DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - posmrtna razčlemba

post-mortem analysis

posmrtna razčlemba

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-27 11:52:02

post-mortem analysis

posmrtna razčlemba


Boštjan Mejak
2018-01-25 23:02:50

post-mortem analysis

posmrtna razčlenitev


Boštjan Mejak
2018-01-25 22:56:56

postmortem analysis

posmrtna razčlenitev


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

postmortem analysis

analiza po napaki

Zapis je bil prikazan 12362 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe