DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - omejitev vrstice

line limit

omejitev vrstice

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-08-06 17:44:12

line limit

omejitev vrstice


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:43

line limit

meja vrstice, dolžina vrstice

Zapis je bil prikazan 12524 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe