DIS slovarček - slovar računalniških izrazov - preobremenjevanje metod

method overloading

preobremenjevanje metod

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti
Komentiraj:
Dodaj komentar

Armin Makovec
2019-04-16 22:29:03

method overloading

preobremenjevanje metod

Zapis je bil prikazan 999 krat.
Razlago izraza lahko poskusite poiskati v Wikipediji ali v iSlovarju.
Ne najdete iskanega gesla? Dodajte novo geslo.

Dodajanje novega gesla

Če želite podati le zahtevek za prevod gesla, je dovolj, da vnesete samo slovenski ali angleški izraz.

Angleški izraz:
Slovenski izraz:
Za urejanje se morate prijaviti

Subscribe