DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - Seznam angleško-slovenskih prevodov na črko K

k-connected graph

k-povezan graf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2017-09-19 02:36:05

k-connected graph

k-povezan graf


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

k-connected graph

k-povezani graf

Zapis je bil prikazan 13588 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

k-connectivity

k-povezanost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

k-connectivity

k-povezanost

Zapis je bil prikazan 13553 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

k-fold-cross validation

k-kratno prečno preverjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2011-09-13 13:41:25

k-fold-cross validation

k-kratno prečno preverjanje

Zapis je bil prikazan 13894 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

k-means clustering

razvrščanje z voditelji

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-30 12:24:30

k-means clustering

razvrščanje z voditelji


Maja Madarasi
2011-03-30 12:23:43

KMeans

razvrščanje z voditelji

Zapis je bil prikazan 12599 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

k-nearest neighbors

k-najbližjih sosedov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2017-09-19 02:35:15

k-nearest neighbors

k-najbližjih sosedov


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

k-nearest neighbors

k najbližjih sosedov

Zapis je bil prikazan 13582 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

k-NN, k-nearest neighbor

k-NN, k-najbližjih sosedov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2009-11-19 13:27:30

k-NN, k-nearest neighbor

k-NN, k-najbližjih sosedov

Zapis je bil prikazan 13547 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

K56flex

K56fleks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2017-09-19 02:36:25

K56flex

K56fleks


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

K56flex

K56flex

Zapis je bil prikazan 13641 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kalman filter

Kalmanov filter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2012-01-31 16:11:31

Kalman filter

Kalmanov filter

Zapis je bil prikazan 13445 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Karnaugh map

Karnaughjev diagram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Karnaugh map

Karnaughjev diagram

Zapis je bil prikazan 13865 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Karnaugh map, Veitch diagram

Karnaughov diagram, Veitchev diagram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Karnaugh map, Veitch diagram

Karnaughov diagram, Veitchev diagram

Zapis je bil prikazan 14255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kbps, kilobits per second, kilobaud

kb/s, kilobitov na sekundo, kilobaud

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kbps, kilobits per second, kilobaud

kb/s, kilobitov na sekundo, kilobaud

Zapis je bil prikazan 13691 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kBps, kilobytes per second

kB/s, kilobajtov na sekundo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kBps, kilobytes per second

kB/s, kilobajtov na sekundo

Zapis je bil prikazan 13912 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

KDC

KDC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

KDC

KDC

Zapis je bil prikazan 13590 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kerberos V5

Kerberos V5

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kerberos V5

Kerberos V5

Zapis je bil prikazan 13721 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kerckhoffs' assumption

Kerckhoffsova predpostavka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kerckhoffs' assumption

Kerckhoffsova predpostavka

Zapis je bil prikazan 13659 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kermit

kermit

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kermit

kermit

Zapis je bil prikazan 13701 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kernel

jedro

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kernel

jedro

Zapis je bil prikazan 11410 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kernel panic

jederska panika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

juri
2020-05-13 21:24:06

kernel panic

jederska panika

Zapis je bil prikazan 1074 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kerning

spodsekavanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kerning

spodsekavanje

Zapis je bil prikazan 15856 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key

ključ, tipka, identifikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key

ključ, tipka, identifikacija

Zapis je bil prikazan 13622 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key assignments

določila tipk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key assignments

določila tipk

Zapis je bil prikazan 12940 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key bits for synchronization

ključni deli za ujemanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-03-08 00:07:53

key bits for synchronization

ključni deli za ujemanje


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key bits for synchronization

ključni biti za sinhronizacijo

Zapis je bil prikazan 13697 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key business driver

ključni gonilnik poslovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-28 17:42:10

key business driver

ključni gonilnik poslovanja

Zapis je bil prikazan 13504 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key exchange

izmenjava ključev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-14 12:11:47

key exchange

izmenjava ključev

Zapis je bil prikazan 12421 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key field

osnovno kazalno polje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key field

osnovno kazalno polje

Zapis je bil prikazan 14545 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key file, key ring

datoteka s ključi, obesek s ključi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key file, key ring

datoteka s ključi, obesek s ključi

Zapis je bil prikazan 13052 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key frame

ključna sličica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key frame

ključna sličica

Zapis je bil prikazan 13922 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key length

dolžina ključa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key length

dolžina ključa

Zapis je bil prikazan 13008 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key performance indicator

ključni kazalec poslovanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-17 11:21:28

key performance indicator

ključni kazalec poslovanja

Zapis je bil prikazan 13447 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key ring

datoteka s ključi

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key ring

datoteka s ključi

Zapis je bil prikazan 12906 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key speed, typing speed

hitrost tipkanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key speed, typing speed

hitrost tipkanja

Zapis je bil prikazan 11574 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

key to disk

s tipkovnice na disk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

key to disk

s tipkovnice na disk

Zapis je bil prikazan 15852 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keybank

gruča tipk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keybank

gruča tipk

Zapis je bil prikazan 12218 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard accelerator

pospeševalnik tipkovnice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard accelerator

pospeševalnik tipkovnice

Zapis je bil prikazan 12598 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard entry

vnos podatkov preko tipkovnice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard entry

vnos podatkov preko tipkovnice

Zapis je bil prikazan 12751 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard error

napaka na tipkovnici

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard error

napaka na tipkovnici

Zapis je bil prikazan 13041 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard focus

središče tipkovnice, usmeritev tipkovnice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard focus

središče tipkovnice, usmeritev tipkovnice

Zapis je bil prikazan 15811 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard layout

razporeditev tipk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard layout

razporeditev tipk

Zapis je bil prikazan 12942 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard shortcut key

tipkovnična bližnjica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-22 14:24:47

keyboard shortcut key

tipkovnična bližnjica


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard shortcut key

tipkovna bližnjica

Zapis je bil prikazan 15956 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyboard, keyset

tipkovnica, tastatura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyboard, keyset

tipkovnica, tastatura

Zapis je bil prikazan 15941 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keypad, pad

pomožna tipkovnica, pomožna tastatura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keypad, pad

pomožna tipkovnica, pomožna tastatura

Zapis je bil prikazan 12828 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keypunch

luknjalnik, luknjač

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keypunch

luknjalnik, luknjač

Zapis je bil prikazan 11955 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keystroke

udarec po tipki, zaporedje pritisnjenih tipk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keystroke

udarec po tipki, zaporedje pritisnjenih tipk

Zapis je bil prikazan 16933 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

keyword

ključna beseda, geslo, ključ, rezervirana beseda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

keyword

ključna beseda, geslo, ključ, rezervirana beseda

Zapis je bil prikazan 13649 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kill file

datoteka nezaželenih tem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kill file

datoteka nezaželenih tem

Zapis je bil prikazan 12988 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

killer application

udarna aplikacija, prebojna aplikacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2017-11-16 17:48:46

killer application

udarna aplikacija, prebojna aplikacija


Matjaž Gams
2012-09-25 18:37:03

killer application

udarna aplikacija

Zapis je bil prikazan 15905 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

killfile

črna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-05 14:02:41

killfile

črna datoteka

Zapis je bil prikazan 16772 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kilo, k, thousand, 003

kilo, k, tisoč, 003

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kilo, k, thousand, 003

kilo, k, tisoč, 003

Zapis je bil prikazan 13589 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kilobit, kb, thousand bits

kb, kilobit, tisoč bitov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kilobit, kb, thousand bits

kb, kilobit, tisoč bitov

Zapis je bil prikazan 13671 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kilobyte, kB, Kbyte, thousand bytes

KB, kilobajt, tisoč bajtov, 0024 bajtov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kilobyte, kB, Kbyte, thousand bytes

KB, kilobajt, tisoč bajtov, 0024 bajtov

Zapis je bil prikazan 14206 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kilohertz, kHz, thousand hertz

kiloherc, KHz, tisoč hercov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kilohertz, kHz, thousand hertz

kiloherc, KHz, tisoč hercov

Zapis je bil prikazan 13846 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kinetics

kinetika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kinetics

kinetika

Zapis je bil prikazan 13590 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kiosk

kiosk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kiosk

kiosk

Zapis je bil prikazan 13705 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

kit

nabor

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-23 13:27:48

kit

nabor


Boštjan Mejak
2018-01-23 13:27:06

kit

zbirka


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

kit

komplet elementov, komplet naprav

Zapis je bil prikazan 13391 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kleene iteration, Kleene star, star closure, Kleene closure

Kleenova iteracija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kleene iteration, Kleene star, star closure, Kleene closure

Kleenova iteracija

Zapis je bil prikazan 13683 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kleene star, Kleene closure

Kleenejevo zaprtje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kleene star, Kleene closure

Kleenejevo zaprtje

Zapis je bil prikazan 13614 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kleene's theorem

Kleenov izrek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kleene's theorem

Kleenov izrek

Zapis je bil prikazan 13590 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knapsack cipher

šifra z nahrbtnikom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knapsack cipher

šifra z nahrbtnikom

Zapis je bil prikazan 15382 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knapsack problem

problem nahrbtnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knapsack problem

problem nahrbtnika

Zapis je bil prikazan 12671 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knock off

prekinitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

pomeni tudi kopija (replika) nečesa npr. designerskih oblek, čevljev, torbic, očal ...

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knock off

prekinitev

Zapis je bil prikazan 12949 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knot, node

vozel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knot, node

vozel

Zapis je bil prikazan 12684 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Knowbot information service, KIS

informacijska storitev Knowbot

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Knowbot information service, KIS

informacijska storitev Knowbot

Zapis je bil prikazan 12728 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge

znanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge

znanje

Zapis je bil prikazan 15285 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge acquisition

zajemanje znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge acquisition

zajemanje znanja

Zapis je bil prikazan 15334 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge axiom scheme

seznam znanih aksiomov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge axiom scheme

seznam znanih aksiomov

Zapis je bil prikazan 15835 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge base

baza znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge base

baza znanja

Zapis je bil prikazan 13588 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge discovery in data

odkrivanje znanja iz podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge discovery in data

odkrivanje znanja iz podatkov

Zapis je bil prikazan 14724 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge discovery in databases

odkrivanje znanja iz baz podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge discovery in databases

odkrivanje znanja iz baz podatkov

Zapis je bil prikazan 14502 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge elicitation

zajemanje znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-14 10:05:51

knowledge elicitation

zajemanje znanja

Zapis je bil prikazan 15088 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge engineering

inženirstvo znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge engineering

inženirstvo znanja

Zapis je bil prikazan 12633 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge fusion

združevanje znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-02-11 16:28:13

knowledge fusion

združevanje znanja

Zapis je bil prikazan 15124 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Knowledge Interchange Format, KIF

format za izmenjavo znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Knowledge Interchange Format, KIF

format za izmenjavo znanja

Zapis je bil prikazan 14311 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge presentation

predstavitev znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge presentation

predstavitev znanja

Zapis je bil prikazan 12612 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge processing

obdelava znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge processing

obdelava znanja

Zapis je bil prikazan 14511 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge representation

predstavitev znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge representation

predstavitev znanja

Zapis je bil prikazan 12576 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

knowledge-based system

ureditev na osnovi znanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-22 00:44:24

knowledge-based system

ureditev na osnovi znanja


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

knowledge-based system

sistem znanja

Zapis je bil prikazan 17025 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

known-plaintext attack

napad z znanim čistopisom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

known-plaintext attack

napad z znanim čistopisom

Zapis je bil prikazan 12901 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kodak

Kodak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kodak

Kodak

Zapis je bil prikazan 13640 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Krafts inequality

Kraftsova neenačba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Krafts inequality

Kraftsova neenačba

Zapis je bil prikazan 13674 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

KTS, key telephone system

tajniška garnitura, sekretarska garnitura

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

KTS, key telephone system

tajniška garnitura, sekretarska garnitura

Zapis je bil prikazan 16057 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Kuck's taxonomy

Kuckova taksonomija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Kuck's taxonomy

Kuckova taksonomija

Zapis je bil prikazan 13547 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe