DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - tokovni preklop

current switch

tokovni preklop

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Obiskovalec

angleški izraz 'current' ima najmanj dva pomena: 1) tok 2)tekoč, veljaven, sedanji! od tod je lahko 'current switch' tudi tokovno stikalo. V pomenu 2) pa bi bilo možno uporabiti veljavno ali trenutno stikalo.

Boštjan Mejak
2018-01-19 18:00:44

current switch

tokovni preklop


Boštjan Mejak
2018-01-19 18:00:07

current switch

tokovno stikalo


Boštjan Kaluža
2012-01-31 15:19:46

current switch

trenutno stikalo, tokovno stikalo, tekoči preklopnik


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:40

current switch

tekoči preklopnik

Zapis je bil prikazan 20638 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe