DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - uštevilčevanje

quantification

uštevilčevanje

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-28 02:48:30

quantification

uštevilčevanje


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:46

quantification

kvantifikacija, prirejanje numerične vrednosti

Zapis je bil prikazan 12659 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe