broadcast channel

kanal z razpršeno oddajo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 8, 2011, 10:23 a.m.

broadcast channel

kanal z razpršeno oddajo


Zapis je bil prikazan 20653 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

broadcast message

razpršeno sporočilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

broadcast message

razpršeno sporočilo


Zapis je bil prikazan 19490 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

broadcast network

omrežje razpršenega oddajanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

broadcast network

omrežje razpršenega oddajanja


Zapis je bil prikazan 21947 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

broadcast update

posodobitev oddajanja, ažuriranje oddajanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

broadcast update

posodobitev oddajanja, ažuriranje oddajanja


Zapis je bil prikazan 19985 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

broadcasting

oddajanje, razpršeno oddajanje, razpošiljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

broadcasting

oddajanje, razpršeno oddajanje, razpošiljanje


Zapis je bil prikazan 21961 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

browser

pregledovalnik, brskalnik, iskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

browser

pregledovalnik, brskalnik, iskalnik


Zapis je bil prikazan 19988 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

browser inline application, browser plug-in application

vtičnik za pregledovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

browser inline application, browser plug-in application

vtičnik za pregledovalnik


Zapis je bil prikazan 19569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

browsing

pregledovanje, brskanje, stikanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

browsing

pregledovanje, brskanje, stikanje


Zapis je bil prikazan 19978 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BRS, Basic Rate Service

storitev osnovnega stopnjevanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 3:20 a.m.

BRS, Basic Rate Service

storitev osnovnega stopnjevanja


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BRS, Basic Rate Service

BRS, osnovna storitev dostopa


Zapis je bil prikazan 21488 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

brush

ščetka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

brush

ščetka


Zapis je bil prikazan 23431 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

brute force

surova sila, groba sila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

brute force

surova sila, groba sila


Zapis je bil prikazan 24079 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

brute-force attack

izčrpno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

brute-force attack

izčrpno iskanje


Zapis je bil prikazan 19794 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

brute-force method

metoda surove sile, metoda grobe sile

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

brute-force method

metoda surove sile, metoda grobe sile


Zapis je bil prikazan 18955 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BSC, BISYNC, binary synchronous communications protocol

sinhroni dvojiški protokol

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BSC, BISYNC, binary synchronous communications protocol

sinhroni dvojiški protokol


Zapis je bil prikazan 24154 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BSD, Berkeley Software Distribution

BSD, Berkeleyjsko razpečevanje programja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BSD, Berkeley Software Distribution

BSD, Berkeleyjsko razpečevanje programja


Zapis je bil prikazan 20321 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BTW, By The Way

BTW, mimogrede

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BTW, By The Way

BTW, mimogrede


Zapis je bil prikazan 20328 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bubble jet printer, ink jet printer

brizgalni tiskalnik, brizgalnik, pljuvalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bubble jet printer, ink jet printer

brizgalni tiskalnik, brizgalnik, pljuvalnik


Zapis je bil prikazan 20188 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bubble memory

mehurčni pomnilnik, pomnilnik na osnovi magnetnih mehurčkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bubble memory

mehurčni pomnilnik, pomnilnik na osnovi magnetnih mehurčkov


Zapis je bil prikazan 18745 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bubble sort, exchange selection

mehurčno urejanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bubble sort, exchange selection

mehurčno urejanje


Zapis je bil prikazan 18791 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bucket

sektor, koš

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bucket

sektor, koš


Zapis je bil prikazan 23947 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bucket sort

sektorsko urejanje, urejanje s koši

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bucket sort

sektorsko urejanje, urejanje s koši


Zapis je bil prikazan 24274 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

buddy system

bločni sistem, blokovni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

buddy system

bločni sistem, blokovni sistem


Zapis je bil prikazan 20201 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

buffer

medpomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:25 a.m.

buffer

medpomnilnik


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

buffer

izravnalnik, medpomnilnik, vmesni pomnilnik, bafer, močnostnik


Zapis je bil prikazan 19168 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

buffer expansion

raztezanje medpomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:26 a.m.

buffer expansion

raztezanje medpomnilnika


Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:25 a.m.

buffer expansion

povečanje medpomnilnika


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

buffer expansion

povečanje spomina


Zapis je bil prikazan 20836 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

buffer register

medpomnilniški seznam

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Sept. 19, 2017, 12:24 a.m.

buffer register

medpomnilniški seznam


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

buffer register

vmesni register


Zapis je bil prikazan 19397 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

buffering

izravnavanje, vmesno shranjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

buffering

izravnavanje, vmesno shranjevanje


Zapis je bil prikazan 19799 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bug

napaka, hrošč, okvara

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bug

napaka, hrošč, okvara


Zapis je bil prikazan 20029 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

build

graditi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

build

graditi


Zapis je bil prikazan 18963 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

build-to-order

ustvarjeno po naročilu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 24, 2018, 2:28 a.m.

build-to-order

ustvarjeno po naročilu


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

build-to-order

narejeno po naročilu


Zapis je bil prikazan 21268 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

build-to-plan

narejeno po načrtu

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

build-to-plan

narejeno po načrtu


Zapis je bil prikazan 19980 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

built-in font

vdelana pisava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

built-in font

vdelana pisava


Zapis je bil prikazan 19422 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

built-in safety groups

vgrajene varnostne skupine

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

built-in safety groups

vgrajene varnostne skupine


Zapis je bil prikazan 19417 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

built-in, predefined

vgrajen, vdelan, notranji, vnaprej definiran

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

built-in, predefined

vgrajen, vdelan, notranji, vnaprej definiran


Zapis je bil prikazan 19488 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bulk billing

sumarno obračunavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bulk billing

sumarno obračunavanje


Zapis je bil prikazan 24181 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bulk counter

sumarni števec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bulk counter

sumarni števec


Zapis je bil prikazan 24065 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bulk memory, backing storage, auxiliary memory, secondary memory

pomožni pomnilnik, sekundarni pomnilnik, rezervni pomnilnik, zunanji pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bulk memory, backing storage, auxiliary memory, secondary memory

pomožni pomnilnik, sekundarni pomnilnik, rezervni pomnilnik, zunanji pomnilnik


Zapis je bil prikazan 20046 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bulk store

pomožni spomin, pomožni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bulk store

pomožni spomin, pomožni pomnilnik


Zapis je bil prikazan 19923 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Bulletin Board System, BBS

elektronska oglasna deska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Bulletin Board System, BBS

elektronska oglasna deska


Zapis je bil prikazan 27450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bulletproofing

odpornost proti okvaram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bulletproofing

odpornost proti okvaram


Zapis je bil prikazan 21765 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bunched frame allignement signal

združeni signal sinhronizacije okvira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bunched frame allignement signal

združeni signal sinhronizacije okvira


Zapis je bil prikazan 23334 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bundle

snop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bundle

snop


Zapis je bil prikazan 24014 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

burn CD

zapisati CD, zapeči CD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Oct. 20, 2009, 2:12 p.m.

burn CD

zapisati CD, zapeči CD


Boštjan Kaluža
Oct. 6, 2009, 6:07 p.m.

burn CD

zapiši CD, zapeči CD


Tomaž Mačus
Oct. 2, 2009, 10:09 a.m.

burn CD

zapeči CD


Zapis je bil prikazan 23325 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

burn-in

začetno preskušanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

burn-in

začetno preskušanje


Zapis je bil prikazan 23234 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

burn-proof

preverjanje zapisa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

burn-proof

preverjanje zapisa


Zapis je bil prikazan 19970 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

burn, blow, blast

zapisovanje v PROM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

burn, blow, blast

zapisovanje v PROM


Zapis je bil prikazan 23181 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

burst transmission

nihajoči prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

burst transmission

nihajoči prenos


Zapis je bil prikazan 20143 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bursty traffic

brstenje, neenakomerni promet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bursty traffic

brstenje, neenakomerni promet


Zapis je bil prikazan 20175 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bus

vodilo, pot prenosa informacij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bus

vodilo, pot prenosa informacij


Zapis je bil prikazan 19440 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bus agent

agent vodila, komunikacijski agent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
July 12, 2011, 12:28 p.m.

bus agent

agent vodila, komunikacijski agent


Zapis je bil prikazan 21548 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bus bar

napajalna letva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bus bar

napajalna letva


Zapis je bil prikazan 20102 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe