error data

podatki o zmotah

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error data

podatki o zmotah


Zapis je bil prikazan 16698 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error detecting code

koda za odkrivanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error detecting code

koda za odkrivanje napak


Zapis je bil prikazan 17216 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error detection

odkrivanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error detection

odkrivanje napak


Zapis je bil prikazan 18412 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error detection and correction

odkrivanje in popravljanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error detection and correction

odkrivanje in popravljanje napak


Zapis je bil prikazan 18296 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error diagnostics

diagnostika napak, pregled napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error diagnostics

diagnostika napak, pregled napak


Zapis je bil prikazan 16738 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error estimate

ocena napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error estimate

ocena napak


Zapis je bil prikazan 18253 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error handling

obdelava napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error handling

obdelava napak


Zapis je bil prikazan 18282 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error hopper

začasni pomnilnik napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error hopper

začasni pomnilnik napak


Zapis je bil prikazan 20311 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error interrupt

prekinitev zaradi napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error interrupt

prekinitev zaradi napake


Zapis je bil prikazan 16701 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error list

seznam napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 21, 2019, 1 a.m.

error list

seznam napak


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error list

seznam napak, lista napak


Zapis je bil prikazan 22240 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error management

obravnavanje napak, upravljanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error management

obravnavanje napak, upravljanje napak


Zapis je bil prikazan 18288 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error message

obvestilo o napaki, sporočilo o napaki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error message

obvestilo o napaki, sporočilo o napaki


Zapis je bil prikazan 18268 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error model

model zmot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error model

model zmot


Zapis je bil prikazan 15218 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error pathology

patologija napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 5:44 p.m.

error pathology

patologija napake


Zapis je bil prikazan 16662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error prediction

prognoza zmot, predvidljivost zmot, napoved zmot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error prediction

prognoza zmot, predvidljivost zmot, napoved zmot


Zapis je bil prikazan 16639 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error propagation

razširjanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error propagation

razširjanje napak


Zapis je bil prikazan 16028 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error protecting unit

enota za zaščito pred napakami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error protecting unit

enota za zaščito pred napakami


Zapis je bil prikazan 22623 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error protection

zaščita pred napakami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error protection

zaščita pred napakami


Zapis je bil prikazan 20241 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error rate

delež napak, pogostost napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error rate

delež napak, pogostost napak


Zapis je bil prikazan 16710 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error recovery

reševanje iz napak, okrevanje po napaki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error recovery

reševanje iz napak, okrevanje po napaki


Zapis je bil prikazan 16041 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error report

poročilo o napakah

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error report

poročilo o napakah


Zapis je bil prikazan 16712 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error routine

postopek ob nastanku napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error routine

postopek ob nastanku napake


Zapis je bil prikazan 16674 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error seeding, fault seeding, bug seeding

vnos napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:35 p.m.

error seeding, fault seeding, bug seeding

vnos napak


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error seeding, fault seeding, bug seeding

saditev zmot, sejanje zmot


Zapis je bil prikazan 18759 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error term

napačni člen, napačni termin, člen z napako

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error term

napačni člen, napačni termin, člen z napako


Zapis je bil prikazan 16558 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error trapping

lovljenje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error trapping

lovljenje napak


Zapis je bil prikazan 14809 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error-corrected data

podatki s popravljenimi napakami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error-corrected data

podatki s popravljenimi napakami


Zapis je bil prikazan 16860 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error-correcting code

koda za popravljanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error-correcting code

koda za popravljanje napak


Zapis je bil prikazan 17309 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error-correction routine

program za popravljanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error-correction routine

program za popravljanje napak


Zapis je bil prikazan 16709 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error-detecting and feedback system

sistem za odkrivanje napak s povratno zvezo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error-detecting and feedback system

sistem za odkrivanje napak s povratno zvezo


Zapis je bil prikazan 21645 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error-detecting code

koda za odkrivanje napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

error-detecting code

koda za odkrivanje napak


Zapis je bil prikazan 17279 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

error-event table

razpredelnica z dogodki napak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Feb. 20, 2018, 11:44 p.m.

error-event table

razpredelnica z dogodki napak


Maja Madarasi
March 17, 2011, 11:30 a.m.

error event table

tabela napak


Zapis je bil prikazan 19399 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Esc key

tipka Esc, ubežnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Esc key

tipka Esc, ubežnica


Zapis je bil prikazan 19600 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ESC, escape character, escape

ubežni znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ESC, escape character, escape

ubežni znak


Zapis je bil prikazan 19914 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

escape code

ubežna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

escape code

ubežna koda


Zapis je bil prikazan 19863 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

escape sequence

ubežna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

escape sequence

ubežna koda


Zapis je bil prikazan 19727 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

escrow agreement

pogodba o hrambi računalniške kode

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 16, 2011, 10:59 a.m.

escrow agreement

pogodba o hrambi računalniške kode


Zapis je bil prikazan 16616 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ESDI, enhanced small disk interface

izboljšani vmesnik za male naprave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 1, 2011, 4:19 p.m.

ESDI, enhanced small disk interface

izboljšani vmesnik za male naprave


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

enhanced small device interface

izboljšani vmesnik za male naprave


Zapis je bil prikazan 16121 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ESPRIT, European Strategic Program on Research in Information Technology

Evropski strateški program za raziskave na področju informacijske tehnologije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
March 1, 2011, 4:20 p.m.

ESPRIT, European Strategic Program on Research in Information Technology

Evropski strateški program za raziskave na področju informacijske tehnologije


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ESPRIT

ESPRIT


Zapis je bil prikazan 22971 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

essential boundary condition

bistveni robni pogoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 15, 2011, 6:13 p.m.

essential boundary condition

bistveni robni pogoj


Zapis je bil prikazan 16399 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

estimation

ocena

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

estimation

ocena


Zapis je bil prikazan 18225 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Ethernet

Ethernet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 4, 2011, 5:36 p.m.

Ethernet

Ethernet


Maja Madarasi
Feb. 27, 2011, 9:03 a.m.

Ethernet

omrežje po standardu 802.3


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Ethernet

ethernet


Zapis je bil prikazan 22576 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Etherum

etherum, eter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
March 3, 2018, 4:09 p.m.

Etherum

etherum, eter


Zapis je bil prikazan 8722 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

etiquette on the net

omrežni bonton, pravila lepega omrežnega vedenja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

etiquette on the net

omrežni bonton, pravila lepega omrežnega vedenja


Zapis je bil prikazan 18386 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 11:23 a.m.

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde


Maja Madarasi
March 8, 2011, 11:22 a.m.

ETSI, European telecommunications standards institute

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde


Zapis je bil prikazan 22529 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ETX, end of text

znak za konec teksta, konec besedila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ETX, end of text

znak za konec teksta, konec besedila


Zapis je bil prikazan 20326 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

ETX/ACK handshaking

usklajevanje ETX/ACK

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

ETX/ACK handshaking

usklajevanje ETX/ACK


Zapis je bil prikazan 19787 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Euclid's algorithm

Evklidov postopek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 11:09 p.m.

Euclid's algorithm

Evklidov postopek


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Euclid's algorithm

Evklidov algoritem


Zapis je bil prikazan 22931 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Euclidean norm

evklidska norma

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Euclidean norm

evklidska norma


Zapis je bil prikazan 22817 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Euclidean relation

Evklidovo razmerje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:43 p.m.

Euclidean relation

Evklidovo razmerje


Boštjan Mejak
Jan. 25, 2018, 10:42 p.m.

Euclidean relation

Evklidovo razmerje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Euclidean relation

evklidska relacija


Zapis je bil prikazan 22869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Euler cycle, Euler path

Eulerjev obhod, Eulerjeva pot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Euler cycle, Euler path

Eulerjev obhod, Eulerjeva pot


Zapis je bil prikazan 22931 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe