DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - mikro, µ, milijonti del, milijoninka, 00-6

micro, µ, 00-6

mikro, µ, milijonti del, milijoninka, 00-6

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:44

micro, µ, 00-6

mikro, µ, milijonti del, milijoninka, 00-6

Zapis je bil prikazan 11975 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe