-board controller

pridruženi krmilnik


Zapis je bil prikazan 14889 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Oberon

oberon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Oberon

oberon


Zapis je bil prikazan 16905 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Oberon-2

oberon-2

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Oberon-2

oberon-2


Zapis je bil prikazan 16843 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object

predmet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:38 p.m.

object

predmet


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:37 p.m.

object

stvar


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object

objekt, predmet, stvar


Zapis je bil prikazan 15502 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object aggregation

sestavljanje predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object aggregation

sestavljanje predmeta


Zapis je bil prikazan 18853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object architecture, object-oriented architecture

objektna arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object architecture, object-oriented architecture

objektna arhitektura


Zapis je bil prikazan 17056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object class

razred predmeta, razred objektov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object class

razred predmeta, razred objektov


Zapis je bil prikazan 14641 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object code

prevedeni program, objektna koda, strojna koda, program v strojnem jeziku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object code

prevedeni program, objektna koda, strojna koda, program v strojnem jeziku


Zapis je bil prikazan 15683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object coding

pisanje programa v strojnem jeziku

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object coding

pisanje programa v strojnem jeziku


Zapis je bil prikazan 14770 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object computer

izvajalni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object computer

izvajalni računalnik


Zapis je bil prikazan 14787 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object container

vsebnik predmetov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object container

vsebnik predmetov


Zapis je bil prikazan 14612 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object database

predmetna zbirka podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object database

predmetna zbirka podatkov


Zapis je bil prikazan 14827 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object detection

detekcija objektov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 28, 2011, 3:54 p.m.

object detection

detekcija objektov


Zapis je bil prikazan 14986 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object encapsulation

obdajanje predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 6, 2018, 3:39 p.m.

object encapsulation

obdajanje predmeta


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object encapsulation

ovijanje predmeta


Zapis je bil prikazan 16990 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object entry

vhod za objekt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object entry

vhod za objekt


Zapis je bil prikazan 14512 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object focus

žarisce predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object focus

žarisce predmeta


Zapis je bil prikazan 18104 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object frame

okvir predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object frame

okvir predmeta


Zapis je bil prikazan 17032 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object identifier

identifikator predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object identifier

identifikator predmeta


Zapis je bil prikazan 14719 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object instance

primerek predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object instance

primerek predmeta


Zapis je bil prikazan 14825 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object language

objektni jezik, strojni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object language

objektni jezik, strojni jezik


Zapis je bil prikazan 16876 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object linking and embedding

predmetno povezovanje in vdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object linking and embedding

predmetno povezovanje in vdelava


Zapis je bil prikazan 14841 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object oriented

objektno usmerjen, predmetno usmerjen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object oriented

objektno usmerjen, predmetno usmerjen


Zapis je bil prikazan 16839 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object oriented language

predmetni jezik, objektno usmerjen jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object oriented language

predmetni jezik, objektno usmerjen jezik


Zapis je bil prikazan 14902 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object oriented programming

objektno programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
April 8, 2011, 5:32 p.m.

object oriented programming

objektno programiranje


Zapis je bil prikazan 16872 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object polymorphism

mnogoličnost predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object polymorphism

mnogoličnost predmeta


Zapis je bil prikazan 13802 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object program

objektni program, strojni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object program

objektni program, strojni program


Zapis je bil prikazan 16857 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object property

lastnost predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object property

lastnost predmeta


Zapis je bil prikazan 13634 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object recognition

razpoznava objektov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object recognition

razpoznava objektov


Zapis je bil prikazan 14669 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object rotation

sukanje predmeta, rotacija predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object rotation

sukanje predmeta, rotacija predmeta


Zapis je bil prikazan 18838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object segmentation

segmentacija objektov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 10:37 a.m.

object segmentation

segmentacija objektov


Zapis je bil prikazan 18654 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object tracking

sledenje objektom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:54 p.m.

object tracking

sledenje objektom


Zapis je bil prikazan 18776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object translation

translacija predmeta, premik predmeta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object translation

translacija predmeta, premik predmeta


Zapis je bil prikazan 18040 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-centered representation

objektno osredotočena predstavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-centered representation

objektno osredotočena predstavitev


Zapis je bil prikazan 16812 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented architecture, object architecture

objektna arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented architecture, object architecture

objektna arhitektura


Zapis je bil prikazan 16886 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented database

objektno usmerjena baza podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented database

objektno usmerjena baza podatkov


Zapis je bil prikazan 17088 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented environment

objektno usmerjeno okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented environment

objektno usmerjeno okolje


Zapis je bil prikazan 16867 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented graphics

predmetna grafika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented graphics

predmetna grafika


Zapis je bil prikazan 14887 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented language

objektno usmerjeni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented language

objektno usmerjeni jezik


Zapis je bil prikazan 16820 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented paradigm

objektno usmerjena paradigma

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented paradigm

objektno usmerjena paradigma


Zapis je bil prikazan 16836 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented programming, OOP

predmetno programiranje, objektno usmerjeno programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented programming, OOP

predmetno programiranje, objektno usmerjeno programiranje


Zapis je bil prikazan 14976 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-oriented, OO

predmeten, OO

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-oriented, OO

predmeten, OO


Zapis je bil prikazan 14761 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-relational database

predmetno relacijska zbirka podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

object-relational database

predmetno relacijska zbirka podatkov


Zapis je bil prikazan 14893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

object-relational mapping

objektno-relacijsko preslikovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
April 8, 2011, 5:36 p.m.

object-relational mapping

objektno-relacijsko preslikovanje


Zapis je bil prikazan 16936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

oblique projection

poševna projekcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

oblique projection

poševna projekcija


Zapis je bil prikazan 15118 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

observable

zaznaven, opazen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

observable

zaznaven, opazen


Zapis je bil prikazan 18114 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

observation

opazovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

observation

opazovanje


Zapis je bil prikazan 16753 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

observation circuit

opazovalno vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

observation circuit

opazovalno vezje


Zapis je bil prikazan 16925 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

observed population

opazovana populacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

observed population

opazovana populacija


Zapis je bil prikazan 16832 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

observed value

opazovana vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

observed value

opazovana vrednost


Zapis je bil prikazan 16873 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

observer motion

gibanje opazovalca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

observer motion

gibanje opazovalca


Zapis je bil prikazan 14120 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OC02

OC02

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OC02

OC02


Zapis je bil prikazan 16792 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Occam

occam (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Occam

occam (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 16934 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

occlusion

zapora

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 2, 2018, 12:02 a.m.

occlusion

zapora


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

occlusion

zapiranje dostopa


Zapis je bil prikazan 18246 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

occupancy detector

detektor zasedenosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

occupancy detector

detektor zasedenosti


Zapis je bil prikazan 15049 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

occupancy indicator

indikator zasedenosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

occupancy indicator

indikator zasedenosti


Zapis je bil prikazan 14780 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

occurs check

testiranje pojavitve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

occurs check

testiranje pojavitve


Zapis je bil prikazan 17986 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

octal

oktalni, osmiški

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

octal

oktalni, osmiški


Zapis je bil prikazan 16855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

octal code

osmiška koda z osmimi znaki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

octal code

osmiška koda z osmimi znaki


Zapis je bil prikazan 16749 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

octal digit

osmiška cifra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

octal digit

osmiška cifra


Zapis je bil prikazan 16885 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

octal notation

osmiški zapis števila, oktalni zapis števila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

octal notation

osmiški zapis števila, oktalni zapis števila


Zapis je bil prikazan 17099 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

octet, byte, B

zlog, znak, oktet, bajt, grupa osmih elementov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

octet, byte, B

zlog, znak, oktet, bajt, grupa osmih elementov


Zapis je bil prikazan 18274 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

octree

osmiško drevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

octree

osmiško drevo


Zapis je bil prikazan 17024 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ODBC

ODBC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ODBC

ODBC


Zapis je bil prikazan 16819 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

odd

neparen, lih

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

odd

neparen, lih


Zapis je bil prikazan 15078 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

odd parity

liha parnost, neparnost, lihost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

odd parity

liha parnost, neparnost, lihost


Zapis je bil prikazan 13678 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

odd parity check

preizkus neparnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

odd parity check

preizkus neparnosti


Zapis je bil prikazan 14853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

odd-even check, parity check

preverjanje parnosti, nadzor parnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

odd-even check, parity check

preverjanje parnosti, nadzor parnosti


Zapis je bil prikazan 14838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ODP, open distributed processing

odprta porazdeljena obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ODP, open distributed processing

odprta porazdeljena obdelava


Zapis je bil prikazan 16831 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OEM Preinstallation Kit, OPK

prednamestitveni komplet OEM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OEM Preinstallation Kit, OPK

prednamestitveni komplet OEM


Zapis je bil prikazan 14921 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OFDM

ortogonalno frekvenčno multipleksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:57 a.m.

OFDM

ortogonalno frekvenčno multipleksiranje


Zapis je bil prikazan 16677 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off state

stanje izklopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

off state

stanje izklopa


Zapis je bil prikazan 18793 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-by-one error

napaka za enoto, OBOE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
April 8, 2016, 8:08 a.m.

off-by-one error

napaka za enoto, OBOE


Jani Melik
April 8, 2016, 8:07 a.m.

off-by-one error

napaka za enoto


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 8863 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-hook line

zaseženi vod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

off-hook line

zaseženi vod


Zapis je bil prikazan 18158 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-hook, hook-off

dvig (slušalke)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

off-hook, hook-off

dvig (slušalke)


Zapis je bil prikazan 15099 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-line backup

mrzlo arhiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

off-line backup

mrzlo arhiviranje


Zapis je bil prikazan 13919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-line mode

odključni način

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

off-line mode

odključni način


Zapis je bil prikazan 16850 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-state (high impedance) output current

izhodni tok tretjega stanja ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

off-state (high impedance) output current

izhodni tok tretjega stanja ?


Zapis je bil prikazan 14823 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

off-the-shelf software

paketna programska oprema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:58 a.m.

off-the-shelf software

paketna programska oprema


Zapis je bil prikazan 14776 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

offering signal

signal vstopa v zvezo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

offering signal

signal vstopa v zvezo


Zapis je bil prikazan 18811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

office automation

pisarniško posamodejništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
March 15, 2018, 11:27 p.m.

office automation

pisarniško posamodejništvo


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

office automation

avtomatizacija pisarn, avtomatizacija pisarniškega poslovanja


Zapis je bil prikazan 15514 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

official standard

uradni standard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

official standard

uradni standard


Zapis je bil prikazan 18512 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

offline

ni na liniji, odklopljen, brez povezave, posredno priključen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

offline

ni na liniji, odklopljen, brez povezave, posredno priključen


Zapis je bil prikazan 15163 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

offline robot programming

predhodno programiranje robotov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

offline robot programming

predhodno programiranje robotov


Zapis je bil prikazan 14838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

offset

odmik, oddaljenost, premik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

offset

odmik, oddaljenost, premik


Zapis je bil prikazan 16895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

offspring, child, son

naslednik, potomec, otrok, sin

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

offspring, child, son

naslednik, potomec, otrok, sin


Zapis je bil prikazan 15211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OGSA, open grid services architecture

odprta ogrodna storitvena arhitektura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 11:23 a.m.

OGSA, open grid services architecture

odprta ogrodna storitvena arhitektura


Zapis je bil prikazan 16829 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ohm resistance

upornost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ohm resistance

upornost


Zapis je bil prikazan 18598 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OLAP cube

kocka OLAP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:21 a.m.

OLAP cube

kocka OLAP


Zapis je bil prikazan 15851 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OLAP, online analytical processing

spletno razčlenitveno obdelovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
June 28, 2018, 8:51 a.m.

OLAP, online analytical processing

spletno razčlenitveno obdelovanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OLAP, online analytical processing

sprotna analitska obdelava, sprotna analiticna obdelava


Zapis je bil prikazan 19070 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OLCP

OLCP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OLCP

OLCP


Zapis je bil prikazan 16847 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OLE object

predmet OLE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OLE object

predmet OLE


Zapis je bil prikazan 14824 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OLTP, online transaction processing

sprotno obdelovanje transakcij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OLTP, online transaction processing

sprotno obdelovanje transakcij


Zapis je bil prikazan 19104 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Omega network

mreža Omega

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Omega network

mreža Omega


Zapis je bil prikazan 13875 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OMR, optical mark reading, mark reading, mark scanning

branje znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OMR, optical mark reading, mark reading, mark scanning

branje znakov


Zapis je bil prikazan 15541 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on earth

ozemljen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on earth

ozemljen


Zapis je bil prikazan 16876 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on site

pri montaži, na objektu, na terenu, na strani

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on site

pri montaži, na objektu, na terenu, na strani


Zapis je bil prikazan 14806 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on site

na spletišču

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 11:14 a.m.

on site

na spletišču


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on site

pri montaži, na objektu, na terenu


Zapis je bil prikazan 15477 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on state

stanje vklopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on state

stanje vklopa


Zapis je bil prikazan 18823 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on the other hand

drugače

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:54 p.m.

on the other hand

drugače


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 12:54 p.m.

on the other hand

po drugi strani


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on the other hand

po drugi plati


Zapis je bil prikazan 15304 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-demand audio

avdio na zahtevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-demand audio

avdio na zahtevo


Zapis je bil prikazan 16713 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-demand program

program na zahtevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-demand program

program na zahtevo


Zapis je bil prikazan 14931 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-demand transfer

prenos na zahtevo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-demand transfer

prenos na zahtevo


Zapis je bil prikazan 14764 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-hook line

nezaseženi vod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-hook line

nezaseženi vod


Zapis je bil prikazan 15046 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-hook, hook-on

polog (slušalke)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-hook, hook-on

polog (slušalke)


Zapis je bil prikazan 14796 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line application

priključni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line application

priključni program


Zapis je bil prikazan 14893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line backup

toplo arhiviranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line backup

toplo arhiviranje


Zapis je bil prikazan 17999 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line complex processing

sprotno obdelovanje zapletenih podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line complex processing

sprotno obdelovanje zapletenih podatkov


Zapis je bil prikazan 18834 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line glossary

zaslonski besednjak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line glossary

zaslonski besednjak


Zapis je bil prikazan 18103 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line help

zaslonska pomoč, zaslonska pomoč

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line help

zaslonska pomoč, zaslonska pomoč


Zapis je bil prikazan 18211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line mode

priključni način

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line mode

priključni način


Zapis je bil prikazan 14733 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line processing

sprotna obdelava, priključna obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line processing

sprotna obdelava, priključna obdelava


Zapis je bil prikazan 18869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line robot programming

sprotno programiranje robotov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line robot programming

sprotno programiranje robotov


Zapis je bil prikazan 18963 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line service

priključna storitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line service

priključna storitev


Zapis je bil prikazan 14744 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line service provider

ponudnik priključnih storitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line service provider

ponudnik priključnih storitev


Zapis je bil prikazan 14879 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line testing

sprotno preskušanje med obratovanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line testing

sprotno preskušanje med obratovanjem


Zapis je bil prikazan 18859 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-line, online

na liniji, priključen, neposredno priključen, povezan

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-line, online

na liniji, priključen, neposredno priključen, povezan


Zapis je bil prikazan 15098 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-off

vklop-izklop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-off

vklop-izklop


Zapis je bil prikazan 14464 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-site e-mail

pisarniška elektronska pošta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-site e-mail

pisarniška elektronska pošta


Zapis je bil prikazan 14783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-site service

servis na domu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-site service

servis na domu


Zapis je bil prikazan 18921 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

on-the-fly error recovery

odpravljanje napak med delovanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

on-the-fly error recovery

odpravljanje napak med delovanjem


Zapis je bil prikazan 16890 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one address

enoadresni, enonaslovni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one address

enoadresni, enonaslovni


Zapis je bil prikazan 21431 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-key cryptography

simetrična kriptografija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-key cryptography

simetrična kriptografija


Zapis je bil prikazan 19036 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-level

enonivojski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-level

enonivojski


Zapis je bil prikazan 21263 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-level store

enonivojski pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-level store

enonivojski pomnilnik


Zapis je bil prikazan 21251 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-pass program

enoprehodni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-pass program

enoprehodni program


Zapis je bil prikazan 21473 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-shot problem

problem z enim primerom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Nov. 15, 2020, 4:02 p.m.

one-shot problem

problem z enim primerom


Zapis je bil prikazan 2862 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-shot, monostable

monostabilen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-shot, monostable

monostabilen


Zapis je bil prikazan 13831 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-time pad

enkratna prevleka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-time pad

enkratna prevleka


Zapis je bil prikazan 21404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-to-one function, bijection

bijekcija, bijektivna preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-to-one function, bijection

bijekcija, bijektivna preslikava


Zapis je bil prikazan 15439 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-way communication

enosmerna komunikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-way communication

enosmerna komunikacija


Zapis je bil prikazan 21542 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-way function

enosmerna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-way function

enosmerna funkcija


Zapis je bil prikazan 21396 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one-way trust

enostransko zaupanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one-way trust

enostransko zaupanje


Zapis je bil prikazan 21319 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

one's complement

eniški komplement

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

one's complement

eniški komplement


Zapis je bil prikazan 21760 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

onepass CD writing

pisanje vse plošče CD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

onepass CD writing

pisanje vse plošče CD


Zapis je bil prikazan 14726 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

online banking, internet banking

spletno bančništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
June 3, 2011, 8:02 p.m.

online banking, internet banking

spletno bančništvo


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 18761 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ONP, Open Networking Provision

klavzula o odprtih mrežah

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ONP, Open Networking Provision

klavzula o odprtih mrežah


Zapis je bil prikazan 16056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

onto function, surjection

surjekcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

onto function, surjection

surjekcija


Zapis je bil prikazan 18869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ontology

ontologija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ontology

ontologija


Zapis je bil prikazan 16997 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OOP, object-oriented programming

objektno usmerjeno programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

OOP, object-oriented programming

objektno usmerjeno programiranje


Zapis je bil prikazan 17096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

op-amp, operational amplifier

operacijski ojačevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

op-amp, operational amplifier

operacijski ojačevalnik


Zapis je bil prikazan 17093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

opcode, operation code

operacijska koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:06 a.m.

opcode, operation code

operacijska koda


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

op code, operation code

operacijska koda


Zapis je bil prikazan 16986 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open

instrukcija oken, odpiranje datotek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open

instrukcija oken, odpiranje datotek


Zapis je bil prikazan 14699 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open architecture

odprta zgradba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open architecture

odprta zgradba


Zapis je bil prikazan 16915 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open database connectivity

odprta povezljivost z zbirkami podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open database connectivity

odprta povezljivost z zbirkami podatkov


Zapis je bil prikazan 17041 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open distributed processing, ODP

odprta porazdeljena obdelava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open distributed processing, ODP

odprta porazdeljena obdelava


Zapis je bil prikazan 16783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open grid service architecture, OGSA

odprta sestava omrežnih storitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 25, 2018, 8:48 p.m.

open grid service architecture, OGSA

odprta sestava omrežnih storitev


Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:23 p.m.

open grid service architecture, OGSA

odprta arhitektura omrežnih storitev


Zapis je bil prikazan 16716 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open learning

odprto izobraževanje, izobraževanje odprtih vrat

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open learning

odprto izobraževanje, izobraževanje odprtih vrat


Zapis je bil prikazan 16862 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Open Networking Provision, ONP

klavzula o odprtih mrežah

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Open Networking Provision, ONP

klavzula o odprtih mrežah


Zapis je bil prikazan 16088 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open shop

odprti pristop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open shop

odprti pristop


Zapis je bil prikazan 17009 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Open software foundation

Združenje za odprto programje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Open software foundation

Združenje za odprto programje


Zapis je bil prikazan 18212 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open source

odprtokoden

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
Feb. 24, 2011, 3:31 p.m.

open source

odprtokoden


Zapis je bil prikazan 16676 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open source

odprti vir

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 26, 2018, 9:06 p.m.

open source

odprti vir


Matjaž Gams
Feb. 24, 2011, 3:30 p.m.

open-source

odprtokoden


Zapis je bil prikazan 16721 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open system

odprti sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open system

odprti sistem


Zapis je bil prikazan 16859 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Open system foundation

Zdruzenje za odprte sisteme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Open system foundation

Zdruzenje za odprte sisteme


Zapis je bil prikazan 18180 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open system interconnection, OSI

Skupina za povezovanje odprtih sistemov, povezani odprti sistemi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open system interconnection, OSI

Skupina za povezovanje odprtih sistemov, povezani odprti sistemi


Zapis je bil prikazan 18843 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Open Systems Interconnection model (OSI model)

Model odprtega sistema za povezovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Gregor Cimerman
Dec. 3, 2017, 10:12 a.m.

Open Systems Interconnection model (OSI model)

Model odprtega sistema za povezovanje


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 6472 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open-collector device

naprava z odprtim zbiralnikom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Oct. 21, 2018, 8:57 a.m.

open-collector device

naprava z odprtim zbiralnikom


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open-collector device

naprava z odprtim kolektorjem


Zapis je bil prikazan 15321 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

open-world assumption

domneva odprtega sveta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Oct. 20, 2018, 10:36 p.m.

open-world assumption

domneva odprtega sveta


Boštjan Mejak
Oct. 20, 2018, 10:36 p.m.

open-world assumption

domneva odprtega sveta


Boštjan Mejak
Oct. 20, 2018, 10:36 p.m.

open-world assumption

domneva odprtega sveta


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

open world assumption

predpostavka odprtega sveta


Zapis je bil prikazan 15457 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

OpenGL, open graphic library

nizko nivojska grafična knjižnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 30, 2011, 10:02 a.m.

OpenGL, open graphic library

nizko nivojska grafična knjižnica


Zapis je bil prikazan 14952 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operand

operand

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operand

operand


Zapis je bil prikazan 16917 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operand decomposition

dekompozicija operandov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 17, 2011, 10:47 a.m.

operand decomposition

dekompozicija operandov


Zapis je bil prikazan 14923 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operand part

operandni zlog

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operand part

operandni zlog


Zapis je bil prikazan 16947 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating

operativni, delovni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating

operativni, delovni


Zapis je bil prikazan 16855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating code

operacijska koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating code

operacijska koda


Zapis je bil prikazan 16877 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating environment

operacijsko okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating environment

operacijsko okolje


Zapis je bil prikazan 16965 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating instruction

navodilo za delo, navodilo za uporabo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating instruction

navodilo za delo, navodilo za uporabo


Zapis je bil prikazan 15317 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating language

operacijski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating language

operacijski jezik


Zapis je bil prikazan 16821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating mode

način delovanja stroja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating mode

način delovanja stroja


Zapis je bil prikazan 15278 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating part

operacijski del

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating part

operacijski del


Zapis je bil prikazan 16801 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating staff

osebje za upravljanje, upravno osebje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating staff

osebje za upravljanje, upravno osebje


Zapis je bil prikazan 16908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating system kernel

jedro operacijskega sistema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating system kernel

jedro operacijskega sistema


Zapis je bil prikazan 13093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating system nucleus

jedro operacijskega sistema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating system nucleus

jedro operacijskega sistema


Zapis je bil prikazan 13021 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating system, OS

operacijski sistem, OS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operating system, OS

operacijski sistem, OS


Zapis je bil prikazan 16858 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operating voltage (in a system)

obratovalna moč (v omrežju)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
Oct. 15, 2012, 7:12 a.m.

operating voltage (in a system)

obratovalna moč (v omrežju)


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 15887 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation

operacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation

operacija


Zapis je bil prikazan 16911 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation and maintenance phase

uporabna in vzdrževalna faza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation and maintenance phase

uporabna in vzdrževalna faza


Zapis je bil prikazan 18594 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation code, op code

delovna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 9:34 p.m.

operation code, op code

delovna koda


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation code, op code

operacijska koda


Zapis je bil prikazan 16136 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation part

polje operacijske kode

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation part

polje operacijske kode


Zapis je bil prikazan 14893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation register

operacijski register

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation register

operacijski register


Zapis je bil prikazan 16847 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation research analysis

operacijsko raziskovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation research analysis

operacijsko raziskovanje


Zapis je bil prikazan 16818 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operation set

seznam operacij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operation set

seznam operacij


Zapis je bil prikazan 18872 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operational amplifier, op-amp

operacijski ojačevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operational amplifier, op-amp

operacijski ojačevalnik


Zapis je bil prikazan 17093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operational process

postopek obdelave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Aug. 30, 2018, 10:33 p.m.

operational process

postopek obdelave


Maja Madarasi
March 14, 2011, 10:27 a.m.

operational process

operativni proces


Zapis je bil prikazan 15606 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operational reliability

operativna zanesljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operational reliability

operativna zanesljivost


Zapis je bil prikazan 16915 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operational research, operations research, OR

operacijske raziskave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operational research, operations research, OR

operacijske raziskave


Zapis je bil prikazan 16863 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operational semantics

operacijska semantika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operational semantics

operacijska semantika


Zapis je bil prikazan 16916 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operational testing, functional testing

funkcijski preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operational testing, functional testing

funkcijski preskus


Zapis je bil prikazan 16003 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operations and maintenance center

center za upravljanje in vzdrževanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operations and maintenance center

center za upravljanje in vzdrževanje


Zapis je bil prikazan 20149 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operations on sets

operacije nad množicami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operations on sets

operacije nad množicami


Zapis je bil prikazan 16908 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operator

operator (matematični)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operator

operator (matematični)


Zapis je bil prikazan 16886 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operator call

najava posredovalcu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operator call

najava posredovalcu


Zapis je bil prikazan 15138 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operator interference module, OIM

modul posredovalnih mest

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operator interference module, OIM

modul posredovalnih mest


Zapis je bil prikazan 13895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operator request job

naloge na zahtevo operatorja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operator request job

naloge na zahtevo operatorja


Zapis je bil prikazan 15202 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operator signal

signal posredovalca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operator signal

signal posredovalca


Zapis je bil prikazan 18961 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

operator's set

posredovalni aparat

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

operator's set

posredovalni aparat


Zapis je bil prikazan 14784 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

opponent theory

teorija nasprotnih barv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

opponent theory

teorija nasprotnih barv


Zapis je bil prikazan 18107 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical

optični, vizuelni, slikovni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical

optični, vizuelni, slikovni


Zapis je bil prikazan 16799 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical axis

optična os

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical axis

optična os


Zapis je bil prikazan 16926 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical cable

svetlobniški vodnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 12:37 p.m.

optical cable

svetlobniški vodnik


Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 12:27 p.m.

optical cable

svetlobni vodnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical cable

optični vodnik


Zapis je bil prikazan 17569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical character recognition, OCR

optično prepoznavanje znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical character recognition, OCR

optično prepoznavanje znakov


Zapis je bil prikazan 17061 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical disk

optični disk, optična plošča, laserska plošča

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical disk

optični disk, optična plošča, laserska plošča


Zapis je bil prikazan 16970 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical disk drive

optični diskovni pogon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical disk drive

optični diskovni pogon


Zapis je bil prikazan 16943 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical drive

optični pogon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič
Dec. 16, 2009, 8:34 a.m.

optical drive

optični pogon


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 17105 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical fibre

optično vlakno, optična nitka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical fibre

optično vlakno, optična nitka


Zapis je bil prikazan 16855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical fibre network

optično omrežje, svetlovodno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical fibre network

optično omrežje, svetlovodno omrežje


Zapis je bil prikazan 16968 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical flow

optični tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical flow

optični tok


Zapis je bil prikazan 16888 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical font

optična pisava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical font

optična pisava


Zapis je bil prikazan 16797 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical illusion

optična iluzija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical illusion

optična iluzija


Zapis je bil prikazan 16898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical mark reading, mark reading, mark scanning, OMR

branje znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical mark reading, mark reading, mark scanning, OMR

branje znakov


Zapis je bil prikazan 15464 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical mouse

svetlobnostni klikalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 29, 2018, 10:59 a.m.

optical mouse

svetlobnostni klikalnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical mouse

optična miska


Zapis je bil prikazan 17347 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical network

svetlobovodniško omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 27, 2018, 12:15 a.m.

optical network

svetlobovodniško omrežje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical network

optična mreža, svetlovodno omrežje


Zapis je bil prikazan 17450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

optical reader, scanner

optični čitalnik, optični bralnik, skener, pregledovalnik, otipalnik, otipovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

optical reader, scanner

optični čitalnik, optični bralnik, skener, pregledovalnik, otipalnik, otipovalnik


Zapis je bil prikazan 16974 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.