DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - Seznam angleško-slovenskih prevodov na črko U

U interface

U-vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

U interface

U-vmesnik

Zapis je bil prikazan 22036 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UA, user agent

uporabniški posrednik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UA, user agent

uporabniški posrednik

Zapis je bil prikazan 21936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ubiquitous computing

vseprisotno računalništvo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Mitja Luštrek
2016-11-24 14:49:15

ubiquitous computing

vseprisotno računalništvo


Matjaž Gams
2016-11-22 00:55:16

ubiquitous computing

vseprisotno računanje

Zapis je bil prikazan 9355 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UCS

UCS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UCS

UCS

Zapis je bil prikazan 21978 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UCSD p-system

UCSD p-sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UCSD p-system

UCSD p-sistem

Zapis je bil prikazan 21972 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UCSD Pascal

UCSD pascal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UCSD Pascal

UCSD pascal

Zapis je bil prikazan 22045 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UDC, Universal Decimal Classification

UDK, univerzalna decimalna klasifikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UDC, Universal Decimal Classification

UDK, univerzalna decimalna klasifikacija

Zapis je bil prikazan 22436 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UDP

UDP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UDP

UDP

Zapis je bil prikazan 22013 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UI

UI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UI

UI

Zapis je bil prikazan 22056 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ULA, uncommitted logic array

logično polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

ULA, uncommitted logic array

logično polje

Zapis je bil prikazan 17507 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Ulaw

Ulaw

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Ulaw

Ulaw

Zapis je bil prikazan 21965 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ultra-high-level language

ultravisokonivojksi jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

ultra-high-level language

ultravisokonivojksi jezik

Zapis je bil prikazan 21920 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ultra-large-scale integration, ULSI

izredno gosta integracija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

ultra-large-scale integration, ULSI

izredno gosta integracija

Zapis je bil prikazan 18210 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ultracomputer

ultraračunalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

ultracomputer

ultraračunalnik

Zapis je bil prikazan 22034 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ultrasonic delay line

ultrazvočna zakasnilna zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

ultrasonic delay line

ultrazvočna zakasnilna zanka

Zapis je bil prikazan 22019 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

ULTRIX

ULTRIX

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

ULTRIX

ULTRIX

Zapis je bil prikazan 22103 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UMA

UMA

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UMA

UMA

Zapis je bil prikazan 21918 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UMB, upper memory

zgornji pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UMB, upper memory

zgornji pomnilnik

Zapis je bil prikazan 20523 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unallowable code

nedovoljena koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unallowable code

nedovoljena koda

Zapis je bil prikazan 18404 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unarmed input

neaktivirani vhod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unarmed input

neaktivirani vhod

Zapis je bil prikazan 18509 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary

enomesten, enočlen, enočlenski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary

enomesten, enočlen, enočlenski

Zapis je bil prikazan 24611 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary operation, monadic operation

unarna operacija, enočlenska operacija, operacija z enim operandom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary operation, monadic operation

unarna operacija, enočlenska operacija, operacija z enim operandom

Zapis je bil prikazan 21984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary operator

enočleni operator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary operator

enočleni operator

Zapis je bil prikazan 24632 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unary predicate

enomestni predikat, enostavna izjava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unary predicate

enomestni predikat, enostavna izjava

Zapis je bil prikazan 24707 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unbalanced transmission

nesimetrični prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unbalanced transmission

nesimetrični prenos

Zapis je bil prikazan 18421 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unbiased estimate

nepristranska ocena, stvarna ocena

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unbiased estimate

nepristranska ocena, stvarna ocena

Zapis je bil prikazan 18524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unblocking

deblokiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unblocking

deblokiranje

Zapis je bil prikazan 18520 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unbound variable, uninstantiated variable

neopredeljena spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unbound variable, uninstantiated variable

neopredeljena spremenljivka

Zapis je bil prikazan 18386 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unbounded parallelism

neomejeni paralelizem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unbounded parallelism

neomejeni paralelizem

Zapis je bil prikazan 18469 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uncertain knowledge

nezanesljivo znanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uncertain knowledge

nezanesljivo znanje

Zapis je bil prikazan 18392 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uncertainty

nezanesljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uncertainty

nezanesljivost

Zapis je bil prikazan 18394 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uncommitted logic array, ULA

logično polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uncommitted logic array, ULA

logično polje

Zapis je bil prikazan 17432 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unconditional

brezpogojen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unconditional

brezpogojen

Zapis je bil prikazan 18959 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unconditional branch instruction, unconditional jump instruction

ukaz za brezpogojni skok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unconditional branch instruction, unconditional jump instruction

ukaz za brezpogojni skok

Zapis je bil prikazan 22022 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unconditional security

brezpogojna varnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unconditional security

brezpogojna varnost

Zapis je bil prikazan 18937 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uncorrected data

nepopravljeni podatki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uncorrected data

nepopravljeni podatki

Zapis je bil prikazan 18472 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undecidable

neodločljiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undecidable

neodločljiv

Zapis je bil prikazan 18433 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undefined

nedefiniran

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undefined

nedefiniran

Zapis je bil prikazan 18542 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undelete

odbrisati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undelete

odbrisati

Zapis je bil prikazan 19912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undeleting

preklic brisanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undeleting

preklic brisanja

Zapis je bil prikazan 18285 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

underconstrained

premalo zavezujoč, premalo definiran

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

underconstrained

premalo zavezujoč, premalo definiran

Zapis je bil prikazan 18305 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

underflow

podkoračitev, spodnja prekoračitev, negativna prekoračitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

underflow

podkoračitev, spodnja prekoračitev, negativna prekoračitev

Zapis je bil prikazan 18390 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

underline

podčrtati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

underline

podčrtati

Zapis je bil prikazan 18320 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

underline character

podčrtaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

underline character

podčrtaj

Zapis je bil prikazan 18583 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

underlined font

podčrtana pisava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

underlined font

podčrtana pisava

Zapis je bil prikazan 18388 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undersampling

podvzorčenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undersampling

podvzorčenje

Zapis je bil prikazan 18375 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

understandability

razumljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

understandability

razumljivost

Zapis je bil prikazan 18122 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undetected error rate

neodkrita bitna napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undetected error rate

neodkrita bitna napaka

Zapis je bil prikazan 18410 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undirected graph

neusmerjeni graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undirected graph

neusmerjeni graf

Zapis je bil prikazan 18432 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

undo

razveljaviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

undo

razveljaviti

Zapis je bil prikazan 18109 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unfolded function

vrinjeno besedilo funkcije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unfolded function

vrinjeno besedilo funkcije

Zapis je bil prikazan 18461 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unfriendly loop

neprijazna zanka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unfriendly loop

neprijazna zanka

Zapis je bil prikazan 18334 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unicasting

enovrstno oddajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unicasting

enovrstno oddajanje

Zapis je bil prikazan 24596 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Unicode

unikod, standardni kodirani nabor znakov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-01 13:00:25

Unicode

unikod, standardni kodirani nabor znakov


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Unicode

Unicode

Zapis je bil prikazan 22024 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unidirectional

enosmeren

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unidirectional

enosmeren

Zapis je bil prikazan 24570 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unifiable

združljiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unifiable

združljiv

Zapis je bil prikazan 20640 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unification

unifikacija, združitev, poenotenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unification

unifikacija, združitev, poenotenje

Zapis je bil prikazan 22048 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unification

unifikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2018-03-03 21:04:43

unification

unifikacija

Zapis je bil prikazan 6853 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unification algorithm

unifikacijski algoritem, algoritem unifikacije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unification algorithm

unifikacijski algoritem, algoritem unifikacije

Zapis je bil prikazan 22220 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unification set

unifikacijska množica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unification set

unifikacijska množica

Zapis je bil prikazan 21977 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unified memory architecture

poenotena zgradba pomnilnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unified memory architecture

poenotena zgradba pomnilnika

Zapis je bil prikazan 18464 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unified modeling language, UML

poenoten vzorčni jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-25 22:46:26

unified modeling language, UML

poenoten vzorčni jezik


Boštjan Mejak
2018-01-25 22:44:45

unified modeling language, UML

splošnonamenski vzorčni jezik


Boštjan Mejak
2018-01-25 22:42:22

unified modeling language, UML

splošnonamenski modelni jezik


Maja Madarasi
2011-03-19 18:38:06

unified modeling language, UML

splošno namenski modelni jezik

Zapis je bil prikazan 20271 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unified resource identifier, URI

enotni označevalnik vira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-30 11:41:25

unified resource identifier, URI

enotni označevalnik vira


Maja Madarasi
2011-03-30 11:40:55

unified resource identifier

enotni označevalnik vira

Zapis je bil prikazan 24360 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unifier

združitelj, unifikator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unifier

združitelj, unifikator

Zapis je bil prikazan 20753 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform distribution

enakomerna porazdelitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uniform distribution

enakomerna porazdelitev

Zapis je bil prikazan 24932 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform learning

enakomerno učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-15 18:50:12

uniform learning

enakomerno učenje

Zapis je bil prikazan 24308 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform reference

uniformna referenca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uniform reference

uniformna referenca

Zapis je bil prikazan 22017 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Uniform Resource Identifier, URI

enolični identifikator vira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Uniform Resource Identifier, URI

enolični identifikator vira

Zapis je bil prikazan 24726 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Uniform Resource Locator, URL

enolični krajevnik vira

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Uniform Resource Locator, URL

enolični krajevnik vira

Zapis je bil prikazan 24875 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniform substitution

enakomerna zamenjava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uniform substitution

enakomerna zamenjava

Zapis je bil prikazan 24525 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unilateral control

enostransko krmiljenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unilateral control

enostransko krmiljenje

Zapis je bil prikazan 24582 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unilaterally connected graph

enosmerno povezani graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unilaterally connected graph

enosmerno povezani graf

Zapis je bil prikazan 24645 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uninstall

odmestiti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uninstall

odmestiti

Zapis je bil prikazan 20010 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uninstantiated rule

neopredeljeno pravilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uninstantiated rule

neopredeljeno pravilo

Zapis je bil prikazan 18408 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uninstantiated variable, unbound variable

neopredeljena spremenljivka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uninstantiated variable, unbound variable

neopredeljena spremenljivka

Zapis je bil prikazan 18388 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uninterruptable power supply, UPS

neprekinjeno napajanje, brezprekinitveni napajalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uninterruptable power supply, UPS

neprekinjeno napajanje, brezprekinitveni napajalnik

Zapis je bil prikazan 18500 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uninterruptible power supply

brezprekinitveni napajalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uninterruptible power supply

brezprekinitveni napajalnik

Zapis je bil prikazan 19121 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

union

unija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

union

unija

Zapis je bil prikazan 21923 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uniprocessor

uniprocesor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uniprocessor

uniprocesor

Zapis je bil prikazan 21916 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Unisys

Unisys

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Unisys

Unisys

Zapis je bil prikazan 22032 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit

enota

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit

enota

Zapis je bil prikazan 24569 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit clause

enotni stavek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit clause

enotni stavek

Zapis je bil prikazan 24579 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit equation

enačba enot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Grega Kovačič
2012-10-05 14:11:51

unit equation

enačba enot

Zapis je bil prikazan 23417 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit matrix, identity matrix

enotska matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit matrix, identity matrix

enotska matrika

Zapis je bil prikazan 24939 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit resolution

enotna resolucija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit resolution

enotna resolucija

Zapis je bil prikazan 24616 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit rule

pravilo enote

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-08-11 22:45:34

unit rule

pravilo enote


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit rule

enotno pravilo, pravilo enotnosti

Zapis je bil prikazan 23459 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit separator

znak za ločevanje polja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit separator

znak za ločevanje polja

Zapis je bil prikazan 20800 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit string

osnovni string, osnovni niz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit string

osnovni string, osnovni niz

Zapis je bil prikazan 19936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unit testing, module testing

testiranje modulov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unit testing, module testing

testiranje modulov

Zapis je bil prikazan 21468 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UNIVAC

UNIVAC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UNIVAC

UNIVAC

Zapis je bil prikazan 21931 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal

univerzalen, splošen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal

univerzalen, splošen

Zapis je bil prikazan 22072 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal address

univerzalni naslov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal address

univerzalni naslov

Zapis je bil prikazan 21962 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal asynchronous receiver-transmitter, UART

univerzalni asinhroni sprejemnik in oddajnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal asynchronous receiver-transmitter, UART

univerzalni asinhroni sprejemnik in oddajnik

Zapis je bil prikazan 22025 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal automatic computer

univerzalni samodejni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal automatic computer

univerzalni samodejni računalnik

Zapis je bil prikazan 21975 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal closure

univerzalno zaprtje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal closure

univerzalno zaprtje

Zapis je bil prikazan 21949 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal quantification

splošen izračun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-22 23:36:12

universal quantification

splošen izračun


Boštjan Mejak
2018-01-22 23:31:22

universal quantification

vsesplošen izračun


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal quantification

univerzalna kvantifikacija

Zapis je bil prikazan 21026 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal quantifier

univerzalni kvantifikator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal quantifier

univerzalni kvantifikator

Zapis je bil prikazan 21972 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal serial bus, USB

vsestransko zaporedno vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
2011-06-02 18:34:55

universal serial bus, USB

vsestransko zaporedno vodilo


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal serial bus

vsestransko zaporedno vodilo

Zapis je bil prikazan 18372 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal set

univerzalna množica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal set

univerzalna množica

Zapis je bil prikazan 22048 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universal Turing machine

univerzalni Turingov stroj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universal Turing machine

univerzalni Turingov stroj

Zapis je bil prikazan 22131 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

universe

vesolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

universe

vesolje

Zapis je bil prikazan 18413 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Unix

prenosljiv večopravilni večuporabniški računalniški operacijski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-02-27 10:12:40

Unix

prenosljiv večopravilni večuporabniški računalniški operacijski sistem


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Unix

Unix

Zapis je bil prikazan 18361 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Unix-to-Unix copy program

program za kopiranje med računalniki Unix

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Unix-to-Unix copy program

program za kopiranje med računalniki Unix

Zapis je bil prikazan 18503 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Unix-to-Unix encoding

kodiranje Unixa do Unixa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Unix-to-Unix encoding

kodiranje Unixa do Unixa

Zapis je bil prikazan 19128 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unloaded line

nepupinirani vod ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unloaded line

nepupinirani vod ?

Zapis je bil prikazan 18457 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unlock

odkleniti, sprostiti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unlock

odkleniti, sprostiti

Zapis je bil prikazan 19888 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unobservable

neopazen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unobservable

neopazen

Zapis je bil prikazan 18389 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unobserved

neopazovan

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unobserved

neopazovan

Zapis je bil prikazan 18346 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unobserved population

neopazovana populacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unobserved population

neopazovana populacija

Zapis je bil prikazan 18398 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unofficial standard

dejanski standard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unofficial standard

dejanski standard

Zapis je bil prikazan 18542 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unpack

razpakirati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unpack

razpakirati

Zapis je bil prikazan 18216 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unpacking of data

razpakiranje podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unpacking of data

razpakiranje podatkov

Zapis je bil prikazan 18159 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unpredictable result

nepredvidljiv rezultat, nezaželen rezultat

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unpredictable result

nepredvidljiv rezultat, nezaželen rezultat

Zapis je bil prikazan 18338 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unrecoverable error

nepopravljiva napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unrecoverable error

nepopravljiva napaka

Zapis je bil prikazan 18452 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unrestricted grammar

neomejena slovnica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unrestricted grammar

neomejena slovnica

Zapis je bil prikazan 18418 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unsafe

nevaren, nezanesljiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unsafe

nevaren, nezanesljiv

Zapis je bil prikazan 18319 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unshielded twisted pair

neoviti zasukani par

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unshielded twisted pair

neoviti zasukani par

Zapis je bil prikazan 18412 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unsolvable

nerešljiv

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unsolvable

nerešljiv

Zapis je bil prikazan 18415 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unsupervised learning

nenadzorovano učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2012-02-23 15:25:42

unsupervised learning

nenadzorovano učenje

Zapis je bil prikazan 18080 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unsupervised training

nenadzorovano učenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
2015-03-08 07:33:21

unsupervised training

nenadzorovano učenje

Zapis je bil prikazan 12654 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unused

neuporaben

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unused

neuporaben

Zapis je bil prikazan 18338 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unused time

neizkoriščen čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

unused time

neizkoriščen čas

Zapis je bil prikazan 18346 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

unwrapping

odvijanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2009-11-06 10:11:20

unwrapping

odvijanje


Nedeljko Grabant
2009-10-30 15:29:36

Unwrapping

odvijanje

Zapis je bil prikazan 20111 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

update

ažurirati, prenoviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

update

ažurirati, prenoviti

Zapis je bil prikazan 22672 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

updating

ažuriranje, prenavljanje, posodabljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

updating

ažuriranje, prenavljanje, posodabljanje

Zapis je bil prikazan 20047 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upgrade

nadgraditev, nadgraditi, nova verzija, izboljšava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upgrade

nadgraditev, nadgraditi, nova verzija, izboljšava

Zapis je bil prikazan 18333 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upline

podrejena linija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upline

podrejena linija

Zapis je bil prikazan 18335 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uplink connection

povezava navzgor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uplink connection

povezava navzgor

Zapis je bil prikazan 18313 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upload

prenos od sebe

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upload

prenos od sebe

Zapis je bil prikazan 18400 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upper bound

zgornja meja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upper bound

zgornja meja

Zapis je bil prikazan 20528 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upper memory

zgornji pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upper memory

zgornji pomnilnik

Zapis je bil prikazan 20634 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upper memory block (UMB)

zgornji pomnilniški blok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upper memory block (UMB)

zgornji pomnilniški blok

Zapis je bil prikazan 20667 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upper triangular matrix

zgornja trikotna matrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upper triangular matrix

zgornja trikotna matrika

Zapis je bil prikazan 20644 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upravljalnik prijav

login manager

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
2015-10-02 10:34:11

upravljalnik prijav

login manager


Jani Melik
2015-10-02 10:30:21

upravitelj prijav

login manager

Zapis je bil prikazan 10712 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UPS, uninterruptable power supply

neprekinjeno napajanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UPS, uninterruptable power supply

neprekinjeno napajanje

Zapis je bil prikazan 18376 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uptime

čas delovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-02-10 13:46:20

uptime

čas delovanja


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uptime

čas neprekinjenega delovanja, čas nepretrganega delovanja

Zapis je bil prikazan 22524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

upward compatibility

združljivost naprej

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

upward compatibility

združljivost naprej

Zapis je bil prikazan 20609 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

URL

URL

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

URL

URL

Zapis je bil prikazan 21966 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

usability test

uporabnostni preskus

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

usability test

uporabnostni preskus

Zapis je bil prikazan 22093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

USB, universal serial bus

univerzalno serijsko večnamensko vodilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-02-26 15:06:04

USB, universal serial bus

univerzalno serijsko večnamensko vodilo


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

USB

USB

Zapis je bil prikazan 22114 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Usenet

Usenet

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Usenet

Usenet

Zapis je bil prikazan 21823 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Usenet newsgroup

usenetska novičarska skupina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

Usenet newsgroup

usenetska novičarska skupina

Zapis je bil prikazan 21865 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user

uporabnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user

uporabnik

Zapis je bil prikazan 21991 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user account

uporabniški račun

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user account

uporabniški račun

Zapis je bil prikazan 21960 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user agent

uporabniški agent

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2018-03-03 21:39:31

user agent

uporabniški agent

Zapis je bil prikazan 7080 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user agent, UA

uporabniški posrednik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user agent, UA

uporabniški posrednik

Zapis je bil prikazan 22068 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user area

uporabniško področje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user area

uporabniško področje

Zapis je bil prikazan 22049 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user datagram protocol

protokol za uporabniška sporočila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user datagram protocol

protokol za uporabniška sporočila

Zapis je bil prikazan 18409 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user default

uporabniško privzeto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user default

uporabniško privzeto

Zapis je bil prikazan 22072 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user defined

uporabniško določeno

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user defined

uporabniško določeno

Zapis je bil prikazan 21957 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

User Experience Desig, UX

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Marko Krošelj
2016-03-19 11:26:20

User Experience Desig, UX

Oblikovanje uporabniške izkušnje

Zapis je bil prikazan 11567 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user file

uporabniška datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user file

uporabniška datoteka

Zapis je bil prikazan 22086 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user group

uporabniška skupina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-25 02:09:21

user group

uporabniška skupina


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user group

uporabniška skupina, združenje

Zapis je bil prikazan 21916 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user interface

uporabniški vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2018-03-03 21:57:14

user interface

uporabniški vmesnik

Zapis je bil prikazan 7171 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user interface, UI

uporabniški vmesnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user interface, UI

uporabniški vmesnik

Zapis je bil prikazan 21919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user manual, user's guide

uporabniški priročnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user manual, user's guide

uporabniški priročnik

Zapis je bil prikazan 22116 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user name

uporabniško ime

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user name

uporabniško ime

Zapis je bil prikazan 22016 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user password

uporabniško geslo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user password

uporabniško geslo

Zapis je bil prikazan 22087 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user preference

uporabniška nastavitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-23 00:04:56

user preference

uporabniška nastavitev


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user preference

uporabniška prednost, uporabnikova nastavitev, uporabnisko zaželena nastavitev

Zapis je bil prikazan 21927 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user priority

prednost uporabnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user priority

prednost uporabnika

Zapis je bil prikazan 18295 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user privilege

posebna pravica uporabnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user privilege

posebna pravica uporabnika

Zapis je bil prikazan 18415 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user profile

uporabniški profil

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user profile

uporabniški profil

Zapis je bil prikazan 21961 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user programmable option

uporabniško nastavljiva možnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-14 11:48:57

user programmable option

uporabniško nastavljiva možnost

Zapis je bil prikazan 21761 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user state

uporabnikovo stanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user state

uporabnikovo stanje

Zapis je bil prikazan 22000 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user-defined type

uporabniški tip

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user-defined type

uporabniški tip

Zapis je bil prikazan 21895 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user-friendly, user-friendness, ease of use

prijazen, prijaznost, prijazen z uporabnikom, prijazno do uporabnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user-friendly, user-friendness, ease of use

prijazen, prijaznost, prijazen z uporabnikom, prijazno do uporabnika

Zapis je bil prikazan 18470 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

user-program interaction

interakcija med uporabnikom in programom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

user-program interaction

interakcija med uporabnikom in programom

Zapis je bil prikazan 18144 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

username

uporabniško ime

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2018-03-03 21:46:57

username

uporabniško ime

Zapis je bil prikazan 7054 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UTF-8

UTF-8

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UTF-8

UTF-8

Zapis je bil prikazan 21919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

utility function

pomožna funkcija, dodatna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

utility function

pomožna funkcija, dodatna funkcija

Zapis je bil prikazan 18513 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

utility program

servisni program, podporni program, uslužnostni program, priročni program, pomožni program

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

utility program

servisni program, podporni program, uslužnostni program, priročni program, pomožni program

Zapis je bil prikazan 21555 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

utilization factor

faktor neizkoriščenosti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

utilization factor

faktor neizkoriščenosti

Zapis je bil prikazan 19830 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UTP

UTP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UTP

UTP

Zapis je bil prikazan 21980 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UUCP

UUCP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UUCP

UUCP

Zapis je bil prikazan 22077 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UUD

UUD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UUD

UUD

Zapis je bil prikazan 21936 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UUE

UUE

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UUE

UUE

Zapis je bil prikazan 21984 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

uuencode

uuencode

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:48

uuencode

uuencode

Zapis je bil prikazan 21979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

UUNET

UUNET

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

UUNET

UUNET

Zapis je bil prikazan 22008 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe