base-sixteen notation

šestnajstiški zapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 1:49 p.m.

base-sixteen notation

šestnajstiški zapis


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

base-sixteen notation

šestnajstiški zapis števila


Zapis je bil prikazan 23695 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

base-ten notation

desetiški zapis števila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

base-ten notation

desetiški zapis števila


Zapis je bil prikazan 20224 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

base, radix

osnova, baza

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

base, radix

osnova, baza


Zapis je bil prikazan 21794 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

baseband network

osnovnopasovno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

baseband network

osnovnopasovno omrežje


Zapis je bil prikazan 21834 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

baseline

osnovnica, izhodišče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

baseline

osnovnica, izhodišče


Zapis je bil prikazan 21932 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic access

osnovni dostop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic access

osnovni dostop


Zapis je bil prikazan 21825 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic block

osnovni blok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic block

osnovni blok


Zapis je bil prikazan 21777 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic disk

osnovni disk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic disk

osnovni disk


Zapis je bil prikazan 21861 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic input-output system

temeljni vhodno-izhodni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic input-output system

temeljni vhodno-izhodni sistem


Zapis je bil prikazan 22990 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Basic Linear Algebra Subroutines, BLAS

osnovni podprogrami linearne algebre

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Basic Linear Algebra Subroutines, BLAS

osnovni podprogrami linearne algebre


Zapis je bil prikazan 21907 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic process

temeljni proces

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
March 14, 2011, 10:32 a.m.

basic process

temeljni proces


Zapis je bil prikazan 22637 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic rate service, BRS

osnovna storitev dostopa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic rate service, BRS

osnovna storitev dostopa


Zapis je bil prikazan 21973 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic service

osnovna storitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic service

osnovna storitev


Zapis je bil prikazan 22064 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic storage

osnovna shramba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic storage

osnovna shramba


Zapis je bil prikazan 21904 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic transition network

osnovna prenosna mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic transition network

osnovna prenosna mreža


Zapis je bil prikazan 21855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

basic volume

osnovni nosilec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

basic volume

osnovni nosilec


Zapis je bil prikazan 21808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BASIC, Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code

basic (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BASIC, Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code

basic (programski jezik)


Zapis je bil prikazan 20294 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch

skupina, serija, paket (za obdelavo)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch

skupina, serija, paket (za obdelavo)


Zapis je bil prikazan 24133 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch control

paketni nadzor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch control

paketni nadzor


Zapis je bil prikazan 19985 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch file

paketna datoteka, paketni program (DOS)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch file

paketna datoteka, paketni program (DOS)


Zapis je bil prikazan 20211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch proccess

proces zbiranja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch proccess

proces zbiranja


Zapis je bil prikazan 20043 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch processing

paketna obdelava, obdelava v svežnjih

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch processing

paketna obdelava, obdelava v svežnjih


Zapis je bil prikazan 20106 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch queue

paketna vrsta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch queue

paketna vrsta


Zapis je bil prikazan 19989 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

batch system

paketni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

batch system

paketni sistem


Zapis je bil prikazan 19963 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

battery bay

ležišče za akumulator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič
Dec. 15, 2009, 8:25 a.m.

battery bay

ležišče za akumulator


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 18523 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

battery feed

baterijsko napajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

battery feed

baterijsko napajanje


Zapis je bil prikazan 20234 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

battery feed resistor

upornost napajanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

battery feed resistor

upornost napajanja


Zapis je bil prikazan 23413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

battery lead

napajalni vod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

battery lead

napajalni vod


Zapis je bil prikazan 19912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

battery reversal

baterijsko spreobračanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 31, 2018, 1:48 p.m.

battery reversal

baterijsko spreobračanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

battery reversal obračanje polaritete napajanja


Zapis je bil prikazan 15526 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

battery room

prostor za akumulatorje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

battery room

prostor za akumulatorje


Zapis je bil prikazan 19973 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

baud rate, baud, bps, bit rate, bits per second

število bitov na sekundo, baudna hitrost, hitrost prenosa v baudih, hitrost prenosa v bitih na sekundo, bitna hitrost ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

baud rate, baud, bps, bit rate, bits per second

število bitov na sekundo, baudna hitrost, hitrost prenosa v baudih, hitrost prenosa v bitih na sekundo, bitna hitrost ?


Zapis je bil prikazan 24068 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bay

ležišče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

nakladalna ploščad/površina


Tanja Baričič
Dec. 15, 2009, 8:22 a.m.

bay

ležišče


Moderatorji zapisa še niso odobrili

Zapis je bil prikazan 19259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Bayer filter

barvno filtrirno polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
Feb. 26, 2011, 1:51 p.m.

Bayer filter

barvno filtrirno polje


Zapis je bil prikazan 19959 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Bayes' rule

Bayesovo pravilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

Bayes' rule

Bayesovo pravilo


Zapis je bil prikazan 20606 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BBS, Bulletin Board System

oznanjevalnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 12:41 p.m.

BBS, Bulletin Board System

oznanjevalnica


Boštjan Mejak
Jan. 22, 2018, 12:39 p.m.

BBS, Bulletin Board System

računalniška oglasna deska


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BBS, Bulletin Board System

elektronska oglasna deska


Zapis je bil prikazan 26677 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BCD adder

seštevalnik BCD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BCD adder

seštevalnik BCD


Zapis je bil prikazan 24140 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BCD shell

lupina BCD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BCD shell

lupina BCD


Zapis je bil prikazan 18462 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BCD, binary-coded decimal

dvojiško kodirano desetiško število

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BCD, binary-coded decimal

dvojiško kodirano desetiško število


Zapis je bil prikazan 20322 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BCS, business communication system

poslovni komunikacijski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BCS, business communication system

poslovni komunikacijski sistem


Zapis je bil prikazan 19939 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

beam search

iskanje z omejeno širino, snopovno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Luka Fürst
Aug. 30, 2013, 12:32 p.m.

beam search

iskanje z omejeno širino, snopovno iskanje


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

beam search

iskanje z omejeno širino


Zapis je bil prikazan 19682 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

bearer service

prenosna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

bearer service

prenosna funkcija


Zapis je bil prikazan 20018 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BEDORAM, Burst Extended Data Output RAM

izvedba dinamičnega pomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

BEDORAM, Burst Extended Data Output RAM

izvedba dinamičnega pomnilnika


Zapis je bil prikazan 19837 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

before image

stara vrednost podatka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

before image

stara vrednost podatka


Zapis je bil prikazan 24073 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

begin

začetek, začeti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

begin

začetek, začeti


Zapis je bil prikazan 23279 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

BEGIN

BEGIN (ukaz v pascalu)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
Jan. 14, 2009, 4:21 p.m.

BEGIN

BEGIN (ukaz v pascalu)


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

delete

BEGIN (ukaz v pascalu)


Zapis je bil prikazan 20186 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

begin block

začetni blok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

begin block

začetni blok


Zapis je bil prikazan 23145 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

beginner's all-purpose symbolic instruction code

začetniška vsenamenska znamenjska navodilna koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
Jan. 21, 2018, 11:49 p.m.

beginner's all-purpose symbolic instruction code

začetniška vsenamenska znamenjska navodilna koda


Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

beginner's all-purpose-symbolic instruction code

večnamenska simbolična koda ukazov za začetnike


Zapis je bil prikazan 21717 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

beginning-of-information marker

oznaka za začetek informacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

beginning-of-information marker

oznaka za začetek informacije


Zapis je bil prikazan 21807 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

behavior

obnašanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

behavior

obnašanje


Zapis je bil prikazan 21833 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

behavior expression

izraz obnašanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti.
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
Dec. 10, 2008, 3:22 p.m.

behavior expression

izraz obnašanja


Zapis je bil prikazan 19735 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji, EZS Glosarju ali v iSlovarju.

Show all entries

Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo .

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti .


Subscribe