DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - prostor upravljanja vodstvenega imenika

administration directory management domain

prostor upravljanja vodstvenega imenika

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Boštjan Mejak
2018-01-23 00:35:48

administration directory management domain

prostor upravljanja vodstvenega imenika


Boštjan Mejak
2018-01-23 00:33:16

administration directory management domain

prostor oskrbovanja vodstvenega imenika


Boštjan Mejak
2018-01-23 00:32:31

administration directory management domain

prostor za oskrbovanje vodstvenega imenika


Boštjan Mejak
2018-01-23 00:30:30

administration directory management domain

prostor oskrbovanja imenika za vodenje


Računalniški slovarček
2008-12-10 16:22:38

administration directory management domain

upravno področje imenika

Zapis je bil prikazan 14454 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe