DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - Seznam angleško-slovenskih prevodov na črko H

H.260

H.260

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

H.260

H.260

Zapis je bil prikazan 8092 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

H.320

H.320

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

H.320

H.320

Zapis je bil prikazan 8091 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

H.323

H.323

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

H.323

H.323

Zapis je bil prikazan 8086 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hack

hekati, vdirati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hack

hekati, vdirati

Zapis je bil prikazan 8204 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hacker

heker, vdiratelj, zagnanec, računalniški obsedenec, računalniški zanesenjak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hacker

heker, vdiratelj, zagnanec, računalniški obsedenec, računalniški zanesenjak

Zapis je bil prikazan 8239 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hacker ethic

hekerska etika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hacker ethic

hekerska etika

Zapis je bil prikazan 8086 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hadamard codes

Hadamardove kode

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hadamard codes

Hadamardove kode

Zapis je bil prikazan 8050 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hadamard matrices

Hadamardove matrike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hadamard matrices

Hadamardove matrike

Zapis je bil prikazan 8163 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

halation

svetenje zaslona

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

halation

svetenje zaslona

Zapis je bil prikazan 11264 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half

polovica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half

polovica

Zapis je bil prikazan 9227 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half adder

polovični seštevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half adder

polovični seštevalnik

Zapis je bil prikazan 9423 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half bridge

delna prevezava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half bridge

delna prevezava

Zapis je bil prikazan 9060 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half duplex

polovični dupleks

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half duplex

polovični dupleks

Zapis je bil prikazan 9215 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half subtractor

polovični odštevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half subtractor

polovični odštevalnik

Zapis je bil prikazan 9275 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half-duplex transmission

polovični dupleks, polovični dvosmerni prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half-duplex transmission

polovični dupleks, polovični dvosmerni prenos

Zapis je bil prikazan 9366 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half-height drive

pogon polovične višine

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half-height drive

pogon polovične višine

Zapis je bil prikazan 9293 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half-round screw

polkrogli vijak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half-round screw

polkrogli vijak

Zapis je bil prikazan 9249 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

half-word

polbeseda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

half-word

polbeseda

Zapis je bil prikazan 9218 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

halftone

poltonski

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-03-04 18:33:48

halftone

poltonski


Maja Madarasi
2011-02-27 10:27:22

halftone

veliko število majhnih rastrskih pik, ki dajo iluzijo poltonskih vrednosti

Zapis je bil prikazan 9093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

halt

stoj, ustaviti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

halt

stoj, ustaviti

Zapis je bil prikazan 11207 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

halt instruction

ustavitveni ukaz, zaustavitveni ukaz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

halt instruction

ustavitveni ukaz, zaustavitveni ukaz

Zapis je bil prikazan 10798 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

halt position

stanje ustavitve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

halt position

stanje ustavitve

Zapis je bil prikazan 11171 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

halting problem

ustavitveni problem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

halting problem

ustavitveni problem

Zapis je bil prikazan 10766 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hamiltonian cycle

Hamiltonov cikel

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hamiltonian cycle

Hamiltonov cikel

Zapis je bil prikazan 8241 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hamming bound, sphere-packing bound

Hammingova meja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hamming bound, sphere-packing bound

Hammingova meja

Zapis je bil prikazan 8177 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hamming code

Hammingova koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hamming code

Hammingova koda

Zapis je bil prikazan 8352 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hamming distance

Hammingova razdalja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hamming distance

Hammingova razdalja

Zapis je bil prikazan 8311 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hamming metric

Hammingova metrika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hamming metric

Hammingova metrika

Zapis je bil prikazan 8113 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hamming single-error-correcting code

Hammingova koda za popravljanje napake

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hamming single-error-correcting code

Hammingova koda za popravljanje napake

Zapis je bil prikazan 8248 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hand cursor

ročna značka, ročna ploščica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hand cursor

ročna značka, ročna ploščica

Zapis je bil prikazan 8087 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hand-eye system

sistem roka-oko

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hand-eye system

sistem roka-oko

Zapis je bil prikazan 11247 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handheld computer, handled computer

žepni računalnik, ročni računalnik, dlančnik, osebni organizator

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handheld computer, handled computer

žepni računalnik, ročni računalnik, dlančnik, osebni organizator

Zapis je bil prikazan 10207 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handheld personal computer, HPC

ročni osebni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handheld personal computer, HPC

ročni osebni računalnik

Zapis je bil prikazan 8057 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handle

obravnavati, rokovati, obdelovati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handle

obravnavati, rokovati, obdelovati

Zapis je bil prikazan 9816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handler

krmilnik, nadzornik naprave, hendler, opravilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handler

krmilnik, nadzornik naprave, hendler, opravilnik

Zapis je bil prikazan 9358 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handler program

program obdelovalnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handler program

program obdelovalnika

Zapis je bil prikazan 9304 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hands on

neposredno delo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hands on

neposredno delo

Zapis je bil prikazan 8886 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hands-free answering

brezročno odzivanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hands-free answering

brezročno odzivanje

Zapis je bil prikazan 8720 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handshake

uskladitev, sinhronizacija dveh naprav, usklajevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handshake

uskladitev, sinhronizacija dveh naprav, usklajevanje

Zapis je bil prikazan 10926 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handshaking

usklajevanje, postopek za sinhronizacijo dveh naprav

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handshaking

usklajevanje, postopek za sinhronizacijo dveh naprav

Zapis je bil prikazan 10775 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Handspring

Handspring

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Handspring

Handspring

Zapis je bil prikazan 8103 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

handwriting recognition

prepoznavanje rokopisa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

handwriting recognition

prepoznavanje rokopisa

Zapis je bil prikazan 9255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hang-up

odložitev, obešenje, prekinitev zveze

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hang-up

odložitev, obešenje, prekinitev zveze

Zapis je bil prikazan 9816 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hanging indent

viseči umik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hanging indent

viseči umik

Zapis je bil prikazan 8562 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard copy

tiskani izvod, tiskana kopija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard copy

tiskani izvod, tiskana kopija

Zapis je bil prikazan 11093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard disk, metallic disk, hard drive

disk, trdi disk, čvrsti disk

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard disk, metallic disk, hard drive

disk, trdi disk, čvrsti disk

Zapis je bil prikazan 9072 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard drive cage

kletka za trde diske

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
2011-06-03 01:01:56

hard drive cage

kletka za trde diske

Zapis je bil prikazan 9164 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard drive controller

krmilnik diska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard drive controller

krmilnik diska

Zapis je bil prikazan 9346 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard drive platter

plošča diska

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard drive platter

plošča diska

Zapis je bil prikazan 9308 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard error

neodpravljiva napaka, strojna napakan, trda napaka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard error

neodpravljiva napaka, strojna napakan, trda napaka

Zapis je bil prikazan 8867 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard hyphen

trdi vezaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard hyphen

trdi vezaj

Zapis je bil prikazan 11077 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard LF

hard LF

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard LF

hard LF

Zapis je bil prikazan 8107 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard limiter

močni omejilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard limiter

močni omejilnik

Zapis je bil prikazan 8082 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard linefeed, hard LF

trdi prehod v novo vrstico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard linefeed, hard LF

trdi prehod v novo vrstico

Zapis je bil prikazan 10990 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard real-time system

sistem za dosledno delo v realnem času

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard real-time system

sistem za dosledno delo v realnem času

Zapis je bil prikazan 11211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard space character

trdi presledek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard space character

trdi presledek

Zapis je bil prikazan 11125 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hard wired

trajno povezano

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hard wired

trajno povezano

Zapis je bil prikazan 11175 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardcopy

trajna kopija, neodpravljiva napaka, tiskalniški izpis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardcopy

trajna kopija, neodpravljiva napaka, tiskalniški izpis

Zapis je bil prikazan 11184 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware check

strojno preverjanje, preizkus strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware check

strojno preverjanje, preizkus strojne opreme

Zapis je bil prikazan 11231 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware compression

strojno stiskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware compression

strojno stiskanje

Zapis je bil prikazan 11206 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware configuration

konfiguracija strojne opreme, strojna konfiguracija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware configuration

konfiguracija strojne opreme, strojna konfiguracija

Zapis je bil prikazan 9358 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware decoder

strojni odkodirnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware decoder

strojni odkodirnik

Zapis je bil prikazan 11211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware description

opis strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware description

opis strojne opreme

Zapis je bil prikazan 9716 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware interrupt

strojna prekinitev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware interrupt

strojna prekinitev

Zapis je bil prikazan 11219 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware module

modul materialne opreme, fizični modul

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware module

modul materialne opreme, fizični modul

Zapis je bil prikazan 8011 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware platform

strojno okolje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware platform

strojno okolje

Zapis je bil prikazan 11259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware profile

profil strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware profile

profil strojne opreme

Zapis je bil prikazan 9226 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware recovery

strojno popravilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware recovery

strojno popravilo

Zapis je bil prikazan 11262 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware reliability

zanesljivost strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware reliability

zanesljivost strojne opreme

Zapis je bil prikazan 9834 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware requirement

hardverske zahteve

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware requirement

hardverske zahteve

Zapis je bil prikazan 8096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware security

varnost strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware security

varnost strojne opreme

Zapis je bil prikazan 8493 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware upgrade

nadgraditev strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware upgrade

nadgraditev strojne opreme

Zapis je bil prikazan 8782 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware version

različica strojne opreme

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware version

različica strojne opreme

Zapis je bil prikazan 7999 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardware, HW

strojna oprema, aparaturna oprema, materialna oprema, hardver

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardware, HW

strojna oprema, aparaturna oprema, materialna oprema, hardver

Zapis je bil prikazan 11280 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardwired

fiksno ožičen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardwired

fiksno ožičen

Zapis je bil prikazan 9685 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hardwired logic

ožičena logika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hardwired logic

ožičena logika

Zapis je bil prikazan 9838 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

harmonic distortion

harmonično popačenje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

harmonic distortion

harmonično popačenje

Zapis je bil prikazan 8223 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Harvard Mark I, Harvard Mark II, Harvard Mark III

Harvard Mark I, Harvard Mark II, Harvard Mark III

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Harvard Mark I, Harvard Mark II, Harvard Mark III

Harvard Mark I, Harvard Mark II, Harvard Mark III

Zapis je bil prikazan 8097 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hash

razpršiti, sekljati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hash

razpršiti, sekljati

Zapis je bil prikazan 8163 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hash algorithm

razpršilni algoritem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hash algorithm

razpršilni algoritem

Zapis je bil prikazan 8183 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hash function

razpršitvena funkcija, zgostitvena funkcija ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hash function

razpršitvena funkcija, zgostitvena funkcija ?

Zapis je bil prikazan 8177 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hash search

razpršeno iskanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hash search

razpršeno iskanje

Zapis je bil prikazan 8097 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hash table

razpršena tabela, razpršitvena tabela, razpršilna tabela

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Jani Melik
2016-05-03 11:41:31

hash table

razpršena tabela, razpršitvena tabela, razpršilna tabela


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hash table

razpršena tabela, razpršitvena tabela

Zapis je bil prikazan 8289 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hashing

razprševanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hashing

razprševanje

Zapis je bil prikazan 8093 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hashing algorithm

algoritem za razprševanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hashing algorithm

algoritem za razprševanje

Zapis je bil prikazan 9561 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hayes

Hayes

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hayes

Hayes

Zapis je bil prikazan 8057 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hayes AutoSync

Hayes AutoSync

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hayes AutoSync

Hayes AutoSync

Zapis je bil prikazan 8387 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hayes command set

ukazni niz Hayesa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hayes command set

ukazni niz Hayesa

Zapis je bil prikazan 10801 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hazard

tveganje, nevarnost, hazard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hazard

tveganje, nevarnost, hazard

Zapis je bil prikazan 11033 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hazard function

funkcija tveganja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hazard function

funkcija tveganja

Zapis je bil prikazan 9470 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hazard rate

velikost tveganja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hazard rate

velikost tveganja

Zapis je bil prikazan 8643 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HCI, host controller interface

vmesnik, ki omogoča povezavo med računalnikom in USB ali FireWire strojno opremo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-01 12:28:19

HCI, host controller interface

vmesnik, ki omogoča povezavo med računalnikom in USB ali FireWire strojno opremo

Zapis je bil prikazan 8494 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HCI, Human-Computer Interaction

HCI, interakcija človek-računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2009-11-20 11:31:12

HCI, Human-Computer Interaction

HCI, interakcija človek-računalnik

Zapis je bil prikazan 8154 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HDMI, High-Definition Multimedia Interface

HDMI priključek, visoko-ločljivostni multimedijski priključek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2009-11-17 00:01:42

HDMI, High-Definition Multimedia Interface

HDMI priključek, visoko-ločljivostni multimedijski priključek

Zapis je bil prikazan 8454 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HDTV, high definition television

TV z visoko ločljivostjo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HDTV, high definition television

TV z visoko ločljivostjo

Zapis je bil prikazan 11055 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head crash

trk glave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head crash

trk glave

Zapis je bil prikazan 11109 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head drive

krmiljenje glave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head drive

krmiljenje glave

Zapis je bil prikazan 9302 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head life

življenjska doba glave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head life

življenjska doba glave

Zapis je bil prikazan 9742 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head mounted display, HMD

naglavni prikazovalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head mounted display, HMD

naglavni prikazovalnik

Zapis je bil prikazan 8869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head of a clause

glava stavka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head of a clause

glava stavka

Zapis je bil prikazan 7979 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head of a list

glava seznama

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head of a list

glava seznama

Zapis je bil prikazan 7951 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head parking

parkiranje glave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head parking

parkiranje glave

Zapis je bil prikazan 9320 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head-of-line

prvi v vrsti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-08 11:44:22

head-of-line

prvi v vrsti

Zapis je bil prikazan 9049 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

head, heading, header

naslovni opis, glava zapisa, glava, vodilni podatki, vodilni slog

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

head, heading, header

naslovni opis, glava zapisa, glava, vodilni podatki, vodilni slog

Zapis je bil prikazan 8793 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

header file

zglavna datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

header file

zglavna datoteka

Zapis je bil prikazan 9934 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

header of newsgroup article

glava članka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

header of newsgroup article

glava članka

Zapis je bil prikazan 7993 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

headless device

slepa naprava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

headless device

slepa naprava

Zapis je bil prikazan 11229 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

headset

slušalke z mikrofonom

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič
2009-12-15 16:19:45

headset

slušalke z mikrofonom

Zapis je bil prikazan 11443 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heap

kopica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heap

kopica

Zapis je bil prikazan 9309 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heap sort

urejanje s kopico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-15 19:16:06

heap sort

urejanje s kopico

Zapis je bil prikazan 10607 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heapsort

razvrščanje s kopico, urejanje s kopico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heapsort

razvrščanje s kopico, urejanje s kopico

Zapis je bil prikazan 8132 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heatsink

hladilno telo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Sir Drinksalot
2011-06-03 00:55:13

heatsink

hladilno telo

Zapis je bil prikazan 7909 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heavy current

jaki tok, močnostni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heavy current

jaki tok, močnostni tok

Zapis je bil prikazan 7947 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heavy, urgent, high alarm

težki alarm

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heavy, urgent, high alarm

težki alarm

Zapis je bil prikazan 11011 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

height

višina

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

height

višina

Zapis je bil prikazan 8470 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

height-balanced tree, AVL tree

drevo AVL

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

height-balanced tree, AVL tree

drevo AVL

Zapis je bil prikazan 9164 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

height-balanced, balanced, depth-balanced

uravnotežen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

height-balanced, balanced, depth-balanced

uravnotežen

Zapis je bil prikazan 10823 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

help

pomoč

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

help

pomoč

Zapis je bil prikazan 9232 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

help system

sprotna pomoč

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

help system

sprotna pomoč

Zapis je bil prikazan 11188 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Herbrand interpretation

Herbrandova interpretacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Herbrand interpretation

Herbrandova interpretacija

Zapis je bil prikazan 8146 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hercules graphics card

grafična kartica Hercules

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hercules graphics card

grafična kartica Hercules

Zapis je bil prikazan 8053 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

herd

čreda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-02-24 17:14:46

herd

čreda

Zapis je bil prikazan 10532 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hertz, Hz

herc, Hz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hertz, Hz

herc, Hz

Zapis je bil prikazan 8148 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heterogenous network

heterogeno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heterogenous network

heterogeno omrežje

Zapis je bil prikazan 8176 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heuristic

hevrističen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heuristic

hevrističen

Zapis je bil prikazan 8415 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heuristic evaluation functions

hevristične ocenjevalne funkcije

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-14 10:01:21

heuristic evaluation functions

hevristične ocenjevalne funkcije

Zapis je bil prikazan 7821 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heuristic function

hevristična funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heuristic function

hevristična funkcija

Zapis je bil prikazan 8167 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heuristic power

hevristična moč

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heuristic power

hevristična moč

Zapis je bil prikazan 8139 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heuristic programming

hevristično programiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heuristic programming

hevristično programiranje

Zapis je bil prikazan 8222 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

heuristic search

hevristično iskanje, hevristično preiskovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

heuristic search

hevristično iskanje, hevristično preiskovanje

Zapis je bil prikazan 8362 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hewlett-Packard graphics language

Hewlett-Packardov grafični jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hewlett-Packard graphics language

Hewlett-Packardov grafični jezik

Zapis je bil prikazan 8194 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hewlett-Packard, HP

Hewlett-Packard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hewlett-Packard, HP

Hewlett-Packard

Zapis je bil prikazan 8116 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hex

šestnajstiški

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hex

šestnajstiški

Zapis je bil prikazan 10650 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hex-head srew

šestrobi vijak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hex-head srew

šestrobi vijak

Zapis je bil prikazan 10793 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hexadecimal

šestnajstiški, heksadecimalen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hexadecimal

šestnajstiški, heksadecimalen

Zapis je bil prikazan 10714 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hexadecimal notation, hexadecimal note

šestnajstiški zapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hexadecimal notation, hexadecimal note

šestnajstiški zapis

Zapis je bil prikazan 10786 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HFDF, High-Frequency Distribution Frame

visokofrekvenčni delilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HFDF, High-Frequency Distribution Frame

visokofrekvenčni delilnik

Zapis je bil prikazan 8660 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HFS

HFS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HFS

HFS

Zapis je bil prikazan 8096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hi res, high resolution

visoka ločljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hi res, high resolution

visoka ločljivost

Zapis je bil prikazan 8609 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HI-FI quality CD sound

zvok CD s kakovostjo HI-FI

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HI-FI quality CD sound

zvok CD s kakovostjo HI-FI

Zapis je bil prikazan 9946 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hi8

Hi8

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hi8

Hi8

Zapis je bil prikazan 8195 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hibernation

mirovanje, hibernacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hibernation

mirovanje, hibernacija

Zapis je bil prikazan 8120 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden

skriti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden

skriti

Zapis je bil prikazan 11143 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden bits

skriti biti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden bits

skriti biti

Zapis je bil prikazan 11160 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden character

skriti znak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden character

skriti znak

Zapis je bil prikazan 11227 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden code

skrita koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden code

skrita koda

Zapis je bil prikazan 11225 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden file

skrita datoteka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden file

skrita datoteka

Zapis je bil prikazan 11207 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden layer

skriti nivo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
2015-03-08 07:55:12

hidden layer

skriti nivo

Zapis je bil prikazan 3788 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden line removal

odstranjevanje skritih črt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden line removal

odstranjevanje skritih črt

Zapis je bil prikazan 9712 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden Markov model, HMM

skriti model Markova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2011-09-13 10:08:13

hidden Markov model, HMM

skriti model Markova


Boštjan Kaluža
2011-09-13 09:59:58

Hidden Markov Model, HMM

skriti model Markova

Zapis je bil prikazan 11068 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden surface removal

odstranjevanje skritih ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden surface removal

odstranjevanje skritih ploskev

Zapis je bil prikazan 9787 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden-line algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden-line algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt

Zapis je bil prikazan 9596 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden-line removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden-line removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih črt

Zapis je bil prikazan 9586 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden-surface algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden-surface algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev

Zapis je bil prikazan 9598 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hidden-surface removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hidden-surface removal algorithm

algoritem za odstranjevanje zakritih ploskev

Zapis je bil prikazan 9571 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hide

skriti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hide

skriti

Zapis je bil prikazan 11191 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hiding

skrivanje, skritje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hiding

skrivanje, skritje

Zapis je bil prikazan 11186 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierachical method

hierarhična metoda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-15 18:16:14

hierachical method

hierarhična metoda

Zapis je bil prikazan 7945 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical clustering

hierarhično gručenje, hierarhično razvrščanje v skupine

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tadej Janež
2013-08-22 16:47:24

hierarchical clustering

hierarhično gručenje, hierarhično razvrščanje v skupine

Zapis je bil prikazan 5793 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical communication system

hierarhični komunikacijski sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical communication system

hierarhični komunikacijski sistem

Zapis je bil prikazan 8100 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical data model

hierarhični podatkovni model

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical data model

hierarhični podatkovni model

Zapis je bil prikazan 8195 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical database

hierarhična zbirka podatkov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical database

hierarhična zbirka podatkov

Zapis je bil prikazan 8278 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical database system

hierarhični sistem za upravljanje podatkovnih baz

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical database system

hierarhični sistem za upravljanje podatkovnih baz

Zapis je bil prikazan 8177 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical decomposition

hierarhični razcep

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical decomposition

hierarhični razcep

Zapis je bil prikazan 8108 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical encoding

hierarhično kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical encoding

hierarhično kodiranje

Zapis je bil prikazan 8133 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical file system

hierarhični datotečni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical file system

hierarhični datotečni sistem

Zapis je bil prikazan 8169 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical hidden Markov model, HHMM

hierarhični skriti model Markova

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Kaluža
2011-09-13 10:07:21

hierarchical hidden Markov model, HHMM

hierarhični skriti model Markova


Boštjan Kaluža
2011-09-13 10:07:12

Hierarchical hidden Markov model, HHMM

hierarhični skriti model Markova

Zapis je bil prikazan 7919 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical memory system

hierarhični pomnilniški sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical memory system

hierarhični pomnilniški sistem

Zapis je bil prikazan 8156 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical planning

hierarhično načrtovanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical planning

hierarhično načrtovanje

Zapis je bil prikazan 8144 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical storage management system, HSMS

sistem za upravljanje hierarhičnih hranilnikov

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical storage management system, HSMS

sistem za upravljanje hierarhičnih hranilnikov

Zapis je bil prikazan 11274 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical system

hierarhični sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical system

hierarhični sistem

Zapis je bil prikazan 8156 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchical topology

topologija drevesa

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchical topology

topologija drevesa

Zapis je bil prikazan 11138 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchy

hierarhija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchy

hierarhija

Zapis je bil prikazan 8096 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hierarchy of functions

hierarhija funkcij

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hierarchy of functions

hierarhija funkcij

Zapis je bil prikazan 8070 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high definition television, HDTV

TV z visoko ločljivostjo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high definition television, HDTV

TV z visoko ločljivostjo

Zapis je bil prikazan 11085 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high density floppy

disketa z visoko gostoto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high density floppy

disketa z visoko gostoto

Zapis je bil prikazan 9137 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high level lenguage, higher order language, high-order language, HLL, HOL

visokonivojski jezik, visokoravenski jezik, višji programski jezik ?

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high level lenguage, higher order language, high-order language, HLL, HOL

visokonivojski jezik, visokoravenski jezik, višji programski jezik ?

Zapis je bil prikazan 8635 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high memory

visoki pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high memory

visoki pomnilnik

Zapis je bil prikazan 8484 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high noise immunity

visoka imunost na motnje, visoka odpornost na motnje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high noise immunity

visoka imunost na motnje, visoka odpornost na motnje

Zapis je bil prikazan 8599 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high order bit

najtežji bit

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high order bit

najtežji bit

Zapis je bil prikazan 8869 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high performance computing

visoko zmogljivo računanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high performance computing

visoko zmogljivo računanje

Zapis je bil prikazan 8668 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high performance file system

visokozmogljivi datotečni sistem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high performance file system

visokozmogljivi datotečni sistem

Zapis je bil prikazan 8578 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high priority

visoka prioriteta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high priority

visoka prioriteta

Zapis je bil prikazan 8527 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high resolution

visoka ločljivost, visoka resolucija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high resolution

visoka ločljivost, visoka resolucija

Zapis je bil prikazan 8670 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high resolution, hi res

visoka ločljivost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high resolution, hi res

visoka ločljivost

Zapis je bil prikazan 8489 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

High Sierra

High Sierra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

High Sierra

High Sierra

Zapis je bil prikazan 8241 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

High Sierra specification

določila High Sierra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

High Sierra specification

določila High Sierra

Zapis je bil prikazan 9154 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high speed carry

hiter prenos

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high speed carry

hiter prenos

Zapis je bil prikazan 8120 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high value

zgornja vrednost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high value

zgornja vrednost

Zapis je bil prikazan 9855 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high voltage

visoka napetost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high voltage

visoka napetost

Zapis je bil prikazan 8461 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high voltage switch

visokonapetostno stikalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high voltage switch

visokonapetostno stikalo

Zapis je bil prikazan 8619 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-bit-rate digital subscriber line, HDSL

hitri digitalni naročniški vod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-bit-rate digital subscriber line, HDSL

hitri digitalni naročniški vod

Zapis je bil prikazan 8139 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-frequency distribution frame

visokofrekvenčni delilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-frequency distribution frame

visokofrekvenčni delilnik

Zapis je bil prikazan 8604 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level input current

visokonivojski vhodni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level input current

visokonivojski vhodni tok

Zapis je bil prikazan 8626 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level language computer

računalnik visokonivojskega jezika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level language computer

računalnik visokonivojskega jezika

Zapis je bil prikazan 8160 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level language processor

procesor visokonivojskega jezika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level language processor

procesor visokonivojskega jezika

Zapis je bil prikazan 9300 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level output current

visokonivojski izhodni tok

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level output current

visokonivojski izhodni tok

Zapis je bil prikazan 8634 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level programming language

visoki programski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level programming language

visoki programski jezik

Zapis je bil prikazan 8748 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level software

visoko programje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level software

visoko programje

Zapis je bil prikazan 8586 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-level vision

pozni vid

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-level vision

pozni vid

Zapis je bil prikazan 9237 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-low adapter

nivojski prilagodilni člen

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-low adapter

nivojski prilagodilni člen

Zapis je bil prikazan 8893 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-low limits

zgornja in spodnja meja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-low limits

zgornja in spodnja meja

Zapis je bil prikazan 9889 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-low-close graph

grafikon »visoko-nizko-zaključek«

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-low-close graph

grafikon »visoko-nizko-zaključek«

Zapis je bil prikazan 7973 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-order function

funkcija višjega reda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-order function

funkcija višjega reda

Zapis je bil prikazan 9543 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-order language

visokoravenski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-order language

visokoravenski jezik

Zapis je bil prikazan 8617 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-order language, high-level language, HLL

visokonivojski jezik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-order language, high-level language, HLL

visokonivojski jezik

Zapis je bil prikazan 8565 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

high-power amplifier

močnostni ojačevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

high-power amplifier

močnostni ojačevalnik

Zapis je bil prikazan 8065 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

higher layer functions

funkcije višjih plasti

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

higher layer functions

funkcije višjih plasti

Zapis je bil prikazan 9401 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

highlight

poudarek, blesk, sijaj

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

highlight

poudarek, blesk, sijaj

Zapis je bil prikazan 9269 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

highlighted text

poudarjeno besedilo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

highlighted text

poudarjeno besedilo

Zapis je bil prikazan 9237 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

highlighting

poudarjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

highlighting

poudarjanje

Zapis je bil prikazan 9227 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

highpass filter

visokoprepustni filter

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

highpass filter

visokoprepustni filter

Zapis je bil prikazan 8940 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hill climbing

vzpenjanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hill climbing

vzpenjanje

Zapis je bil prikazan 8567 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hill-climbing algorithm

algoritem vzpenjanja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hill-climbing algorithm

algoritem vzpenjanja

Zapis je bil prikazan 9623 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

histogram

histogram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

histogram

histogram

Zapis je bil prikazan 8180 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

historical data

zgodovinski, pretekli podatki

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

historical data

zgodovinski, pretekli podatki

Zapis je bil prikazan 9939 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

history of computing

zgodovina računalništva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

history of computing

zgodovina računalništva

Zapis je bil prikazan 9921 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hit

zadetek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hit

zadetek

Zapis je bil prikazan 11243 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hit rate

pogostost zadetka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hit rate

pogostost zadetka

Zapis je bil prikazan 9338 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HMAC

HMAC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HMAC

HMAC

Zapis je bil prikazan 8114 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HMD

HMD

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HMD

HMD

Zapis je bil prikazan 8166 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hold

čuvati, utrditi, držati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hold

čuvati, utrditi, držati

Zapis je bil prikazan 10730 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hold time

čas držanja, držalni čas

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hold time

čas držanja, držalni čas

Zapis je bil prikazan 10740 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

holding

držanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

holding

držanje

Zapis je bil prikazan 9007 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

holding coil

držalna tuljava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

holding coil

držalna tuljava

Zapis je bil prikazan 9103 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

holding contact

držalni kontakt

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

holding contact

držalni kontakt

Zapis je bil prikazan 9006 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

holding relay

držalni rele

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

holding relay

držalni rele

Zapis je bil prikazan 9098 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hole

luknjica

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hole

luknjica

Zapis je bil prikazan 7999 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hollerith code

Hollerithova koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hollerith code

Hollerithova koda

Zapis je bil prikazan 8110 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hologram

hologram

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hologram

hologram

Zapis je bil prikazan 8161 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

holographic memory

holografski pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

holographic memory

holografski pomnilnik

Zapis je bil prikazan 8219 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

holographic storage device

holografski hranilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

holographic storage device

holografski hranilnik

Zapis je bil prikazan 8211 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

home

izhodišče, izhodišče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

home

izhodišče, izhodišče

Zapis je bil prikazan 8185 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

home computer

hišni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

home computer

hišni računalnik

Zapis je bil prikazan 8202 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

home directory

domači imenik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

home directory

domači imenik

Zapis je bil prikazan 9084 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Home key

tipka Home

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Home key

tipka Home

Zapis je bil prikazan 11122 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

home page

domača stran

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

home page

domača stran

Zapis je bil prikazan 9128 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

home position

začetni položaj, začetna pozicija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

home position

začetni položaj, začetna pozicija

Zapis je bil prikazan 9798 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

homogeneous coordinate

homogena koordinata

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

homogeneous coordinate

homogena koordinata

Zapis je bil prikazan 8112 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

homogeneous network

homogeno omrežje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

homogeneous network

homogeno omrežje

Zapis je bil prikazan 8079 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

homography

homografija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-04-09 12:59:02

homography

homografija

Zapis je bil prikazan 8027 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

homomorphism

homomorfizem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

homomorphism

homomorfizem

Zapis je bil prikazan 8123 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

homonym

homonim

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

homonym

homonim

Zapis je bil prikazan 8207 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

homophonic cipher

homofonična šifra

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

homophonic cipher

homofonična šifra

Zapis je bil prikazan 8117 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hook switch

vilično stikalo

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hook switch

vilično stikalo

Zapis je bil prikazan 8617 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hook-off, off-hook

dvig (slušalke)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hook-off, off-hook

dvig (slušalke)

Zapis je bil prikazan 9088 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hook-on, on-hook

polog (slušalke)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hook-on, on-hook

polog (slušalke)

Zapis je bil prikazan 9255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hop

skok, korak

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-15 19:16:27

hop

skok, korak

Zapis je bil prikazan 11025 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hopper

začasni pomnilnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hopper

začasni pomnilnik

Zapis je bil prikazan 9847 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

horizontal blanking

vodoravno zatemnjevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

horizontal blanking

vodoravno zatemnjevanje

Zapis je bil prikazan 8600 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

horizontal scan frequency

vodoravna frekvenca preleta slike

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

horizontal scan frequency

vodoravna frekvenca preleta slike

Zapis je bil prikazan 8826 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

horizontal topology

topologija vodila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

horizontal topology

topologija vodila

Zapis je bil prikazan 11044 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Horn clause

Hornov stavek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Horn clause

Hornov stavek

Zapis je bil prikazan 8162 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host

gostitelj, gostiteljski računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

host

gostitelj, gostiteljski računalnik

Zapis je bil prikazan 8097 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host computer

gostiteljski računalnik, glavni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

host computer

gostiteljski računalnik, glavni računalnik

Zapis je bil prikazan 8109 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host identifier

označevalnik gostitelja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

host identifier

označevalnik gostitelja

Zapis je bil prikazan 9834 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host identity protocol, HIP

protokol identitete končnega uporabnika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-14 10:12:07

host identity protocol, HIP

protokol identitete končnega uporabnika

Zapis je bil prikazan 9095 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host mode

gostiteljski način dela

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

host mode

gostiteljski način dela

Zapis je bil prikazan 8011 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host name

domensko ime

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

host name

domensko ime

Zapis je bil prikazan 9384 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

host, host computer

računalnik gostitelj, glavni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

host, host computer

računalnik gostitelj, glavni računalnik

Zapis je bil prikazan 8145 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot docking

združevanje med delovanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot docking

združevanje med delovanjem

Zapis je bil prikazan 9807 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot key

vroča tipka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot key

vroča tipka

Zapis je bil prikazan 8579 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot potato routing

usmerjanje z načinom vročega krompirja

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot potato routing

usmerjanje z načinom vročega krompirja

Zapis je bil prikazan 10962 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot spot

vroče mesto

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot spot

vroče mesto

Zapis je bil prikazan 8506 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot spots in networks

vroča mesta v mrežah

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot spots in networks

vroča mesta v mrežah

Zapis je bil prikazan 8526 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot stand-by

vroča rezerva

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot stand-by

vroča rezerva

Zapis je bil prikazan 8620 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hot-swap

zamenjava med delovanjem

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hot-swap

zamenjava med delovanjem

Zapis je bil prikazan 9920 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hotfix

sprotno popravljanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hotfix

sprotno popravljanje

Zapis je bil prikazan 11277 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HotJava

HotJava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HotJava

HotJava

Zapis je bil prikazan 8076 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hotkey, hot key

bližnjična tipka, tipka za bližnjico

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič
2009-12-15 10:25:50

hotkey, hot key

bližnjična tipka, tipka za bližnjico

Zapis je bil prikazan 8983 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hotspot

vroča dostopna točka (za WLAN)

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Tanja Baričič
2009-12-15 10:45:51

hotspot

vroča dostopna točka (za WLAN)

Zapis je bil prikazan 8831 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Hough transformation

Houghova transformacija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Hough transformation

Houghova transformacija

Zapis je bil prikazan 8230 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hourglass pointer

urni kazalec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hourglass pointer

urni kazalec

Zapis je bil prikazan 10814 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

housekeeping

sprotno vzdrževanje, vzdrževanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

housekeeping

sprotno vzdrževanje, vzdrževanje

Zapis je bil prikazan 11181 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

housekeeping tasks

drobna opravila, režijska opravila

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

housekeeping tasks

drobna opravila, režijska opravila

Zapis je bil prikazan 9140 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HP

HP

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HP

HP

Zapis je bil prikazan 8136 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HPA, High-Power Amplifier

močnostni ojačevalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HPA, High-Power Amplifier

močnostni ojačevalnik

Zapis je bil prikazan 8228 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HPC

HPC

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HPC

HPC

Zapis je bil prikazan 8085 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HPFS

HPFS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HPFS

HPFS

Zapis je bil prikazan 8100 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HPGL

HPGL

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HPGL

HPGL

Zapis je bil prikazan 8161 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HPIB

HPIB

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HPIB

HPIB

Zapis je bil prikazan 8107 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HSG

HSG

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HSG

HSG

Zapis je bil prikazan 8255 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HSMS

HSMS

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HSMS

HSMS

Zapis je bil prikazan 8070 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HTML document

HTML dokument, dokument HTML

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HTML document

HTML dokument, dokument HTML

Zapis je bil prikazan 8205 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HTTP, Hypertext Transfer Protocol

protokol za prenos hiperteksta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-03-04 18:32:41

HTTP, Hypertext Transfer Protocol

protokol za prenos hiperteksta


Maja Madarasi
2011-02-27 10:33:19

HTTP, Hypertext Transfer Protocol

glavna metoda za prenos informacij na spletu


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HTTP

HTTP

Zapis je bil prikazan 9441 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HTTPS

protokol za varni prenos hiperteksta

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-03-14 10:36:17

HTTPS

protokol za varni prenos hiperteksta

Zapis je bil prikazan 9048 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hub

zvezdišče

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hub

zvezdišče

Zapis je bil prikazan 10064 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hue

barvni odtenek, barvni ton

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hue

barvni odtenek, barvni ton

Zapis je bil prikazan 9458 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hue

odtenek

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hue

odtenek

Zapis je bil prikazan 9735 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Huffman code

Huffmanova koda

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Huffman code

Huffmanova koda

Zapis je bil prikazan 8329 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Huffman coding

Huffmanovo kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Huffman coding

Huffmanovo kodiranje

Zapis je bil prikazan 8281 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

Huffman encoding

Huffmanovo kodiranje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

Huffman encoding

Huffmanovo kodiranje

Zapis je bil prikazan 8239 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HW, hardware

hardver, strojna oprema, aparaturna oprema

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HW, hardware

hardver, strojna oprema, aparaturna oprema

Zapis je bil prikazan 8205 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hybrid computer

hibridni računalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hybrid computer

hibridni računalnik

Zapis je bil prikazan 8246 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hybrid integrated circuit

hibridno integrirano vezje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hybrid integrated circuit

hibridno integrirano vezje

Zapis je bil prikazan 8201 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hybrid redundancy

hibridna redundanca

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hybrid redundancy

hibridna redundanca

Zapis je bil prikazan 8256 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hyper computer

hiperračunalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-09-23 14:44:08

hyper computer

hiperračunalnik

Zapis je bil prikazan 7935 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hyper-threading

večnitenje, obdelava več procesov hkrati

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Maja Madarasi
2011-02-27 10:36:31

hyper-threading

večnitenje, obdelava več procesov hkrati

Zapis je bil prikazan 8510 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hyperbolic tangent sigmoid function

tangenshiperbolična sigmoidna funkcija

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Andrej Paulin
2015-03-08 07:57:22

hyperbolic tangent sigmoid function

tangenshiperbolična sigmoidna funkcija

Zapis je bil prikazan 4600 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

HyperCard

HyperCard

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:37

HyperCard

HyperCard

Zapis je bil prikazan 8091 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hypercomputing

hiperračunanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2011-12-28 16:17:05

hypercomputing

hiperračunanje

Zapis je bil prikazan 7861 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hypercube

hiperkocka

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hypercube

hiperkocka

Zapis je bil prikazan 8098 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hypercube configuration

konfiguracija hiperkocke

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hypercube configuration

konfiguracija hiperkocke

Zapis je bil prikazan 9343 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hyperedge

hiperpovezava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Luka Fürst
2013-08-30 13:43:30

hyperedge

hiperpovezava

Zapis je bil prikazan 5731 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hypergraph

hipergraf

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hypergraph

hipergraf

Zapis je bil prikazan 8245 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hyperlink

nadpovezava

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hyperlink

nadpovezava

Zapis je bil prikazan 9167 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.

hypermedia

nadpredstavnost

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

hypermedia

nadpredstavnost

Zapis je bil prikazan 8774 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v