DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - problem z več primeri

many-shot problem

problem z več primeri

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Matjaž Gams
2020-11-15 17:04:57

many-shot problem

problem z več primeri


Matjaž Gams
2020-11-15 17:03:51

man-shot problem

problem z več primeri

Zapis je bil prikazan 283 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe