DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - prepovedan

forbidden, prohibited

prepovedan

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-06-28 10:55:05

forbidden, prohibited

prepovedan


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:42

forbidden, prohibited

prepovedan, nepravilen

Zapis je bil prikazan 11020 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe