DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - Seznam slovensko-angleških prevodov na črko E

e-mail address

e-poštni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

e-mail address

e-poštni naslov

Zapis je bil prikazan 13406 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

spam

e-slama

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

spam

e-slama

Zapis je bil prikazan 14094 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

e-message

e-sporočilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

e-message

e-sporočilo

Zapis je bil prikazan 13390 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

eHealth

e-zdravje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2015-05-28 17:13:42

eHealth

e-zdravje

Zapis je bil prikazan 6106 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

e&mHealth

e&m-zdravje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2015-05-28 17:15:18

e&mHealth

e&m-zdravje

Zapis je bil prikazan 6126 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Edison

edison (programski jezik)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Edison

edison (programski jezik)

Zapis je bil prikazan 13438 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EDO RAM

EDO RAM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EDO RAM

EDO RAM

Zapis je bil prikazan 13517 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Compute

EDVAC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-03-04 18:38:16

EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Compute

EDVAC


Maja Madarasi
2011-02-27 09:52:27

EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Compute

ime prvega računalnika, ki je uporabljal dvojiško aritmetiko in je ukaze shranjeval interno


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EDVAC

EDVAC

Zapis je bil prikazan 13523 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

effective computability

efektivna izračunljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

effective computability

efektivna izračunljivost

Zapis je bil prikazan 13347 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

effective algorithm

efektivni algoritem, učinkoviti algoritem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

effective algorithm

efektivni algoritem, učinkoviti algoritem

Zapis je bil prikazan 13357 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

effective operand address

efektivni naslov operanda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

effective operand address

efektivni naslov operanda

Zapis je bil prikazan 13400 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

effective current

efektivni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

effective current

efektivni tok

Zapis je bil prikazan 13467 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

effective enumeration

efektivno oštevilčenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

effective enumeration

efektivno oštevilčenje

Zapis je bil prikazan 13450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Eiffel

eiffel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Eiffel

eiffel

Zapis je bil prikazan 13338 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

task force

ekipa za opravilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

task force

ekipa za opravilo

Zapis je bil prikazan 14809 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

econometric model

ekonometrični model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

econometric model

ekonometrični model

Zapis je bil prikazan 13547 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

econometrics

ekonometrija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

econometrics

ekonometrija

Zapis je bil prikazan 13350 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exact domain

eksaktna domena

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exact domain

eksaktna domena

Zapis je bil prikazan 13420 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exactness

eksaktnost, natančnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exactness

eksaktnost, natančnost

Zapis je bil prikazan 13485 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

existential quantification

eksistenčna kvantifikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

existential quantification

eksistenčna kvantifikacija

Zapis je bil prikazan 13382 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

existential closure

eksistenčno zaprtje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

existential closure

eksistenčno zaprtje

Zapis je bil prikazan 13401 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exclusive lock

ekskluzivno zaseženje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exclusive lock

ekskluzivno zaseženje

Zapis je bil prikazan 13331 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

expansion

ekspanzija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

expansion

ekspanzija

Zapis je bil prikazan 13427 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

experimental prototyping

eksperimentalno prototipiziranje, eksperimentalna izdelava prototipov, poskusno prototipiziranje, poskusna izdelava prototipov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

experimental prototyping

eksperimentalno prototipiziranje, eksperimentalna izdelava prototipov, poskusno prototipiziranje, poskusna izdelava prototipov

Zapis je bil prikazan 13413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

expert

ekspert, izvedenec, čarovnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

expert

ekspert, izvedenec, čarovnik

Zapis je bil prikazan 13316 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

expert system

ekspertni sistem, izvedenski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

expert system

ekspertni sistem, izvedenski sistem

Zapis je bil prikazan 13450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

explicit programming

eksplicitno programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

explicit programming

eksplicitno programiranje

Zapis je bil prikazan 13560 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponent

eksponent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponent

eksponent

Zapis je bil prikazan 13409 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponent of number

eksponent števila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponent of number

eksponent števila

Zapis je bil prikazan 13352 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponential function

eksponentna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponential function

eksponentna funkcija

Zapis je bil prikazan 13489 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponentiation cipher

eksponentna šifra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponentiation cipher

eksponentna šifra

Zapis je bil prikazan 13397 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponential waveform

eksponentna valovna oblika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponential waveform

eksponentna valovna oblika

Zapis je bil prikazan 13502 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponential time

eksponentni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponential time

eksponentni čas

Zapis je bil prikazan 13316 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponential space

eksponentni prostor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

exponential space

eksponentni prostor

Zapis je bil prikazan 13329 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

exponential scheduling rule

eksponentni razvrščevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-08 11:41:55

exponential scheduling rule

eksponentni razvrščevalnik

Zapis je bil prikazan 13210 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

extranet

ekstranet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

extranet

ekstranet

Zapis je bil prikazan 13449 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

extrapolation

ekstrapolacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

extrapolation

ekstrapolacija

Zapis je bil prikazan 13457 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equipotent

ekvipotenten, enakomočen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equipotent

ekvipotenten, enakomočen

Zapis je bil prikazan 13347 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equivalence

ekvivalenca, enakovrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equivalence

ekvivalenca, enakovrednost

Zapis je bil prikazan 13427 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equivalence relation

ekvivalenčna relacija, enakovrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equivalence relation

ekvivalenčna relacija, enakovrednost

Zapis je bil prikazan 13432 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equivalence class

ekvivalenčni razred

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equivalence class

ekvivalenčni razred

Zapis je bil prikazan 13484 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electric

električen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electric

električen

Zapis je bil prikazan 13361 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EEPROM, electrically eraseable programmable read-only memory

električno izbrisljivi programirljivi bralni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
2016-05-03 08:53:28

EEPROM, electrically eraseable programmable read-only memory

električno izbrisljivi programirljivi bralni pomnilnik


Maja Madarasi
2011-02-27 09:53:41

EEPROM, electrically eraseable programmable read-only memory

električno izbrisljiv programirljiv bralni pomnilnik


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EEPROM

EEPROM

Zapis je bil prikazan 13649 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrically erasable read-only memory, EEROM

električno izbrisljivi ROM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrically erasable read-only memory, EEROM

električno izbrisljivi ROM

Zapis je bil prikazan 13362 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EEROM, electrically erasable read-only memory

električno izbrisljivi ROM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EEROM, electrically erasable read-only memory

električno izbrisljivi ROM

Zapis je bil prikazan 13424 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrically alterable read-only memory, EAROM

električno spremenljivi ROM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrically alterable read-only memory, EAROM

električno spremenljivi ROM

Zapis je bil prikazan 13405 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EAROM, electrically alterable read-only memory

električno spremenljivi ROM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EAROM, electrically alterable read-only memory

električno spremenljivi ROM

Zapis je bil prikazan 13578 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrically erasable programmable read-only memory

električno zbrisljivi in programirljivi bralni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
2016-05-03 08:54:01

electrically erasable programmable read-only memory

električno zbrisljivi in programirljivi bralni pomnilnik


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrically erasable programmable read-only memory

električno zbrisljiv in programirljiv bralni pomnilnik

Zapis je bil prikazan 13423 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrophotographic printer

elektrofotografski tiskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrophotographic printer

elektrofotografski tiskalnik

Zapis je bil prikazan 13533 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electromagnetic

elektromagneten

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electromagnetic

elektromagneten

Zapis je bil prikazan 13346 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

elektromagnetic compatibility (EMC)

elektromagnetna združljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
2012-10-15 09:00:25

elektromagnetic compatibility (EMC)

elektromagnetna združljivost

Zapis je bil prikazan 12192 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electromagnetic interference

elektromagnetni sovpad

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electromagnetic interference

elektromagnetni sovpad

Zapis je bil prikazan 13409 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electro-magnetic emmision

elektromagnetno sevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electro-magnetic emmision

elektromagnetno sevanje

Zapis je bil prikazan 13380 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electro-magnetic radiation

elektromagnetno sevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electro-magnetic radiation

elektromagnetno sevanje

Zapis je bil prikazan 13411 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electromagnetic emission, electromagnetic radiation, EM emission, EM radiation

elektromagnetno sevanje, sevanje EM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electromagnetic emission, electromagnetic radiation, EM emission, EM radiation

elektromagnetno sevanje, sevanje EM

Zapis je bil prikazan 13390 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

vaccum tube

elektronka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

vaccum tube

elektronka

Zapis je bil prikazan 13559 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electron tube

elektronka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electron tube

elektronka

Zapis je bil prikazan 13431 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Tube

elektronka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Tube

elektronka

Zapis je bil prikazan 14766 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic data processing, EDP

elektronska obdelava podatkov, avtomatska obdelava podatkov, AOP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic data processing, EDP

elektronska obdelava podatkov, avtomatska obdelava podatkov, AOP

Zapis je bil prikazan 13398 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

BBS, Bulletin Board System

elektronska oglasna deska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

BBS, Bulletin Board System

elektronska oglasna deska

Zapis je bil prikazan 17435 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Bulletin Board System, BBS

elektronska oglasna deska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Bulletin Board System, BBS

elektronska oglasna deska

Zapis je bil prikazan 17816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic office

elektronska pisarna

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic office

elektronska pisarna

Zapis je bil prikazan 13405 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

computer mail, electronic mail, E-mail

elektronska pošta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:39

computer mail, electronic mail, E-mail

elektronska pošta

Zapis je bil prikazan 14788 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic mail, computer mail, E-mail

elektronska pošta, e-pošta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic mail, computer mail, E-mail

elektronska pošta, e-pošta

Zapis je bil prikazan 13423 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

flame

elektronska puščica, srdito e-pismo, ognjevito e-pismo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

flame

elektronska puščica, srdito e-pismo, ognjevito e-pismo

Zapis je bil prikazan 13707 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

whiteboard

elektronska tabla

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:49

whiteboard

elektronska tabla

Zapis je bil prikazan 15267 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

flame war

elektronska vojna besed

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

flame war

elektronska vojna besed

Zapis je bil prikazan 13673 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

flaming

elektronska vojna besed, elektronsko nadiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

flaming

elektronska vojna besed, elektronsko nadiranje

Zapis je bil prikazan 13721 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic

elektronski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic

elektronski

Zapis je bil prikazan 13375 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic numerator & integrator & analyzer & computer

elektronski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic numerator & integrator & analyzer & computer

elektronski

Zapis je bil prikazan 13438 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

E-form

elektronski formular, e-formular

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

E-form

elektronski formular, e-formular

Zapis je bil prikazan 13390 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic address

elektronski naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic address

elektronski naslov

Zapis je bil prikazan 13447 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic memory

elektronski pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic memory

elektronski pomnilnik

Zapis je bil prikazan 13342 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

e-mailbox

elektronski poštni predal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

e-mailbox

elektronski poštni predal

Zapis je bil prikazan 13466 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic switching system

elektronski preklopni sistem, elektronski komutacijski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic switching system

elektronski preklopni sistem, elektronski komutacijski sistem

Zapis je bil prikazan 13349 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic funds transfer

elektronski prenos denarnih sredstev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic funds transfer

elektronski prenos denarnih sredstev

Zapis je bil prikazan 13373 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EFTS, electronic funds transfer system

elektronski prenos denarnih sredstev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EFTS, electronic funds transfer system

elektronski prenos denarnih sredstev

Zapis je bil prikazan 13437 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electron beam

elektronski snop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electron beam

elektronski snop

Zapis je bil prikazan 13367 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electron gun

elektronski top

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electron gun

elektronski top

Zapis je bil prikazan 13477 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic filing

elektronsko hranjenje dokumentov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic filing

elektronsko hranjenje dokumentov

Zapis je bil prikazan 13414 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

e-letter

elektronsko pismo, e-pismo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

e-letter

elektronsko pismo, e-pismo

Zapis je bil prikazan 13514 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic letter

elektronsko pismo, e-pismo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic letter

elektronsko pismo, e-pismo

Zapis je bil prikazan 13452 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic calculator

elektronsko računalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic calculator

elektronsko računalo

Zapis je bil prikazan 13362 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic communication

elektronsko sporazumevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic communication

elektronsko sporazumevanje

Zapis je bil prikazan 13463 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic message

elektronsko sporočilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic message

elektronsko sporočilo

Zapis je bil prikazan 13307 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic commerce

elektronsko trgovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic commerce

elektronsko trgovanje

Zapis je bil prikazan 13417 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electronic circuit

elektronsko vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electronic circuit

elektronsko vezje

Zapis je bil prikazan 13561 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

spamming

elektronsko zasipavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

spamming

elektronsko zasipavanje

Zapis je bil prikazan 13794 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrosensitive printer

elektroobčutljivi tiskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrosensitive printer

elektroobčutljivi tiskalnik

Zapis je bil prikazan 13337 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrostatic storage device

elektrostatska pomnilniška naprava, elektrostatski hranilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrostatic storage device

elektrostatska pomnilniška naprava, elektrostatski hranilnik

Zapis je bil prikazan 13419 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

electrostatic printer

elektrostatski tiskalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

electrostatic printer

elektrostatski tiskalnik

Zapis je bil prikazan 13364 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

application service element

element aplikacijskega servisa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

application service element

element aplikacijskega servisa

Zapis je bil prikazan 14366 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

menu element

element menija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

menu element

element menija

Zapis je bil prikazan 14295 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

element of a list

element seznama, člen seznama

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

element of a list

element seznama, člen seznama

Zapis je bil prikazan 13381 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

table element

element tabele

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

table element

element tabele

Zapis je bil prikazan 14714 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

array element

element tabele, element urejene množice, element matrike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

array element

element tabele, element urejene množice, element matrike

Zapis je bil prikazan 14385 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

element

element, del, komponenta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

element

element, del, komponenta

Zapis je bil prikazan 13399 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Elias code

Eliasova koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Elias code

Eliasova koda

Zapis je bil prikazan 13449 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

elicitation

elicitacija, zajemanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2012-06-06 19:32:50

elicitation

elicitacija, zajemanje

Zapis je bil prikazan 13564 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ELSE

ELSE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

ELSE

ELSE

Zapis je bil prikazan 13445 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

emitter

emitor, oddajnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

emitter

emitor, oddajnik

Zapis je bil prikazan 13459 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

emitter follower

emitorski sledilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

emitter follower

emitorski sledilnik

Zapis je bil prikazan 13728 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ECL, emitter-coupled logic

emitorsko povezana logika, emitorska logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

ECL, emitter-coupled logic

emitorsko povezana logika, emitorska logika

Zapis je bil prikazan 13402 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EMM386.EXE

EMM386.EXE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EMM386.EXE

EMM386.EXE

Zapis je bil prikazan 13397 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

empirical learning

empirično učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

empirical learning

empirično učenje

Zapis je bil prikazan 13708 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

disk surface

ena stran diska, površina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

disk surface

ena stran diska, površina

Zapis je bil prikazan 14269 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equation

enačba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equation

enačba

Zapis je bil prikazan 13376 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit equation

enačba enot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
2012-10-05 14:11:51

unit equation

enačba enot

Zapis je bil prikazan 16416 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equational logic

enačbna logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equational logic

enačbna logika

Zapis je bil prikazan 13399 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform distribution

enakomerna porazdelitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uniform distribution

enakomerna porazdelitev

Zapis je bil prikazan 17875 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform substitution

enakomerna zamenjava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uniform substitution

enakomerna zamenjava

Zapis je bil prikazan 17524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform learning

enakomerno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-15 18:50:12

uniform learning

enakomerno učenje

Zapis je bil prikazan 17317 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equality

enakost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equality

enakost

Zapis je bil prikazan 13392 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

equijoin

enakostni stik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

equijoin

enakostni stik

Zapis je bil prikazan 13423 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

END

END

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

END

END

Zapis je bil prikazan 13378 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

endomorphism

endomorfizem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

endomorphism

endomorfizem

Zapis je bil prikazan 13465 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ENIAC, electronic numerical integrator and calculator

ENIAC, elektronski numerični integrator in računalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-03-04 18:37:31

ENIAC, electronic numerical integrator and calculator

ENIAC, elektronski numerični integrator in računalo


Maja Madarasi
2011-02-27 09:58:15

ENIAC, electronic numerical integrator and calculator

elektronski numerični integrator in računalo


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

ENIAC

ENIAC

Zapis je bil prikazan 13630 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Enigma

Enigma

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-03-04 18:37:02

Enigma

Enigma


Maja Madarasi
2011-02-27 10:00:23

Enigma

električna naprava za šifriranje sporočil


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Enigma

Enigma

Zapis je bil prikazan 13591 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one's complement

eniški komplement

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one's complement

eniški komplement

Zapis je bil prikazan 13738 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-hit decision table

enkratna odločitvena tabela

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-hit decision table

enkratna odločitvena tabela

Zapis je bil prikazan 13872 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-time pad

enkratna prevleka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-time pad

enkratna prevleka

Zapis je bil prikazan 13342 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Vernam cipher

enkratna prevleka?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Vernam cipher

enkratna prevleka?

Zapis je bil prikazan 13583 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

write once, read many times

enkratni zapis z večkratnim branjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:49

write once, read many times

enkratni zapis z večkratnim branjem

Zapis je bil prikazan 14811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single inheritance

enkratno dedovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single inheritance

enkratno dedovanje

Zapis je bil prikazan 13885 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

singular match

enkratno ujemanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

singular match

enkratno ujemanje

Zapis je bil prikazan 13808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

CD-WO, Compact Disc Write Once

enkratno zapisljiva plošča CD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

CD-WO, Compact Disc Write Once

enkratno zapisljiva plošča CD

Zapis je bil prikazan 14865 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

encription

enkripcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

encription

enkripcija

Zapis je bil prikazan 13351 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one address

enoadresni, enonaslovni

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one address

enoadresni, enonaslovni

Zapis je bil prikazan 13371 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

monochrome monitor

enobarvni monitor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

monochrome monitor

enobarvni monitor

Zapis je bil prikazan 14318 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

monochrome display

enobarvni prikazovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

monochrome display

enobarvni prikazovalnik

Zapis je bil prikazan 14350 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

monadic operator

enočleni operator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

monadic operator

enočleni operator

Zapis je bil prikazan 14303 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary operator

enočleni operator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary operator

enočleni operator

Zapis je bil prikazan 17623 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single

enojen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single

enojen

Zapis je bil prikazan 13803 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single precision

enojna preciznost, enojna točnost, enojna natančnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single precision

enojna preciznost, enojna točnost, enojna natančnost

Zapis je bil prikazan 13944 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single line

enojni priključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single line

enojni priključek

Zapis je bil prikazan 13837 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single instruction multiple data

enojni ukaz z več podatki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single instruction multiple data

enojni ukaz z več podatki

Zapis je bil prikazan 13816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-channel codec

enokanalni kodek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-channel codec

enokanalni kodek

Zapis je bil prikazan 13808 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-step operation

enokoračna operacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-step operation

enokoračna operacija

Zapis je bil prikazan 13811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Uniform Resource Identifier, URI

enolični identifikator vira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Uniform Resource Identifier, URI

enolični identifikator vira

Zapis je bil prikazan 17683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Uniform Resource Locator, URL

enolični krajevnik vira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Uniform Resource Locator, URL

enolični krajevnik vira

Zapis je bil prikazan 17778 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary

enomesten, enočlen, enočlenski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary

enomesten, enočlen, enočlenski

Zapis je bil prikazan 17544 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary predicate

enomestni predikat, enostavna izjava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary predicate

enomestni predikat, enostavna izjava

Zapis je bil prikazan 17641 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-address instruction

enonaslovni ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-address instruction

enonaslovni ukaz

Zapis je bil prikazan 13780 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single layer network

enonivojska mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
2015-03-08 07:21:23

single layer network

enonivojska mreža

Zapis je bil prikazan 6946 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-level

enonivojski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-level

enonivojski

Zapis je bil prikazan 13265 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-level store

enonivojski pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-level store

enonivojski pomnilnik

Zapis je bil prikazan 13257 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single level indexing

enonivojsko indeksiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-05 14:01:32

single level indexing

enonivojsko indeksiranje

Zapis je bil prikazan 13662 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

monocular cue

enooka značnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

monocular cue

enooka značnica

Zapis je bil prikazan 14433 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single document interface

enookenski vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-04-09 13:04:47

single document interface

enookenski vmesnik

Zapis je bil prikazan 13649 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

monocular vision

enooko videnje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

monocular vision

enooko videnje

Zapis je bil prikazan 14313 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-pass program

enoprehodni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-pass program

enoprehodni program

Zapis je bil prikazan 13385 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simplex system

enoprocesorski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simplex system

enoprocesorski sistem

Zapis je bil prikazan 13874 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

monomode fiber

enorodovno optično vlakno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

monomode fiber

enorodovno optično vlakno

Zapis je bil prikazan 14372 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unidirectional

enosmeren

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unidirectional

enosmeren

Zapis je bil prikazan 17581 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-way function

enosmerna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-way function

enosmerna funkcija

Zapis je bil prikazan 13319 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

trapdoor one-way function

enosmerna funkcija s stranskimi vratci

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

trapdoor one-way function

enosmerna funkcija s stranskimi vratci

Zapis je bil prikazan 14784 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-way communication

enosmerna komunikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-way communication

enosmerna komunikacija

Zapis je bil prikazan 13419 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simplex communication

enosmerna komunikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simplex communication

enosmerna komunikacija

Zapis je bil prikazan 13898 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

direct voltage

enosmerna napetost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:40

direct voltage

enosmerna napetost

Zapis je bil prikazan 14431 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simplex transmission

enosmerni prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simplex transmission

enosmerni prenos

Zapis je bil prikazan 13764 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

direct current, DC

enosmerni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:40

direct current, DC

enosmerni tok

Zapis je bil prikazan 14528 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

DC, direct current

enosmerni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

DC, direct current

enosmerni tok

Zapis je bil prikazan 14268 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unilaterally connected graph

enosmerno povezani graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unilaterally connected graph

enosmerno povezani graf

Zapis je bil prikazan 17612 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simple substitution

enostavna zamenjava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simple substitution

enostavna zamenjava

Zapis je bil prikazan 13779 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simple graph

enostavni graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simple graph

enostavni graf

Zapis je bil prikazan 13797 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simple term

enostavni izraz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simple term

enostavni izraz

Zapis je bil prikazan 13868 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simple object

enostavni objekt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simple object

enostavni objekt

Zapis je bil prikazan 13858 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simple condition

enostavni pogoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simple condition

enostavni pogoj

Zapis je bil prikazan 13783 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

simple walk

enostavni sprehod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

simple walk

enostavni sprehod

Zapis je bil prikazan 13812 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-wound coil

enostavno navita tuljava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-wound coil

enostavno navita tuljava

Zapis je bil prikazan 13809 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-stage network

enostopenjska mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-stage network

enostopenjska mreža

Zapis je bil prikazan 13784 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-sided disk

enostranska disketa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-sided disk

enostranska disketa

Zapis je bil prikazan 13798 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-ended synchronization

enostranska sinhronizacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-ended synchronization

enostranska sinhronizacija

Zapis je bil prikazan 13816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unilateral control

enostransko krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unilateral control

enostransko krmiljenje

Zapis je bil prikazan 17546 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

one-way trust

enostransko zaupanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

one-way trust

enostransko zaupanje

Zapis je bil prikazan 13320 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit

enota

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit

enota

Zapis je bil prikazan 17551 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

identity element

enota

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

identity element

enota

Zapis je bil prikazan 13429 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

PDU, protocol data unit

enota protokolnih podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

PDU, protocol data unit

enota protokolnih podatkov

Zapis je bil prikazan 14743 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

protocol data unit, PDU

enota protokolnih podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

protocol data unit, PDU

enota protokolnih podatkov

Zapis je bil prikazan 14769 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

status unit

enota stanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

status unit

enota stanja

Zapis je bil prikazan 13859 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

own status unit

enota stanja lastnega procesorja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

own status unit

enota stanja lastnega procesorja

Zapis je bil prikazan 13358 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

CSU, circuit switching unit

enota tokokrogovne komutacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

CSU, circuit switching unit

enota tokokrogovne komutacije

Zapis je bil prikazan 14830 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

VFU, vertical format unit

enota z navpičnim formatom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

VFU, vertical format unit

enota z navpičnim formatom

Zapis je bil prikazan 13463 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

vertical format unit, VFU

enota z navpičnim formatom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

vertical format unit, VFU

enota z navpičnim formatom

Zapis je bil prikazan 13483 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

processor, processing unit

enota za obdelavo podatkov, procesor, obdelovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

processor, processing unit

enota za obdelavo podatkov, procesor, obdelovalnik

Zapis je bil prikazan 14701 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Data Circuit-terminating Equipment

enota za podatkovne komunikacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Data Circuit-terminating Equipment

enota za podatkovne komunikacije

Zapis je bil prikazan 14247 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

floating point unit

enota za računanje s premicno vejico, računski soprocesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

floating point unit

enota za računanje s premicno vejico, računski soprocesor

Zapis je bil prikazan 13791 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

MMU, memory management unit

enota za upravljanje pomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-02-27 11:52:21

MMU, memory management unit

enota za upravljanje pomnilnika


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

memory management unit

enota za upravljanje pomnilnika

Zapis je bil prikazan 14383 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

video display unit

enota za vizuelni prikaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

video display unit

enota za vizuelni prikaz

Zapis je bil prikazan 13568 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

error protecting unit

enota za zaščito pred napakami

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

error protecting unit

enota za zaščito pred napakami

Zapis je bil prikazan 13387 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

air cooling unit

enota zračnega hlajenja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

air cooling unit

enota zračnega hlajenja

Zapis je bil prikazan 14366 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

device

enota, naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:40

device

enota, naprava

Zapis je bil prikazan 14214 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit resolution

enotna resolucija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit resolution

enotna resolucija

Zapis je bil prikazan 17587 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unified resource identifier, URI

enotni označevalnik vira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-30 11:41:25

unified resource identifier, URI

enotni označevalnik vira


Maja Madarasi
2011-03-30 11:40:55

unified resource identifier

enotni označevalnik vira

Zapis je bil prikazan 17370 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit clause

enotni stavek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit clause

enotni stavek

Zapis je bil prikazan 17559 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit rule

enotno pravilo, pravilo enotnosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit rule

enotno pravilo, pravilo enotnosti

Zapis je bil prikazan 17581 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

voltage regulation module

enoto za krmiljenje napetosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

voltage regulation module

enoto za krmiljenje napetosti

Zapis je bil prikazan 13524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-current load

enotokovna obremenitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-current load

enotokovna obremenitev

Zapis je bil prikazan 13805 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

single-point computing

enototkovno računalništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:47

single-point computing

enototkovno računalništvo

Zapis je bil prikazan 13770 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

identity function

enotska funkcija, identična preslikava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

identity function

enotska funkcija, identična preslikava

Zapis je bil prikazan 13452 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit matrix, identity matrix

enotska matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit matrix, identity matrix

enotska matrika

Zapis je bil prikazan 17786 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

identity matrix, unit matrix

enotska matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

identity matrix, unit matrix

enotska matrika

Zapis je bil prikazan 13471 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unicasting

enovrstno oddajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unicasting

enovrstno oddajanje

Zapis je bil prikazan 17579 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

entity

entiteta, stvar, objekt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

entity

entiteta, stvar, objekt

Zapis je bil prikazan 13528 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

entity relationship diagram

entitetni relacijski model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-17 11:13:05

entity relationship diagram

entitetni relacijski model

Zapis je bil prikazan 13306 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

entropy

entropija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

entropy

entropija

Zapis je bil prikazan 13402 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

epimorphism

epimorfizem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

epimorphism

epimorfizem

Zapis je bil prikazan 13450 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

epipolar line

epipolarna linija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

epipolar line

epipolarna linija

Zapis je bil prikazan 13424 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

epipolar plane

epipolarna ravnina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

epipolar plane

epipolarna ravnina

Zapis je bil prikazan 13516 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

epistemological problem

epistemološki problem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

epistemological problem

epistemološki problem

Zapis je bil prikazan 13381 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ER

ER

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

ER

ER

Zapis je bil prikazan 13376 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ergonomics

ergonomija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

ergonomics

ergonomija

Zapis je bil prikazan 13423 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

measurement standard

etalon

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
2012-10-05 15:22:57

measurement standard

etalon

Zapis je bil prikazan 12921 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Ethernet

Ethernet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-03-04 18:36:27

Ethernet

Ethernet


Maja Madarasi
2011-02-27 10:03:19

Ethernet

omrežje po standardu 802.3


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Ethernet

ethernet

Zapis je bil prikazan 13443 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

tagged token machine

etiketirani obročni stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

tagged token machine

etiketirani obročni stroj

Zapis je bil prikazan 14811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Euler cycle, Euler path

Eulerjev obhod, Eulerjeva pot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Euler cycle, Euler path

Eulerjev obhod, Eulerjeva pot

Zapis je bil prikazan 13683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Eunet

Eunet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Eunet

Eunet

Zapis je bil prikazan 13416 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

evaluation measure

evalvacijska mera

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-16 12:13:43

evaluation measure

evalvacijska mera

Zapis je bil prikazan 13226 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Euclid's algorithm

Evklidov algoritem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Euclid's algorithm

Evklidov algoritem

Zapis je bil prikazan 13702 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Euclidean norm

evklidska norma

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Euclidean norm

evklidska norma

Zapis je bil prikazan 13516 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Euclidean relation

evklidska relacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

Euclidean relation

evklidska relacija

Zapis je bil prikazan 13638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

evolution

evolucija, razvoj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

evolution

evolucija, razvoj

Zapis je bil prikazan 13464 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

evolutionary computing

evolucijsko računanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:41

evolutionary computing

evolucijsko računanje

Zapis je bil prikazan 13435 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

EARN, european academic research network

evropska akademska raziskovalna mreža

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
2011-03-01 15:39:12

EARN, european academic research network

evropska akademska raziskovalna mreža


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

EARN

EARN

Zapis je bil prikazan 13541 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Evropska organizacija za jedrske raziskave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

CERN, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Evropska organizacija za jedrske raziskave

Zapis je bil prikazan 15125 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Reseaux associes pour la recherche Europeenne

Evropska zveza raziskovalnih omrežij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Reseaux associes pour la recherche Europeenne

Evropska zveza raziskovalnih omrežij

Zapis je bil prikazan 14181 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-08 12:23:18

ETSI

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde


Maja Madarasi
2011-03-08 12:22:58

ETSI, European telecommunications standards institute

Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde

Zapis je bil prikazan 13294 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

European strategic program for research and development in information technologies

Evropski strateški program za raziskave in razvoj informacijskih tehnologij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

European strategic program for research and development in information technologies

Evropski strateški program za raziskave in razvoj informacijskih tehnologij

Zapis je bil prikazan 13463 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ESPRIT, European Strategic Program on Research in Information Technology

Evropski strateški program za raziskave na področju informacijske tehnologije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec
2011-03-01 17:20:24

ESPRIT, European Strategic Program on Research in Information Technology

Evropski strateški program za raziskave na področju informacijske tehnologije


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

ESPRIT

ESPRIT

Zapis je bil prikazan 13522 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

European academic and research network

Evropsko omrežje za akademske raziskave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

European academic and research network

Evropsko omrežje za akademske raziskave

Zapis je bil prikazan 13391 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

european data grid

evropsko podatkovno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-15 18:25:16

european data grid

evropsko podatkovno omrežje

Zapis je bil prikazan 13189 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

COSINE, Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe

Evropsko sodelovanje za povezovanje v okviru odprtih sistemov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

COSINE, Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe

Evropsko sodelovanje za povezovanje v okviru odprtih sistemov

Zapis je bil prikazan 14781 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

CEPT, Conference Européenne des Adminidstration Despostes et des Télécommunications

Evropsko združenje poštnih in telekomunikacijskih organizacij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

CEPT, Conference Européenne des Adminidstration Despostes et des Télécommunications

Evropsko združenje poštnih in telekomunikacijskih organizacij

Zapis je bil prikazan 14757 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

European Nervous System, ENS

Evropsko živčevje, omrežje za EDI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

European Nervous System, ENS

Evropsko živčevje, omrežje za EDI

Zapis je bil prikazan 13421 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ENS, European Nervous System

Evropsko živčevje, omrežje za EDI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:36

ENS, European Nervous System

Evropsko živčevje, omrežje za EDI

Zapis je bil prikazan 13449 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe