DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - prostor uprave

administration domain

prostor uprave

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-23 00:52:39

administration domain

prostor uprave


Boštjan Mejak
2018-01-23 00:47:07

administration domain

prostor upravljanja


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

administration domain

področje upravljanja

Zapis je bil prikazan 13030 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe