DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - povezan podatkovni vzorec

relational data model

povezan podatkovni vzorec

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-08-14 03:01:55

relational data model

povezan podatkovni vzorec


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:46

relational data model

relacijski podatkovni model

Zapis je bil prikazan 10269 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe