DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - dvouravnovešen večtrzalnik

bistable multivibrator

dvouravnovešen večtrzalnik

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-06-28 11:00:10

bistable multivibrator

dvouravnovešen večtrzalnik


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

bistable multivibrator

dvostanjski multivibrator

Zapis je bil prikazan 14216 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe