DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - asociacijska tabela, pridružitvena tabela, tabela povezav associative memory, content-addressable memory, CAM

associative array

asociacijska tabela, pridružitvena tabela, tabela povezav associative memory, content-addressable memory, CAM

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

associative array

asociacijska tabela, pridružitvena tabela, tabela povezav associative memory, content-addressable memory, CAM

Zapis je bil prikazan 13501 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe