DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - podatkovni terminal, enota za podatkovno prejemanje, podatkovni terminal

data terminal equipment, DTE

podatkovni terminal, enota za podatkovno prejemanje, podatkovni terminal

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:40

data terminal equipment, DTE

podatkovni terminal, enota za podatkovno prejemanje, podatkovni terminal

Zapis je bil prikazan 12613 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe