DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - zgoščen desetiški zapis

packed decimal notation

zgoščen desetiški zapis

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2017-09-19 03:02:31

packed decimal notation

zgoščen desetiški zapis


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:45

packed decimal notation

zgoščeni desetiški zapis

Zapis je bil prikazan 13259 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe